Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Association of Polymorphisms in CYBA, SOD1, and CAT Genes with Type 1 Diabetes and Diabetic Peripheral Neuropathy in Children and Adolescents / Zuzana Sňahničanová ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 22, č. 7 (2018), s. 413-419
 2. ADC Short-term metabolic control and sleep in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus / Martina Kostková ... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications [elektronický dokument]. - Roč. 32, č. 6 (2018), s. 580-585 [print]
 3. ADF Vzájomné súvislosti depresie, diabetu mellitu 1. typu a porúch spánku u detí a adolescentov / M. Jančinová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 5 (2015), s. 253-256
 4. ADM Kvalita spánku detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 1 (2017), s. 25-32
 5. ADM Depresívne a úzkostné symptómy vo vzťahu k spánku u detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / Mária Jančinová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 74, č. 1 (2019), s. 22-29
 6. ADM Využitie kontrastnej endoskopickej ultrasonografie a elastografie v diagnostike inzulinómu u adolescentnej pacientky / Marek Pršo ... [et al.]
  In: Pediatrie pro praxi. - Roč. 19, č. 2 (2018), s. 109-112
 7. AED Prítomnosť depresívnych a úzkostných prejavov u detí a adolescentov s nedostatočne kompenzovaným diabetom mellitus 1. typu: pilotná štúdia / M. Jančinová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 10-11
 8. AED Adolescentný vek a psychosociálne charakteristiky / O. Chromá... [et al.]
  In: Dorastové lekárstvo. - ISBN 978-80-8063-419-3. - Martin : Osveta, 2014. - S. 8-13
 9. AED Copingové stratégie a resiliencia u detí s chronickým ochorením / M. Jančinová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 13 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-37-0. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013. - S. 32-35 [CD-ROM]
 10. AED Oxytocín, genetika a obezita v detskom veku / K. Pozorčiaková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 54-55
 11. AED Psychologické aspekty diabetu mellitus 1. typu u detí a adolescentov / M. Jančinová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 52-56 [CD-ROM]
 12. AFH Imunitný systém a hudba / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 25
 13. AFH Adrenálne incidentalómy u 14-ročnej pacientky (kazuistika) / M. Kostková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 50
 14. AFH Poruchy spánku u detí s diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková...[et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, S (2013), s. 29S
 15. AFH Diabetes mellitus a poruchy spánku / J. Vojtková... [et al.]
  In: 25. diabetologické dni. - ISBN 978-80-970740-5-0. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 38
 16. AFH Vplyv niektorých metabolických faktorov ovplyvňujúcich vývoj mozgu dieťaťa / M. Igaz ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 46
 17. AFH Možnosti psychoterapie v detskom a adolescentnom veku / Mária Jančinová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 37-37
 18. AFH Klinické aplikácie neuropsychologického vyšetrenia u detí a adolescentov / Michaela Babničová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S3 (2019), s. 17-17
 19. AFH Obezita a poruchy príjmu potravín / O. Chromá ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 37
 20. BDF Diabetes mellitus, spánok a adolescencia / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 4 (2017), s. 199-201
 21. BDF Zmeny koncentrácie oxytocínu u detí / K. Pozorčiaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 4 (2017), s. 207-209
 22. BDF Covid-19, vplyv na kvalitu života a psychologické aspekty / Mária Jančinová, Michaela Babničová, Oľga Chromá
  In: Pediatria. - Roč. 15, č. 2 (2020), s. 150-153
 23. BDF Shaken baby syndrome / Katarína Pozorčiaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 5 (2018), s. 237-239
 24. BDF Psychosomatické poruchy u detí a adolescentov v pediatrickej praxi / O. Chromá ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 31-34
 25. BDF Spánok vo vzťahu k neuropatii u detí s diabetes mellitus typu 1 / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 5 (2016), s. 245-247
 26. BEE Diabetes mellitus 1. typu a postihnutie nervového systému / M. Čiljaková... [et al.]
  In: 21. Luhačovické pediatrické dny. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2015. - S. 21-30
 27. BEF Diabetes mellitus a jeho komplikácie v adolescentnom veku / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 18-19
 28. BEF Poruchy vývoja vonkajšieho genitálu (stručný náhľad do problematiky porúch sexuálnej diferenciácie) / J. Gécz ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 6-7
 29. BFB Poruchy autistického spektra - úloha pediatra a psychológa vo včasnej diagnostike / M. Jančinová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 46-47
 30. BFB Krátkodobá glykemická kontrola a spánok u detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / Martina Kostková ... [et al.]
  In: Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : diabetes mellitus ako interdisciplinárny problém. - Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018. - S. [1-2]
 31. BFB Depresívne a úzkostné symptómy u detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / M. Jančinová... [et al.]
  In: 24. Diabetologické dni. - Bratislava : SLS, 2014. - [S. 29]
 32. BFB Kraniocerebrálne poranenia u detí / K. Pozorčiaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 55
 33. DAI Depresívne symptómy a poruchy spánku u detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / Mária Jančinová
  Martin : [s.n.], 2018