Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ABC Management approach to hypoglycemia / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Diabetes : damage and treatments. - ISBN 978-953-307-652-2. - Rijeka : InTech, 2011. - S. 3-26 (SLS udelila cenu za najlepšiu publ. v r. 2011)
 2. ACD Choroby respiračného systému / Peter Bánovčin ... [et al.]
  In: Pediatria : 1. a 2. diel. - ISBN 978-80-89631-90-2. - Bratislava : Herba, 2019. - S. 509-604 [5 AH]
 3. ACD Niektoré osobitosti v adolescentnej nefrológii / J. Buchanec... [et al.]
  In: Dorastové lekárstvo. - ISBN 978-80-8063-419-3. - Martin : Osveta, 2014. - S. 221-232 [1AH]
 4. ADC Nephronophthisis type I, left ventricular non-compaction cardiomyopathy and reduced cilia motility-atypical manifestations of one disease / Miroslava Brndiarová ... [et al.]
  In: Journal of Nephrology [elektronický dokument]. - Roč. 33, č. 1 (2020), s. 183-186 [print]
 5. ADE Extraezofágový reflux - otolaryngologické komplikácie gastroezofágového refluxu / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 66, č. 2 (2011), s. 85-91
 6. ADE Hemolyticko-uremický syndróm v kontexte obličkového poškodenia - prierez z jedného regiónu Slovenska / Miroslava Brndiarová ... [et al.]
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 25, č. 4 (2019), s. 144-148
 7. ADF Akútna peritoneálna dialýza / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 4 (2015), s. 175-178
 8. ADF Anabolické steroidy a doplnky výživy z pohľadu nefrológa / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 2 (2017), s. 69-72
 9. ADF Zmeny hodnôt hepatorenálneho indexu v jednotlivých obdobiach detského veku / Marek Pršo ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. 1 (2019), s. 5-8
 10. ADF Vybrané aspekty liečby diabetickej ketoacidózy u detí s novozisteným diabetom mellitom 1. typu / Jarmila Vojtková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. 3 (2019), s. 113-117
 11. ADF Prvé skúsenosti s použitím Sevelamer hydrochloridu v preddialyzačnej starostlivosti u detí / M. Antonyová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 6 (2009), s. 314-317
 12. ADF Výskyt fyzického týrania detí v Slovenskej republike / M. Fedor... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, č. 2 (2010), s. 76-81
 13. ADM Rôzne formy poruchy minerálového a kostného metabolizmu u pediatrických pacientov s chronickou obličkovou chorobou v preddialyzačnej a dialyzačnej starostlivosti / M. Brndiarová, M. Antonyová, A. Szökeová
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 23, č. 2 (2017), s. 55-59
 14. AED Kašeľ počas života: deti, dospelí a senilní / M. Petríková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 10. - ISBN 978-80-88866-60-2. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2008. - S. 50-53
 15. AED Syndróm obštrukčného spánkového apnoe u detí - súčasný pohľad / A. Šujanská... [et al.]
  In: Diagnostika a liečba v pediatrickej pneumológii a ftizeológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-35-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK a ŠÚDTaRCH, 2012. - S. 91-94 [CD-ROM]
 16. AED Peritoneálna dialýza - komplikácie našich dialyzovaných pacientov / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 68-69
 17. AED Laryngofaryngový reflux a otorinolaryngologické komplikácie / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 73-76
 18. AED Hyperfosfatémia pri peritoneálnej dialýze - naše skúsenosti / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 14-18 [CD-ROM]
 19. AED Nefrologické prejavy vrodených porúch imunity / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Vrodené poruchy imunity. - ISBN 978-80-970825-6-7. - Bratislava : A-medi manažment, 2014. - S. 385-395
 20. AED Syndróm týraného dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti / M. Fedor... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - ISBN 978-80-88866-68-8. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 50-53
 21. AED Proteinúria a nefrotický syndróm / M. Brndiarová, M. Šašinka
  In: Pediatria : 1. a 2. diel. - ISBN 978-80-89631-90-2. - Bratislava : Herba, 2019. - S. 896-903
 22. AED Hemolyticko-uremický syndróm / M. Šašinka, M. Brndiarová
  In: Pediatria : 1. a 2. diel. - ISBN 978-80-89631-90-2. - Bratislava : Herba, 2019. - S. 1027-1033
 23. AED Skolióza a respiračný systém / M. Petríková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 39-41
 24. AED Gastroezofageálny reflux a otorinolaryngologické manifestácie / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 45-47
 25. AED Polydipsie a polyurie u dětí / Z. Michnová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 50-53
 26. AED Extraintestinálne prejavy chronického zápalového ochorenia čriev / J. Ďurčík ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 73-75
 27. AED Vplyv zinku na imunitu / K. Murajdová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 97-99
 28. AED Syndróm horného kalicha obličky v sonografickom a röntgenologickom obraze / L. Zubríková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007. - S. 133-135
 29. AED Vzťah gastroezofageálneho refluxu k chronickému kašľu / T. Turčan ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 157-159
 30. AFG Laryngopharyngeal reflux / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 61
 31. AFH Laryngofaryngálny reflux v detskom veku / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, S5 (2008), s. 24
 32. AFH Sepsa v detskom veku / Margaréta Štáliková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 32-32
 33. AFH Rizikové správanie adolescentov z pohľadu nefrológa / Miroslava Brndiarová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 34-34
 34. AFH Vracanie a neprospievanie - prvé klinické prejavy nefrogénneho diabetes insipidus / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 29
 35. AFH Biologická liečba v nefrológii / Miroslava Brndiarová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S3 (2019), s. 28-28
 36. AFH Nie je hus ako hus / M. Brndiarová... [et al.]
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 8S
 37. AFH Vplyv eliminačnej diéty na výskyt sekundárneho gastroezofagového refluxu u detí s alergiou na bielkovinu kravského mlieka / J. Mikler ml....[et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 590
 38. AFH Manažment diabetickej ketoacidózy v detskom veku podľa súčasných odporúčaní / J. Vojtková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 16
 39. AFH Gastroezofageálny reflux a otorinolaryngologické manifestácie / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, S3 (2007), s. 96S
 40. BDE Henochova-Schönleinova purpura z pohľadu preventívneho podávania kortikoidov / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 63, č. 10 (2008), s. 557-564
 41. BDE Inzulinóm-príčina recidivujúcich hypoglykémií u 16-ročného pacienta / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 3 (2009), s. 115-119
 42. BDE Multichannel intraluminal impedance / J. Mikler... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 1-2 (2011), s. 15-17
 43. BDE Závažný priebeh pyelonefritídy u 6-mesačného dieťaťa / Miroslava Brdiarová ... [et al.]
  In: Pediatrie pro praxi. - Roč. 20, č. 1 (2019), s. 28-31
 44. BDE Nefrogénny diabetes insipisus - nie len pohľad nefrológa / Miroslava Brndiarová ... [et al.]
  In: Pediatrie pro praxi. - Roč. 20, č. 6 (2019), s. 362-365
 45. BDF Enuréza a inkontinencia moču u detí / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 18 (32), č. 7-8 (2008), s. 162-165
 46. BDF Atypický hemolyticko-uremický syndróm u detí / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 35 (2013), s. 12-13
 47. BDF Peritonitída - infekčná komplikácia peritoneálnej dialýzy / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 5 (2012), s. 213-217
 48. BDF Charakteristiky proteinúrie u detí / M. Šašinka ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 4 (2017), s. 195-198
 49. BDF Covid-19 a nefrologické ochorenia / Miroslava Brndiarová, Magda Antonyová, Lenka Šofranková
  In: Pediatria. - Roč. 15, č. 2 (2020), s. 133-135
 50. BDF Neuroblastóm ako vedľajší nález u 1,5-ročného chlapčeka s pneumóniou / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 2 (2009),s. 95-97
 51. BED Gastroezofágový reflux a otorinolaryngologické ochorenia / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - ISBN 978-80-88866-68-8. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 60-61
 52. BFA Komplementom mediovaný hemolyticko - uremický syndróm asociovaný s tehotenstvom / Miroslava Brndiarová ... [et al.]
  In: 40. pracovní dny dětské nefrologie. - Zlín : Produkce BPP, 2019. - S. 20-20
 53. BFA Ťažká chronická tubulointersticiálna nefritída a non - kompaktná dilatačná kardiomyopatia - čo majú spoločné? / Miroslava Brndiarová ... [et al.]
  In: 39. pracovní dny dětské nefrologie. - Kroměříž : Česká pediatrická společnost ČLS JEP, 2018. - S. 32-32
 54. BFB Impedančná pH metria v diagnostike refluxovej choroby pažeráka u detí / J. Mikler ml. ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 36
 55. BFB O Kevinovi, ktorý rád plával / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 16, S1 (2017), s. 10-11
 56. BFB Parenterálna výživa u kriticky chorých / Denisa Raffajová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S2 (2019), s. 37-37
 57. BFB Nefrologické prejavy primárnych porúch imunity / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 20
 58. BFB Obyčajný pád na lyžiach? / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Festival kazuistík z pediatrie 2014. - ISBN 978-80-89589-08-1. - Kysucké Nové Mesto : Pamida International, 2014. - S. 9-10
 59. BFB Peritoneálna dialýza - naše skúsenosti, úspechy ale i neúspechy / M. Brndiarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S (2012), s. 16S
 60. BFB Omyly a chyby v liečbe anafylaxie / J. Mikler ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 30
 61. BFB Hypoglykémie v detskom veku-kazuistiky / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: 31. endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. - Košice : SES SLS, 2008. - S. 60
 62. BFB Meningitída u detí / V. Zoľák... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 622
 63. BFB Úskalia peritoneálnej dialýzy u 14 ročného chlapca s chronickou renálnou insuficienciou / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: 5. Konferencia Pediatrickej sekcie Slovenskej nefrologickej spoločnosti. - Bratislava : SLS, 2011. - S. [1 s.]
 64. BFB Komplementom mediovaný hemolyticko - uremický syndróm asociovaný s tehotenstvom / Miroslava Brndiarová ... [et al.]
  In: 12. konferencia detskej nefrológie. - Košice : Progress CA, 2019. - S. [1-1]
 65. BFB Nefrotický syndróm s novo opísanou mutáciou v NPHS1 géne / Miroslava Brndiarová ... [et al.]
  In: 11. Konferencia detskej nefrológie. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2018. - S. [1-1]
 66. EDJ Laryngofaryngálny reflux / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 10. - ISBN 978-80-88866-60-2. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2008. - S. 24-26