Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. Štefan Krivuš, CSc.

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

Bydlisko: Martin

Dátum narodenia: 1952

Štúdium:

  • 1976 - Jesseniova lekárska fakulta UK (Všeobecné lekárstvo, titul MUDr.)
  • 1987 - Jesseniova lekárska fakulta UK (Doktorandské štúdium, titul CSc.)

Odborná prax:

1976 – trvá Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK Martin

Postgraduálna špecializácia a certifikácie:

1979 - Špecializačná skúška (I.atestácia) v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

1985 - Špecializačná skúška (II.atestácia) v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2011 - Certifikát o absolvovaní kurzu pre zavádzanie IUD "Gynefix"

Študijné pobyty:

Vedecko-výskumný, pedagogický a klinický profil:

Ocenenia:

Kontakt:

MUDr. Štefan Krivuš, CSc.

Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

e-mail: stefankrivus@pobox.sk