Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

Bydlisko: Banská Bystrica

Dátum narodenia: 1957

Štúdium:

  • 1976 - Gymnázium Horný Val, Žilina
  • 1983 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
  • 2002 - Vedecko-pedagogický titul "PhD", UPJŠ LF Košice
  • 1986 - Pedagogické minimum FF UK Bratislava

Odborná prax:

  • 1983 - 1997 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie FDR, Banská Bystrica
  • 1997 - 2002 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, NsP Brezno
  • 2002 - 2017 Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU FDR, Banská Bystrica (prednosta)
  • 2017 - trvá   Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN Martin

Postgraduálna špecializácia a certifikácie:

19xx   I. atestácia Gynekológia a pôrodníctvo

19xx   II. atestácia Gynekológia a pôrodníctvo

2006   Špecializácia "Reprodukčná medicína"

2009   Špecializácia "Onkológia v gynekológii"

2015   Špecializácia "Zdravotnícky manažment a financovanie"    

Odborné Kurzy:

1997 - Prenatálna diagnostika (USG + invazívna diagnostika, 1. a 2. trimester)

2007 - ESGO kurz onko-gynekologickej chirurgie, Budapešť, Maďarsko

2013 - Kurz robotickej chirurgie, Nový Jičín a Ústí nad Labem, Česká republika

2015 - Advance ovarian cancer surgery, Miláno, Taliansko

Študijné pobyty: 

1993 - Kings College School of Medicine and Dentistry, Londýn, Veľká Británia

2000 - Standford endoscopy center, Stanford University School of Medicine, Palo Alto, Kalifornia, USA

Vedecko-výskumný, pedagogický a klinický profil:

MUDr. Tibor Bielik, PhD je dlhodobo aktívne orientovaný na klinický výskum v oblasti gynekologickej endoskopie, pokročilej endoskopie v liečbe DIE a jej využitia v onkogynekologickej operatíve. Venuje sa problematike štúdia etiopatológie a liečby endometriózy, reprodukčnej disfunkcie a infertility. Posledné obdobie sa intenzívne venuje vedeckému zameraniu v oblasti prediktívnej a diagnostickej onkogynekológie, najmä problematike endometriálneho karcinómu. Je významným a váženým prednášajúcim na odborných podujatiach, kde ho pozývajú viaceré domáce i zahraničné odborné spoločnosti. 

Členstvo v odborných spoločnostiach:

- European Society of Gynecological Oncology (ESGO)

- American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL)

- Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS (predseda)

- Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SGPS

- Predseda redakčnej rady časopisu: Gynekológia pre prax

Kontakt:

MUDr. Tibor Bielik, PhD

Vedúci lekár operačného oddelenia

Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

e-mail: tbielik57@gmail.com

tel.: +421-43-4203 417; +421-43 4203 242