Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. Marcela Ňachajová, PhD

Absolvovala štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

Bydlisko: Martin

Dátum narodenia: 1987

Štúdium:

·         2007 - Gymnázium v Gelnici

·         2013 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin

·         2017 - Vedecko-pedagogický titul "PhD", JLF UK v Martine

Odborná prax:

2013 - trvá   Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin

Odborné Kurzy:

2016 - Kolposkopický kurz, Karlove Vary, Česká republika

2017 – Workshop Extrakční porodnické operace, České Budejovice, Česká republika

2017 – Workshop Základy robotické operativy v gynekologii, Olomouc, Česká republika

Študijné pobyty:

2006 – Clinica Ginecologica e Ostetrica, Università degli Studi di Padova, Padova, Taliansko

Vedecko-výskumný, pedagogický a klinický profil:

Odborná asistentka Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a lekárka pracujúca na Gynekologicko- pôrodníckej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine. Od roku 2013 sa aktívne venujevedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a liečebno-preventívnej starostlivosti. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberala problematikou molekulárnej charakteristiky endometriálneho karcinómu. Autorka a spoluautorka mnohých indexovaných a vysoko impaktovaných publikácií uvedených v databáze PubMed, Scopus, WOS.

Členstvo v odborných spoločnostiach:

- Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS)

Riešené vedecké granty ako hlavný riešiteľ:

Granty UK  310/2014, 57/2016 – Molekulová charakteristika endometriálneho karcinómu

Ocenenia:

2016 – Cena dekana za najlepšieho doktoranda

2018 - Najlepšia prednáška sekcie lekárov v špecializačnej príprave: 5. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, Česká republika

Kontakt:

MUDr. Marcela Ňachajová, PhD.

Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

mail: nachajova@jfmed.uniba.sk

tel.: +421-43-4203 769, ev. kl 242