Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Detská gastroenterológia / I. Čierná ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2003
 2. ABA Current position of atopy patch test in the diagnosis of food allergy in children / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Food allergies: new research. - ISBN 978-1-60456-978-0. - New York : Nova Science Publishers, 2008. - S. 9-90
 3. ACB Dorastové lekárstvo / J. Kresánek, K. Furková a kol.
  Martin : Osveta, 2006
 4. ACB Klinická propedeutika ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie / Ž. Fetisovová a kol.
  Martin : Osveta, 2012
 5. ACD Funkčné ochorenia gastrointestinálneho systému v adolescentnom veku / Ľ. Jakušová, J. Buchanec
  In: Dorastové lekárstvo. - ISBN 978-80-8063-419-3. - Martin : Osveta, 2014. - S. 105-123 [2AH]
 6. ADC Reproducibility of food atopy patch tests over time in the general child population / M. Jeseňák... [et al.]
  In: International Journal of Dermatology. - Roč. 48, č. 9 (2009), s. 941-946
 7. ADC Food allergens and respiratory symptoms / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 59, časť 1, suppl. 6 (2008), s. 311-320
 8. ADC Side effects of food atopy patch tests / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Clinical Pediatrics. - Roč. 47, č. 6 (2008), s. 602-603
 9. ADC Bone metabolism in cow milk allergic children / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Indian Pediatrics. - Roč. 50, č. 7 (2013), s. 706
 10. ADE Efektivita edukácie matiek detí s pozitívnou rodinnou anamnézou alergie / M. Trpišová... [et al.]
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 2 (2010), s. 54-56 [online]
 11. ADE Prolonged breastfeeding and clinical symptoms of food allergy / M. Trpišová, Ľ. Jakušová
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 1-2 (2011), s. 3-7
 12. ADE Kvalita života detí trpiacich alergickou rinitídou / M. Trpišová... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 66, č. 5 (2011), s. 289-293
 13. ADE K problematike kontaminácie materského mlieka škodlivinami z environmentu / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 59, č. 6 (2004), s. 316-318
 14. ADE Vyšetrenie obštrukčnej hydronefrózy dojčiat diuretickou dopplerovskou sonografiou / M. Zibolen ...[et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 55, č. 11 (2000), s. 682-685
 15. ADE Genciánová violeť ako príčina nekrotických zmien ústnej sliznice u novorodencov / P. Bánovčin ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 73, č. 4 (1993), s. 143-144
 16. ADE Hodnotenie prietokov krvi a. renalis a intraparenchýmovými artériami novorodencov pomocou farebnej dopplersonografie / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 48, č. 12 (1993), s. 714-717
 17. ADE Príspevok dopplerovej sonografie k diagnostike detskej hydronefrózy / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 51, č. 8 (1996), s. 484-488
 18. ADE Münchhausenov syndróm / J. Buchanec ... [et al.]
  In: Pediatrie pro praxi. - Roč. 4, č. 6 (2003), s. 319-321
 19. ADF Vyšetrenie črevnej permeability u dojčiat s alergiou na bielkoviny kravského mlieka / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 6 (2016), s. 315-318
 20. ADF Klinické príznaky alergie u detí s genetickou záťažou / M. Trpišová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, č. 3 (2010), s. 164-166
 21. ADF Epikutánne atopické patch testy v diagnostike potravinovej alergie u detí s atopickou dermatitídou / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 64-67
 22. ADF Prvé výsledky štúdie výskytu ochratoxínu A v materskom mlieku / A. Dostál ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 109, č. 6 (2008), s. 276-278
 23. ADF Xenohormóny a ich vplyv na vývin detského organizmu / A. Dostál ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 27-29
 24. ADF Histamínová intolerancia v pediatrickej praxi / M. Kohútová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 2 (2016), s. 76-80
 25. ADF Histamínová intolerancia v klinickej praxi pediatrického alergológa / M. Kohútová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 26, č. 3 (2016), s. 19-22
 26. ADF Vplyv probiotík na bariérové funkcie čreva a črevnú permeabilitu u dojčiat / L. Šofranková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, č. 2 (2014), s. 68-72
 27. ADF Karbocystein v liečbe recidivujúcich bronchitíd u dojčiat / P. Bánovčin ... [et al.]
  In: Československá pediatrie. - Roč. 47, č. 9 (1992), s. 543-546
 28. ADF Mediátory zápalu a bronchiálna hyperreaktivita / P. Bánovčin ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 53, č. 4 (1993), s. 275-282
 29. ADF Ochratoxíny v materskom mlieku vo vzťahu k zdraviu dojčaťa / A. Dostál ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 1 (2007), 30-32
 30. ADF Kostný metabolizmus u detí s alergiou na bielkoviny kravského mlieka / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 1 (2007), s. 14-17
 31. ADF Možnosti diagnostiky potravinovej alergie u detí / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 114-117
 32. ADF Otrava aspirínom (Kyselinou acetylosalicylovou) / J. Buchanec ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 9, č. 3 (2002), s. 13-14 a 18
 33. ADF Funkčné poruchy tráviaceho systému v detskom veku / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 2 (2008), s. 93-97
 34. ADF Pacienti vs športovci - aktuálny pohľad na indikácie a prínos ergospirometrie v pediatrii / Filip Olekšák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 4 (2018), s. 185-188
 35. ADF Chronický únavový syndróm v detskom a adolescentnom veku / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 3 (2017), s. 138-143
 36. ADF Diéta v liečbe atopického ekzému u dojčiat / Ľ. Jakušová
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 2 (2006), s. 94-96
 37. ADF Liečba akútnej hnačky u dojčiat a malých detí / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 3 (2006), s. 161-164
 38. ADF Klinické príznaky alergie na bielkoviny kravského mlieka / Ľ. Jakušová
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 5 (2006), s. 285-288
 39. ADM Črevná permeabilita a SCORAD u detí s atopickou dermatitídou po 6-týždňovom podávaní Lactobacilus rhamnosus GG (pilotná štúdia) / L. Šofranková... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, č. 5 (2015), s. 273-280
 40. ADM Gastrointestinálne prejavy familiárnej stredomorskej horúčky - problém aj v strednej Európe? / Zuzana Havlíčeková ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 72, č. 2 (2018), s. 152-157
 41. ADM Histamínová intolerancia v detskom veku -kazuistiky z praxe / M. Kohútová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 5 (2017), s. 314-321
 42. AED Náhle vzniknutá porucha chôdze u päť ročného pacienta / M. Kohútová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 14-15
 43. AED Perimyocarditis acuta s extrémnymi hodnotami troponínu u 15 ročného pacienta / M. Kohútová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 16-17
 44. AED Využitie laktulózovo-manitolového testu pri sledovaní vplyvu probiotík na črevnú permeabilitu u detí s alergiou na bielkovinu kravského mlieka / L. Šofranková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 64-65
 45. AED Pľúcna mikroflóra / L. Šofránková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 66-67
 46. AED Histamínová intolerancia v pediatrickej praxi / M. Kohútová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 18-19
 47. AED Kolitída dojčeného dieťaťa / M. Petríková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 114-116
 48. AED Dojčenské koliky ako príznak alergie na bielkovinu kravského mlieka / Ľ. Jakušová
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 21-22
 49. AED Polynenasýtené mastné kyseliny a alergické ochorenia v detskom veku / S. Javorková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 12-13
 50. AED Vplyv probiotík na črevnú permeabilitu a bariérové funkcie čreva / L. Šofranková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 13 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-37-0. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013. - S. 71-74 [CD-ROM]
 51. AED Respiračné komplikácie gastroezofageálneho refluxu / J. Mikler ... [et al.]
  In: Aktuality v pediatrii 2. - ISBN 80-88866-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 94-99
 52. AED Gastroezofageálny reflux u detí - jeho typické a atypické prejavy / J. Rojas Villareal ... [et al.]
  In: Aktuality v pediatrii 2. - ISBN 80-88866-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 169-174
 53. AED Rast a vývoj človeka, novodobá sekulárna akcelerácia / J. Buchanec... [et al.]
  In: Dorastové lekárstvo. - ISBN 978-80-8063-419-3. - Martin : Osveta, 2014. - S. 534-539
 54. AED Využitie testu črevnej permeability v diagnostike alergie na bielkoviny kravského mlieka / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Aktuality v pediatrii. - ISBN 80-88866-10-3. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 61-64
 55. AED Biochemické markery kostného metabolizmu u detí s alergiou na bielkoviny kravského mlieka / Schudichová, J. ... [et al.]
  In: Aktuality v pediatrii. - ISBN 80-88866-10-3. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 65-67
 56. AED Význam prebiotík a probiotík vo výžive dojčiat / M. Kohútová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 86-92 [CD-ROM]
 57. AED Význam vitamínu D v detskom veku / L. Marušiaková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 107-111 [CD-ROM]
 58. AED Vplyv probiotík na rotavírusové ochorenia / L. Šofranková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 132-135 [CD-ROM]
 59. AED A case of asphyxiating thoracic dysplasia - jeune's syndrome / K. Sršňová ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom 21-22, 1994-1995. - ISBN 80-223-1051-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 59-65
 60. AED Farmakoterapia. materské mlieko a dojčenie / V. Jakušová
  In: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. - ISBN 978-80-89797-05-9. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 250-261
 61. AED Vplyv reovírusovej infekcie na črevnú permeabilitu / Zuzana Čanádyová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii : recenzovaný zborník prác : 17. - ISBN 978-80-89797-49-3. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. 5-7
 62. AED Dorastové lekárstvo / Ľubica Jakušová
  In: Pediatria : 1. a 2. diel. - ISBN 978-80-89631-90-2. - Bratislava : Herba, 2019. - S. 255-256
 63. AFB Mykotoxíny v detskej výžive / A. Dostál... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8094-554-1. - Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, 2009. - S. 201-207 [CD-ROM]
 64. AFC Gastroezofageálny reflux a recidivujúce zápaly respiračného traktu u detí / J. Mikler ... [et al.]
  In: 12. Polsko-Slowackie Dni Pneumologii i Alergologii Dzieciecej im. V. Vojteka a J. Rudnika. - Rabka : [s.n.], 1999. - S. 99-100
 65. AFC Health risk of breasst-fed infants of ochratoxin "A" / A. Dostál ... [et al.]
  In: School and health 21. 2. - ISBN 978-80-210-4374-9. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007. - S. 861-864
 66. AFD Vplyv výživy adolescentiek na ich reprodukčné zdravie / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, N1 (2017), s. 11-12
 67. AFD Alergia na bielkoviny kravského mlieka / Ľ. Jakušová
  In: Vybrané kapitoly z pediatrie 5. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 26-27
 68. AFD Diuretická dopplerovská sonografia hydronefrotických obličiek / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 7. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 78-79
 69. AFD Bielkoviny kravského mlieka - príčina potravinovej alergie aj v adolescentnom veku / Ľubica Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 1 (2018), s. 11-12
 70. AFD Príspevok k problematike chorôb s poruchou aldosterónového metabolizmu / Ľ Jakušová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - Bratislava : Evian, 1994. - S. 29-30
 71. AFD Vplyv vysadenia steroidov a kromolynu na BHR u detí s astmou bronchiale / P. Bánovčin ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 2. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 57-60
 72. AFD Trans-izoméry nenasýtených mastných kyselín vo výžive dojčiacej matky a ich vzťah k zdraviu dojčaťa / A. Dostál ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 74-75
 73. AFD Intolerancia kravského mlieka / Ľ. Jakušová
  In: Vybrané kapitoly z pediatrie 2. Detská pneumoalergológia. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 70-73
 74. AFD Predoperačné hodnotenie významnosti obštrukcie močových ciest dopplersonografiou u detí / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 2. - Martin : JLF UK a MFN, 1995. - S. 52-56
 75. AFE The effects of treatment with inhaled beclomethasone and sodium cromoglycate and their cessation on bronchial responsiveness in asthmatic children / P. Bánovčin ... [et al.]
  In: Polsko-Slowackie dni pneumologii dzieciecej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika. - Rabka : [s.n.], 1995. - S. 39-40
 76. AFG Dopplerovské vyšetrenie hydronefróz na podklade UPJO / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 53, suppl. 1 (1998), s. 30-31
 77. AFG Vyšetrenie stupňa obštrukcie dýchacích ciest u nespolupracujúcich pacientov pomocou respiračnej induktívnej pletyzmografie / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: XII. Polsko-Slowackie Dni Pneumologii i Alergologii Dzieciecej im. V. Vojteka a J. Rudnika. - Rabka : [s.n.], 1999. - S. 35-36
 78. AFG Children with cow's milk allergy and bone turnover markers / K. Klabníková... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 46
 79. AFG Pyroglutamic aciduria (5-oxoprolinuria) / N. Mišovicová ... [et al.]
  In: Dědičné metabolické poruchy. - Brno : Výzkumný ústav zdraví dítěte, 1997. - S. P32
 80. AFG Ochratoxíny ako možné riziko ohrozenia zdravia dojčiat a malých detí / A. Dostál ... [et al.]
  In: 3. konference Škola a zdravi 21; 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. - Brno : [s.n.], 2007. - S. 8
 81. AFG Xenobiotics and their part in ethiopathogenesis of some diseases in child's age / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: School and health 21. 3 = Škola a zdraví 21. 3. - ISBN 978-80-7392-043-2. - Brno : MSD, 2008. - S. 261-263
 82. AFG Aspekty hodnotenia stravovacích návykov adolescentiek ako budúcich matiek / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: School and health 21. - Škola a zdraví 21. 4. Mezinárodní konference. - ISBN 978-80-7392-044-9. - Brno : MSD, 2008. - S. 17
 83. AFG Riziko ohrozenia detí plesňami / A. Dostál ... [et al.]
  In: School and health 21. - Škola a zdraví 21. 4. Mezinárodní konference. - ISBN 978-80-7392-044-9. - Brno : MSD, 2008. - S. 21
 84. AFG Relations between cow milk allergy, gastroezophageal reflux and wheezing in infants and small children / P. Bánovčin ... [et al.]
  In: 23rd ICP/2nd ICPN. - Beijing : [s.n.], 2001. - S. 364
 85. AFG Up-to-date pohľad na diagnostiku alergie na bielkoviny kravského mlieka / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 16, Suppl. 2 (2014), s. 50
 86. AFG Rýchlosť prietoku krvi v artériách obličiek novorodencov-sonografické hodnotenie / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Moravskoslezské pediatrické dny s mezinárodní účastí "Intenzívní péče v pediatrii". - Ostrava : [s.n.], 1993. - S. 2
 87. AFG Postnatálny vývoj jednotlivých ukazovateľov dopllerovho sonografického vyšetrenia obličiek u detí / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Praktická ultrasonografie. 5. konference s mezinárodní účastí. - Olomouc : Universita Palackého, 1996. - S. 14
 88. AFG Závislosť stupňa hydronefrózy a indexu rezistencie pri jednostranných hydronefrózach u detí / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 51, suppl. 1 (1996), s. 81
 89. AFG Porovnanie bronchodilatačného účinku salbutamolu u detí s obštrukciou dýchacích ciest - astma bronchiale versus obštrukčná bronchitída / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: XVI Polsko-Slowackie dni pneumologii i alergologii dzieciecej im. V. Vojteka i J. Rudnika. - Rabka : [s.n.], 2003. - S. 48-49
 90. AFG Naše skúsenosti s vyšetrovaním špecifických IgE protilátok proti bielkovine kravského mlieka / L. Jakušová ... [et al.]
  In: 22. pracovní dny o imunoanalýze. - Zlín : Academia centrum, 2001. - S. 54
 91. AFH Črevná permeabilita u detí s alergiou na bielkoviny kravského mlieka / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 26
 92. AFH Adolescentky ako budúce matky a ich výživa z aspektu nutričnej nedostatočnosti a obsahu xenobiotík / A. Dostál...[ et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 584-585
 93. AFH Naše skúsenosti s diagnostikou intolerancie kravského mlieka u dojčiat / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: XI. slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej TBC a RCH, 1998. - S. 13
 94. AFH Tidal breathing pattern after external resistive load in infants / J. Mikler ... [et al.]
  In: 15. Martinské dni dýchania : 15. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 46
 95. AFH Možnosti fibrinolytickej liečby opúzdrených pleurálnych výpotkov u detí / J. Mikler ... [et al.]
  In: XI. slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej TBC a RCH, 1998. - S. 24
 96. AFH Náhle vzniknuté poruchy chôdze u 5 ročného pacienta / M. Kohútová... [et al.]
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 13S
 97. AFH Naše prvé skúsenosti s respiračnou induktívnou pletyzmografiou v diagnostike obštrukčných stavov u dojčiat / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: XI. slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej TBC a RCH, 1998. - S. 4
 98. AFH Rizikové nutričné faktory v tehotenstve dospievajúcich / Ľ. Jakušová, J. Buchanec
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 25S
 99. AFH Chronický průjem s interorágií a perianální intertrigo jako projevy alergie na bílkovinu kravského mléka (kazuistika) / Zuzana Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 19-20
 100. AFH Vplyv reovírusovej infekcie na črevnú permaebilitu / Zuzana Čanádyová, Ľubica Jakušová, Peter Bánovčin
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 22-22
 101. AFH Bezpečnosť športu v detskom veku. Dá sa náhlej srdcovej smrti športovcov prechádzať ? / Filip Olekšák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 27-28
 102. AFH Alergie na bielkoviny kravského mlieka - stály problém pediatrickej alergológie / M. Jeseňák ...[et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 25
 103. AFH Vzťah IgA nefropatie k Henoch-Schönleinovej purpure / D. Kružliaková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S (2012), s. 17S-18S
 104. AFH Akrylamid a reakčné produkty vo výžive detí a dorastu / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 21
 105. AFH Thoracoabdominal asynchrony measured using pressure sensor plethysmography / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: 15. Martinské dni dýchania : 15. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 45
 106. AFH Efekt ventolínu v liečbe detí s obštrukciou dýchacích ciest meraný pomocou respitrace / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: 15. Martinské dni dýchania : 15. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 21
 107. AFH Význam stanovenia špecifických IgE protilátok v diagnostike alergie na bielkoviny kravského mlieka / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 48-49
 108. AFH Vybrané markery kostného metabolizmu u detí s potravinovou alergiou / J. Schudichová ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 7, č. 1 (2002), s. 39
 109. AFH Alergia na bielkoviny kravského mlieka / K. Klabníková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, S5 (2008), s. 23
 110. AFH Nové formy vzdelávania v pediatrickom ošetrovateľstve / A. Ovšonková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, S (2013), s. 34S-35S
 111. AFH Materské mlieko z pohľadu farmakoterapie / Ľ. Jakušová
  In: Pediatria. - Roč. 8, S (2013), s. 12S
 112. AFH Chronicky unavený pacient - kazuistika / Filip Olekšák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S3 (2019), s. 23-24
 113. AFH Spektrum symptómov alergie na bielkoviny kravského mlieka v detskom veku a jej diagnostika / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 44
 114. AFH Efekt ventolínu v liečbe detí s bronchiolitídou a recidívou akútnej bronchitídy s obštrukciou / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 2. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 71
 115. AFH Microsomia hemifacialis / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: 15. Martinské dni dýchania : 15. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 24
 116. AFH Nové možnosti diagnostiky potravinovej alergie / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 16, č. 1 (2007), s. 33-34
 117. AFH K problematike kontaminácie materského mlieka mykotoxínmi zo skupiny nefrotoxických ochratoxínov / A. Dostál ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 270-271
 118. AFH Vyšetrenie hydronefróz pomocou diuretickej dopplerovskej sonografie u detí / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 52, Suppl. 1 (1997), s. 37
 119. AFH Aký význam má stanovenie špecifických IgA a IgG protilátok v diagnostike alergie na bielkoviny kravského mlieka? / J. Schudichová ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 61
 120. AFH Profil parametrov kostného metabolizmu u detí s alergiou na bielkovinu kravského mlieka / J. Schudichová ... [et al.]
  In: 3. Kongres slovenských a českých osteológov. - Banská Bystrica : [s.n.], 2000. - S. 40
 121. AFH Alergia na kravské mlieko a kostný metabolizmus u dojčiat / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Zv. 11, č. 3 (2001), s. 51
 122. AFH Environmentálne škodliviny a ich vplyv na imunitnú reaktivitu / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 18, č. 1 (2008), s. 30
 123. AFH Potravinová alergia a chronický únavový syndróm v detskom veku / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 17
 124. AFH Influence of inhaled corticosteroids on the development of peak bone mass during childhood and adolescents / K. Klabníková... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 13, č. 3-4 (2010), s. 44
 125. AFH Autonómna neuropatia asociovaná s celiakiou / F. Olekšák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 53
 126. AFK Markery kostného metabolizmu u detí s alergiou na bielkoviny kravského mlieka / J. Schudichová
  In: 22. pracovní dny o imunoanalýze. - Zlín : Academia centrum, 2001. - S. 59
 127. AFK Príspevok k problematike kostného metabolizmu u detí s alergiou na bielkovinu kravského mlieka / J. Schudichová ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 6, č. 3 (2001), s. 101
 128. BAB Výživa dieťaťa v prvom roku života / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 129. BAB Vademékum pediatra / zostavil Ján Buchanec a kolektív
  Martin : Osveta, 2001
 130. BAB Výživa dieťaťa v prvom roku života / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2003
 131. BAB Výživa dieťaťa v prvom roku života / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2004
 132. BCI Pediatria a ošetrovateľská starostlivosť / A. Jurko... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 133. BCI Výživa v detskom veku [elektronický zdroj] : . / Ľ. Jakušová
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2009
 134. BDF Potravinová alergia - úskalia a omyly / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, N1 (2009), s. 24-26
 135. BDF Primárna prevencia potravinovej alergie u dieťaťa v prvom roku života / M. Trpišová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 3 (2009), s. 139-142
 136. BDF Xenobiotiká vo výžive dojčiat / G. Hrivnáková... [et al.]
  In: Sestra a lekár v praxi. - Roč. 10, č. 5-6 (2011), s. 38-40
 137. BDF Výživou proti alergiám / Ľ. Jakušová
  In: Sestra. - Roč. 3, č. 7-8 (2004), s. 26
 138. BDF Vírus varicela-zoster / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 5 (2007), s. 251-258
 139. BDF Význam probiotík vo výžive dojčiat / Ľ. Jakušová
  In: Sestra. - Roč. 3, č. 9 (2004), s. 24-25
 140. BDF Nové trendy v náhradnej mliečnej dojčenskej výžive / Ľ. Jakušová
  In: Sestra. - Roč. 3, č. 10 (2004), s. 44
 141. BDF Laktózová intolerancia - 2. časť / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 4 (2013), s. 195-199
 142. BDF Diéta v liečbe atopického ekzému v detskom veku / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 173-176
 143. BDF Münchhausenov syndróm - pacient týra seba, zverenú osobu ale i svojho lekára / J. Buchanec ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 14, č. 4 (2007), s. 13-15
 144. BDF Výskyt alergie na bielkoviny kravského mlieka u starších detí a adolescentov / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 6 (2015), s. 323-326
 145. BDF Diagnostický prístup k pacientom s alergiou na bielkovinu kravského mlieka / Ľ. Jakušová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 19 (2002), s. 4
 146. BDF Potravinová alergia diagnostika v detskom veku / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Medical. - Roč. 2, č. 2 (2007), s. 21-26
 147. BDF Vzťah polynenasýtených mastných kyselín a alergických ochorení u detí / S. Javorková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 6 (2015), s. 313-316
 148. BDF Aktuálny pohľad na indikácie bezlepkovej diéty / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 5 (2016), s. 265-268
 149. BDF Nové poznatky v liečbe alergie na bielkovinu kravského mlieka v detskom veku / Zuzana Havlíčeková ... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 16, č. 1 (2018), s. 5-7
 150. BDF Eczema herpeticum v detskom veku / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 135-138
 151. BDF Problematika kontaminujúcich látok vo výžive detí / A. Dostál ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 5 (2006), s. 294-296
 152. BDF Laktózová intolerancia - 1. časť / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 24-28
 153. BEC Adolescent eating habits and health risks / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: School and health 21. 2. - ISBN 978-80-210-4374-9. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007. - S. 835-838
 154. BEC Hypoalergénne dojčenecké mliečne prípravky / Ľ. Jakušová
  In: Nestlé Nutrition Bulletin, č. 2. - Praha : Nestlé Nutrition, 2004. - S. 2-4
 155. BED Význam výživy v prevencii alergických ochorení / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - ISBN 978-80-88866-68-8. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 5-8
 156. BED Vplyv výživy na tvorbu kostnej hmoty v detskom veku / K. Klabníková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - ISBN 978-80-88866-68-8. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 38-41
 157. BED Výživa adolescentiek ako budúcich matiek / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8094-554-1. - Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, 2009. - S. 342-345 [CD-ROM]
 158. BED Vývin kostnej hmoty v detskom veku / K. Klabníková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 11-13
 159. BED Výživa a kostné zdravie / K. Klabníková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 26-28
 160. BED Užívanie inhalačných kortikoidov a kostná hmota / K. Klabníková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 26-28
 161. BED Súčasný stav v diagnostike potravinových alergií - nové trendy a perspektívy / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 17-19
 162. BED Neobvyklá príčina uzlinového syndrómu u dojčaťa / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Aktuality v pediatrii 2. - ISBN 80-88866-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 118-122
 163. BED Asfyktizujúca thorakálna dysplázia-diagnostický problém / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 2. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 80-81
 164. BED Prvý prípad pacienta s pyroglutamovou acidúriou diagnostikovaný na Slovensku / P. Bánovčin ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 3. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 80-82
 165. BEF Histamínová intolerancia - kazuistické prípady z praxe / M. Kohútová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 12-13
 166. BEF Význam orálnych rehydratačných roztokov v liečbe akútnej hnačky u detí / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 104-106
 167. BEF Chyby a nedostatky vo výžive detí / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8050-866-0. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Katedra ošetrovateľstva, 2005. - S. 128-131 [CD-ROM]
 168. BEF Ticho lieči / A. Dostál ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8050-866-0. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Katedra ošetrovateľstva, 2005. - S. 552-553 [CD-ROM]
 169. BEF Imunomodulačná liečba imunodeficientných stavov / Ľ. Jakušová
  In: Vybrané kapitoly z pediatrie 1. (postgraduálne skriptum). - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 1995. - S. 27-30
 170. BEF Korelácia stupňa hydronefrózy s dopplerovským nálezom / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 3. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 56-60
 171. BEF Diuretická dopplerovská sonografia v diagnostike hydronefróz / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 4. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 28-32
 172. BEF Od pramatky Lucy k dnešnému človeku. Stručný prehľad antropometrických a vývojových štúdií / J. Buchanec... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 376-382 [CD-ROM]
 173. BFA A pilot study of a teaching model in family medicine for undergraduate medical students at Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Slovakia / R. Péčová... [et al.]
  In: AMEE 2012 : Conference Abstracts. - Lyon : International Associationfor Medical Education, 2012. - S. 243 s.
 174. BFA The perspectives of e-learning education in paediatric nursing / A. Ovšonková... [et al.]
  In: International Conference of Czech and Slovak Faculties of Medicine : focused on e-learning and informatics in medical education. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 50
 175. BFA Bone metabolism children with cow's milk allergy / K. Janíková... [et al.]
  In: Polsko-Slowackie dni pneumologii i alergologii dzieciecej im. Vladimíra Vojteka i Jana Rudnika. - Rabka : Instytut Gruzlicy i Chorób Pluc, 2013. - S. 31
 176. BFA Aspirácia cudzích telies u detí / M. Fedor ... [et al.]
  In: Polsko-Slowackie dni pneumologii dzieciecej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika. - Rabka : [s.n.], 1995. - S. 53
 177. BFA Intolerancia kravského mlieka - diagnostický problém / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Polsko-Slowackie dni pneumologii dzieciecej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika. - Rabka : [s.n.], 1995. - S. 33
 178. BFB Čo nové v dorastovom lekárstve? / J. Kresánek, Ľ. Jakušová
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, S1 (2015), s. 63-64
 179. BFB Koncepcia výučby "dorastového lekárstva" na Klinike detí a dorastu UK v Bratislave JLF v Martine / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, S1 (2015), s. 64
 180. BFB Rastová akcelerácia a odkaz Matiegku / J. Buchanec... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S (2012), s. 13S
 181. BFB Výživa dojčiat podľa nových odporučení ESPGHAN / Ľ. Jakušová
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 28
 182. BFB Manažment výživy detí v prvých troch rokoch / Ľ. Jakušová
  In: 10. Jubilejná konferencia všeobecných lekárov pre deti a dorast. - Bratislava : SLS, 2010. - S. 10-11
 183. BFB Alergia na bielkoviny kravského mlieka - súčasný praktický pohľad / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, S1 (2015), s. 41
 184. BFB Wiskott-Aldrich syndróm (Kazuistika) / J. Mikler ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 5, č. 3 (1995), s. 54
 185. BFB Kostné biomarkery u detí / K. Janíková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 21
 186. BFB Vývin kostnej hmoty v detskom veku / K. Klabníková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 21
 187. DAI Kravské mlieko vo výžive dojčiat a diagnostické aspekty alergie na obsahujúce bielkoviny / Ľ. Jakušová
  Martin : [s.n.], 2009
 188. DAI Alergia na bielkoviny kravského mlieka u dojčiat / Ľ. Jakušová ; školiteľ P. Bánovčin
  Martin : [s.n.], 2000
 189. FAI Dorastové lekárstvo / zost. Ľ. Jakušová, J. Buchanec, P. Bánovčin
  Martin : Osveta, 2014
 190. GII Aby laktózová intolerancia nebola strašiakom / Ľ. Jakušová
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 7 (2018), s. 18-18
 191. GII Doplnková výživa a xenobiotiká v detskej strave / Ľ. Jakušová, A. Dostál
  Martin : Osveta, 2005