Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Renáta Szépeová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Margaréta Štáliková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
sekretárka, sekretár
Telefón
043/4132 450
VoIP
41710
Poznámka
043/4203254
Publikačná činnosť

MUDr. Lenka Turoňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť