Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

Zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK pre postgraduálne špecializačné štúdium.

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

Bydlisko: Martin

Dátum narodenia: 1960

Štúdium:

  • 1979 - Gymnázium na Wolkerovej, Žilina
  • 1985 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
  • 1995 - Vedecko-pedagogický titul "Kandidát vied CSc"
  • 1998 - Vedecko-pedagogický titul "Docent"

Odborná prax:

1985 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK Martin 

Postgraduálna špecializácia:

1988 - Atestácia I. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

1992 - Atestácia II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2005 - Certifikácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

2008 - Certifikácia v odbore Materno-fetálna medicína

Študijné pobyty: 

1990, 1992 - Gynekologicko-pôrodnícka klinika, UniversitatSpital Zurich, Zurich, Švajčiarsko

1994 - Gynekologicko-pôrodnícka klinika, SahlingSpital, Berlín, Nemecko 

1996 - Klinika reprodukčnej medicíny, Hamerschmidt Hospital, Londýn, Veľká Británia

1996 - Oddelenie biomedicínskej technológie, Biomed Lab. ltd., Cambridge, Veľká Británia