Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edi

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4220 261
41746
043/4203485

MUDr. Jakub Benko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Tomáš Bolek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 920
41704

MUDr. Milan Dragula

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4220 261
41200
41199,41198,41763,043/4203299,043/4203485, 043/4203817

MUDr. Karol Graňák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Lívia Jamrišková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4220 261
043/4203811, 043/4203805

Ivona Jančáriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
sekretárka, sekretár
043/4220 261
41706
043/4203485

MUDr. Ľuboš John

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1] 2 3