Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAA Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí / hlavní autori M. Jeseňak, Z. Rennerová, P. Bánovčin
  Praha : Mladá fronta, 2012
 2. AAB Vybrané kapitoly z nefrológie / M. Antonyová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2006
 3. ACD Poruchy spánku u adolescentov / P. Ďurdík, A. Šujanská
  In: Dorastové lekárstvo. - ISBN 978-80-8063-419-3. - Martin : Osveta, 2014. - S. 423-433 [1AH]
 4. ADC Exhaled carbon monoxide in adolescents with diabetic cardiovascular autonomic neuropathy / J. Vojtková... [et al.]
  In: Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism. - Roč. 27, č. 7-8 (2014), s. 709-715
 5. ADC The influence of autonomic neuropathy on cough reflex sensitivity in children with diabetes mellitus type 1 / S. Varechová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 58, suppl. 5 (2007), s. 705-715
 6. ADC Association of Polymorphisms in CYBA, SOD1, and CAT Genes with Type 1 Diabetes and Diabetic Peripheral Neuropathy in Children and Adolescents / Zuzana Sňahničanová ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 22, č. 7 (2018), s. 413-419
 7. ADC Sleep Architecture in Children With Common Phenotype of Obstructive Sleep Apnea / Peter Ďurdík ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Sleep Medicine. - Roč. 14, č. 1 (2018), s. 9-14
 8. ADC N-acetylcysteine effectively diminished meconium-induced oxidative stress in adult rabbits / D. Mokrá... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 66, č. 1 (2015), s. 101-110
 9. ADC The association between glutathione S-transferase T1 and M1 gene polymorphisms and cardiovascular autonomic neuropathy in Slovak adolescents with type 1 diabetes mellitus / J. Vojtková... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications. - Roč. 27, č. 1 (2013), s. 44-48
 10. ADC Context Sensitive Links Full Text Options 2 of 5 The effect of adenoidectomy on cough reflex sensitivity in atopic children / Ján Sojak ... [et al.]
  In: Respiratory Physiology & Neurobiology : Special Issue. - Roč. 257 (2018), s. 115-121
 11. ADC The association between gene polymorphisms of glutathione S-transferase T1/M1 and type diabetes in Slovak children and adolescents / J. Vojtková... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 21, č. 2 (2013), s. 88-91
 12. ADC Staphylococcus intermedius - rare pathogen of acute meningitis / P. Ďurdík... [et al.]
  In: International Journal of Infectious Diseases [elektronický zdroj]. - Roč. 14, suppl. 3 (2010), s. e236-e238 [online]
 13. ADC Short-term metabolic control and sleep in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus / Martina Kostková ... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications [elektronický dokument]. - Roč. 32, č. 6 (2018), s. 580-585 [print]
 14. ADC Pulmonary function tests in type 1 diabetes adolescents with diabetic cardiovascular autonomic neuropathy / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications. - Roč. 30, č. 1 (2016), s. 79-84
 15. ADC Exhaled carbon monoxide as a new marker of respiratory diseases in children / E. Babušíková ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 59, časť 1, suppl. 6 (2008), s. 9-17
 16. ADC Therapeutic approach to a child with acute respiratory distress syndrome: a report of two cases / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 59, suppl. 6, part 1 (2008), s. 43-51
 17. ADC Combination of budesonide and aminophylline diminished acute lung injury in animal model of meconium aspiration syndrome / D. Mokrá ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 59, suppl. 6, časť 2 (2008), s. 461-471
 18. ADC Changes of airway obstruction parameters in healthy children caused by mother's smoking during pregnancy / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 59, suppl. 6, časť 2 (2008), s. 523-529
 19. ADE Syndróm trasenia dieťaťom / M. Fedor ... [et al.]
  In: Pediatrie pro praxi. - Roč. 6, č. 4 (2005), s. 197-200
 20. ADE Measurement of the blood flow velocity in the pericallosal artery of children with hydrocephalus by transcranial Doppler ultrasonography - preliminary results / J. De Riggo ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 151, č. 2 (2007), s. 285-289
 21. ADE Možnosti manažmentu diabetickej neuropatie v detskom veku / J. Vojtková... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 65, č. 4 (2010), s. 186-194
 22. ADE Lung function tests in children with diabetes mellitus type 1 / J. Vojtková... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 13, č. 3-4 (2010), s. 5-8
 23. ADE Kvalita života detí trpiacich alergickou rinitídou / M. Trpišová... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 66, č. 5 (2011), s. 289-293
 24. ADE Cardiac autonomic control in adolescents with primary hypertension / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: European Journal of Medical Research. - Roč. 14, suppl. 4 (2009), s. 101-103
 25. ADE Cough reflex sensitivity in adolescents with diabetic autonomic neuropathy / M. Čiljaková... [et al.]
  In: European Journal of Medical Research. - Roč. 14, suppl. 4 (2009), s. 45-48
 26. ADE Severe quadriparesis caused by wasp sting / P. Bánovčin... [et al.]
  In: Turkish Journal of Pediatrics. - Roč. 51, č. 5 (2009), s. 485-488
 27. ADF The importance of ambulatory blood pressure monitoring in the diagnosis of white coat hypertension in children / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 35-39
 28. ADF Hyperglykémia ako rizikový faktor intraventrikulárneho krvácania nezrelých novorodencov (pilotná štúdia) / B. Zoľáková... [et al.]
  In: Neonatologické zvesti. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 23-24
 29. ADF Imunosupresívna liečba pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami z pohľadu farmakogenetiky / Katarína Paľuvová ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 23, č. 1 (2018), s. 47-53
 30. ADF Gastroezofágový reflux u detských pacientov ako príčina sekundárnych cíliopatií / J. Kasajová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 15, č. 5 (2017), s. 248-250
 31. ADF Rizikové faktory v rozvoji syndrómu náhleho úmrtia dojčiat / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 6 (2006), s. 352-354
 32. ADF Vydechovaný oxid uhelnatý u dětí s diabetes mellitus 1. typu / Z. Michnová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 11-16
 33. ADF Vrodená eventrácia bránice - kazuistika / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 15, č. 2 (2015), s. 79-82
 34. ADF Poranenia duodéna a pankreatobiliárneho traktu u detí / J. Mikler ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 137-141
 35. ADF The recent view of the obstructive sleep apnoe syndrome in children - short résumé / A. Šujanská, P. Ďurdík, P. Bánovčin
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 12, č. 3 (2012), s. 11-18
 36. ADF Zmeny parametrov priechodnosti nosovej dutiny po endoskopickej adenoidektómií / J. Soják, P. Ďurdík
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 4 (2015), s. 179-182
 37. ADF Kartagenerov syndróm u 18-ročného chlapca - kazuistika / L. Marušiaková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 92-95
 38. ADF Profil sérových lipidů u adolescentů s diabetes mellitus 1 typu / Z. Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 6 (2016), s. 301-305
 39. ADF Výskyt fyzického týrania detí v Slovenskej republike / M. Fedor... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, č. 2 (2010), s. 76-81
 40. ADF Diabetes mellitus typu 1 a vitamín D / J. Vojtková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, č. 4 (2010),s. 203-206
 41. ADF Znížená koncentrácia C-peptídu v sére - rizikový faktor vývoja kardiovaskulárnej autonómnej neuropatie u adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 12, č. 23 (2012), s. 65-74
 42. ADF Vplyv génových polymorfizmov glutatións-S-transférazy T1/ M1 na biochemické parametre u detí s diabetom mellitom 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 70-74
 43. ADF Cievny prstenec ako príčina respiračných ťažkostí / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 1 (2006), s. 42-44
 44. ADF Kardiopulmonálna resuscitácia v praxi praktického lekára pre deti a dorast - 1. časť / M. Fedor ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 1 (2006), s. 12-15
 45. ADF Etiopatogenéza a biomechanika detského hydrocefalu / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 2 (2006), s. 84-87
 46. ADF Sledovanie intrakraniálnej dynamiky detského hydrocefalu / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 3 (2006), s. 132-135
 47. ADF Možnosti operačnej liečby detského hydrocefalu / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 5 (2006), s. 281-284
 48. ADF Ťažkosti so včasnou diagnostikou onkologických ochorení / M. Fedor ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 5 (2006), s. 314-316
 49. ADF Rizikové faktory vývoja autonómnej neuropatie u detí s diabetom mellitom 1. typu / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, č. 5 (2011), s. 239-245
 50. ADF Manažment novorodeneckého a detského hydrocefalu / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Neurológia. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 41-44
 51. ADF Pacienti vs športovci - aktuálny pohľad na indikácie a prínos ergospirometrie v pediatrii / Filip Olekšák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 4 (2018), s. 185-188
 52. ADF Hypocholesterolémia v detskom veku / J. Vojtková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 4 (2013), s. 177-183
 53. ADF Využitie transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente novorodencov a dojčiat s hydrocefalom / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 6 (2007), s. 325-328
 54. ADF Hypertenzia bieleho plášťa na základe 24-hodinového monitorovania krvného tlaku v detskom veku / A. Jurko... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 5 (2013), s. 263-266
 55. ADF Metodika a vyhodnotenie záťažového testu v detskej kardiológii / A. Jurko ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 17-20
 56. ADF Spojitosť medzi poruchami kognitívnych funkcií a obštrukčného spánkového apnoe u detí / V. Kučeravá ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 3 (2017), s. 144-146
 57. ADM Vrodená cysta hrtana - zriedkavá príčina život ohrozujúcej obštrukcie horných dýchacích orgánov / Barbora Uhliarová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 6 (2017), s. 341-344
 58. ADM Surgical and non-surgical therapy of obstructive sleep apnea syndrome in children / A. Šujanská... [et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Roč. 57, č. 4 (2014), s. 135-141
 59. ADM Význam stanovenia nazálneho oxidu dusnatého u detí - prvé skúsenosti / G. Bugová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 71, č. 2 (2016), s. 68-75
 60. ADM Endothelial Dysfunction in Children with Juvenile Psoriatic Arthritis / Lenka Turoňová ... [et al.]
  In: Acta Medica. - Roč. 61, č. 3 (2018), s. 79-85
 61. ADM Korelácia rinoendoskopiou stanoveného stupňa hypertrofie adenoidných vegetácií so stupňom nosovej obštrukcie objektivizovaným rinomanometriou / J. Soják, P. Ďurdík, R. Péčová
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 3 (2017), s. 164-169
 62. ADM Súvis génových polymorfizmov glutatión S-transferázy T1 a M1 s mikroalbuminúriou a incipientnou nefropatiou u detí s diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 68, č. 2 (2013), s. 92-100
 63. ADM Vplyv adenoidných vegetácií a endoskopickej adenoidektómie na priechodnosť nosa u pediatrických pacientov / J. Sojak, P. Ďurdík, R. Péčová
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 3 (2017), s. 170-175
 64. ADM Kvalita spánku detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 1 (2017), s. 25-32
 65. ADM Depresívne a úzkostné symptómy vo vzťahu k spánku u detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / Mária Jančinová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 74, č. 1 (2019), s. 22-29
 66. ADM Čo sa môže skrývať za diagnózou atypickej cystickej fibrózy? / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 71, č. 2 (2016), s. 80-86
 67. ADN Poúrazové vnútrobrušné krvácanie u detí / P. Mikolajčík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 63, č. 7-8 (2014), s. 279-285
 68. ADN Chrápanie u detí predškolského a školského veku / A. Šujanská ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 11 (2016), s. 412-417
 69. ADN Možnosti prevencie a liečby diabetickej ketoacidózy v detskom veku a adolescencii / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 62, č. 7-8 (2013), s. 280-285
 70. ADN Hodnotenie nazálneho oxidu dusnatého vo vzťahu ku kinematike riasiniek dýchacích ciest / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 11 (2016), s. 399-406
 71. AEC Primary cilliary dyskinesia - current therapeutic approach / P. Ďurdík, P. Bánovčin
  In: Advances in Respiratory Therapy Research. - ISBN 978-1-63463-004-7. - New York : Nova Science Publ., 2015. - S. 157-176 [2,2AH]
 72. AEC Obstructive sleep apnea syndrome in children - the recent view on the treatment / A. Šujanská... [et al.]
  In: Advances in Respiratory Therapy Research. - ISBN 978-1-63463-004-7. - New York : Nova Science Publ., 2015. - S. 177-190 [1,2AH]
 73. AEC The role of ion channels to regulate airway ciliary beat frequency during allergic inflammation / M. Jošková ... [et al.]
  In: Allergy and Respiration. - ISBN 978-3-319-42003-5. - Basel : Springer, 2016. - S. 27-35
 74. AED Intoxikácie alkoholom v detskom veku / M. Šulaj ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 106-107
 75. AED Ortostatická proteinúria / J. Buchanec ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 56-59
 76. AED Cievny prstenec ako príčina chronického kašľa - kazuistika / J. Mikler ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 68-70
 77. AED Atypický priebeh puberty u 7-ročného dievčaťa - kazuistika / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 170-172
 78. AED Analgosedácia pri diagnostických a terapeutických výkonoch v pediatrii / M. Fedor ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 89-93
 79. AED SIDS a genetika / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 160-163
 80. AED "Diabetes of injury" u kriticky chorých detských pacientov / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 177-180
 81. AED Hypertrofická kardiomyopatia v detskom veku / A. Jurko st. ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 184-191
 82. AED CRAC iónové kanály epitelu dýchacích ciest v regulácii frekvencie pohybu cílií / M. Jošková ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-043-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2017. - S. 5-10 [online]
 83. AED Menežment dieťaťa s hydrocefalom / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 82-84
 84. AED Možnosti využitia exogénneho surfaktantu u kriticky chorých detí / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: Nové diagnostické a terapeutické postupy. - ISBN 978-80-969644-2-2. - Ružomberok : Alpha medical, 2008. - S. 53-60
 85. AED Farmakogenetika "nepriateľ" tiopurínových liečiv - kazuistiky / Katarína Paľuvová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 155-159
 86. AED Diabetes of injury v urgentnej a intenzívnej medicíne / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny. - ISBN 978-80-970205-8-3. - Nitra : Inštitút zdravotníckeho vzdelávania, 2009. - S. 185-197
 87. AED Detský hydrocefalus ako akútny stav / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny. - ISBN 978-80-970205-8-3. - Nitra : Inštitút zdravotníckeho vzdelávania, 2009. - S. 198-202
 88. AED Diagnostika primárnej ciliárnej dyskinézy v praxi / L. Marušiaková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 28-29
 89. AED Sekundárne ciliopatie po akútnej infekcii dýchacích ciest / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 30-32
 90. AED Primárna ciliárna dyskinézia v novorodeneckom a dojčenskom veku / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 33-35
 91. AED Diabetická neuropatia a spánková architektonika u detí s diabetes mellitus 1. typu / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 36-37
 92. AED Dyslipidémie a diabetes mellitus / Z. Michnová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 38-39
 93. AED Výskum káliových kanálov v oblasti regulácie pohybu riasiniek / M. Jošková... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 6 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-75-2. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 18-21 [online]
 94. AED Farmakológia propofolu v pediatrii / M. Jošková ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 8 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-023-1. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 5-11 [online]
 95. AED Parasomnia v detskom veku - naše skúsenosti / A. Šujanská... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 68-69
 96. AED Frekvenčná analýza a popis kinematiky cílií / L. Hargaš... [et al.]
  In: Diagnostika a liečba v pediatrickej pneumológii a ftizeológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-35-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK a ŠÚDTaRCH, 2012. - S. 56-61[CD-ROM]
 97. AED Vplyv bakteriálnych patogénov na kinematiku cílií u detí s adenoidnými vegetáciami / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 16-17
 98. AED Funkčné vyšetrenie pľúc u detí s diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 119-124
 99. AED Argináza a diabetes mellitus / J. Kryštofová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - ISBN 978-80-88866-68-8. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 133-137
 100. AED Neenzýmové antioxidačné mechanizmy u detí s diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 80-83
 101. AED Vplyv bezlepkovej stravy na autonómny nervový systém u detí s celiakiou / T. Turčan... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 60-64
 102. AED Laryngofaryngový reflux a otorinolaryngologické komplikácie / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 73-76
 103. AED Vstupná diagnóza vo vzťahu k výskytu hyperglykémie kriticky chorých detí / P. Ďurdík, V. Zoľák
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 118-124
 104. AED Kŕče v ambulantnej praxi / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 27-32 [CD-ROM]
 105. AED Návrh popisu obsahu vysokorýchlostných videosekvencií a ich kategorizácia / L. Hargaš... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 37-41[CD-ROM]
 106. AED Možnosti diagnostiky cíliopatií v detskom veku / L. Marušiaková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 102-106 [CD-ROM]
 107. AED Najnovšie terapeutické postupy u detských pacientov so syndrómom obštrukčného spánkového apnoe / A. Šujanská... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 136-141 [CD-ROM]
 108. AED Dojčenie a spánok / A. Šujanská... [et al.]
  In: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. - ISBN 978-80-89797-05-9. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 166-170
 109. AED Syndróm týraného dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti / M. Fedor... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - ISBN 978-80-88866-68-8. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 50-53
 110. AED Vysokorýchlostné zobrazovanie pre účely diagnostiky ciliárneho aparátu / L. Hargaš... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 13 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-37-0. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013. - S.26-28 [CD-ROM]
 111. AED Návrh a riadenie osvetľovacej jednotky mikroskopu využívaného pri tvorbe záznamov vysokorýchlostnou kamerou / D. Koniar... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 13 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-37-0. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013. - S. 48-51 [CD-ROM]
 112. AED Adenozíntrifosfát - regulátor pohybu cilií dýchacieho systému / M. Jošková... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 7 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-001-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 26-28 [online]
 113. AED Syndróm obštrukčného spánkového apnoe u detí - súčasný pohľad / A. Šujanská... [et al.]
  In: Diagnostika a liečba v pediatrickej pneumológii a ftizeológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-35-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK a ŠÚDTaRCH, 2012. - S. 91-94 [CD-ROM]
 114. AEG Heart rate variability in patients with anxiety disorders / J. Dragašek ... [et al.]
  In: European Neuropsychopharmacology. - Roč. 16, suppl. 4 (2006), s. S220
 115. AEG Decreased cough reflex sensitivity in adolescents with diabetic cardiovascular neuropathy / M. Čiljaková... [et asl.]
  In: Hormone Research in Paediatrics. - Roč. 74, S3 (2010), s. 60
 116. AFC RGB-D imaging used for OSAS diagnostics / Jozef Volák ... [et al.]
  In: Elektro 2018 [elektronický dokument] : conference proceedings. - ISBN 978-1-5386-4758-5. - Danvers : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. - S. [1-5] [USB-key]
 117. AFC Moving object searching based on virtual instrumentation / L. Hargaš ... [et al.]
  In: Applied electronics 2014 : 19th international conference. - ISSN 1803-7232. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. - S. 99-102
 118. AFD Vrodené vývojové chyby pľúc u detí / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. S. 5-12
 119. AFD Nové pohľady na využitie flexibilnej bronchoskopie v perioperačnej starostlivosti / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 16-21
 120. AFD Sekvestrácia pľúc a jej manažment / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 24-27
 121. AFD Antiinfekčná terapia u pacientov s hrudnými operačnými zákrokmi / M. Fedor ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 28-32
 122. AFD Perioperačný manažment hemostázy / J. Pročková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 60-63
 123. AFD Súčasné možnosti liečby pulmonálnej hypertenzie u detí / Z. Farská ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 76-80
 124. AFD Zmena vybraných parametrov dopplerovskej krivky a.pericallosa počas kompresívneho testu na prednej fontanele u dojčiat a batoliat s hydrocefalom pred drenážnym výkonom / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 112-117
 125. AFD Meranie a hodnotenie krvného tlaku v detskom veku / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 167-174
 126. AFD Manažment arytmií v perioperačnom období / A. Šparcová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 196-199
 127. AFD Kašeľ a kardiovaskulárna autonómna neuropatia / M. Čiljaková... [et al.]
  In: 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - ISBN 978-80-89544-03-5. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a resp. chorôb, 2011. - S. 11-18
 128. AFD Měření vydechovaného oxidu uhelnatého u dětí s diabetes mellitus 1. typu / Z. Michnová... [et al.]
  In: 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - ISBN 978-80-89544-03-5. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a resp. chorôb, 2011. - S. 102-106
 129. AFD Integration of LabVIEW-based virtual instruments to modern respirology diagnostics / L. Hargaš... [et al.]
  In: Elektro 2014 : 10th International Conference. - ISBN 978-1-4799-3720-2. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - S. 553-557
 130. AFD Adjusting and conditioning of high speed videosequences for diagnostic purposes in medicine / L. Hargaš... [et al.]
  In: Elektro 2014 : 10th International Conference. - ISBN 978-1-4799-3720-2. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - S. 548-552
 131. AFD Shaken Baby Syndrome / M. Fedor ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-31-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2004. - S. 50-53
 132. AFD Hodnotenie toku krvi a.pericallosa u novorodencov a dojčiat s hydrocefalom transkraniálnou dopplerovskou sonografiou / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-31-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2004. - S. 57-60
 133. AFD Meranie masy ĽK u detí s primárnou a sekundárnou hypertenziou / Z. Farská ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-31-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2004. - S. 61-64
 134. AFD Adenovírusy a myokarditída / A. Šparcová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-31-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2004. - S. 65-70
 135. AFG Hyperglycemia & endash; the marker of illness severity in critically ill children / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatric critical care medicine. - Roč. 8, č. 3 (suppl.) (2007), s. A291-A292
 136. AFG Our experiences with recombinant activated factor VIIa in children with severe bleeding / M. Fedor ... [et al.]
  In: Pediatric critical care medicine. - Roč. 8, č. 3 (suppl.) (2007), s. A324
 137. AFG Presence of diabetic autonomic neuropathy in children with type 1 diabetes mellitus is associated with the significant decrease of cough reflex sensitivity / S. Varechová ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 30, suppl. 51 (2007), s. 304s
 138. AFG Lymfadenopatia krku a mediastina ako príčina respiračného zlyhania / M. Fedor ... [et al.]
  In: 3. česko-slovenský kongres dětské intenzivní medicíny a anestezie. - ISBN 978-80-86865-00-3. - Příbram : MSM, 2007. - S. 45
 139. AFG C-peptide and diabetic neuropathy in children / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia. - Roč. 52, suppl. 6 (2008), s. 1165
 140. AFG White coat hypertension in children / A. Jurko, ml....[et al.]
  In: European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. - Roč. 16, suppl. 1 (2009), s. 94
 141. AFG Cough reflex sensitivity and some biochemical parameters in children with diabetic neuropathy / J. Vojtková... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 12, č. 1-2 (2009), s. 33
 142. AFG Non insulin dependent glucose transporters in association with acute lung injury / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 12, č. 1-2 (2009), s. 34
 143. AFG Methods of surfactant management in children with ALI/ARDS / S. Nosáľ... [et al.]
  In: Intensive Care Medicine. - Roč. 35, suppl. 1 (2009), s. S234
 144. AFG Glucose parameters, glucose variability and target blood glucose in pediatric truma patients / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Intensive Care Medicine. - Roč. 35, suppl. 1 (2009), s. S220
 145. AFG Electrocardiographic changes in children with pectus excavatum / A.Jurko... [et al.]
  In: Cardiology in the Young. - Roč. 22, suppl. 1 (2012), s. S99
 146. AFG Selektívna blokáda napäťovo riadeného sodíkového kanála Nav 1,8 a frekvencia kmitania cílií v dýchacích cestách / M. Jošková... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 19 [online]
 147. AFG Hyperglycemia is closely associated with the severity of ARDS in children / P. Ďurdík... [et al.]
  In: 1st Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health. - Paris : [s.n.], 2011. - S. 374
 148. AFG Lung function tests in adolescents with diabetic autonomic neuropathy / P. Ďurdík... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Wroclav : [s.n.], 2012. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 149. AFG Insertion/deletion polymorphism of angiotensin-converting enzyme and cough reflex sensitivity in asthmatic children / M. Jeseňák... [et al.]
  In: 1st Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health. - Paris : [s.n.], 2011. - S. 375
 150. AFG NOD2/CARD15 gene polymorphism in paediatric patients with Crohn's disease in Slovakia: genotype/phenotype correlations / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: 1st Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health. - Paris : [s.n.], 2011. - S. 378
 151. AFG Staphylococcus intermedius - the pathogen of acute meningitis in children / M. Fedor ... [et al.]
  In: 24th Annual Meeting of the ESPID. - Basel : ESPID Foundation, 2006. - S. 88
 152. AFG Specifics of polysomnography in childhood / J. Letrichová... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 50
 153. AFG The possibility of kinematics analysis of cilia in respiratory tract by light microscope - our experiences / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 60
 154. AFG Laryngopharyngeal reflux / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 61
 155. AFG Výskyt deficitu vitaminu D u detí s diabetes mellitus 1. typu a jeho vplyv na biochemické a denzitometrické parametre / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 14, suppl. 2 (2011), s. 41-42
 156. AFG Decreased efficiency of deep eleep in children and adolescents with non-optimally controlled type 1 diabetes / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Diabetes Technology & Therapeutics. - Roč. 18, S1 (2016), s. A43-A44
 157. AFG Heart rate variability changes in patients with mixed depressive-anxiety disorder / J. Dragašek ... [et al.]
  In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 104, suppl. 2 (2008), s. 410
 158. AFG Modulačný vplyv anestézy na kinematiku cílií v dýchacích cestách / M. Jošková ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 60-61
 159. AFG Purulentná ventrikulitída s hydrocefalom kazuistika / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: Brněnské neurochirurgické dny. - Brno : [s.n.], 2009. - S. 5-6
 160. AFG Ambulatory blood presure monitoring: importance for determination of white coat hypertension in children / A. Jurko... [et al.]
  In: Cardiology in the Young. - Roč. 23, suppl. (2013), s. S90
 161. AFH Cough provocation testing in children with gastro-oesophageal reflux disease and children with diabetes mellistus / S. Varechová ... [et al.]
  In: Acta Physiologica. - Roč. 191, suppl. 658 (2007), s. 67
 162. AFH Mýty a realita liečby detskej bolesti / A. Ľuptáková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, S3 (2007), s. 82S
 163. AFH Hyperglykémia - prognostický faktor kriticky chorých detí / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 8-9 (2005), s. 472-473
 164. AFH K niektorým problémom hypertrofickej kardiomyopatie u detí / A. Jurko ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, S3 (2007), s. 84S
 165. AFH Parasomnia u 10 ročnej pacientky / A. Šujanská... [et al.]
  In: Festival kazuistík z pediatrie 2014. - ISBN 978-80-89589-08-1. - Kysucké Nové Mesto : Pamida International, 2014. - S. 29-30
 166. AFH Pľúcny absces jeho liečba v detskom veku / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 11
 167. AFH Analýza exhalovaného vzduchu a jeho kondenzátu - nové možnosti diagnostiky pľúcnych ochorení / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 12-13
 168. AFH Flexibilná bronchoskopia v perioperačnej starostlivosti u detí / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 14
 169. AFH Možnosti fibrinolytickej liečby opúzdrených pleurálnych výpotkov / J. Mikler ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 16
 170. AFH Intoxikácie v detskom veku z pohľadu pediatra / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Problémy súčasnej pedopsychiatre II. Celoslovenská vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89305-13-1. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 6 [CD-ROM]
 171. AFH EEG a polysomnografia ako pomocné vyšetrenia v diagnostike ADHD / Matúš Igaz ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 23-23
 172. AFH Postavenie PSG vyšetrenia v rámci diferenciálnej diagnostiky spánkových porúch rôznej etiológie / Veronika Kučeravá ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 25-25
 173. AFH Využitie vysokorýchlostnej videomikroskopie v diagnostike ciliopatii u detských pacientov s GERD / Júlia Kvaššayová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 26-26
 174. AFH Bezpečnosť športu v detskom veku. Dá sa náhlej srdcovej smrti športovcov prechádzať ? / Filip Olekšák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 27-28
 175. AFH Správne rozpoznanie artefaktov v polysomnografickom zázname detí / Dominika Šutvajová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 32-32
 176. AFH Primárna ciliárna dyskinéza z pohľadu genetiky / Zuzana Sňahničanová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 33-34
 177. AFH Diagnostika primárnej ciliárnej dyskinézy - naše skúsenosti / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, S1 (2015), s. 35
 178. AFH Špecifiká bronchomotorických testov v detskom veku / Mária Zeliesková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 46-46
 179. AFH Poruchy spánku u detí v diferenciálnej diagnostike epilepsie / S. Suroviaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 29
 180. AFH Primárna ciliárna diskinéza v ambulantnej praxi / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 33-34
 181. AFH Zmeny v legislatíve posudzovania zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 34-35
 182. AFH Diagnostika primárnej ciliárnej dyskinézy v praxi / L. Marušiaková... [et al.]
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 14-15S
 183. AFH Liečba obštrukčného spánkového apnoe u detí / P. Ďurdik... [et al.]
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 28S
 184. AFH Význam ABPM v diagnostike a liečbe systémovej hypertenzie v detskom veku / A. Juko ml. ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 298-299
 185. AFH Zmeny reaktivity dýchacích ciest u detí s extrapulmonálnymi ochoreniami / S. Varechová ... [et al.]
  In: IV. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-88866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 17
 186. AFH Menej častá príčina respiračného stridoru u novorodencov / T. Jurko ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 47-48
 187. AFH Novorodenec s primárnou ciliárnou diskinézou / L. Marušiaková... [et al.]
  In: Medzinárodný neonatologický kongres a 13. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii. - ISBN 978-80-89797-07-3. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 16-17
 188. AFH Poruchy spánku a bdenia u detského pacienta s neuromuskulárnym ochorením / A. Šujanská... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S (2012), s. 19S
 189. AFH Skríning primárnej ciliárnej dyskinézy v ambulancii VLDD - PICADAR skóre / J. Kasajová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 48-49
 190. AFH Vplyv anestetík na frekvenciu pohybu cilií v dýchacích cestách / M. Jošková ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 191. AFH Manažment diabetickej ketoacidózy v detskom veku podľa súčasných odporúčaní / J. Vojtková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 16
 192. AFH Autonómna neuropatia vo vzťahu k vybraným parametrom u adolescentov s DM 1 / M. Čiljaková... [et al.]
  In: 20. Diabetologické dni. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 20-21
 193. AFH Naše skúsenosti s menežmentom hyperglykémii u kriticky chorých detí / P. Durdík... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, č. 2 (2010), s. 111
 194. AFH Vydechovaný oxid uhelnatý - parameter metabolické kompenzace u dětí s diabetes mellitus 1. typu / Z. Michnová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 37-38
 195. AFH Vitamín D v súvislosti s ochorením diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 38
 196. AFH Vplyv génových polymorfizmov glutatión-S-transferázy M1 na pľúcne funkcie adolescentov s diabetes mellitus 1 typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: 23. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 52
 197. AFH Vitamín D, kostna denzita a diabetes mellitus 1. typu / M. Čiljaková... [et al.]
  In: 29. Pediatrická pracovná konferencia. Program a abstrakty. - Košice : LF UPJŠ, 2012. - S. 27
 198. AFH Measurement of exhaled carbone monoxide in children with diabetes mellitus type 1 / Z. Michnová... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 13, č. 3-4 (2010), s. 52
 199. AFH Génové polymorfizmy antioxidačných enzýmov v etiopatogenéze diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 42
 200. AFH Senzitivita kašľového reflexu ako monitor subklinickej diabetickej neuropatie / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: 16. Diabetologické dni. - Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2006. - S. 32
 201. AFH Citlivosť kašľového reflexu na kapsaicín u detí s diabetes mellitus. Pilotná štúdia / S. Varechová ... [et al.]
  In: 16. Konferencia slovenských a českých patofyziológov. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2006. - [S. 1]
 202. AFH Zmeny variability srdcovej frekvencie pri úzkostných poruchách / J. Dragašek ... [et al.]
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 6, S1 (2006), s. 37
 203. AFH Toxicita akútnej hyperglykémie u kriticky chorých detí / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S28
 204. AFH Hypovitaminóza D u detí s diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: 21. diabetologické dni. 39. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-970723-9-1. - Prešov : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2011. - S. 41
 205. AFH Akútna myokarditída v detskom veku / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S24
 206. AFH Možnosti diagnostiky porúch mukociliárneho transportu v detskom veku / V. Červenková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S 33
 207. AFH Cievny prstenec - zriedkavá VVCH srdca / A. Šparcová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S33
 208. AFH Sledovanie zmien srdcovej variability u pacientov s úzkostnými poruchami / J. Dragašek ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S34
 209. AFH Kapsaicinom indukovaná citlivosť kašľového reflexu u detí s diabetes mellitus / S. Varechová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. 37
 210. AFH Zmeny parametrov denzitometrie a vitamínu D u detí s diabetes mellitus / J. Vojtková... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 25, č. 3 (2011), s. 167-168
 211. AFH Využitie vysokorýchlostnej mikroskopii respiračného epitelu u detí / Júlia Kvaššayová, Peter Ďurdík, Peter Bánovčin
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S2 (2019), s. 22-23
 212. AFH Primárna ciliárna dyskinéza - diagnostika a liečba / P. Ďurdík, P. Bánovčin
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 24 [online]
 213. AFH The role ion channels in the regulation of airway ciliary beat frequency / M. Jošková... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 37 [online]
 214. AFH Naše skúsenosti s diagnostikou primárnej ciliárnej dyskinézy / L. Marušiaková... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 59 [online]
 215. AFH Manažment dieťaťa s obštrukčným spánkovým apnoe / A. Šujanská... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 97 [online]
 216. AFH Význam funkčného vyšetrenia pľúc v detskej diabetológii / J. Vojtková... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 101 [online]
 217. AFH Glukózová dysfunkcia u kriticky chorých pacientov / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, S4 (2008), s. 25
 218. AFH Video-assisted thoracoscopic and thoracotomy surgery with one-lung ventilation in paediatric thoracis surgery / A. Ľuptáková ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 11, č. 1-2 (2008), s. 38
 219. AFH Assessment of cerebral blood flow in newborns and infants with hydrocephalus by means of transcranial Doppler sonography / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: 4th Congress of the Slovak Neurosurgical Society. - Bratislava : Slovenská neurologická spoločnosť, 2008. - S. 55
 220. AFH Diabetes mellitus a poruchy spánku / J. Vojtková... [et al.]
  In: 25. diabetologické dni. - ISBN 978-80-970740-5-0. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 38
 221. AFH Ventilačné parametre u pacientov s pectus excavatum / M. Molnár ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, S6 (2008), s. 20
 222. AFH Význam 24-hodinového monitorovania tlaku krvi v diagnostike hypertenzie bieleho plášťa u detí / A. Jurko ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 13, S1 (2004), 16S
 223. AFH Srdce pri pectus excavatum v detskom veku / A. Jurko st....[et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 17
 224. AFH Parametre hyperglykémie u kriticky chorých detí s traumou alebo ARDS / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 535-536
 225. AFH Vplyv hyperglykémie na rozvoj ARDS u detí / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 541-542
 226. AFH Genetické faktory predisponujúce k diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 26
 227. AFH Význam ABPM v diagnostike hypertenzie bieleho plášťa v detskom veku / P. Ďurdík ... [et al.] ; školiteľ A. Jurko
  In: 24. Študentská vedecká konferencia. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 27
 228. AFH Inhibítory neuraminidázy u detí s bronchiálnou astmou a chrípkou / J. Mikler... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 555-556
 229. AFH Indikácia drenážneho výkonu u novorodencov a dojčiat s hydrocefalom / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 9, č. 1 (2008), s.16-17
 230. AFH Miesto flexibilnej bronchoskopie v diagnostike a liečbe pľúcnych atelektáz u ventilovaných detských pacientov / K. Kmeťková ... [et al.] ; školiteľ S. Nosáľ
  In: 24. Študentská vedecká konferencia. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 29
 231. AFH Pneumokokové vakcíny v prevencii pneumónií u detí / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S1 (2012), s. 29
 232. AFH Prínos použitia endoskopickej masky v detskej bronchofibroskopii / M. Hazlingerová ... [et al.] ; školiteľ S. Nosáľ, P. Bánovčin
  In: 24. Študentská vedecká konferencia. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 28
 233. AFH Intenzívna inzulínová liečba u kriticky chorých detí / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 565-566
 234. AFH Vplyv eliminačnej diéty na výskyt sekundárneho gastroezofagového refluxu u detí s alergiou na bielkovinu kravského mlieka / J. Mikler ml....[et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 590
 235. AFH Poruchy spánku u detí s diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková...[et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, S (2013), s. 29S
 236. AFH Autonómna neuropatia asociovaná s celiakiou / F. Olekšák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 53
 237. AFH Primárne ciliárne dyskinézy / Vladimír Pohánka ... [et al.]
  In: Monitor medicíny SLS. - Roč. 8, č. 3-4 (2018), s. 29-29
 238. AGJ Automatický osvetľovací systém inverzného mikroskopu pre vysokorýchlostnú kinematografiu : úžitkový vzor č. 6811. / D. Koniar... [et al.]
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014
 239. BCI Pediatria a ošetrovateľská starostlivosť / A. Jurko... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 240. BDE Multichannel intraluminal impedance / J. Mikler... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 1-2 (2011), s. 15-17
 241. BDE Vitamín C - čo o ňom (ne)vieme / J. Buchanec ... [et al.]
  In: Pediatrie pro praxi. - Roč. 6, č. 1 (2005), s. 16-19
 242. BDF Schönleinová-Henochová purpura / M. Puškášová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 17 (31), č. 7-8 (2007), s. 181-186
 243. BDF Manažment anafylaktickej reakcie v detskom veku / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 6 (2007), s. 343-348
 244. BDF Vplyv odchýlok pohybového vývinu na školskú výkonnosť a správanie dieťaťa / M. Vrabcová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 6 (2008), s. 322-327
 245. BDF Marekov stridor / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 53-56
 246. BDF Etiopatogenéza diabetickej neuropatie / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 57, č. 2 (2009), s. 61-65
 247. BDF Detský hydrocefalus / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Neurológia. - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 13-17
 248. BDF Vrodené deformity hrudnej steny a pľúcnej funkcie / M. Molnár ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 77-79
 249. BDF Stanovenie niektorých génových polymorfizmov vo vzťahu k diabetickej neuropatii u detí / J. Vojtková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 3 (2009),s. 131-134
 250. BDF Hyperglykémia ako prognostický faktor u kriticky chorých detí / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Medical. - Roč. 2, č. 2 (2007), s. 34-35
 251. BDF Aktuálny pohľad na problematiku febrilných kŕčov / Stanislava Suroviaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 4 (2018), s. 179-184
 252. BDF Cíliopatie v detskom veku / L. Marušiaková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 4 (2015), s. 199-205
 253. BDF Zmeny funkcií imunitného systému pri obštrukčnom spánkovom apnoe u detí / Veronika Kučeravá ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 3 (2018), s. 129-132
 254. BDF Nové možnosti diagnostiky diabetickej neuropatie u detí / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 4 (2008), s. 207-210
 255. BDF Spánok a dieťa / A. Šujanská ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 77-80
 256. BDF Poruchy spánku a bdenia v detskom veku / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 44 (2011), s. 8-9
 257. BDF Cievny prstenec (charakteristika, etiopatogenéza, základné typy) / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 2 (2008), s. 103-108
 258. BDF Cievny prstenec (klinický obraz, diagnostika, liečba a prognóza) / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 3 (2008), s. 160-163
 259. BDF Status asthmaticus / V. Zoľák... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 6 (2009), s. 310-313
 260. BDF Diagnostika primárnej ciliárnej dyskinézy na Slovensku / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 6 (2015), s. 293-297
 261. BDF Syndróm obštrukčného spánkového apnoe u detského pacienta / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 35 (2013), s. 5-6
 262. BDN Manažment pacienta s primárnou ciliárnou diskinézou / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 11 (2016), s. 425-432
 263. BDN Centrálne spánkove apnoe u detí / S. Suroviaková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 11 (2016), s. 433-437
 264. BED Cievny prstenec - zriedkavá VVCH srdca / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Kardiológia pre pediatriu 1. - ISBN 978-80-223-2438-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 15-21
 265. BED Porucha videnia ako prejav uremickej encefalopatie u 8-ročnej pacientky s D+ hemolyticko-uremickým syndrómom / J. Ďurčík... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - ISBN 978-80-88866-68-8. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 34-37
 266. BEE Sinopulmonálny syndróm u detí s primárnou alebo sekundárnou cíliopatiou / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: 22. Luhačovické pediatrické dny. - ISBN 978-80-87450-17-8. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2016. - S. 64-69
 267. BEE Contactless parameters measurement of moving objects by virtual instrumentation / L. Hargaš... [et al.]
  In: 2013 International Conference on Applied Electronics. - ISBN 978-80-261-0166-6. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2013. - S. 93-96
 268. BEF Kašeľ pri infekciách dýchacích ciest - od príčiny po liečbu / P. Ďurdík, A. Šujanská
  In: AESCULAP jeseň 2016 : Súčasné trendy v lekárskej starostlivosti. Seminárny zborník. - Bratislava : Edukafarm, 2016. - S. 16-20
 269. BEF Benzodiazepíny a ich nové deriváty v procedurálnej anestézii / Marta Jošková ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 10. - ISBN 978-80-8187-059-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 37-41
 270. BEF Prečo je dôležité vyšetrovať chrápajúce dieťa / A. Šujanská ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 29-30
 271. BEF Zmeny kinematiky cílií u pacienta s gastroezofágovým refluxom / P. Kasajová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 9-11
 272. BEF Význam včasnej diagnostiky syndrómu obštrukčného spánkového apnoe u detí / V. Kučeravá ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 14-15
 273. BEF Poruchy dýchania u detí s neuromuskulárnym ochorením v asociácii so spánkom / S. Suroviaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 27-28
 274. BEF Syndróm spánkového apnoe z pohľadu centrálnych porúch ventilácie / S. Suroviaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 62-63
 275. BFA New possibility in the treatment of fulminate purulent ventricultis - case report / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: Pediatric critical care medicine. - Roč. 8, č. 3 (suppl.) (2007), s. A101
 276. BFA Gastric outlet obstruction in 16-year-old girl with ataxia telangiectasia / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 12, č. 1-2 (2009), s. 32
 277. BFA Spánok a diabetes mellitus typ 1 v detskom veku / P. Ďurdík... [et al.]
  In: 17. Český kongres spánkové medicíny a 12. Česko-slovenský kongres spánkové medicíny. - Liberec : [s.n.], 2015. - S. 21
 278. BFA Hodnotenie obštrukčných respiračných udalostí vo vzťahu k štádiu spánku u detí s obštrukčným apnoe / A. Šujanská... [et al.]
  In: 17. Český kongres spánkové medicíny a 12. Česko-slovenský kongres spánkové medicíny. - Liberec : [s.n.], 2015. - S. 42
 279. BFA Detection and tracking of movement of respiratory epithelium's cilia using differential method / A. Simonová... [et al.]
  In: 28th Slovak-Polish Vojtek-Rudnik Paediatric Pneumology and Allergology Days. - Zakopane : [s.n.], 2015. - [S. 1]
 280. BFA Innovation of "Ciliary Analysis" software tool for better and much more convenient data evaluation / L. Hargaš... [et al.]
  In: 28th Slovak-Polish Vojtek-Rudnik Paediatric Pneumology and Allergology Days. - Zakopane : [s.n.], 2015. - [S. 1]
 281. BFA Sleep of children and adolescents with type 1 diabetes mellitus / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: 30. Polsko-Slowackie dni pneumologii i alergologii dzieciecej im. Vladimíra Vojteka i Jana Rudnika. - Rabka : Instiytut gružlicy chorób pluc, 2017. - S. 18
 282. BFA Trauma of bronchi in ten years old boy / J. Mikler ml.... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 55
 283. BFA Exhaled nitric oxide in children with type 1 diabetes mellitus / Z. Michnová... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 74
 284. BFA Real-time frequency determination of moving respiratory epithelium's cilia / D. Koniar... [et al.]
  In: 28th Slovak-Polish Vojtek-Rudnik Paediatric Pneumology and Allergology Days. - Zakopane : [s.n.], 2015. - [S. 1]
 285. BFA Sleep architecture in children with obstructive sleep apnoe / A. Šujanská... [et al.]
  In: 28th Slovak-Polish Vojtek-Rudnik Paediatric Pneumology and Allergology Days. - Zakopane : [s.n.], 2015. - [S. 1]
 286. BFA Regulation of airway ciliary beat frequency by potassium and calcium ion channels / M. Jošková ... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Wroclaw : Medical University, 2014. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 287. BFA Sleep - related hypoventilation/ hypoxia syndrome in children / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Polsko-Slowackie dni pneumologii i alergologii dzieciecej im. Vladimíra Vojteka i Jana Rudnika. - Rabka : Instytut Gruzlicy i Chorób Pluc, 2013. - S. 32
 288. BFA Devastating tracheoesophageal injury - complication of percutaneous dilatational tracheotomy / D. Murgaš... [et al.]
  In: Polsko-Slowackie dni pneumologii i alergologii dzieciecej im. Vladimíra Vojteka i Jana Rudnika. - Rabka : Instytut Gruzlicy i Chorób Pluc, 2013. - S. 18
 289. BFA Sleep Disordered breathing and obesity in children / A. Šujanská ... [et al.]
  In: 30. Polsko-Slowackie dni pneumologii i alergologii dzieciecej im. Vladimíra Vojteka i Jana Rudnika. - Rabka : Instiytut gružlicy chorób pluc, 2017. - S. 17
 290. BFB Obyčajný pád na lyžiach? / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Festival kazuistík z pediatrie 2014. - ISBN 978-80-89589-08-1. - Kysucké Nové Mesto : Pamida International, 2014. - S. 9-10
 291. BFB Naše skúsenosti s použitím surfaktantu u kriticky chorých detských pacientov s ARDS - kazuistiky / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: 3. česko-slovenský kongres dětské intenzivní medicíny a anestezie. - ISBN 978-80-86865-00-3. - Příbram : MSM, 2007. - S. 46
 292. BFB Insomnia dojčiat a batoliat / V. Kučeravá ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 52
 293. BFB C peptid-(in)aktívny metabolit? / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: 17. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SLS, 2007. - S. 4
 294. BFB Kedy je správny čas na polysomnografické vyšetrenie u chrápajúcich detí / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: 29. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, 2016. - S. 19
 295. BFB Využitie Sleep Clinical Record u detí s obštrukčným spánkovým apnoe / A. Šujanská ... [et al.]
  In: 29. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, 2016. - S. 20
 296. BFB Adenoid hypertrophy and ciliary beat frequency in children / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: 29. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, 2016. - S. 21-22
 297. BFB Ultrasonografická diagnostika plicních lézí / Z. Michnová ... [et al.]
  In: 29. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, 2016. - S. 35-36
 298. BFB Charakteristika obštrukčného spánkového apnoe / A. Šujanská... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, S1 (2015), s. 36
 299. BFB Krátkodobá glykemická kontrola a spánok u detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / Martina Kostková ... [et al.]
  In: Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : diabetes mellitus ako interdisciplinárny problém. - Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018. - S. [1-2]
 300. BFB Primárna ciliárna dyskinézia verzus cystická fibróza / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 301. BFB Vplyv GER na kinematiku cílií respiračného epitelu u detí / Júlia Kvaššayová ... [et al.]
  In: 26. Martinské dni dýchania : program a abstrakty. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 26-26
 302. BFB Naše skúsenosti s použitím rekombinantného aktivovaného faktora VII u detí s nezvládnuteľným krvácaním z pečene / M. Fedor ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 275-276
 303. BFB Polysomnografia - jej miesto v pediatrii / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S (2012), s. 16S
 304. BFB Rare diseases and sleep medicine / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Deň zriedkavých chorôb. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 17
 305. BFB Ciliopatie - nové diagnostické postupy / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 306. BFB Možnosti využitia VRI / S. Nosáľ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 29
 307. BFB Aktuálne možnosti protektívnej ventilácie pľúc u detí s ALI/ARDS / S. Nosáľ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, č. 2 (2010), s. 110-111
 308. BFB Raritné možnosti využitia flexibilnej bronchoskopie / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 41-42
 309. BFB Nové pohľady na liečbu traumatického diabetu / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 40
 310. BFB Impedančná pH metria v diagnostike refluxovej choroby pažeráka u detí / J. Mikler ml. ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 36
 311. BFB Poruchy dýchania u detí s neuromuskulárnym ochorením v asociácii so spánkom / S. Suroviaková ... [et al.]
  In: 13. Slovensko-český kongres spánkovej medicíny a 18. Český kongres spánkovej medicíny. - Nitra : SLS, 2016. - Nestr. [1 s.]
 312. BFB Naše skúsenosti s narkolepsiou u detí / J. Letrichová ... [et al.]
  In: 13. Slovensko-český kongres spánkovej medicíny a 18. Český kongres spánkovej medicíny. - Nitra : SLS, 2016. - Nestr. [1 s.]
 313. BFB Sezónna variabilita u detí s obštrukčným spánkovým apnoe / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: 13. Slovensko-český kongres spánkovej medicíny a 18. Český kongres spánkovej medicíny. - Nitra : SLS, 2016. - Nestr. [1 s.]
 314. BFB Architektonika spánku u detí s klasickým fenotypom obštrukčného spánkového apnoe / A. Šujanská ... [et al.]
  In: 13. Slovensko-český kongres spánkovej medicíny a 18. Český kongres spánkovej medicíny. - Nitra : SLS, 2016. - Nestr. [1 s.]
 315. BFB Prínos ergospirometrie v pediatrii / Filip Olekšák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S2 (2019), s. 23-23
 316. BFB Štandardný operačný proces predoperačnej prípravy dieťaťa / Ján Mikler ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S2 (2019), s. 28-28
 317. BFB Embolizačná liečba hemangiómov a cievných malformácií u detí / M. Murgašová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 22
 318. BFB Čo môžeme očakávať od polysomnografie u detí? / A. Šujanská... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 23-24
 319. BFB Syndróm sekundárnej alveolárnej hypoventilácie - kazuistika / A. Šujanská... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 24
 320. BFB Respiračné zlyhanie u 5 mesačného chlapca s kongenitálnym laryngeálnym stridorom / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, S2 (2008), s. S70
 321. BFB Transkraniálny doppler versus CT angiografia pri stanovení mozgovej smrti / B. Hodrušská... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 616-617
 322. BFB Meningitída u detí / V. Zoľák... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 622
 323. BFB Kašeľ pri infekciách dýchacích ciest u detí - od príčiny po liečbu / P. Ďurdík, M. Jeseňák
  In: InPED 2016 : Súčasné trendy v liečbe detského pacienta. Edukafarm. Seminárny zborník. - Bratislava : Edukafarm, 2016. - S. 12-17
 324. BFB Neuromuskulárne ochorenia a poruchy dýchania asociované so spánkom v detskom veku / P. Ďurdík... [et al.]
  In: 10. Slovensko-český zjazd spánkovej medicíny a 15. Český zjazd spánkovej medicíny. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 26-27
 325. BFB Syndróm obštrukčného spánkového apnoe v detskom veku / A. Šujanská... [et al.]
  In: 10. Slovensko-český zjazd spánkovej medicíny a 15. Český zjazd spánkovej medicíny. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 25-26
 326. BFB Genetická analýza vybraných exónov u pacientov s primárnou ciliárnou dyskinéziou / Z. Sňahničanová ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 54-55
 327. EDJ Pridružené ochorenia u detí s Downovým syndrómom / V. Ďurdíková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 6 (2008), s. 338-342
 328. FAI Diagnostika a terapia v pediatrii / P. Bánovčin a kolektív
  Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005
 329. FAI Diagnostika a terapia v pediatrii IX / zostavil P. Bánovčin... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007