Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAA Genetic predisposition to diabetic cardiovacular autonomic neuropathy / J. Vojtková... [et al.]
  Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2013
 2. AAB Trendy v liečbe diabetes mellitus 1. typu / M. Čiljaková, M. Mokáň
  Martin : Jozef Chajmík, 2014
 3. AAB Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia / M. Mokáň ... [et al.]
  Martin : P + M, 2008
 4. AAB Diabetes mellitus 1. typu a asociované autoimunitné ochorenia / J. Vojtková... [et al.]
  Bratislava : A-medi manažment, 2015
 5. ABA Possible role of oxidative stress and glutathione S-transferase gene polymorphisms in etiopathogenesis of diabetes mellitus and its chronic complications / J. Vojtková... [et al.]
  In: Glutathione : dietary sources, role in cellular functions and therapeutic effects. - ISBN 978-1-63463-372-7. - New York : Nova Science Publ., 2015. - S. 149-195 [3,5AH]
 6. ABA Treatment of Diabetic Neuropathy - Current Possibilities and Perspectives / J. Vojtková, M. Čiljaková, P. Bánovčin
  In: Frontiers in Clinical Drug Research - CNS and Neurological Disorders. Vol. 4 [elektronický zdroj]. - eISBN 978-1-68108-295-0. - [S.l.] : Betham Science Publishers, 2016. - S. 227-296 [3,5AH] [online]
 7. ABC Diabetic Microangiopathy - etiopathogenesis, new possibilities in diagnostics and management / J. Vojtková, M. Čiljaková, P. Bánovčin
  In: Microangiopathy. - ISBN 978-953-51-0419-3. - Rijeka : Intech, 2012. - S. 37-66
 8. ABC Recurrent respiratory infections in children - definition, diagnostic approach, treatment and prevention / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Bronchitis. - ISBN 978-953-307-889-2. - Rijeka : InTech, 2011. - S. 119-148
 9. ABC Management approach to hypoglycemia / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Diabetes : damage and treatments. - ISBN 978-953-307-652-2. - Rijeka : InTech, 2011. - S. 3-26 (SLS udelila cenu za najlepšiu publ. v r. 2011)
 10. ABD Poruchy metabolizmu Ca, P / M. Šašinka ... [et al.]
  In: Pediatria. 1. diel. - ISBN 978-80-89171-49-1. - Bratislava : HERBA, 2007. - S. 933-948 (130900 znakov)
 11. ABD Dobre definované imunodeficientné syndrómy / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Vrodené poruchy imunity. - ISBN 978-80-970825-6-7. - Bratislava : A-medi manažment, 2014. - S.198-226 [1AH]
 12. ABD Imunodysregulačné syndrómy (ochorenia z imunodepresie) / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Vrodené poruchy imunity. - ISBN 978-80-970825-6-7. - Bratislava : A-medi manažment, 2014. - S. 228-256 [1,3 AH]
 13. ACD Tyreopatie v detskom veku a adolescencii / M. Čiljaková, P. Bánovčin
  In: Dorastové lekárstvo. - ISBN 978-80-8063-419-3. - Martin : Osveta, 2014. - S. 135-153 [1AH]
 14. ACD Poruchy puberty / M. Čiljaková
  In: Dorastové lekárstvo. - ISBN 978-80-8063-419-3. - Martin : Osveta, 2014. - S. 154-167 [1AH]
 15. ADC Association of Polymorphisms in CYBA, SOD1, and CAT Genes with Type 1 Diabetes and Diabetic Peripheral Neuropathy in Children and Adolescents / Zuzana Kolková ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 22, č. 7 (2018), s. 413-419
 16. ADC Exhaled carbon monoxide in adolescents with diabetic cardiovascular autonomic neuropathy / J. Vojtková... [et al.]
  In: Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism. - Roč. 27, č. 7-8 (2014), s. 709-715
 17. ADC Cardio-respiratory interaction and autonomic dysfunction in obesity / I. Tonhajzerová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 59, suppl. 6, časť 2 (2008), s. 709-718
 18. ADC Arterial Stiffness and Endothelial Function in Young Obese Patients - Vascular Resistance Matters / Barbora Czippelová ... [et al.]
  In: Journal of Atherosclerosis and Thrombosis. - Roč. 26, č. 11 (2019), s. 1015-1025
 19. ADC Bloom syndrome without typical sun-sensitive skin lesions in three Slovak siblings / J. Vojtková ... [et al.]
  In: International Journal of Dermatology. - Roč. 55, č. 6 (2016), s. 687-690
 20. ADC The association between gene polymorphisms of glutathione S-transferase T1/M1 and type diabetes in Slovak children and adolescents / J. Vojtková... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 21, č. 2 (2013), s. 88-91
 21. ADC The association between glutathione S-transferase T1 and M1 gene polymorphisms and cardiovascular autonomic neuropathy in Slovak adolescents with type 1 diabetes mellitus / J. Vojtková... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications. - Roč. 27, č. 1 (2013), s. 44-48
 22. ADC Prevalence of permanent neonatal diabetes in Slovakia and successful replacement of insulin with sulfonylurea therapy in KCNJ11 and ABCC8 mutation carriers / J. Staník ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. - Vol. 92, No. 4 (2007), s. 1276-1282
 23. ADC Pulmonary function tests in type 1 diabetes adolescents with diabetic cardiovascular autonomic neuropathy / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications. - Roč. 30, č. 1 (2016), s. 79-84
 24. ADC Short-term metabolic control and sleep in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus / Martina Kostková ... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications. - Roč. 32, č. 6 (2018), s. 580-585 [print]
 25. ADC The influence of autonomic neuropathy on cough reflex sensitivity in children with diabetes mellitus type 1 / S. Varechová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 58, suppl. 5 (2007), s. 705-715
 26. ADC Omalizumab in An 8-Year-Old Boy With Diabetes Mellitus and Refractory Chronic Spontaneous Urticaria / Miloš Jeseňák ... [et al.]
  In: Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology [elektronický dokument]. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 144-146 [print]
 27. ADC Respiratory Sinus Arrhythmia Mechanisms in Young Obese Subjects / Michal Javorka ... [et al.]
  In: Frontiers in Neuroscience [elektronický dokument]. - Roč. 14 (2020), s. [1-7] [online]
 28. ADC Two novel RFX6 variants in siblings with Mitchell-Riley syndrome with later diabetes onset and heterotopic gastric mucosa / M. Škopková ... [et al.]
  In: European Journal of Medical Genetics. - Roč. 59, č. 9 (2016), s. 429-435
 29. ADE Hypovitaminosis D in children with type 1 diabetes mellitus and its influence on biochemical and densitometric parameters / J. Vojtková... [et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Roč. 55, č. 1 (2012), s. 18-22
 30. ADE Lung function tests in children with diabetes mellitus type 1 / J. Vojtková... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 13, č. 3-4 (2010), s. 5-8
 31. ADE Cough reflex sensitivity in adolescents with diabetic autonomic neuropathy / M. Čiljaková... [et al.]
  In: European Journal of Medical Research. - Roč. 14, suppl. 4 (2009), s. 45-48
 32. ADE Severe quadriparesis caused by wasp sting / P. Bánovčin... [et al.]
  In: Turkish Journal of Pediatrics. - Roč. 51, č. 5 (2009), s. 485-488
 33. ADE Konsenzuálny terapeutický algoritmus pre liečbu pomocou inzulínovej pumpy a kontinuálne meranie glykémie ( v súlade s aktuálnym znením indikačných obmedzení / E. Martinka ... [et al.]
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 5, č. 2 (2016), s. 111-120
 34. ADE Chronic complications of diabetes mellitus related to the respiratory system / J. Vojtková... [et. al.]
  In: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism. - Roč. 18, č. 3 (2012), s. 112-115
 35. ADE Možnosti manažmentu diabetickej neuropatie v detskom veku / J. Vojtková... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 65, č. 4 (2010), s. 186-194
 36. ADE Faktory prispievajúce k optimálnej kontrole diabetes mellitus 1. typu v detskom veku a adolescencii / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 6, č. 2 (2017), s. 79-83
 37. ADF Znížená koncentrácia C-peptídu v sére - rizikový faktor vývoja kardiovaskulárnej autonómnej neuropatie u adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 12, č. 23 (2012), s. 65-74
 38. ADF Využitie metódy kresby postavy z hľadiska nefarmakologickej liečby obezity v detskom a adolescentnom veku / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 59-63
 39. ADF Falošný pokles BMD Z-skóre vo vzťahu k oneskoreniu rastu / L. Turoňová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 6 (2017), s. 271-276
 40. ADF Vplyv génových polymorfizmov glutatións-S-transférazy T1/ M1 na biochemické parametre u detí s diabetom mellitom 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 70-74
 41. ADF Rast dieťaťa a diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 20, č. 2 (2015), s. 62-67
 42. ADF Dievča s výškou v pásme tretieho percentilu / J. Vojtková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 4 (2016), s. 193-195
 43. ADF Esenciálna hypertenzia u detí ako polyendokrinne podmienené ochorenie / M. Gáborová, M. Čiljaková
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 3 (2016), s. 124-128
 44. ADF Manažment detí s diagnózou papilárny karcinóm štítnej žľazy / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 86-92
 45. ADF Diabetes mellitus typu 1 a endokrinný systém / J. Vojtková, M. Čiljaková
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 103-107
 46. ADF Oxidačný stres a génové polymorfizmy antioxidačných enzýmov vo vzťahu k diabetickým mikrovaskulárnym komplikáciám / J. Vojtková... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 13, č. 25 (2013), s. 91-99
 47. ADF Xenohormóny a ich vplyv na vývin detského organizmu / A. Dostál ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 27-29
 48. ADF Naše skúsenosti s nefarmakologickou liečbou obezity a nadváhy u detí a adolescentov / O. Chromá... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 5 (2009), s. 259-261
 49. ADF Posúdenie aktivity a disability u detí s juvenilnou idiopatickou artritídou v Žilinskom kraji: 1. fáza - posúdenie aktivity ochorenia / L. Vojarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, č. 2 (2011), s. 87-91
 50. ADF Mikroadenóm hypofýzy ako príčina atypického priebehu predčasnej puberty / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 6 (2006), s. 365-367
 51. ADF Autoimunitné endokrinopatie asociované celiakiou / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 2 (2007), s. 65-67
 52. ADF Hypocholesterolémia v detskom veku / J. Vojtková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 4 (2013), s. 177-183
 53. ADF Profil sérových lipidů u adolescentů s diabetes mellitus 1 typu / Z. Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 6 (2016), s. 301-305
 54. ADF Vydechovaný oxid uhelnatý u dětí s diabetes mellitus 1. typu / Z. Michnová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 11-16
 55. ADF Výskyt autoimunitnej tyreoditídy a celiakie u detí s diabetom mellitom 1. typu a ich vplyv na autonómne funkcie / J. Vojtková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 5 (2013), s. 257-261
 56. ADF Monitorovanie vrcholovej výdychovej rýchlosti u detí s bronchiálnou astmou / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 3, č. 4 (1996), s. 18-21
 57. ADF Onemocnění jater a diabetes mellitus 1. typu / Zuzana Michnová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 17, č. 3 (2018), s. 111-116
 58. ADF Uveitída u 5-ročnej pacientky / Martina Kostková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 4 (2018), s. 195-197
 59. ADF Diabetes mellitus typu 1 a vitamín D / J. Vojtková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, č. 4 (2010),s. 203-206
 60. ADF Rizikové faktory vývoja autonómnej neuropatie u detí s diabetom mellitom 1. typu / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, č. 5 (2011), s. 239-245
 61. ADF Liečba detí s diabetes mellitus typ 1 inzulínom glarginom (Lantus) / J. Javorková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 5 (2006), s. 300-301
 62. ADF Vzájomné súvislosti depresie, diabetu mellitu 1. typu a porúch spánku u detí a adolescentov / M. Jančinová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 5 (2015), s. 253-256
 63. ADF Gastrointestinálne symptómy asociované s diabetes mellitus / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 4 (2009), s. 187-190
 64. ADM Malígne nádory štítnej žľazy u detí / B. Uhliarová... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, č. 1 (2015), s. 14-19
 65. ADM Súvis génových polymorfizmov glutatión S-transferázy T1 a M1 s mikroalbuminúriou a incipientnou nefropatiou u detí s diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 68, č. 2 (2013), s. 92-100
 66. ADM Kvalita spánku detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 1 (2017), s. 25-32
 67. ADM Depresívne a úzkostné symptómy vo vzťahu k spánku u detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / Mária Jančinová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 74, č. 1 (2019), s. 22-29
 68. ADM Meier-Gorlin syndrome caused by ORC1 mutation associated with chromosomal breakage - coincidental finding or new feature of known syndrome? / Jarmila Vojtková ... [et al.]
  In: Endokrynologia Polska [elektronický dokument]. - Roč. 70, č. 5 (2019), s. 457-459 [print]
 69. ADN Možnosti prevencie a liečby diabetickej ketoacidózy v detskom veku a adolescencii / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 62, č. 7-8 (2013), s. 280-285
 70. ADN Hodnotenie kostnej a minerálovej denzity u pediatrických pacientov s Crohnovou chorobou / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 62, č. 9 (2013), s. 315-320
 71. AEC Očkovanie a vybrané ochorenia endokrinného systému / Jarmila Vojtková, Miriam Čiljaková
  In: Očkovanie v špeciálnych situáciách. - ISBN 978-80-204-4324-3. - Praha : Mladá fronta, 2019. - S. 108-117
 72. AED Diabetická neuropatia a spánková architektonika u detí s diabetes mellitus 1. typu / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 36-37
 73. AED Dyslipidémie a diabetes mellitus / Z. Michnová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 38-39
 74. AED Prítomnosť depresívnych a úzkostných prejavov u detí a adolescentov s nedostatočne kompenzovaným diabetom mellitus 1. typu: pilotná štúdia / M. Jančinová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 10-11
 75. AED Addisonová choroba a jej vplyv na kompenzáciu diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 72-73
 76. AED Vzájomné súvislosti medzi pernicióznou anémiou a diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 74-75
 77. AED Autonómna kontrola srdca, obezita a jej liečba u detí a adolescentov / I. Tonhajzerová ... [et al.]
  In: Kardiológia pre pediatriu 1. - ISBN 978-80-223-2438-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 150-155
 78. AED Kedy myslieť na hypopituitarizmus v detskom veku. / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 19-26 [CD-ROM]
 79. AED Psychologické aspekty diabetu mellitus 1. typu u detí a adolescentov / M. Jančinová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 52-56 [CD-ROM]
 80. AED Vplyv aktuálnej glykémie a metabolickej kompenzácie na endotelovú funkciu detí s diabetes mellitus typ 1 / M. Kohútová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 93-97 [CD-ROM]
 81. AED Vydechovaný oxid uhelnatý u dětí s diabetes mellitus 1. typu / Z. Michnová... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 106-112
 82. AED Genetika diabetu v detskom veku / Z. Sňahničanová, M. Čiljaková
  In: Molekulová biológia v medicíne 3 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-91-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 44-48
 83. AED Kostná denzita u pubertálnych detí a adolescentov s endokrinopatiami / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 21-25
 84. AED Asociácia liečby TNF-alfa inhibítormi s rizikom vzniku malignity u detí / L. Vojarová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 32-35
 85. AED Neenzýmové antioxidačné mechanizmy u detí s diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 80-83
 86. AED Vydechovaný oxid uhelnatý u dětí s diabetes mellitus 1. typu / Z. Michnová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 152-154
 87. AED Papilárny karcinóm štítnej žľazy a detský vek / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 13 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-37-0. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013. - S. 13-17 [CD-ROM]
 88. AED Vplyv autoimunitnej tyreoditídy a celiakie na pľúcne funkcie a vybrané biochemické parametre u adolescentov s diabetes mellitus typu 1 / J. Vojtková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 13 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-37-0. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013. - S. 78-80 [CD-ROM]
 89. AED Atypický priebeh puberty u 7-ročného dievčaťa - kazuistika / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 170-172
 90. AED Oxytocín, genetika a obezita v detskom veku / K. Pozorčiaková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 54-55
 91. AED Polydipsie a polyurie u dětí / Z. Michnová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 50-53
 92. AED Predčasná puberta - možnosti diagnostiky a liečby / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 65-67
 93. AED Rizikové faktory autoimunitnej tyreoiditídy v detskom veku / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007. - S. 130-132
 94. AED Dievča s výškou v pásme tretieho percentilu / Jarmila Vojtková ... [et al.]
  In: Kazuistiky z detskej endokrinológie 1. - ISBN 978-80-89631-87-2. - Bratislava : Herba, 2018. - S. 68-71
 95. AED Dojčenie a endokrinopatie / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. - ISBN 978-80-89797-05-9. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 191-197
 96. AED Dojčenie a obezita / J. Vojtková... [et al.]
  In: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. - ISBN 978-80-89797-05-9. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 198-201
 97. AED Funkčné vyšetrenie pľúc u detí s diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 119-124
 98. AEG Cardiovascular regulation in children and adolescents with overweight and obesity / I. Tonhajzerová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 57, č. 2 (2008), s. 33
 99. AEG Decreased cough reflex sensitivity in adolescents with diabetic cardiovascular neuropathy / M. Čiljaková... [et asl.]
  In: Hormone Research in Paediatrics. - Roč. 74, S3 (2010), s. 60
 100. AEG Permanent neonatal diabetes could be much more frequent than estimated: Slovak incidence and successful transfer to sulphonylureas / J. Staník ... [et al.]
  In: Diabetologia. - Roč. 49, Suppl. 1 (2006), s. 186
 101. AFD Monogénový diabetes mellitus / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 45-47
 102. AFD Mikroadenóm hypofýzy ako príčina atypického priebehu predčasnej puberty / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 70-73
 103. AFD Kašeľ a kardiovaskulárna autonómna neuropatia / M. Čiljaková... [et al.]
  In: 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - ISBN 978-80-89544-03-5. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a resp. chorôb, 2011. - S. 11-18
 104. AFD Měření vydechovaného oxidu uhelnatého u dětí s diabetes mellitus 1. typu / Z. Michnová... [et al.]
  In: 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - ISBN 978-80-89544-03-5. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a resp. chorôb, 2011. - S. 102-106
 105. AFF Nefarmakologická liečba obezity vo vzťahu ku kardiovaskulárnej regulácii u detí a adolescentov / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 14
 106. AFG Adherencia a dlhodobé výsledky liečby pediatrických pacientov na Slovensku, používajúcich elektromechanickú pomôcku EASYPOD na aplikáciu rastového hormónu: multicentrická pozorovacia štúdia fázy IV-ECOS / Ľudmila Košťálová ... [et al.]
  In: 42. endokrinologické dny s mezinárodní účastí : č. 1. - ISBN 978-80-7492-449-1. - Praha : Galén, 2019. - S. 18-19
 107. AFG Lung function tests in adolescents with diabetic autonomic neuropathy / P. Ďurdík... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Wroclav : [s.n.], 2012. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 108. AFG Adherence and long-term outcomes of therapy in pediatric subjects in Slovakia using easypod electromechanical device for growth hormone treatment: the Phase IV multicentre Easypod Connect Observational Study (ECOS) / Ľudmila Koštálová ... [et al.]
  In: Hormone Research in Paediatrics. - Roč. 91, č. Suppl. 1 (2019), s. 439-439
 109. AFG Vzácne genetické syndrómy s manifestáciou nízkeho vzrastu / J. Vojtková... [et al.]
  In: 38. Endokrinologické dny. - ISBN 978-80-7492-220-6. - Praha : Galén, 2015. - S. 99-100
 110. AFG Two novel RFX6 variants in siblings with Mitchell-Riley syndrome with childhood onset diabetes / M. Škopková ... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Vol. 24, Suppl. 1 (2016), s. 92
 111. AFG Génové polymorfizmy enzýmov súvisiacich s oxidačným stresom ako riziko vzniku diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková ... [et al.]
  In: 40. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí. - ISBN 978-80-7492-327-2. - Praha : Galén, 2017. - S. 17-18
 112. AFG Ortostatická proteinúria / J. Buchanec ... [et al.]
  In: 14. Luhačovické pediatrické dny. - ISBN 978-80-210-4581-1. - Luhačovice : Masarykova univerzita, 2008. - [S. 1]
 113. AFG Pulmonary manifestations of the rheumatic diseases in children from Zilina region / L. Vojarová... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 69
 114. AFG Výskyt deficitu vitaminu D u detí s diabetes mellitus 1. typu a jeho vplyv na biochemické a denzitometrické parametre / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 14, suppl. 2 (2011), s. 41-42
 115. AFG Čo sme odhalili u súrodencov s nízkym vzrastom a deficitom rastového hormónu ? / J. Vojtková... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 14, suppl. 2 (2011), s. 63
 116. AFG Transient diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in patient with Bloom syndrome / M. Čiljaková... [et. al.]
  In: Pediatric Diabetes. - Roč. 14, suppl. 18 (2013), s. 131
 117. AFG DNA diagnostika MEHMO a Mitchell-Riley syndróm v rámci projektu celoexómového sekvenovania na Slovensku / D. Gašperíková ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 18, Suppl. 1 (2015), s. 72-73
 118. AFG Presence of diabetic autonomic neuropathy in children with type 1 diabetes mellitus is associated with the significant decrease of cough reflex sensitivity / S. Varechová ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 30, suppl. 51 (2007), s. 304s
 119. AFG Arterial stiffness in obese adolescents - a relation to vascular resistance and sympathetic nervous system activity / B. Czippelová ... [et al.]
  In: Acta Physiologica [elektronický zdroj]. - Roč. 221, Suppl. S713, šp. č. S1 (2017), s. 78 [online]
 120. AFG Oxidative damage and antioxidant capacity in obese and overweight adolescents / Nikoleta Mažgútová ... [et al.]
  In: Third Joint Meeting of National Physiological Societes : Health Risk, Nutrition and Dietary Supplements: Oxidative Stress and Polyphenols in the Heart of Serbian Wineries. - ISBN 978-86-7760-135-5. - Kragujevac : Univerziteta u Kragujevcu, 2019. - S. 45-45
 121. AFG Arterial stiffness in obese adolescents contribution of peripheral circulation / Barbora Czippelová ... [et al.]
  In: Acta Physiologica. - Roč. 227, č. S718 (2019), s. 172-172
 122. AFG Decreased efficiency of deep eleep in children and adolescents with non-optimally controlled type 1 diabetes / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Diabetes Technology & Therapeutics. - Roč. 18, S1 (2016), s. A43-A44
 123. AFG C-peptide and diabetic neuropathy in children / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia. - Roč. 52, suppl. 6 (2008), s. 1165
 124. AFG Atypical cause of persisting laryngeal stridor / I. Bacmaňáková... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 12, č. 1-2 (2009), s. 28
 125. AFG Cough reflex sensitivity and some biochemical parameters in children with diabetic neuropathy / J. Vojtková... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 12, č. 1-2 (2009), s. 33
 126. AFH Novorodenecký skríning kongenitálnej adrenálnej hyperplázie na Slovensku / M. Lysinová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, č. 7-8 (2016), s. 327-328
 127. AFH Prevalencia hepatopatie u adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / Z. Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 53
 128. AFH Vplyv génových polymorfizmov glutatión-S-transferázy M1 na pľúcne funkcie adolescentov s diabetes mellitus 1 typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: 23. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 52
 129. AFH Vitamín D, kostna denzita a diabetes mellitus 1. typu / M. Čiljaková... [et al.]
  In: 29. Pediatrická pracovná konferencia. Program a abstrakty. - Košice : LF UPJŠ, 2012. - S. 27
 130. AFH Génové polymorfizmy antioxidačných enzýmov v etiopatogenéze diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 42
 131. AFH Mitchell-Rileyho syndróm ako raritná príčina diabetu s črevnými malformáciami / M. Čiljaková... [et al.]
  In: 25. diabetologické dni. - ISBN 978-80-970740-5-0. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 10
 132. AFH Diabetes mellitus a poruchy spánku / J. Vojtková... [et al.]
  In: 25. diabetologické dni. - ISBN 978-80-970740-5-0. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 38
 133. AFH Endokrinné zmeny následkom obezity v detskom veku / Jarmila Vojtková ... [et al.]
  In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972285-7-6. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 64-65
 134. AFH Je parameter hrúbka podkožného tuku na krku ukazovateľom metabolického syndrómu / Dana Černochová ... [et al.]
  In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972285-7-6. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 65-65
 135. AFH Asociácia génových polymorfizmov so zvýšenými hodnotami TAG u detí s diabetes mellitus 1. typu / Z. Sňahničanová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 28-29
 136. AFH Metabolický syndróm a obezita u detí / A. Szökeová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 36-37
 137. AFH Obezita a poruchy príjmu potravín / O. Chromá ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 37
 138. AFH Keď bolí algeziológia... / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. - Roč. 3, S1 (2010), s. 8-9
 139. AFH Naše skúsenosti s pediatrickou analýzou denzitometrických scanov pomocou HOLODIG QDR A (S/N 83944) / L. Vojarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 20-21
 140. AFH Vydechovaný oxid uhelnatý - parameter metabolické kompenzace u dětí s diabetes mellitus 1. typu / Z. Michnová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 37-38
 141. AFH Vitamín D v súvislosti s ochorením diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 38
 142. AFH Measurement of exhaled carbone monoxide in children with diabetes mellitus type 1 / Z. Michnová... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 13, č. 3-4 (2010), s. 52
 143. AFH Cez široké spektrum klinických prejavov k stanoveniu jednej diagnózy .. (juvenilný systémový lupus erythematosus) / Martina Kostková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 23-24
 144. AFH Kardiálna vagová regulácia pri depresii a obezite v adolescentnom veku / I. Tonhajzerová... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 594-595
 145. AFH Kedy myslieť na hypopituitarizmus u detí / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, S (2013), s. 9S-10S
 146. AFH Chronické komplikácie ochorenia diabetes mellitus v súvislosti s dýchacím systémom / J. Vojtková... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 605-606
 147. AFH Význam funkčného vyšetrenia pľúc v detskej diabetológii / J. Vojtková... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 101 [online]
 148. AFH Vydechovaný oxid uhelnatý u dětí s diabetes mellitus 1. typu / Z. Michnová... [et al.]
  In: 21. diabetologické dni. 39. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-970723-9-1. - Prešov : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2011. - S. 35
 149. AFH Volumetrický prepočet zníženia kostnej denzity a laterálne scany lumbárnej chrbtice u detí s diabetes mellitus 1. typu / L. Vojarová... [et al.]
  In: 21. diabetologické dni. 39. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-970723-9-1. - Prešov : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2011. - S. 40
 150. AFH Hypovitaminóza D u detí s diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: 21. diabetologické dni. 39. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-970723-9-1. - Prešov : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2011. - S. 41
 151. AFH Respiračná sínusová arytmia a jej mechanizmy u mladých obéznych pacientov / Michal Javorka ... [et al.]
  In: 96 Fyziologické dni. - ISBN 978-80-8187-074-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020. - S. 37-37
 152. AFH Adrenálne incidentalómy u 14-ročnej pacientky (kazuistika) / M. Kostková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 50
 153. AFH Vzťah juvenilnej idiopatickej artritídy k zníženiu kostnej denzity vzhľadom na vek u detí v Žilinskom kraji / L. Vojarová... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 25, č. 3 (2011), s. 166
 154. AFH Rizikové faktory autoimúnnej tyreoiditídy v detskom veku / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 264-265
 155. AFH Zmeny parametrov denzitometrie a vitamínu D u detí s diabetes mellitus / J. Vojtková... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 25, č. 3 (2011), s. 167-168
 156. AFH Endoteliálna dysfunkcia a možnosti jej skríningu v spojitosti s aktivitou u detských psoriatikov a psoriatických artritíd / L. Vojarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S (2012), s. 13S-14S
 157. AFH Spoločný menovateľ výraznej únavy, hyperpigmentácie a hyponatrémie / J. Vojtková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 57
 158. AFH Manažment dieťaťa malého na gestačný vek / M. Čiljaková, P. Bánovčin
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 14
 159. AFH Manažment diabetickej ketoacidózy v detskom veku podľa súčasných odporúčaní / J. Vojtková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 16
 160. AFH Poruchy vývoja vonkajších pohlavných orgánov / J. Gécz... [et al.]
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 10S
 161. AFH Manažment pacienta na inzulínovej pumpe od 1. nastavenia po bolus Wizard / M. Čiljaková, A. Szökeová
  In: Pediatria. - Roč. 8, S (2013), s. 17S
 162. AFH Poruchy spánku u detí s diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková...[et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, S (2013), s. 29S
 163. AFH Senzitivita kašľového reflexu ako monitor subklinickej diabetickej neuropatie / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: 16. Diabetologické dni. - Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2006. - S. 32
 164. AFH Citlivosť kašľového reflexu na kapsaicín u detí s diabetes mellitus. Pilotná štúdia / S. Varechová ... [et al.]
  In: 16. Konferencia slovenských a českých patofyziológov. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2006. - [S. 1]
 165. AFH Kapsaicinom indukovaná citlivosť kašľového reflexu u detí s diabetes mellitus / S. Varechová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. 37
 166. AFH Je lipoatrofická panikulitída autoimúnnou chorobou tukového tkaniva? / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 56
 167. AFH Autonómna neuropatia vo vzťahu k vybraným parametrom u adolescentov s DM 1 / M. Čiljaková... [et al.]
  In: 20. Diabetologické dni. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 20-21
 168. AFH Objemové korekcie DXA parametrov u detí s juvenilnou idiopatickou artritídou / L. Turoňová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 58
 169. AFH Pulmonárne manifestácie juvenilnej idiopatickej artritídy u detí Žilinského kraja / L. Vojarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 25
 170. AFH Volumometrické korekcie denzitometrických scanov u detí s diabetes mellitus 1. typu / L. Vojarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 25
 171. AFH Genetické faktory predisponujúce k diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 26
 172. AFH Mitchellov-Rileyov syndróm - diabetes mellitus so včasným nástupom v kombinácii s gastrointestinálnymi symptomami / Juraj Staník ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov Festival KAZUISTÍK z pediatrie 2018 : Roč. 11. - ISBN 978-80-972948-0-9. - Kysucké Nové Mesto : CLS Consulting, 2018. - S. 53-53
 173. AFH Vydechovaný oxid uhelnatý jako parameter oxidačního stresu u dětí s DM 1. typu / Z. Michnová ... [et al.]
  In: 19. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 2009. - S. 51
 174. AFH Mauriacův syndrom / Zuzana Michnová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 27-27
 175. BAB Vademékum pediatra / zostavil Ján Buchanec a kolektív
  Martin : Osveta, 2001
 176. BCI Pediatria a ošetrovateľská starostlivosť / A. Jurko... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 177. BCI Poruchy kalciového metabolizmu a osteoporóza v detskom veku [elektronický zdroj] / M. Čiljaková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2011
 178. BDE Vitamín C - čo o ňom (ne)vieme / J. Buchanec ... [et al.]
  In: Pediatrie pro praxi. - Roč. 6, č. 1 (2005), s. 16-19
 179. BDE Odborné odporúčanie k preskripcii diabetes špecifickej roborujúcej výživy s vysokou kalorickou hodnotou pre pacientov s diabetes mellitus a malnutríciou / Juraj Krivuš ... [et al.]
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 8, č. 2 (2019), s. 147-149
 180. BDE Inzulinóm-príčina recidivujúcich hypoglykémií u 16-ročného pacienta / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 3 (2009), s. 115-119
 181. BDF Diabetes mellitus, spánok a adolescencia / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 4 (2017), s. 199-201
 182. BDF Zmeny koncentrácie oxytocínu u detí / K. Pozorčiaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 4 (2017), s. 207-209
 183. BDF Nové možnosti diagnostiky diabetickej neuropatie u detí / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 4 (2008), s. 207-210
 184. BDF Nastal čas zmeniť pohľad na diagnózu juvenilná idiopatická artritída / L. Vojarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 71-73
 185. BDF Primárne poruchy imunity v detskom veku 8. časť : Ochorenia z imunodysregulácie / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, č. 2 (2011), s. 69-78
 186. BDF Liečba rastovým hormónom v detskom veku / M. Čiljaková
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 21 (2011), s. 11-14
 187. BDF Oneskorená puberta / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 4 (2006), s. 205-209
 188. BDF Fakty a mýty o cukrovke 1. typu z pohľadu detského endokrinológa / M. Čiljaková
  In: Dia spektrum. - Roč. 2, č. 1 (2007), s. 25-27
 189. BDF Shaken baby syndrome / Katarína Pozorčiaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 5 (2018), s. 237-239
 190. BDF Limitácie využitia dvojenergetickej röntgenovej absorbciometrie (DXA) pri hodnotení pediatrických skenov / L. Vojarová... [e al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 35 (2013), s. 14-16
 191. BDF Spánok vo vzťahu k neuropatii u detí s diabetes mellitus typu 1 / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 5 (2016), s. 245-247
 192. BDF Poruchy rastu / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 1 (2006), s. 20-23
 193. BDF Predčasná puberta / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 3 (2006), s. 121-123
 194. BDF Autoimunitná tyreoditída v detskom veku / M. Čiljaková
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 44 (2011), s. 12-14
 195. BDF Osteoporóza sa už nevyhýba ani deťom / D. Baluchová, M. Čiljaková
  In: Mama a ja. - Roč. 11, č. 4 (2012), s. 96-98
 196. BDF Nefarmakologická liečba obezity a nadváhy u detí a adolescentov / O. Chromá ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 6 (2008), s. 352-355
 197. BDF Etiopatogenéza diabetickej neuropatie / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 57, č. 2 (2009), s. 61-65
 198. BDF Stanovenie niektorých génových polymorfizmov vo vzťahu k diabetickej neuropatii u detí / J. Vojtková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 3 (2009),s. 131-134
 199. BDF Tranzientná hyperfosfatazémia detského veku / J. Ďurčík... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 3 (2009), s. 135-137
 200. BED Získaná parciálna lipodystrofia-kazuistika / L. Vojarová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - ISBN 978-80-88866-68-8. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 57-59
 201. BED Kedy myslieť na dysbalanciu kalcia v sére / M. Čiljaková
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 39-43
 202. BED Predčasná puberta asociovaná s pineálnou cystou? / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 11-13
 203. BED Náhla brušná príhoda u 13-ročného chlapca / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007. - S. 145-146
 204. BEE Sinopulmonálny syndróm u detí s primárnou alebo sekundárnou cíliopatiou / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: 22. Luhačovické pediatrické dny. - ISBN 978-80-87450-17-8. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2016. - S. 64-69
 205. BEE Infekcie a diabetes mellitus v detskom veku / M. Čiljaková... [et al.]
  In: 20. Luhačovické pediatrické dny. - ISBN 978-80-87450-11-6. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2014. - S. 52-59
 206. BEE Prevencia a liečba diabetickej ketoacidózy / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: 23. Luhačovické pediatrické dny : Akutní stavy v pediatrii. - ISBN 978-80-87450-20-8. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2017. - S. 41-50
 207. BEE Diabetes mellitus 1. typu a postihnutie nervového systému / M. Čiljaková... [et al.]
  In: 21. Luhačovické pediatrické dny. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2015. - S. 21-30
 208. BEE Postihnutie obličiek a diabetes mellitus / Miriam Čiljaková ... [et al.]
  In: 24. Luhačovické pediatrické dny : dětská nefrologie a urologie. - ISBN 978-80-87450-23-9. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2018. - S. [1-4]
 209. BEE Tachykardia u 15-ročného dievčaťa liečeného rastovým hormónom / M. Čiljaková, P. Bánovčin
  In: Luhačovické pediatrické dny : kardiologie. - ISBN 978-80-87450-08-6. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2013. - S. 25-31
 210. BEF Kašeľ odporúčané diagnostické a liečebné postupy / P. Bánovčin ... [et al.]
  In: Horúčka / kašeľ : odporúčané diagnostické a liečebné postupy. - Bratislava : Zentiva, 2005. - Nestr. [12 s.]
 211. BEF Poruchy vývoja vonkajšieho genitálu (stručný náhľad do problematiky porúch sexuálnej diferenciácie) / J. Gécz ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 6-7
 212. BEF Detský endokrinný systém / M. Čiljaková, J. Javorková
  In: Endokrinológia a celková anestézia, II. časť, č. 17. - Martin : MFN, 2000. - Nestr. [6 s.]
 213. BEF Diabetes mellitus a jeho komplikácie v adolescentnom veku / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 18-19
 214. BFA Sympathetic cardiovascular control in young obese patients / M. Javorka ... [et al.]
  In: 38th IUPS World Congress : Rhytmus of Life. - Rio de Janeiro : Brazilian Society of Physiology, 2017. - Nestr. [1 s.] poster 801
 215. BFA Arterial stiffness index CAVI in obese adolescents - an association with autonomic function / Barbora Czippelová ... [et al.]
  In: Annual Meeting of the Scandinavian Physiological Society [elektronický dokument]. - Reykjavik : Scandinavian Physiological Society, 2019. - S. 56-56 [online]
 216. BFA Kedy myslieť na celiakiu u detí s diabetes mellitus / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 63, č. 7-8 (2008), s. 449-450
 217. BFA Súrodenecký výskyt heterotopickej žalúdočnej sliznice v čreve / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: 19. pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy. - Nymburk : ČLS J. E. Purkyně, 2009. - S. 29
 218. BFA Exhaled nitric oxide in children with type 1 diabetes mellitus / Z. Michnová... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 74
 219. BFA Cardio-Ankle Vascular Index in obese adolescents / Barbora Czippelová ... [et al.]
  In: Europhysiology 2018 [elektronický dokument]. - Londyn : American Physiological Society, 2018. - S. 460P-461P [online]
 220. BFA Rare case acquired partial lipodystrophy detected moreover in extremely unusual distribution / L. Vojarová... [et al.]
  In: Polsko-Slowackie dni pneumologii i alergologii dzieciecej im. Vladimíra Vojteka i Jana Rudnika. - Rabka : Instytut Gruzlicy i Chorób Pluc, 2013. - S. 17
 221. BFA Sleep of children and adolescents with type 1 diabetes mellitus / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: 30. Polsko-Slowackie dni pneumologii i alergologii dzieciecej im. Vladimíra Vojteka i Jana Rudnika. - Rabka : Instiytut gružlicy chorób pluc, 2017. - S. 18
 222. BFA Tuhosť arterií u obéznych adolescentov: hodnotenie pomocou indexov CAVI a KCAVI / Barbora Czippelová ... [et al.]
  In: 95. Fyziologické dny. - Praha : [s.n.], 2019. - S. 11-12
 223. BFA Oxidačné poškodenie a antioxidačná kapacita u adolescentov s nadváhou a obezitou / Nikoleta Mažgútová ... [et al.]
  In: 95. Fyziologické dny. - Praha : [s.n.], 2019. - S. XXVI-XXVI
 224. BFA Spánok a diabetes mellitus typ 1 v detskom veku / P. Ďurdík... [et al.]
  In: 17. Český kongres spánkové medicíny a 12. Česko-slovenský kongres spánkové medicíny. - Liberec : [s.n.], 2015. - S. 21
 225. BFA Oxidative damage and antioxidant capacity relation in obese and overweight adolescents / P. Mikolka ... [et al.]
  In: Journal of International Society of Antioxidants in Nutrition & Health [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 4 (2017), s. 109 [online]
 226. BFB Je elektronická komunikácia v detskej diabetológii bezpečná? / Miriam Čiljaková ... [et al.]
  In: 28. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou [elektronický dokument] : program a abstrakty. - Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018. - S. [1-2] [online]
 227. BFB Krátkodobá glykemická kontrola a spánok u detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / Martina Kostková ... [et al.]
  In: 28. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : Program a abstrakty. - Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018. - S. [1-2]
 228. BFB Možnosti vyšetrenia chronických komplikácií u detí s diabetes mellitus v NEDÚ Ľubochňa / Andrea Milanová ... [et al.]
  In: 28. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou [elektronický dokument] : program a abstrakty. - Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018. - S. [1-1] [online]
 229. BFB Asociácia medzi dysreguláciou hemostázy a včasným nástupoim mikrovaskulárnach diabetických komplikácií / Jarmila Vojtková ... [et al.]
  In: 28. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : Program a abstrakty. - Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018. - S. [1-1]
 230. BFB Čo sa nakoniec skrývalo za podozrením na idiopatickú zápalovú myopatiu? / L. Vojarová... [et al.]
  In: Festival kazuistík z pediatrie 2011. - ISBN 978-80-970168-7-6. - Sabínov : Pamida, s.r.o, 2011. - S. 38-39
 231. BFB Prečo súrodencov s deficitom rastového hormónu a výškou pod 4SD neliečime? / J. Vojtková... [et al.]
  In: Festival kazuistík z pediatrie 2011. - ISBN 978-80-970168-7-6. - Sabínov : Pamida, s.r.o, 2011. - S. 39-40
 232. BFB Poruchy autistického spektra - úloha pediatra a psychológa vo včasnej diagnostike / M. Jančinová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 46-47
 233. BFB Raritná získana parciálna lypodystrofia navyše zachytená pre ochorenbie v netypickom smere progresie, veku a lokalizácie / L. Vojarová... [et al.]
  In: Festival kazuistík z pediatrie 2013. - ISBN 978-80-89589-00-5. - Košice : LF UPJŠ, 2013. - S. 35
 234. BFB Depresívne a úzkostné symptómy u detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / M. Jančinová... [et al.]
  In: 24. Diabetologické dni. - Bratislava : SLS, 2014. - [S. 29]
 235. BFB Deficit C-peptidu ako rizikový faktor vývoja chronických komplikácií diabetes mellitus typ 1 / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 560-561
 236. BFB Pätnásťročné dievča v puberte s výškou v pásme tretieho percentilu / J. Vojtková... [et al.]
  In: Festival kazuistík z pediatrie 2010. - ISBN 978-80-970168-3-8. - Sabínov : Pamida, s.r.o, 2010. - S. 28-29
 237. BFB Predčasná puberta asociovaná s cystou Glandula pinealis? / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 9, č. 3 (2006), s. 122
 238. BFB Papilárny karcinóm štítnej žľazy a detský vek / M. Čiljaková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S (2012), s. 12S
 239. BFB Elastrografie štítne žlázy / Z. Michnová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S (2012), s. 18S
 240. BFB Diabetes mellitus a poruchy endokrinného systému / J. Vojtková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S (2012), s. 20S
 241. BFB Pohľad na mukopolysacharidózy v súčasnosti / A. Szökeová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 59-60
 242. BFB Náhla príhoda brušná u 15-ročného chlapca / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, S3 (2007), s. 87S-88S
 243. BFB Predčasná puberta asociovaná s cystou Glandula pinealis / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S29
 244. BFB Diabetes mellitus u dvoch sestier s anomáliami gastrointestinálneho systému / J. Vojtková... [et al.]
  In: 20. Diabetologické dni. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 42
 245. BFB Juvenilná psoriatická artritída s veľmi vzácne sa vyskytujúcimi systémovými prejavmi? / L. Vojarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 17
 246. BFB Křeče u 15 měsičního chlapce s opožděným psychomotorickým vývojem / Z. Michnová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 22
 247. BFB Je lipoatrofická panikulitída autoimúnnou chorobou tukového tkaniva? / L. Dávidová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 28
 248. BFB Autoimunitný polyglandulárny syndróm typ 3 u pacienta s Downovým syndrómom / J. Vojtková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 46
 249. BFB Hypoglykémie v detskom veku-kazuistiky / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: 31. endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. - Košice : SES SLS, 2008. - S. 60
 250. BFB C peptid-(in)aktívny metabolit? / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: 17. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SLS, 2007. - S. 4
 251. BFB Lipodystrofie / L. Dávidová ... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 23, č. 2 (2009), s. 78
 252. BFB Kraniocerebrálne poranenia u detí / K. Pozorčiaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 55
 253. DAI Autonómna neuropatia vo vzťahu k vybraným parametrom detských pacientov s diabetes mellitus typ 1 / M. Čiljaková
  Martin : [s.n.], 2009
 254. DAI Diabetická autonómna neuropatia v detskom veku / M. Čiljaková
  Martin : [s.n.], 2011
 255. EDJ Oxidační stress a diabetes mellitus 1. typu / Z. Michnová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 10. - ISBN 978-80-88866-60-2. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2008. - S. 11-13
 256. EDJ Nové metódy monitorovania a liečby diabetes mellitus / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 10. - ISBN 978-80-88866-60-2. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2008. - S. 4-6
 257. GII Choroby prištítnych teliesok a diferenciálna diagnóza porúch kalciofosfátového metabolizmu / M. Čiljaková
  Martin : [s.n.], 2009