Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Sleep Architecture in Children With Common Phenotype of Obstructive Sleep Apnea / Peter Ďurdík ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Sleep Medicine. - Roč. 14, č. 1 (2018), s. 9-14
 2. ADF Zmeny hodnôt hepatorenálneho indexu v jednotlivých obdobiach detského veku / Marek Pršo ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. 1 (2019), s. 5-8
 3. ADF Diabetes mellitus 1. typu a celiakie / Zuzana Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 16, č. 6 (2018), s. 273-278
 4. ADF Chronický únavový syndróm v detskom a adolescentnom veku / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 3 (2017), s. 138-143
 5. ADN Chrápanie u detí predškolského a školského veku / A. Šujanská ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 11 (2016), s. 412-417
 6. AED Náhle vzniknutá porucha chôdze u päť ročného pacienta / M. Kohútová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 14-15
 7. AED Histamínová intolerancia v pediatrickej praxi / M. Kohútová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 18-19
 8. AED Sekundárne ciliopatie po akútnej infekcii dýchacích ciest / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 30-32
 9. AED Diabetická neuropatia a spánková architektonika u detí s diabetes mellitus 1. typu / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 36-37
 10. AED Parasomnia v detskom veku - naše skúsenosti / A. Šujanská... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 68-69
 11. AED Selektívna inhibícia fosfodiesterázy 4 v modeli alergického zápalu dýchacích ciest / M. Pršo... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 58-59
 12. AED Stanovenie špecifických imunoglobulínov G vo vzťahu k hypersenzitívnej pneumonitíde u detí / T. Strachan... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 60-61
 13. AFH Správne rozpoznanie artefaktov v polysomnografickom zázname detí / Dominika Šutvajová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 32-32
 14. AFH Poruchy spánku u detí v diferenciálnej diagnostike epilepsie / S. Suroviaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 29
 15. AFH Špecifická antigénová imunoterapia - nová nádej pre celiatikov / Mária Zeliesková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 33-33
 16. AFH Výsledky štúdie histamínovej intolerancie u detí v našej alergologickej ambulancii / M. Kohútová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 50
 17. AFH Autonómna neuropatia asociovaná s celiakiou / F. Olekšák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 53
 18. AFH EEG a polysomnografia ako pomocné vyšetrenia v diagnostike ADHD / Matúš Igaz ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 23-23
 19. BDF Aktuálny pohľad na problematiku febrilných kŕčov / Stanislava Suroviaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 4 (2018), s. 179-184
 20. BDN Centrálne spánkove apnoe u detí / S. Suroviaková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 11 (2016), s. 433-437
 21. BEF Aktuálne možnosti USG diagnostiky fokálnych lézií pečene / M. Pršo ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 25-26
 22. BEF Prečo je dôležité vyšetrovať chrápajúce dieťa / A. Šujanská ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 29-30
 23. BEF Význam včasnej diagnostiky syndrómu obštrukčného spánkového apnoe u detí / V. Kučeravá ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 14-15
 24. BEF Poruchy dýchania u detí s neuromuskulárnym ochorením v asociácii so spánkom / S. Suroviaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 27-28
 25. BEF Súčasné poznatky o nealkoholovej steatóze pečene / M. Pršo ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 56-57
 26. BEF Syndróm spánkového apnoe z pohľadu centrálnych porúch ventilácie / S. Suroviaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 62-63
 27. BFA Hodnotenie obštrukčných respiračných udalostí vo vzťahu k štádiu spánku u detí s obštrukčným apnoe / A. Šujanská... [et al.]
  In: 17. Český kongres spánkové medicíny a 12. Česko-slovenský kongres spánkové medicíny. - Liberec : [s.n.], 2015. - S. 42
 28. BFA Sleep Disordered breathing and obesity in children / A. Šujanská ... [et al.]
  In: 30. Polsko-Slowackie dni pneumologii i alergologii dzieciecej im. Vladimíra Vojteka i Jana Rudnika. - Rabka : Instiytut gružlicy chorób pluc, 2017. - S. 17
 29. BFB Hodnotenie stupňa steatózy pečene pomocou ultrasonografie / M. Pršo ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 55
 30. BFB Insomnia dojčiat a batoliat / V. Kučeravá ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 52
 31. BFB Kedy je správny čas na polysomnografické vyšetrenie u chrápajúcich detí / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: 29. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, 2016. - S. 19
 32. BFB Využitie Sleep Clinical Record u detí s obštrukčným spánkovým apnoe / A. Šujanská ... [et al.]
  In: 29. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, 2016. - S. 20
 33. BFB Poruchy dýchania u detí s neuromuskulárnym ochorením v asociácii so spánkom / S. Suroviaková ... [et al.]
  In: 13. Slovensko-český kongres spánkovej medicíny a 18. Český kongres spánkovej medicíny. - Nitra : SLS, 2016. - Nestr. [1 s.]
 34. BFB Sezónna variabilita u detí s obštrukčným spánkovým apnoe / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: 13. Slovensko-český kongres spánkovej medicíny a 18. Český kongres spánkovej medicíny. - Nitra : SLS, 2016. - Nestr. [1 s.]
 35. BFB Architektonika spánku u detí s klasickým fenotypom obštrukčného spánkového apnoe / A. Šujanská ... [et al.]
  In: 13. Slovensko-český kongres spánkovej medicíny a 18. Český kongres spánkovej medicíny. - Nitra : SLS, 2016. - Nestr. [1 s.]