Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAA Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí / hlavní autori M. Jeseňak, Z. Rennerová, P. Bánovčin
  Praha : Mladá fronta, 2012
 2. ABA Current position of atopy patch test in the diagnosis of food allergy in children / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Food allergies: new research. - ISBN 978-1-60456-978-0. - New York : Nova Science Publishers, 2008. - S. 9-90
 3. ABD Dobre definované imunodeficientné syndrómy / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Vrodené poruchy imunity. - ISBN 978-80-970825-6-7. - Bratislava : A-medi manažment, 2014. - S.198-226 [1AH]
 4. ABD Vrodené poruchy fagocytózy / Z. Rennerová... [et al.]
  In: Vrodené poruchy imunity. - ISBN 978-80-970825-6-7. - Bratislava : A-medi manažment, 2014. - S. 109-143 [2,9AH]
 5. ACB Potravinová alergia : mýty, fakty, realita. / M. Jeseňák, R. Szépeová a kol.
  Bratislava : Samedi, 2012
 6. ACD Gastroezofágová refluxná choroba u adolescentov / Z. Havlíčeková, R. Szépeová
  In: Dorastové lekárstvo. - ISBN 978-80-8063-419-3. - Martin : Osveta, 2014. - S. 124-134 [1AH]
 7. ADC Reproducibility of food atopy patch tests over time in the general child population / M. Jeseňák... [et al.]
  In: International Journal of Dermatology. - Roč. 48, č. 9 (2009), s. 941-946
 8. ADC Beta-palmitate - a natural component of human milk in supplemental milk formulas / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Nutrition Journal. - Roč. 15, č. čl. 28 (2016), s. 1-8
 9. ADC Chronic granulomatous disease caused by a novel mutation in a 2-month-old-boy with multifocal splenic abscesses / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 137-138
 10. ADC Targeted Gene Panel Sequencing for Early-onset Inflammatory Bowel Disease and Chronic Diarrhea / Britt-Sabina Petersen ... [et al.]
  In: Inflammatory Bowel Diseases. - Roč. 23, č. 12 (2018), s. 2109-2120
 11. ADC Clinical functional and genetic analysis of twenty-four patients with chronic granulomatous disease - identification of eight novel mutations in CYBB and NCF2 genes / C. Martel... [et al.]
  In: Journal of Clinical Immunology. - Roč. 32, č. 5 (2012), s. 942-958
 12. ADC Therapeutic approach to a child with acute respiratory distress syndrome: a report of two cases / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 59, suppl. 6, part 1 (2008), s. 43-51
 13. ADC Food allergens and respiratory symptoms / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 59, časť 1, suppl. 6 (2008), s. 311-320
 14. ADC Nephronophthisis type I, left ventricular non-compaction cardiomyopathy and reduced cilia motility-atypical manifestations of one disease / Miroslava Brndiarová ... [et al.]
  In: Journal of Nephrology [elektronický dokument]. - Roč. 33, č. 1 (2020), s. 183-186 [print]
 15. ADC Cough reflex sensitivity in various phenotypes in childhood asthma / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 60, suppl. 5 (2009), s. 61-65
 16. ADC Factors influencing the levels of exhaled carbon monoxide in asthmatic children / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Journal of asthma. - Roč. 51, č. 9 (2014), s. 900-906
 17. ADC Side effects of food atopy patch tests / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Clinical Pediatrics. - Roč. 47, č. 6 (2008), s. 602-603
 18. ADC Two novel RFX6 variants in siblings with Mitchell-Riley syndrome with later diabetes onset and heterotopic gastric mucosa / M. Škopková ... [et al.]
  In: European Journal of Medical Genetics. - Roč. 59, č. 9 (2016), s. 429-435
 19. ADE Diagnostika ložiskových lézí jater u dětí s využitím kontrastní ultrasonografie / Zuzana Michnová ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 73, č. 6 (2019), s. 481-487
 20. ADE Cardiac autonomic control in adolescents with primary hypertension / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: European Journal of Medical Research. - Roč. 14, suppl. 4 (2009), s. 101-103
 21. ADE Severe quadriparesis caused by wasp sting / P. Bánovčin... [et al.]
  In: Turkish Journal of Pediatrics. - Roč. 51, č. 5 (2009), s. 485-488
 22. ADE Diagnostický algoritmus potravinovej alergie v detskom veku / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 63, č. 5 (2008), s. 272-282
 23. ADF Gastrointestinálne symptómy asociované s diabetes mellitus / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 4 (2009), s. 187-190
 24. ADF Liečba akútnej hnačky u dojčiat a malých detí / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 3 (2006), s. 161-164
 25. ADF Mikroadenóm hypofýzy ako príčina atypického priebehu predčasnej puberty / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 6 (2006), s. 365-367
 26. ADF Autoimunitné endokrinopatie asociované celiakiou / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 2 (2007), s. 65-67
 27. ADF Epikutánne atopické patch testy v diagnostike potravinovej alergie u detí s atopickou dermatitídou / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 64-67
 28. ADF Vyšetrenie črevnej permeability u dojčiat s alergiou na bielkoviny kravského mlieka / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 6 (2016), s. 315-318
 29. ADF Syndróm cyklického vracania v detskom veku / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 6 (2016), s. 325-328
 30. ADF Diabetes mellitus 1. typu a celiakie / Zuzana Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 16, č. 6 (2018), s. 273-278
 31. ADF PFAPA syndróm - častejší ako sa zdá / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 82-85
 32. ADF Giardia lamblia - etiopatogenéza detských ochorení / A. Pillárová, P. Bánovčin, Z. Havlíčeková
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 6 (2012), s. 267-270
 33. ADF Možnosti využitia konfokálnej endomikroskopie v pediatrii / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 6 (2012), s. 263-266
 34. ADF Beta-palmitát - prirodzená zložka materského mlieka v náhradnej mliečnej výžive / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 4 (2013), s. 185-189
 35. ADF Znížená koncentrácia C-peptídu v sére - rizikový faktor vývoja kardiovaskulárnej autonómnej neuropatie u adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 12, č. 23 (2012), s. 65-74
 36. ADF Materské mlieko a jeho imunomodulačné účinky / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 3 (2012), s. 105-109
 37. ADF Heart rate variability changes in children after cardiac transplantation / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 106, č. 4-5 (2005), s. 168-170
 38. ADF Imunosupresívna liečba pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami z pohľadu farmakogenetiky / Katarína Paľuvová ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 23, č. 1 (2018), s. 47-53
 39. ADF Epidemiológia potravinových atopických patch-testov v neselektovanej populácii detí / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 18, č. 2 (2008), s. 20-30
 40. ADF Funkčné poruchy tráviaceho systému v detskom veku / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 2 (2008), s. 93-97
 41. ADM Ultrasonografické hodnotenie steatózy pečene u obéznych pediatrických pacientov / Marek Pršo ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 72, č. 6 (2018), s. 473-478
 42. ADM Využitie kontrastnej endoskopickej ultrasonografie a elastografie v diagnostike inzulinómu u adolescentnej pacientky / Marek Pršo ... [et al.]
  In: Pediatrie pro praxi. - Roč. 19, č. 2 (2018), s. 109-112
 43. ADM Porucha signalizácie dráhy IL-10 a nešpecifické črevné zápalové ochorenie s veľmi včasným nástupom / R. Szépeová ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 69, č. 6 (2015), s. 536-540
 44. ADM X-linked agammaglobulinemia caused by new mutation in BTK gene: A case report / Z. Havlíčeková
  In: Biomedical Papers. - Roč. 158, č. 3 (2014), s. 470-473
 45. ADM Gastrointestinálne prejavy familiárnej stredomorskej horúčky - problém aj v strednej Európe? / Zuzana Havlíčeková ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 72, č. 2 (2018), s. 152-157
 46. ADN Možnosti prevencie a liečby diabetickej ketoacidózy v detskom veku a adolescencii / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 62, č. 7-8 (2013), s. 280-285
 47. ADN Hodnotenie kostnej a minerálovej denzity u pediatrických pacientov s Crohnovou chorobou / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 62, č. 9 (2013), s. 315-320
 48. AEC Očkovanie a nešpecifické črevné zápaly / Miloš Jeseňák, Zuzana Havlíčeková
  In: Očkovanie v špeciálnych situáciách. - ISBN 978-80-204-4324-3. - Praha : Mladá fronta, 2019. - S. 117-127
 49. AEC Extrafageálne prejavy refluxnej choroby pažeráka u detí / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Mimojícnové projevy refluxní choroby. - ISBN 978-80-7311-138-0. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2013. - S. 223-235
 50. AEC Gastroesophageal reflux disease and bronchial asthma in children - current therapeutic approach / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Advances in Respiratory Therapy Research. - ISBN 978-1-63463-004-7. - New York : Nova Science Publ., 2015. - S. 121-127
 51. AED Achalázia pažeráka u detí (kazuistika) / Katarína Pozorčiaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii : recenzovaný zborník prác : 17. - ISBN 978-80-89797-49-3. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. 36-38
 52. AED Atypický priebeh puberty u 7-ročného dievčaťa - kazuistika / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 170-172
 53. AED Peritoneálna dialýza detí / J. Hamžíková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 14-20
 54. AED Syndróm perzistujúcej hnačky / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 23-26
 55. AED Bolesti brucha a HP infekcia / R. Szépeová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 181-183
 56. AED Biologická liečba IBD v detskom veku / R. Szépeová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 196-202
 57. AED Konfokálna endomikroskopia - nové možnosti gastroenterologickej diagnostiky v pediatrii / P. Bánovčin... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 13 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-37-0. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013. - S. 3-9 [CD-ROM]
 58. AED Vplyv probiotík na črevnú permeabilitu a bariérové funkcie čreva / L. Šofranková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 13 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-37-0. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013. - S. 71-74 [CD-ROM]
 59. AED Výživa dojčiacej matky / Z. Rennerová, Z. Havlíčeková
  In: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. - ISBN 978-80-89797-05-9. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 35-40
 60. AED Čo bolo príčinou cholecystolitiázy? / A. Szökeová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 130-131 [CD-ROM]
 61. AED PFAPA syndróm / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Vrodené poruchy imunity. - ISBN 978-80-970825-6-7. - Bratislava : A-medi manažment, 2014. - S. 267-275
 62. AED Gastrointestinálne a hepatobiliárne prejavy vrodených porúch imunity / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Vrodené poruchy imunity. - ISBN 978-80-970825-6-7. - Bratislava : A-medi manažment, 2014. - S. 319-332
 63. AED Diagnostika vrodených porúch imunity na základe infekčných prejavov / K. Holečková... [et al.]
  In: Vrodené poruchy imunity. - ISBN 978-80-970825-6-7. - Bratislava : A-medi manažment, 2014. - S. 486-499
 64. AED Antimikrobiálna liečba a profylaxia v manažmente vrodených porúch imunity. / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Vrodené poruchy imunity. - ISBN 978-80-970825-6-7. - Bratislava : A-medi manažment, 2014. - S. 535-541
 65. AED Dojčenie a gastrointestinálne ochorenia / Z. Havlíčeková
  In: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. - ISBN 978-80-89797-05-9. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 171-175
 66. AED Dojčenie a kardiovaskulárne ochorenia / Z. Havlíčeková
  In: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. - ISBN 978-80-89797-05-9. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 181-183
 67. AED Dojčenie a obezita / J. Vojtková... [et al.]
  In: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. - ISBN 978-80-89797-05-9. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 198-201
 68. AED Nové možnosti liečby Crohnovej choroby v detskom veku / O. Petrovičová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 51-53
 69. AED Farmakogenetika "nepriateľ" tiopurínových liečiv - kazuistiky / Katarína Paľuvová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 155-159
 70. AED Variabilita frekvencie srdca u mladých jedincov s primárnou hypertenziou / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Kardiológia pre pediatriu 1. - ISBN 978-80-223-2438-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 28-33
 71. AEG Cough reflex sensitivity discriminates various types of child asthma / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Pediatric Allergy and Immunology. - Roč. 20, suppl. 20 (2009), s. 20
 72. AFD Vplyv výživy adolescentiek na ich reprodukčné zdravie / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, N1 (2017), s. 11-12
 73. AFD Zmeny parametrov časovej analýzy variability frekvencie srdca u detí s esenciálnou hypertenziou / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 81-83
 74. AFD Prínos vyšetrenia variability frekvencie srdca u detí s primárnou nočnou enurézou / J. Pavlíková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 175-178
 75. AFD Anestézia a komplikácie pri operácii atrézie pažeráka / Alena Luptáková ... [et al.]
  In: Novinky v anestéziológii a intenzívnej medicíne 2019. - ISBN 978-80-89721-44-3. - Prešov : Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2019. - S. 167-172
 76. AFD Bielkoviny kravského mlieka - príčina potravinovej alergie aj v adolescentnom veku / Ľubica Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 1 (2018), s. 11-12
 77. AFF Existuje vzťah medzi obezitou a depresívnym prežívaním v detskom a adolescentnom veku? / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S (2012), s. 19-20
 78. AFG Heart rate variability changes in children with systemic hypertension / A. Jurko, ml....[et al.]
  In: European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. - Roč. 16, suppl. 1 (2009), s. 95
 79. AFG Inflamometria a jej význam v manažmente detskej astmy / M. Jeseňák...[et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 65, č. 5 (2010), s. 324
 80. AFG Atopy patch test in the clinical paediatric praxis / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 10, č. 1-2 (2007), s. 43
 81. AFG Two novel RFX6 variants in siblings with Mitchell-Riley syndrome with childhood onset diabetes / M. Škopková ... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Vol. 24, Suppl. 1 (2016), s. 92
 82. AFG Dysfunction of autonomic nervous system in children with coeliac disease / T. Tomáš... [et al.]
  In: 11th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. - Hampshire : ESPGHAN, 2011. - S. 216
 83. AFG Gastrointestinal manifestations in primary immunodeficiency diseases / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 67
 84. AFG Efficacy of proton-pump inhibitors in children with respiratory symptoms of gastroesophageal reflux disease / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Wroclav : [s.n.], 2012. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 85. AFG NOD2/CARD15 gene polymorphism in paediatric patients with Crohn's disease in Slovakia: genotype/phenotype correlations / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: 1st Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health. - Paris : [s.n.], 2011. - S. 378
 86. AFG Reproducibility of atopy patch tests with food allergens and aeroallergens in an unselected population of italian school children / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 10, suppl. 2 (2008), s. 64
 87. AFG Up-to-date pohľad na diagnostiku alergie na bielkoviny kravského mlieka / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 16, Suppl. 2 (2014), s. 50
 88. AFG Reproducibility of atopy patch tests with food and inhalant allergens / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Basic Immunology Research in Skin Allergy and Immunotherapy. - Pichl : EAACI Immunology Section, 2008. - S. 50
 89. AFH Význam črevnej mikroflóry v etiopatogenéze nealkoholovej steatózy pečene / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, S1 (2015), s. 11
 90. AFH Prevalencia hepatopatie u adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / Z. Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 53
 91. AFH Poruchy príjmu potravy u detí vo vzťahu k stravovacím návykom matiek / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Problémy súčasnej pedopsychiatre II. Celoslovenská vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89305-13-1. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 6 [CD-ROM]
 92. AFH Autozómovo recesívna polycystická choroba obličiek / J. Pavlíková ... [et al.]
  In: Nefrologické sympózium s medzinárodnou účasťou. Program, abstrakty. - Martin : Slovenská lekárska spoločnosť, 2006. - Nestr. [1 s.]
 93. AFH Diurnálne zmeny variability frekvencie srdca v detskom veku / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S28
 94. AFH Rizikové faktory autoimúnnej tyreoiditídy v detskom veku / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 264-265
 95. AFH Celiakie v detskom veku / Z. Havlíčeková
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S21-S22
 96. AFH Peritoneálna dialýza u detí / J. Pavlíková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S25
 97. AFH Alergie na bielkoviny kravského mlieka - stály problém pediatrickej alergológie / M. Jeseňák ...[et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 25
 98. AFH Využití kontrastní ultrasonografie v diferenciální diagnostice fokálních lézí jater / Zuzana Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S2 (2019), s. 61-61
 99. AFH Vracanie a neprospievanie - prvé klinické prejavy nefrogénneho diabetes insipidus / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 29
 100. AFH Inzulinóm u adolescentnej pacientky najlepšie našla kontrastná endosonografia s elastometriou / Marek Pršo ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov Festival KAZUISTÍK z pediatrie 2018 : Roč. 11. - ISBN 978-80-972948-0-9. - Kysucké Nové Mesto : CLS Consulting, 2018. - S. 45-46
 101. AFH Funkcia anorekta po operácii anorektálnych malformácií / D. Murgaš... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 213
 102. AFH Je potrebné u detí vždy liečiť infekciu H. pylori? / R. Szépeová... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 68, S1 (2013), s. 14
 103. AFH Úskalia diagnostiky a liečby gastroezofageálneho refluxu u detí s chronickou respiračnou symtomatológiou / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 68, S1 (2013), s. 55
 104. AFH Pretrvávajúca pyróza - eozinofilná ezofagitída alebo GERD? / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 62-63
 105. AFH Mitchellov-Rileyov syndróm - diabetes mellitus so včasným nástupom v kombinácii s gastrointestinálnymi symptomami / Juraj Staník ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov Festival KAZUISTÍK z pediatrie 2018 : Roč. 11. - ISBN 978-80-972948-0-9. - Kysucké Nové Mesto : CLS Consulting, 2018. - S. 53-53
 106. AFH Spektrum symptómov alergie na bielkoviny kravského mlieka v detskom veku a jej diagnostika / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 44
 107. AFH Primárne imunodeficiencie a idiopatické črevné zápaly - príčina, následok či asociácia? / M. Jeseňák.... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 24-25
 108. AFH Gastroezofágový reflux a respiračný systém / S. Gábrišová... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 27 [online]
 109. AFH Na čo myslí imunológ pri bolesti brucha / Z. Havličeková... [et al.]
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 8S
 110. AFH Poruchy vývoja vonkajších pohlavných orgánov / J. Gécz... [et al.]
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 10S
 111. AFH Naše skúsenosti s kontrastnou ultrasonografiou v pediatrickej praxi / Marek Pršo ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S3 (2019), s. 24-24
 112. AFH Biologická liečba v gastroenterológii / Zuzana Havlíčeková, Zuzana Michnová
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S3 (2019), s. 28-28
 113. AFH Co by měl vědet praktický lékař pro děti a dorost o obezitě z pohledu gastroenterológa / Zuzana Michnová, Zuzana Havlíčeková, Peter Bánovčin
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S3 (2019), s. 27-27
 114. AFH Nejasná príčina neprospievania / A. Szökeová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 39
 115. AFH Gastroesophageal reflux in relationship to food allergy / J. Mikler ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 11, č. 1-2 (2008), s. 31
 116. AFH Autozápalové ochorenia z pohľadu gastroenterológa / Zuzana Havlíčeková, Peter Bánovčin
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 15-15
 117. AFH Heart rate variability changes after heart transplantation / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 14, č. 3 (2005), s. KC 93
 118. AFH Problémy s výživou u detí s neurologickým ochorením / Zuzana Havlíčeková, Zuzana Michnová, Peter Bánovčin
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 16-17
 119. AFH Chronický průjem s interorágií a perianální intertrigo jako projevy alergie na bílkovinu kravského mléka (kazuistika) / Zuzana Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 19-20
 120. AFH Imunitný systém začína v čreve - prebiotiká a postbiotiká 21. storočia / Zuzana Havlíčeková
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 20-20
 121. AFH Postihnutie respiračného systému u detí s nešpecifickými črevnými zápalmi / Veronika Sabová, Zuzana Havlíčeková, Peter Bánovčin
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 31-31
 122. AFH Hepatálny status obezných pediatrických pacientov / Marek Pršo ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 30-30
 123. AFH Črevná permeabilita u detí s alergiou na bielkoviny kravského mlieka / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 26
 124. AFH Úskalia interpretácie exhalovaného oxidu dusnatého v klinickej praxi / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 27 a 29
 125. AFH Vplyv eliminačnej diéty na výskyt sekundárneho gastroezofagového refluxu u detí s alergiou na bielkovinu kravského mlieka / J. Mikler ml....[et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 590
 126. AFH Crohnova choroba začínajúca v rannom detstve / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Festival kazuistík z pediatrie 2014. - ISBN 978-80-89589-08-1. - Kysucké Nové Mesto : Pamida International, 2014. - S. 16
 127. AFH Potravinami indukovaná enterokolitída - stále aktuálny problém / R. Szépeová... [et al.]
  In: Festival kazuistík z pediatrie 2014. - ISBN 978-80-89589-08-1. - Kysucké Nové Mesto : Pamida International, 2014. - S. 30
 128. AFH Potravinová alergia a chronický únavový syndróm v detskom veku / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 17
 129. AFH Onemocnění jater a diabetes mellitus / Z. Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 25
 130. AFH Využití ultrasonografie při hledáni příčiny zvracení u novorozenců a kojenců / Z. Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 25-26
 131. AFH Chirurgická liečba GER v detskom veku / A. Mikolajčík... [et al.]
  In: 16. Prešovský pediatrický deň. - ISBN 978-80-971836-1-5. - Prešov : Amedi, 2014. - S. 14S
 132. AFH Autonómna neuropatia asociovaná s celiakiou / F. Olekšák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 53
 133. AFH Slnečný vitamín a jeho nedostatok / Terézia Kráľová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 24-24
 134. AFH Zmeny variability frekvencie srdca po transplantácií srdca v detskom veku / A. Jurko ... [et al.]
  In: 3. slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii [elektronický zdroj]. - Piešťany : [s.n.], 2005. - Nestr. [1 s.] [online]
 135. AFH Mauriacův syndrom / Zuzana Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 27-27
 136. AFH Alveolárna echinokokóza pečene v detskom veku / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 15, Suppl. 1 (2016), s. 18
 137. BAB Odporúčania na výživu dojčiat a batoliat / L. Kovács ... [et al.]
  Bratislava : Solen, 2015
 138. BCI Zmeny kostnej mineralovej hustoty u pediatrickych pacientov s Crohnovou chorobou [elektronický zdroj] : . / Z. Havlíčeková
  Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2017
 139. BDE Thalidomid v gastroenterológii a hepatológii / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, č. 6 (2007), s. 318-326
 140. BDE Pleuropulmonary manifestations of chronic granulomatous disease / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 1-2 (2011), s. 20-23
 141. BDE Nefrogénny diabetes insipisus - nie len pohľad nefrológa / Miroslava Brndiarová ... [et al.]
  In: Pediatrie pro praxi. - Roč. 20, č. 6 (2019), s. 362-365
 142. BDF Potravinová alergia - úskalia a omyly / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, N1 (2009), s. 24-26
 143. BDF Netypický obraz celiakie u 2-ročného dieťaťa / A. Szökeová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 43-46
 144. BDF Funkčná zápcha v detskom veku - diagnostika a liečba / Zuzana Havlíčeková, Zuzana Michnová, Peter Bánovčin
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. 3 (2019), s. 135-139
 145. BDF Prevencia recidivujúcich infekcií respiračného traktu u detí 2. časť-Ostatné doplnkové farmakologické i nefarmakologické možnosti / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 4 (2009), s. 167-173
 146. BDF Recidivujúce infekcie dýchacích ciest v detskom veku / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 17, č. 2 (2010), s. 36-43
 147. BDF Gastrointestinální onemocnění komplikace při diabetes mellitus / Zuzana Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. 1 (2019), s. 27-29
 148. BDF Histamínová intolerancia / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 11, č. 4 (2012), s. 194-196
 149. BDF Laktózová intolerancia - 1. časť / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 24-28
 150. BDF Imunomodulácia a recidivujúce infekcie dýchacích ciest v detskom veku: prírodné imunomodulanciá 2. časť / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 22 (36), č. 11-12 (2012), s. 217-224
 151. BDF Laktózová intolerancia - 2. časť / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 4 (2013), s. 195-199
 152. BDF Celiakia: meniaci sa klinický obraz ochorenia v detskom veku / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 35 (2013), s. 3-4
 153. BDF Gastrointestinálne a hepatobiliárne prejavy primárnych imunodeficiencií / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 11, č. 1 (2012), s. 20-24
 154. BDF Výskyt alergie na bielkoviny kravského mlieka u starších detí a adolescentov / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 6 (2015), s. 323-326
 155. BDF Neceliakálna gluténová senzitivita / Z. Havlíčeková, R. Szépeová
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 25-28
 156. BDF Covid-19 a gastrointestinálny trakt / Zuzana Havlíčeková, Zuzana Michnová, Peter Lietava
  In: Pediatria. - Roč. 15, č. 2 (2020), s. 129-132
 157. BDF Eczema herpeticum v detskom veku / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 135-138
 158. BDF Význam biologickej liečby v manažmente IBD v detskom veku / R. Szépeová, Z. Havlíčeková
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 44 (2011), s. 6-7
 159. BDF Eozinofilové ochorenia gastrointestinálneho traktu v detskom veku / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 4 (2008), s. 202-206
 160. BDF Možnosti praktického využitia probiotík v pediatrickej praxi / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 5 (2008), s. 289-292
 161. BDF Syndróm artéria mesenterica superior u 15-ročnej pacientky po operácii skoliózy / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 5 (2008), s. 285-287
 162. BDF Aktuálny pohľad na indikácie bezlepkovej diéty / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 5 (2016), s. 265-268
 163. BDF Diéta v liečbe atopického ekzému v detskom veku / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 173-176
 164. BDF Aktuálny pohľad na nealkoholovú steatózu pečene v detskom veku / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 3 (2015), s. 142-145
 165. BDF Nové poznatky v liečbe alergie na bielkovinu kravského mlieka v detskom veku / Zuzana Havlíčeková ... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 16, č. 1 (2018), s. 5-7
 166. BDF Funkčné vyšetrenie horného gastrointestinálneho traktu / P. Bánovčin ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, č. 6 (2016), s. 247-251
 167. BDF Riziká asociované s konzumáciou nepasterizovaných nehumánnych mliek a mliečnych produktov / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, č. 3 (2014), s. 138-140
 168. BDF Atopický ekzém a jeho liečba v detskom veku / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 35, 37-42
 169. BDF Potravinová alergia v detskom veku a respiračný systém / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 3 (2008), s. 146-150
 170. BED Ako sa Barborke polepšilo - kazuistika / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 78-79
 171. BED Predčasná puberta asociovaná s pineálnou cystou? / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 11-13
 172. BED Akútna dilatácia žalúdka a duodéna po operácii skoliózy. / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 48-49
 173. BED Hemangioendotelióm - náhodný nález u 6-mesačného dojčaťa / V. Čechová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 119-120
 174. BED Náhla brušná príhoda u 13-ročného chlapca / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007. - S. 145-146
 175. BED Možnosti využitia elektrogastrografie v detskej gastroenterológii / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 57-59
 176. BED Nové trendy vo výžive u detských pacientov s nešpecifickými črevnými zápalovými ochoreniami / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 65-67
 177. BED Význam výživy v prevencii alergických ochorení / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - ISBN 978-80-88866-68-8. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 5-8
 178. BED Súčasný stav v diagnostike potravinových alergií - nové trendy a perspektívy / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 17-19
 179. BEF Manažment infekcie Helicobacter pylori v detskom veku / Z. Havlíčeková
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 10. - ISBN 978-80-88866-60-2. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2008. - S. 42-46
 180. BEF Význam orálnych rehydratačných roztokov v liečbe akútnej hnačky u detí / Ľ. Jakušová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 104-106
 181. BEF Poruchy vývoja vonkajšieho genitálu (stručný náhľad do problematiky porúch sexuálnej diferenciácie) / J. Gécz ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 6-7
 182. BEF Postihnutie respiračného systému u detí s nešpecifickými črevnými zápalmi / Veronika Sabová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii : recenzovaný zborník prác : 17. - ISBN 978-80-89797-49-3. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. 45-46
 183. BEF Zmeny kinematiky cílií u pacienta s gastroezofágovým refluxom / P. Kasajová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 9-11
 184. BFA Inflammatory bowel disease with very early onset: mutation in the IL-10 signalling pathway / Mária Zeliesková, Zuzana Havlíčeková, Miloš Jeseňák
  In: 18th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies. - Delft : European Society for Immunodeficiencies, 2018. - S. [1-1]
 185. BFA Gastric outlet obstruction in 16-year-old girl with ataxia telangiectasia / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 12, č. 1-2 (2009), s. 32
 186. BFA Modern diagnostic of gastroesophageal reflux in childhood / M. Trpišová... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 60
 187. BFA Autoinflammatory diseses in differential diagnosis of recurrent abdominal pain in the praxis of paediatric gastroenterologist in Central Europe / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: ESPGHAN : 50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. - [S.l.] : European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 2017. - S. 309
 188. BFA Kedy myslieť na celiakiu u detí s diabetes mellitus / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 63, č. 7-8 (2008), s. 449-450
 189. BFA Atopické patch testy v manažmente atopického ekzému - pripravené na klinické použitie / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 63, č. 7-8 (2008), s. 448
 190. BFA Súrodenecký výskyt heterotopickej žalúdočnej sliznice v čreve / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: 19. pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy. - Nymburk : ČLS J. E. Purkyně, 2009. - S. 29
 191. BFB Aktuálne odporúčania pre výživu dojčiat a batoliat / Z. Havlíčeková
  In: 39. Slovenská konferencia farmaceutických laborantov a technikov pre zdravotnícke pomôcky. Zborník abstraktov. - Žilina : [s.n.], 2016. - S. 11
 192. BFB Úloha vytamínu D v patogenéze nealkoholovej steatózy pečene v detskom veku / T. Kráľová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 51
 193. BFB Komplikácie gastrointestinálnej endoskopie v detskom veku-kazuistiky / Zuzana Havlíčeková ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 18 (2019), s. 6-6
 194. BFB Viacpočetné mikroabscesy v slezine u 2-mesačného kojenca / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 30
 195. BFB Hypoglykémie v detskom veku-kazuistiky / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: 31. endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. - Košice : SES SLS, 2008. - S. 60
 196. BFB C peptid-(in)aktívny metabolit? / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: 17. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SLS, 2007. - S. 4
 197. BFB Diabetes mellitus u dvoch sestier s anomáliami gastrointestinálneho systému / J. Vojtková... [et al.]
  In: 20. Diabetologické dni. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 42
 198. BFB Predčasná puberta asociovaná s cystou Glandula pinealis / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S29
 199. BFB Náhla príhoda brušná u 15-ročného chlapca / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, S3 (2007), s. 87S-88S
 200. BFB Parenterálna výživa u kriticky chorých / Denisa Raffajová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S2 (2019), s. 37-37
 201. BFB Manažment pacienta s celiakiou s diabetes mellitus 1. typu / R. Szépeová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 3 (2013), s. 163-164
 202. BFB Ochorenia súvisiace s gluténom / R. Szépeová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 3 (2013), s. 164
 203. BFB Sledovanie pacientou s celiakiou, význam kontroly protilátok / R. Szépeová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 3 (2013), s. 164
 204. BFB O Kevinovi, ktorý rád plával / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 16, S1 (2017), s. 10-11
 205. BFB Alergia na bielkoviny kravského mlieka - súčasný praktický pohľad / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, S1 (2015), s. 41
 206. BFB Výživa dieťaťa s alergiou na bielkovinu kravského mlieka / R. Szépeová... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 16, S2 (2015), s. 16
 207. BFB ABKM - prvý krok k diagnóze / R. Szépeová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 9-10
 208. BFB Nutričné problémy asociované s potravinovou alergiou / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 19
 209. BFB NASH - aktuálny problém detskej populácie / R. Szépeová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 19
 210. BFB Zobrazovacie vyšetrenia a ich limitácie v diferenciálnej diagnostike tumoróznych lézií pečene - kazuistiky / L. Zubríková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 25-26
 211. BFB Eozinofilné ezofagitídy v detskom veku / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, S6 (2008), s. 19
 212. BFB Akútna pyelonefritíida s renálnym zlyhaním u novorodenca / J. Pavlíková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 8-9 (2005), s. 516-517
 213. BFB Obštrukcia žalúdka u 16-ročného dievčaťa s ataxiou teleangiectasiou / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 19
 214. BFB Vplyv GER na kinematiku cílií respiračného epitelu u detí / Júlia Kvaššayová ... [et al.]
  In: 26. Martinské dni dýchania : program a abstrakty. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 26-26
 215. BFB Čo sa skrývalo za jednoduchým úrazom hlavy / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, S2 (2008), s. S68
 216. BFB Prečo toto dieťa neprospieva? / R. Szépeová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, S2 (2008), s. S76
 217. BFB Mliečny bar pre deti / M. Jeseňák, Z. Havlíčeková
  In: Pediatria. - Roč. 11, S1 (2016), s. 8-9
 218. BFB Zavádzanie nemliečných príkrmov - stále aktuálna téma / J. Kabátová, Z. Havlíčeková
  In: Pediatria. - Roč. 11, S1 (2016), s. 9
 219. DAI Aktuálny pohľad na etiopatogenézu Crohnovej choroby v detskom veku : habilitačná práca. / Zuzana Havlíčeková
  Martin : [s.n.], 2018
 220. EDJ Nové metódy monitorovania a liečby diabetes mellitus / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 10. - ISBN 978-80-88866-60-2. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2008. - S. 4-6
 221. EDJ Neurologické prejavy celiakie / T. Turčan ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 10. - ISBN 978-80-88866-60-2. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2008. - S. 33-37
 222. GII Atopický ekzém : stručný sprievodca a poradca pre pacienta. / M. Jeseňák... [et al.]
  Bratislava : Imunoglukan, 2014