Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ACB Klinická propedeutika ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie / Ž. Fetisovová a kol.
  Martin : Osveta, 2012
 2. ADC TNF-alpha G308A Gene Polymorphism Has an Impact on Renal Function, Microvascular Permeability, Organ Involvement and Severity of Preeclampsia / P. Žúbor... [et al.]
  In: Gynecologic and Obstetric Investigation. - Roč. 78, č. 3 (2014), s. 150-161
 3. ADD Association of specific diplotypes defined by common rs1800682 and rare rs34995925 single nucleotide polymorphisms within the STAT1 transcription binding site of the FAS gene promoter with preeclampsia / Z. Lasabová... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 33, č. 2 (2014), s. 199-204
 4. ADE Repetitive breech presentations at term / P. Žúbor... [et al.]
  In: Case Reports in Obstetrics and Gynecology [elektronický zdroj]. - Roč. 2013, č. 628572 (2013), nestr. [ 4 s.] [online]
 5. ADE Zvýšené hladiny sérového TNF-alfa, VCAM-1, ACE, EPO a fibronektínu v predpovedi závažnosti preeklampsie / I. Žigo... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 19, č. 4 (2010), s.127-134
 6. ADF Puerperálna infekcia v nemocničnom zariadení / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 15, č. 1 (2008), s. 14-19
 7. ADF Cisársky rez pri predčasnom pôrode-benefit alebo riziko? / K. Biringer... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 7, č. 3 (2009), s. 125-128
 8. ADF Pohybová aktivita plodov pri rizikovej gravidite / M. Toldy ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 77, č. 6 (1982), s. 687-694
 9. ADF K otázke spoľahlivosti používania vákuumaspirácie po pôrodoch / M. Mlynček ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 49, č. 10 (1984), s. 717-720
 10. ADF Imunoglobulíny v plodovej vode / M. Mlynček ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 81, č. 2 (1984), s. 157-164
 11. ADF Trichomonádové a iné zápaly pošvy v gravidite / M. Toldy ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 72, č. 4 (1979), s. 448-452
 12. ADF Osud gravidity po zlyhaní vnútromaternicovej antikoncepcie / M. Toldy ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 79, č. 3 (1983), s. 305-309
 13. AED Akútna toxická expozícia počas gravidity / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 3. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 67-70
 14. AED Nutričná intervencia - tehotné ženy / M. Szárazová ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 80-7159-146-7. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2004. - S. 152-156
 15. AED Gravidita v adolescentnom veku / I. Žigo
  In: Dorastové lekárstvo. - ISBN 978-80-8063-419-3. - Martin : Osveta, 2014. - S. 277-284
 16. AED Maladaptačné poruchy u žien s neúspešným tehotenstvom / I. Žigo... [etal.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 173-179
 17. AED Význam vyšetrenia sérových hladín ACE, VCAM-1,TNF-alfa, fibronektínu a EPO u žien s preeklampsiou / K. Dókuš... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 190-194
 18. AED TNF-alfa génová zmena ako predispozičný faktor preeklampsie: vplyv na riziko ochorenia, renálnu funkciu a mikrovaskulárnu permeabilitu pri orgánovom poškodení / P. Žúbor... [etal.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 228-237
 19. AED Retroperitoneálny pararektálny a presakrálny hematóm ako závažná komplikácia spontánneho pôrodu záhlavím / I. Žigo... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 44-46
 20. AED Tamponáda panvy - metóda zástavy závažného retroperitoneálneho krvácania v oblasti panvy po gynekologickej operácii / K. Dókuš... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 116-121
 21. AEF K niektorým etickým problémom v pôrodníctve / I. Žigo
  In: Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. - ISBN 978-80-8063-287-8. - Martin : Osveta, 2008. - S. 45-54
 22. AFC Diétny režim - tehotné ženy / M. Szárazová ... [et al.]
  In: 32. Ostravské dny dětí a dorostu [elektronický zdroj]. - ISBN 80-7329-072-3. - Ostrava : Zdravotní ústav, 2004. - S. 350- [CD-ROM]
 23. AFD Urologické komplikácie operačnej liečby v gynekológii / J. Kliment ... [et al.]
  In: Celoštátna gynekologická konferencia. - Pardubice : [s.n.], 1988. - S. 17-20
 24. AFD Pôrody po cisárskych rezoch / M. Toldy ... [et al.]
  In: Porodní činnost, perinatální úmrtnost, plodová voda. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1988. - S. 362-363
 25. AFG Supralevator paravaginal haematoma as a serious complication of a spontaneous delivery - a case report and review of the literature / K. Dókuš... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 566
 26. AFG TNF-ALPHA gene polymorphism in pathology of preeclampsia / P. Žúbor... [et al.]
  In: Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health. - Roč. 5, č. 3 (2015), s. 246
 27. AFG IL-10 592 C >A polymorphism and hypertensive disorders in pregnancy / P. Žúbor... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S779-S780
 28. AFH Cerclage a viacplodová tehotnosť / M. Toldy ... [et al.]
  In: Porodní činnost, perinatální úmrtnost, plodová voda. - Olomouc : Universita Palackého, 1988. - S. 69-70
 29. AFH Vplyv epidurálnej anestézy na stav plodu / J. Danko ... [et al.]
  In: V. Steinerové dni. - Martin : Lekárska fakulta UK, 1991. - S. 34-35
 30. AFH Liečebný efekt a znášanlivosť Fasyginu (Pfitzer) pri trichomonádovej kolpitíde / M. Toldy ...et al.]
  In: Congressus Danubiensis quintus cum participatione internationali de Trichomonase. - Bratislava : [s.n.], 1977. - S. 114
 31. AFH Predikcia preeklampsie pomocou hematologických markerov / I. Žigo... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 6, suppl. 2 (2014), s. 30
 32. AFH Cholestatická hepatóza a predčasný pôrod / I. Žigo ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 56, č. 3 (1991), s. 228
 33. AFH Právo rodičky na bezbolestný pôrod / S. Tomáš ... [et al.]
  In: 7. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2000. - S. A59
 34. AFH K niektorým etickým problémom v pôrodníctve / I. Žigo ... [et al.]
  In: 7. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2000. - S. A69
 35. AFH Postabortívne obdobie a psychické aspekty abortu / M. Bašková ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 31
 36. AGI Frekvencia a závažnosť rizikovosti faktorov ovplyvňujúcich prognózu matky a plodu : Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy 360202. / M. Toldy ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1980
 37. BCI Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva 3 / J. Danko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
 38. BDE Perinatologické výstupy Žilinského kraja Slovenskej republiky za 10 ročné obdobie (2000-2009) / P. Žúbor... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 76, č. 1 (2011), s. 25-36
 39. BDF Manažment pacientok s cisárskym rezom / I. Žigo... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 7, č. 3 (2009), s. 121-124
 40. BDF Placenta increta komplikovaná ruptúrou uteru / J. Siváková... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 2 (2012), s. 74-76
 41. BFB Závažný omyl v diagnostike eklampsie - kazuistika / M. Haško... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 48
 42. BFB Sekundárna pľúcna hypertenzia a gravidita / J. Siváková... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 49
 43. EAJ Praktické postupy v pôrodníctve / Albert Huch ; prel. Ján Danko, Viera Švihrová ; Imrich Žigo
  Martin : Osveta, 1999