Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Klinický význam dopplerovského sonografického vyšetrenia cirkulácie počas tehotnosti : uteroplacentárna a fetoplacentárna cirkulácia v predikcii stavu a ohrozenia plodu. / J. Višňovský
  Martin : Osveta, 2013
 2. ACB Ovariálny a menštruačný cyklus / J. Višňovský
  Martin : J. Višňovský, 2012
 3. ADC Different methylation levels in the KLF4, ATF3 and DLEC1 genes in the myometrium and in corpus uteri mesenchymal tumours as assessed by MS-HRM / Dušan Braný ... [et al.]
  In: Pathology - Research and Practice [elektronický dokument]. - Roč. 215, č. 8 (2019), s. [1-13], č. článku 152465 [print]
 4. ADC Tumor-like manifestation of endosalpingiosis in uterus: a case report / K. Kajo ... [et al.]
  In: Pathology Research and Practice. - Roč. 201, č. 7 (2005), s. 527-530
 5. ADC The examination of superior mesenteric artery circulation in fetus during pregnancy / J. Višňovský... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, č. 7 (2016), s. 1165-1169
 6. ADC Impact of fetal pulse oximetry and ST analysis surveillance withdrawal on rates of obstetric surgery and frequency of low birth umbilical artery pH: a cause of rising caesarean rates? / K. Dókuš... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology. - Roč. 33, č. 7 (2013), s. 685-688
 7. ADC Ductus venosus Doppler measurement during labor / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 35, č. 5 (2007), s. 403-407
 8. ADC Amplification of 3q26 and 5p15 regions in cervical intraepithelial neoplasia / E. Kúdela... [et al.]
  In: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - Roč. 93, č. 10 (2014), s. 997-1002
 9. ADC Spontaneous regression of a breast carcinoma: a case report / C. A. Dussan ... [et al.]
  In: Gynecologic and Obstetric Investigation. - Roč. 65, č. 3 (2008), s. 206-211
 10. ADC Atypical ductus venosus blood flow pattern during a prolonged fetal heart rate deceleration in labor / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. - Roč. 27, č. 6 (2006), s. 712
 11. ADC Human epithelial growth factor receptor 2 [Ile655Val] polymorphism and risk of breast fibroadenoma / P. Žúbor ... [et al.]
  In: European Journal of Cancer Prevention. - Roč. 17, č. 1 (2008), s. 33-38
 12. ADC Human and software error in ductus venosus Doppler waveform analysis / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Ultrasound. - Roč. 36, č. 7 (2008), s. 427-429
 13. ADC Uterine activity and ductus venosus flow velocity patterns during the first stage of labor / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 95, č. 1 (2006), s. 18-23
 14. ADC Participation of BK Ca2+ and K (ATP) potassium ion channels in the contractility of human term pregnant myometrium in in vitro conditions / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. - Roč. 37, č. 3 (2011), s. 215-221
 15. ADC Different amplification patterns of 3q26 and 5p15 regions in cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: Annals of Diagnostic Pathology. - Roč. 35, č. august 2018 (2018), s. 16-20
 16. ADC The p53 codon 72 exon 4 BstUI polymorphism and endometrial cancer in Caucasian women / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Oncology. - Roč. 76, č. 3 (2009), s. 173-183
 17. ADC In vitro contractile response of rabbit myometrium to BK Ca and K (ATP) potassium channel openers / S. Fraňová ... [et al.]
  In: Acta veterinaria Brno. - Roč. 78, č. 1 (2009), s. 13-18
 18. ADC Delayed delivery following unusual flare-up pelvic abscess after in vitro fertilization and embryo transfer / K. Biringer... [et al.]
  In: Fertility and Sterility. - Roč. 91, č. 5 (2009), s. 1956e5-1956e7
 19. ADC A case of severe dysmelia of all extremities / J. Višňovský, K. Biringer, K. Dókuš
  In: Fetal and Pediatric Pathology. - Roč. 30, č. 6 (2011), s. 375-379
 20. ADC Promoter hypermethylation of the tumor-suppressor genes RASSF1A, GSTP1 and CDH1 in endometrial cancer / R. Fiolka... [et al.]
  In: Oncology Reports. - Roč. 30, č. 6 (2013), s. 2878-2886
 21. ADC Utero-relaxant effect of PDE4-selective inhibitor alone and in simultaneous administration with Beta2-mimetic on oxytocin-induced contractions in pregnant myemetrium / S. Fraňová ... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. - Roč. 35, č. 1 (2009), s. 20-25
 22. ADD HER-2 [Ile655Val] polymorphism in association with breast cancer risk: a population-based case-control study in Slovakia / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 53, č. 1 (2006), s. 49-55
 23. ADD DNA methylation as mechanism of apoptotic resistance development in endometrial cancer patients / V. Fialková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 36, č. 5 (2017), s. 521-529
 24. ADE Presnosť diagnostiky intrapartálnej hypoxie plodu pri použití fetálnej pulznej oxymetrie / K. Dókuš... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 19, č. 3 (2010),s. 93-101
 25. ADE Cushingov syndróm v gravidite / A. Kreze ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 41, č. 1 (1995), s. 56-60
 26. ADE Sérové hladiny TNF u žien s endometriózou: prospektívna klinická štúdia / S. Galo ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 4 (2005), s. 286-290
 27. ADE Je diagnostická kyretáž pred abláciou endometria dostačujúca? Prípad včasného endometriálneho karcinómu / S. Galo ... [ et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 6 (2005), s. 449-452
 28. ADE Early fetal loss and chlamydia trachomatis infection / J. Višňovský... [et al.]
  In: Gynecology & Obstetrics. - Roč. 3, č. 5 (2013), s. 1-3
 29. ADE Cirkulácia v ductus venosus počas prvej doby pôrodnej / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 71, č. 3 (2006), s. 179-183
 30. ADE Semikvantitatívna analýza expresie mRNA aromatázy v eutopickom endometriu ako diagnostický marker endometriózy a estrogéndependentných ochorení / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 73, č. 4 (2008), s. 213-217
 31. ADE Syndróm jednej umbilikálnej artérie (review a kazuistika) / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 73, č. 4 (2008), s. 250-253
 32. ADE Laparoskopia pri chronickej panvovej bolesti - prospektívna klinická štúdia / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 3 (2005), s. 225-231
 33. ADE Efekt hormonálnej liečby hyperandrogénneho syndrómu / J. Višňovský... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 75, č. 5 (2010), s. 481-485
 34. ADE Morbidita pacientok po cisárskom reze / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 68, č. 4 (2003), s. 293-297
 35. ADE Metylácia vybraných tumor-supresorických génov v benígnych a malígnych ovariálnych nádoroch / M. Cuľbová... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 76, č. 4 (2011), s. 274-279
 36. ADE Opodstatnenosť hysteroskopie v klinickej praxi. Analýza 605 výkonov jedného centra / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 73, č. 6 (2008), s. 365-369
 37. ADE Prenatálna genetická diagnostika v I. trimestri / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 3, č. 1 (1994), s. 10-13
 38. ADE Biopsia placenty v II. a III. trimestri / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 3, č. 1 (1994), s. 13-16
 39. ADF Vyšetrenie renálnej cirkulácie plodov a novorodencov - dopplersonografická štúdia / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 4 (1994), s. 3-5
 40. ADF Prerušenie gravidity v II. trimestri tehotnosti / J. Višňovský... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 8, č. 2 (2010), s. 88-92
 41. ADF Anémie v tehotnosti / J. Danko ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 2, č. 2 (1995), s. 61-69
 42. ADF Naše skúsenosti s epidurálnou analgéziou v pôrodníctve / O. Fabušová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 2, č. 4 (1995), s. 119-121
 43. ADF Algoritmus diagnostiky endometriálneho karcinómu / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 3 (2017), s. 147-152
 44. ADF Uteroplacentárna cirkulácia včasnej tehotnosti-dopplerovská sonografická štúdia / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 2, č. 2 (1995), s. 46-50
 45. ADF Dopad aplikácie nových diagnostických kritérií gestačného diabetu mellitu / Richard Školka ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 16, č. 4 (2018), s. 191-196
 46. ADF Akcesórne štruktúry v pupočníku novorodenca / L. Kočvarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 4 (2013), s. 214-217
 47. ADF Value of non-invasive fetal monitoring techniques in detection of fetal metabolic acidemia at birth / K. Dókuš... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 14-19
 48. ADF Possibilities of a combined biophysical non-invasive fetal monitoring during labour in reducing the frequency of operative deliveries - a randomized study / K. Dókuš... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 20-25
 49. ADF Endometrióza - liečba inhibítormi aromatázy / S. Galo ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 14, č. 3 (2007), s. 118-121
 50. ADF In vitro contractile response of human myometrium to oxytocin, PGF2alfa, bradykinin and ET-1 / F. Janíček ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 108, č. 4-5 (2007), s. 174-178
 51. ADF Ultrasonografická diagnostika adnexálnych tumorov / S. Galo ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 3, č. 4 (2005), s. 223-226
 52. ADF Malígny potenciál cervikálnej intraepitelovej neoplázie / E. Kúdela... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 3-4 (2012), s. 104-106
 53. ADF Riziká tehotnosti a pôrodu po 35. roku. Analýza maternálneho a perinatálneho výstupu / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 14, č. 4 (2007), s. 150-155
 54. ADF Využitie Dopplerovskej sonografie v gravidite / J. Višňovský
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 2, č. 4 (2004), s. 247-254
 55. ADF DNA - metylácia a jej využitie v diagnostike ovariálneho karcinómu / M. Cuľbová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 15, č. 2 (2008), s. 77-81
 56. ADF Sérové hladiny Ca 125 pri diagnostike endometriózy / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 15, č. 1 (2008), s. 10-13
 57. ADF Mechanisms of contraction and relaxation in human term pregnant myometrium / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 12, suppl. 1 (2012), s. 38-44
 58. ADF Puerperálna infekcia v nemocničnom zariadení / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 15, č. 1 (2008), s. 14-19
 59. ADF Ductus venosus Arantii - monitorovanie stavu plodu počas tehotnosti a pri pôrode / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 62-68
 60. ADF Prietok v a. uterina u tehotných s krvácaním v I. trimestri gravidity / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 56, č. 5-6 (1991), s. 320-322
 61. ADF Diagnostika maligných ovariálnych nádorov pomocou color Dopllersonografie / J. Danko ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 57, č. 6 (1992), s. 272-276
 62. ADF Liečba postpartálnej anémie pomocou rekombinatného humánneho erytropoietínu / J. Danko ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 1, č. 2 (1992), s. 4-6
 63. ADF Ovplyvňuje transabdominálna amniocentéza v II. trimestri fetoplacentárnu cirkuláciu? / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 57, č. 7 (1992), s. 326-331
 64. ADF Zmeny prietoku v arteria uterina u tehotných s krvácaním v I. trimestri gravidity / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 1, č. 1 (1992), s. 17-18
 65. ADF Možnosti hodnotenia priechodnosti vajíčkovodov pomocou kontrastnej farebnej Dopplerovskej sonografie / J. Danko ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 1 (1994), s. 20-22
 66. ADF Diagnostika intaktnej extrauterinnej gravidity pomocou Dopplerovskej sonografie / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 2 (1994), s. 3-5
 67. ADF Včasná ultrazvuková diagnostika vrodenej vývojovej malformácie pri viacplodovej gravidite - kazuistika / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 4 (1994), s. 25-27
 68. ADF Naše skúsenosti v liečbe chronickej vulvovaginitídy prípravkom Macmiror Complex /
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 3 (1994), s. 7-9
 69. ADM Princípy a limity klinických metód diagnostiky fetálnej hypoxie / M. Hrtánková... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 79, č. 4 (2014), s. 326-331
 70. ADM Methylation of CADM1 and MAL together with HPV status in cytological cervical specimens serves an important role in the progression of cervical intraepithelial neoplasia / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 16, č. 6 (2018), s. 7166-7174
 71. ADM Survival and risk factors associated with uterine sarcomas and carcinosarcomas in stage I and II / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 36, č. 8 (2015), s. 750-757
 72. ADM Molecular and clinical attributes of uterine leiomyomas / D. Dvorská ... [et al.]
  In: Tumor Biology [elektronický zdroj]. - Roč. 39, č. 6 (2017), nestr. [16 s.] [online]
 73. ADM Potenciál survivínu pre liečbu gynekologických tumorových ochorení / Dušan Braný ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 83, č. 3 (2018), s. 226-231
 74. ADM Amplification of TERT and TERC genes in cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer / J. Višňovský... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 35, č. 6 (2014), s. 518-522
 75. ADM Fungal neuroinfections and fungaemia: unexpected increase of mortality from invasive fungal infections in 2005-2011 in comparison to 1989-1998: analysis of 210 cases / A. Demitrovičová ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 34, suppl. 1 (2013), s. 32-35
 76. ADM Detection of methylation of the promoter region of the MAL and CAD1 genes by pyrosequencing in cervical carcinoma / S. Meršaková... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 35, č. 7 (2014), s. 619-623
 77. ADM Malignant mixed mullerian tumor of the cervix - case report / E. Kúdela ... [et al.]
  In: Cancer Treatment Communications. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 12-15
 78. ADM Hypermethylation of selected genes in endometrial carcinogenesis / J. Višňovský... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 34, č. 7 (2013), s. 675-680
 79. AED Farmakologická modulácia iónových kanálov v myometriu maternice / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-79-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2010. - S. 59-63 [CD-ROM]
 80. AED Farmakologické ovplyvnenie kontraktility humánneho gravidného myometria v experimentálnych podmienkach / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 220-223
 81. AED Iónové káliové kanály a kontraktilita humánneho gravidného myometria / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 5. - ISBN 978-80-223-2883-8. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2010. - S. 65-70
 82. AED Prínos liečby inzulínovou pumpou na priebeh a výsledky tehotnosti žien s inzulín-dependentným diabetes mellitus / S. Dókušová... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 159-162
 83. AED DNA metylácia a jej úloha vo včasnej diagnostike ovariálneho karcinómu / M. Cuľbová... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 187-189
 84. AED Prenatálna diagnostika vrodených vývojových chýb uropoetického systému / J. Danko ... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z pediatrie 3. Detská nefrológia a urológia. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 51-55
 85. AED Prínos vyšetrenia mRNA expresie aromatázy v eutopickom endometriu v low-cost trende diagnostiky štádia endometriózy / J. Hatok... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 195-200
 86. AED TNF-alfa génová zmena ako predispozičný faktor preeklampsie: vplyv na riziko ochorenia, renálnu funkciu a mikrovaskulárnu permeabilitu pri orgánovom poškodení / P. Žúbor... [etal.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 228-237
 87. AED Stratégia vedenia predčasného pôrodu / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Predčasný pôrod. - ISBN 80-85665-71-9. - Bratislava : SAP, 1995. - S. 148-152
 88. AED Starostlivosť o tehotné s hroziacim predčasným pôrodom / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Predčasný pôrod. - ISBN 80-85665-71-9. - Bratislava : SAP, 1995. - S. 92-100
 89. AED Tachykiníny v myometriu maternice / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-50-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2013. - S. 58-61[online]
 90. AED Telomérova aktivita a karcinóm krčka maternice / S. Meršaková, J. Višňovský
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 39-43
 91. AED Komplikácie obezity v tehotnosti / K. Biskupská... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 47-50
 92. AED Tamponáda panvy - metóda zástavy závažného retroperitoneálneho krvácania v oblasti panvy po gynekologickej operácii / K. Dókuš... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 116-121
 93. AED Význam ultrasonografie v prenatálnej diagnostike počas prvého trimestra / J. Žuffová... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 14-18
 94. AED Vplyv biofyzikálnych metód monitorovania plodu na frekvenciu operačných pôrodov / K. Dókuš... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 25-30
 95. AED Proteomické profilovanie a jeho využitie v diagnostike endometriálneho karcinómu / Veronika Fialková ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe II : molekulové mechanizmy pri rozvoji malígnych chorôb a metódy ich detekcie. - ISBN 978-80-8187-054-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 18-24
 96. AED Metódy detekcie fetálnej DNA prítomnej v krvi tehotnej ženy pri stanovení pohlavia plodu / I. Hudecová... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 1 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-7167-166-4. - Bratislava : Asklepios, 2011. - S. 11-15
 97. AED Inhibícia oxytocínom indukovaných kontrakcií gravidného myometria monoterapiou inhibítora PDE4 a inhibítora PDE4 v simultánnej kombinácii s ß2-adrenergným agonistom / F. Janíček ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 88-92
 98. AED Ultrasound in prenatal diagnosis - AMC and US-screening / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Early Fetal Diagnosis: Recent Progress and Public Health Implication. - ISBN 80-7066-612-9. - Praha : Karolinum, 1992. - S. 546-547
 99. AED Fetálna cirkulácia - jej význam pre prognózu stavu plodu / J. Danko ... [et al.]
  In: Placenta ´94. - ISBN 80-85665-45-X. - Bratislava : SAP, 1994. - S. 54-58
 100. AED Klinický význam uteroplacentárnej cirkulácie v I. polovici tehotnosti / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Placenta ´94. - ISBN 80-85665-45-X. - Bratislava : SAP, 1994. - S. 36-40
 101. AEF Renálna cirkulácia u plodov a novorodencov / J. Višňovský
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 4. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 24-28
 102. AEF Skríning neoplázií krčka maternice v okrese Martin / M. Krkoška ... [et al.]
  In: Prevencia v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 80-88824-02-X. - Martin : Osveta, 1999. - S. 77-79
 103. AEG The effects of epidural analgesia on the fetus: a Doppler ultrasonographic study / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. - Roč. 30, č. 4 (2007), s. 426
 104. AFC Pharmacological influence of uterine smooth muscle reactivity / S. Fraňová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 151, suppl. 1 (2007), s. 23-24
 105. AFC Current monitoring of intrauterine fetal distress / K. Biringer ... [et al.]
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 3rd International Medical Postgraduate Conference. - ISBN 80-229-8103-X. - Hradec Králové : Astraprint, 2006. - S. 105-108
 106. AFD Zhodnotenie zmien charakteristík prietoku krvi obličkami dopplersonografickou metódou vo včasnom postnatálnom období / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - Bratislava : Evian, 1994. - S. 26-27
 107. AFD Metylačný stav vybraných biomarkerov pri cervikálnej intraepiteliálnej neoplázii / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 143-147
 108. AFD Dopplerovská charakteristika zmien prietoku krvi obličkami u novorodencov / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v neonatológii. - Bratislava : Lekárska fakulta, 1999. - S. 93-95
 109. AFD Prínos tokolýzy pri liečbe predčasných pôrodov / J. Danko ... [et al.]
  In: Porodní činnost, perinatální úmrtnost, plodová voda. - Olomouc : Universita Palackého, 1988. - S. 123-125
 110. AFD Pôrody po cisárskych rezoch / M. Toldy ... [et al.]
  In: Porodní činnost, perinatální úmrtnost, plodová voda. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1988. - S. 362-363
 111. AFG Contribution of Doppler-Ultrasound in the diagnosis of renal and uropoetic system disease / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 49, suppl. 2 (1994), s. 86
 112. AFG Dopplersonographische Beurteilung der Blutflussänderungen in den renalen Gafässen von Feten und Neugeborenen / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Paediatrie und Paedologie. - Roč. 29, č. 1 (1994), s. 60-61
 113. AFG Ion channels in the reactivity of a myometrial smooth muscle cell / V. Sadloňová...[et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Roč. 5, č. 3 (2010), s. 192
 114. AFG Invazívna prenatálna diagnostika - hospitalizácia alebo ambulantný výkon? / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Současné trendy v gynekologické a porodnické praxi. - Praha : Čs. lek. spol. J.E.Purkyně, 1995. - S. 125
 115. AFG Uterine rupture due to the placenta percreta in second trimester of pregnancy / E. Kúdela ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 76
 116. AFG Score system evaluation of HER2 state possibility in breast cancer / K. Kajo ... [et al.]
  In: 7th Milan Breast Cancer Conference. - Milano : [s.n.], 2005. - S. 73
 117. AFG Reaktivita hladkého svalu maternice / S. Fraňová ... [et al.]
  In: Folia Phoenix. - Roč. 10, Suppl. 1 (2005), s. 16-17
 118. AFG Doppler examination of blood flow through the kidney vessels in foetuses and healthy children / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 51, Suppl. 1 (1996), s. 103
 119. AFG Reaktivita hladkého svalu maternice / S. Fraňová ... [et al.]
  In: 55. česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 80-86703-09-6. - Hradec Králové : Grafické studio Olga Čermáková, 2005. - S. 10-11
 120. AFG Experimental study of potassium and calcium ion channels in human pregnant labouring myometrium / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 157, suppl. 1 (2013), S40
 121. AFG Tachykinins in the contractility of pregnant human myometrium / M. Jošková... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 420
 122. AFG Function of potassium ion channels in pregnant human myometrium / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 419
 123. AFG The contribution of centralization to improving the perinatal morbidity and mortality, the results of a perinatal center / J. Višňovský... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 571
 124. AFG Nuchal umbilical cord and perinatal outcome in term spontaneous labours / J. Višňovský... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 568
 125. AFG Analysis of perinatal outcomes after in vitro fertilization / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 216
 126. AFG Supralevator paravaginal haematoma as a serious complication of a spontaneous delivery - a case report and review of the literature / K. Dókuš... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 566
 127. AFG Effect of lymphadenectomy performed in early stage I and II of uterine sarcoma / J. Višňovský... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S515
 128. AFG Chlamydia infections in relation to sterility and infertility / J. Višňovský... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S540
 129. AFG Factors influencing ductus venosus Doppler waveforms during labor / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. - Roč. 28, č. 4 (2006), s. 485
 130. AFG Amplification of genes TERT and TERT in liquid-based cytologic samples and its correlation to cytological findings in patients with cervical intraepithelial neoplasia / E. Kúdela... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S394
 131. AFG Aberrant hypermethylation of promoter site in tumor suppressor genes may be the marker for early detection of ovarian cancer / M. Cuľbová... [et al.]
  In: 13th Biennal Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2010) [elektronický zdroj]. - Prague : IGCS, 2010. - č. 1328 [CD-ROM]
 132. AFG Different application of Y-specific sequence detection using cell free fetal DNA maternal plasma / I. Hudecová... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 19, Suppl. 2 (2011), s. 177
 133. AFG HER-2 codon 655 single nucleotide polymorphism and HER-2 protein expression in ductal breast cancer / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Breast. - Roč. 18, suppl. 1 (2009), s. 27-28
 134. AFG Pooperačná hormonálna substitučná liečba v špecifických prípadoch / J. Komárek ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 4, suppl. 3 (2001), s. 22
 135. AFG Amplification of TERT and TERC genes in cytology samples from cervical cancer and cervical intraepithelial neoplasias / E. Kúdela... [et al.]
  In: EUROGIN 2012 : Human Papilomavirus, Cervical & Other Human Diseases. - Praha : [s.n.], 2012. - S. 221
 136. AFG Two- and Three-Dimensional Transvaginal Ultrasound with Power Doppler in Prediction of Endometrial Malignancy in Patients with Postmenopausal Bleeding / K. Dókuš ... [et al.]
  In: Journal of Ultrasound in Medicine. - Roč. 35, suppl. 1 (2016), s. 599
 137. AFG Pôrodnícke operácie a fetomaternálná morbidita II / J. Danko... [et al.]
  In: Celostátní konference ČGPS ČSL JEP. - Karlove Vary : G-agency, 2010. - S. 53
 138. AFH Ultrazvuková diagnostika adnexálnych tumorov / J. Danko ... [et al.]
  In: Slovenská sonografia ´95. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 1995. - S. 48
 139. AFH Ultrazvuková diagnostika extrauterinnej gravidity / J. Danko ... [et al.]
  In: Slovenská sonografia ´95. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 1995. - S. 45
 140. AFH Dicephalus tribrachius / K. Kajo ... [et al.]
  In: 38. Vedecký zjazd slovenských patológov. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 32
 141. AFH Vplyv radikality operačnej a typu adjuvantnej liečby sarkómu tela maternice na prežívanie pacientok / J. Višňovský... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 4
 142. AFH Uteroplacentárna cirkulácia v I. trimestri gravidity, porovnanie transabdominálnej a transvaginálnej sonografie / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská sonografia ´95. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 1995. - S. 47
 143. AFH Mortalita a morbidita predčasne narodených detí - epidemiologická štúdia / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 2. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 69
 144. AFH Skríning karcinómu endometria / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 51-52
 145. AFH Uterus myomatosus, terapeutický problém? / D. Dvorská... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 3-4 [CD-ROM]
 146. AFH Molekulárna diagnostika, prekancerózy a endometriálny karcinóm / M. Ňachajová... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 10-11 [CD-ROM]
 147. AFH Septický stav nejasnej etiológie v gravidite / M. Ňachajová... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 12 [CD-ROM]
 148. AFH Survivín a gynekologické malignity / D. Braný... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 13-14 [CD-ROM]
 149. AFH Angiosarkóm vychádzajúci zo zrelého teratómu ovária / E. Kúdela... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 29 [CD-ROM]
 150. AFH Úloha telomerázy v rozvoji karcinómu krčka maternice / E. Kúdela... [et al.]
  In: 11. Dni molekulovej patológie : sympózium molekulovej patológie a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii. - ISBN 978-80-971340-7-5. - Bratislava : Solen, 2015. - S. 39-40
 151. AFH BstUI polymorfizmus génu p53 a endometriálny karcinóm u slovenských žien / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 65-66
 152. AFH Pelvická lymfadenektómia a peroperačná rádionuklidová detekcia lymfatického systému pri karcinóme maternice po podaní 9mTcNanocollu: prvé skúsenosti / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 62-64
 153. AFH Relaxačný účinok agonistu ß2-adrenergných receptorov a inhibítoru PDE4 na tehotné myometrium v podmienkach in vitro / F. Janíček ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 16-17
 154. AFH Manažment a optimálne načasovanie pôrodu pri viacplodovej tehotnosti komplikovanej IUGR plodu / K. Dókuš ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 4
 155. AFH Sledovanie vybraných parametrov splanchenickej cirkulácie plodu a novorodenca v peripartálnom období u nízkorizikových tehotností / K. Dókuš ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 5
 156. AFH Profylaxia včasných streptokokových infekcií novorodencov - pilotná štúdia / M. Zibolen ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 91
 157. AFH In vitro kontraktilná odpoveď myometriálneho tkaniva na oxytocín, bradykinín, PGF 2á, a bradykinín-2 / F. Janíček ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 89
 158. AFH Možnosti diagnostiky ovariálnych nádorov pomocou Doplersonografie / J. Danko ... [et al.]
  In: Praktická ultrasonografie III. - Olomouc : Epaprint, 1992. - S. 12-13
 159. AFH Kontinuálne simultánne monitorovanie plodu intra partum (predbežné výsledky) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 83
 160. AFH Expresia m-RNA aromatázy v eutopickom endometriu / S. Galo ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 50
 161. AFH Prípad opakovanej žiadosti radikálnych riziko eliminujúcich operačných výkonov mladej nosičky BRCA1 mutácie s anamnézou vysokej rodinnej prevalencie BCRA1 asociovaných malignít ženského genitálu / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 32
 162. AFH Klinický význam vyšetrenia cirkulácie v ductus venosus počas tehotnosti / J. Višňovský ... [et al.]
  In: 11. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2004. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 163. AFH Ovplyvnenie reaktivity hladkého svalu maternice látkami modulujúcimi aktivitu káliových kanálov / S. Fraňová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 94
 164. AFH Klinický význam intrapartálnej fetálnej pulznej oxymetrie / K. Dókuš ... [et al.]
  In: 11. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2004. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 165. AFH Rozsiahla pseudoangiomatózna stromálna hyperplázia u 18 ročného dievčaťa / K. Kajo ... [et al.]
  In: 10. celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA [elektronický zdroj]. - Bratislava : NOÚ, 2005. - abstrakt č. 176 Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 166. AFH Polymorfizmus [Ile(655)Val] HER-2 génu a riziko karcinómu prsníka / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 11
 167. AFH Zriedkavé typy karcinómov prsnej žľazy / K. Kajo ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 15
 168. AFH Endometrióza - význam sérového TNF v diagnostike ochorenia / S. Galo ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 19
 169. AFH Oxymetria, FEKG a laktát v diagnostike ohrozenia plodu počas pôrodu / J. Danko ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 29
 170. AFH Zmeny prietoku v DV počas pôrodu pacientok s EDA / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 31
 171. AFH Cirkulácia v DV u fyziologických a patologických stavov v gravidite / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 30
 172. AFH Renálna cirkulácia - komplexná sonografická diagnostika / J. Višňovský ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 63
 173. AFH Hyperbilirubinémia novorodencov v závislosti od intrapartálnej aplikácie oxytocinu / J. Višňovský... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 27
 174. AFH Chlamýdiové infekcie vo vzťahu k sterilite a infertilite / J. Višňovský... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 23
 175. AFH Vyšetrenie uropoetického systému v predikcii hypotrofie plodu / J. Višňovský... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 9
 176. AFH Využitie biochemických markerov a dopplerovskej sonografie vo včasnej predikcii preeklampsie a stupňa jej závažnosti / M. Haško... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 8
 177. AFH Hysteroskopický nález Placental Site Nodule (PSN) / R. Fiolka... [et al.]
  In: 18. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - Nitra : UKF, 2011. - S. 49-50
 178. AFH Morfologické a funkčné vyšetrenie obličiek počas tehotnosti a vo včasnom popôrodnom období / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 10, suppl. 1 (2003), s. 54
 179. AFH Stranové porovnanie parametrov renálnej cirkulácie fyziologických novorodencov / M. Stavěl ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 4 (2003), s. 22
 180. AFH Detection of fetal Y-specific DNA markers in maternal plasma / I. Hudecová... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 66, č. 1, suppl. 1 (2011), s. 76
 181. AFH Proteomický profil u pacientok s diagnostikovaným endometriálnym karcinómom / V. Čapláková ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 20
 182. AFH Epiziotómia a jej význam v súčasnom pôrodníctve / K. Biskupská ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, suppl. (2009), s. 7
 183. AFH Doppler-sonografia v prvej polovici tehotnosti - praktický význam / J. Višňovský
  In: Slovenská sonografia 1999. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 1999. - S. 55
 184. AFH Úloha káliových iónových kanálov v kontraktilite myometria / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. 59. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 113
 185. AFH Zmeny endometria pri HRT. Korelácia UZ vyšetrenia a histológie / J. Višňovský ... [et al.]
  In: 9. dni primára MUDr. Jána Straku na tému Starostlivosť o ženu, matku a dieťa. - Žiar nad Hronom : Novartis, 2000. - S. 10
 186. AFH Prenatálne a postnatálne morfologické a funkčné vyšetrenie obličiek / J. Višňovský ... [et al.]
  In: 9. dni primára MUDr. Jána Straku na tému Starostlivosť o ženu, matku a dieťa. - Žiar nad Hronom : Novartis, 2000. - S. 10-11
 187. AFH Ultrazvuková diagnostika vrodených vývojových chýb u plodu vo včasnej tehotnosti / Jozef Višňovský, Ján Danko
  In: 7. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2000. - S. A65
 188. AFH Efekt dávkovania oxytocínu na priebeh pôrodu a popôrodný stav u pôrodov v termíne s predčasným odtokom plodovej vody / J. Višňovský... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 14-15
 189. AFH Analýza telomerázovej aktivity v cytologických vzorkách premalígnych a malígnych lézií krčka maternice / E. Kúdela... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 58-59
 190. AFH Prevention of preterm labour in vitro conditions / V. Sadloňová... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 131
 191. AFH Cerclage a viacplodová tehotnosť / M. Toldy ... [et al.]
  In: Porodní činnost, perinatální úmrtnost, plodová voda. - Olomouc : Universita Palackého, 1988. - S. 69-70
 192. AFH Skríningové vyšetrenie tehotných v okrese Martin / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Konference s mezinárodní účastí Praktická sonografie. - Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1990. - S. 18
 193. AFH Význam biopsie choriových klkov v druhej polovici tehotnosti / J. Danko ... [et al.]
  In: Rizikové tehotenství : Celostátní vědecká konference. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 296-297
 194. AFH Vplyv epidurálnej anestézy na stav plodu / J. Danko ... [et al.]
  In: V. Steinerové dni. - Martin : Lekárska fakulta UK, 1991. - S. 34-35
 195. AFH Prínos dopplersonografie pri diagnóze fetálnej hypotrofie / J. Danko ... [et al.]
  In: Rizikové tehotenství : Celostátní vědecká konference. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 218-219
 196. AFH Epidemiologická štúdia výskytu VVCH v okrese Martin a Prievidza / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Rizikové tehotenství : Celostátní vědecká konference. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 258
 197. AFH Význam sledovania prietoku v a. uterina u tehotných s krvácaním v I. trimestri pre prognózu tehotnosti / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Rizikové tehotenství : Celostátní vědecká konference. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 18
 198. AFH Cushingová choroba a gravidita / J. Višňovský
  In: Vedecká konferencia SGPS a ČGPS. - Bratislava : SGPS, 1994. - S. 99
 199. AFK Skórovací systém hodnotenia pravdepodobnosti HER2 stavu v karcinóme prsníka / K. Kajo ... [et al.]
  In: 13. sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí a 13. sjezd České společnosti histologických laborantů. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. - S. 69
 200. AFK Increased mRNA aromatase expression in autopic endometrium among women with endometriosis compared to healthy controls / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 7th Congress of the European Society of Gynecology. - Paris : Fédération Hospitaliére de France, 2007. - S. 92-93
 201. AGI Liečba postpartálnej anémie pomocou rHuEPO : Záverečná správa výskumnej úlohy. / J. Danko ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1994
 202. AGI Fetálna a uteroplacentárna cirkulácia počas tehotnosti a pôrodu : Záverečná správa výskumnej úlohy. / J. Danko ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1994
 203. BAB Vyšetrenie cirkulácie v pôrodníctve : uteroplacentárna a fetoplacentárna cirkulácia v hodnotení klinického stavu plodu. / J. Višňovský
  Martin : Osveta, 2002
 204. BCI Základy gynekológie a pôrodníctva 1 [elektronický zdroj] / J. Višňovský
  Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013
 205. BCI Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva 3 / J. Danko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
 206. BDF Hormonálna substitučná liečba v menopause / R. Straka ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 2, č. 4 (1995), s. 135-146
 207. BDF Manažment terapie myómov / Richard Školka, Jozef Višňovský, Karol Dókus
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 4 (2018), s. 135-140
 208. BDF Dilatácia (varix) umbilikálnej vény, teórie vzniku, diagnostika a manažment / N. Szunyogh... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 7, č. 3 (2009), s. 152-156
 209. BDF Mechanizmus a efektivita účinku ulipristalacetátu / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 155-158
 210. BDF Možnosti farmakologickej liečby myómov / Marcela Ňachajová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 148-153
 211. BDF DNA - metylácia a jej využitie v diagnostike endometriálneho karcinómu / R. Fiolka... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 18, č. 1 (2011), s. 27-30
 212. BDF Uterus duplex s rudimentárnym ľavým uterom u pacientký s dysmenoreou a primárnou sterilitou / M. Cuľbová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 18, č. 2 (2011), s. 76-78
 213. BDF Súčasné trendy v prenatálnej diagnostike najčastejšie používanou invazívnou metódou je odber plodovej vody - amniocentéza / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 13 (1999), s. 2-3, 5-7
 214. BDF Odporučené postupy v manažmente cervikálnych prekanceróz / E. Kúdela... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 22, č. 3 (2015), s. 103-109
 215. BDF Ultrasonografická klasifikácia fetálnej a novorodeneckej ureterohydronefrózy / J. Svitač ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 3 (1994),s. 11-13
 216. BDM Leiomyómy tela maternice: molekulárno-genetické aspekty vzniku a rozvoja / D. Dvorská ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 81, č. 1 (2016), s. 48-52
 217. BDM Factors affecting the uterine sarcomas developement and possibilities of their clinical diagnosis / Dana Dvorská ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 83, č. 5 (2018), s. 364-370
 218. BDM Screening a diagnostika gestačného diabetes mellitus / Richard Školka ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 83, č. 5 (2018), s. 391-396
 219. BED Rádiodiagnostické metodiky v pôrodníctve / K. Biringer... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 132-137
 220. BEF Liečba arteficiálnej menopauzy prípravkom Estrofem postmenopausa a možnosti liečby estrogénového deficitu / J. Danko ... [et al.]
  In: Novo Nordisk. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 22-24
 221. BEF Súčasné trendy v prenatálnej diagnostike / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Prevencia v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 80-88824-02-X. - Martin : Osveta, 1999. - S. 13-18
 222. BEF Porovnanie komplikácií operačnej liečby benígnych a malígnych nádorov / J. Danko ... [et al.]
  In: Celostátní gynekologická konference. - Pardubice : [s.n.], 1988. - S. 42-45
 223. BFA Metylačný status promótorových oblastí tumor supresorových génov v tkanivách leiomómov tela maternice / Dušan Braný ... [et al.]
  In: 5. společná konference ČGPS )CLS JEP a SGPS SLS : kontroverze v gynekologii a porodníctví. - Hradec Králové : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018. - S. 50-50
 224. BFA Sledovanie génovej expresie u vybraných génov v tkanivách leiomyómov / Dana Dvorská ... [et al.]
  In: 5. společná konference ČGPS )CLS JEP a SGPS SLS : kontroverze v gynekologii a porodníctví. - Hradec Králové : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018. - S. 52-52
 225. BFA Dopplerovské posúdenie vekových zmien renálnej cirkulácie / M. Zibolen ... [et al.]
  In: 2. Pediatrické nefrologické setkání. - Solaň-Beskydy : [s.n.], 1997. - Nestr. [1 s.]
 226. BFA Rising trends in caesarean section rates between years 1960-2018 in Slovakia: a single perinatology center study / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: ECPM Congress 2018 : 26 European Congress Perinatal Medicine. - Milano : European Association of Perinatal Medicine, 2018. - S. [1-1]
 227. BFA Porovnanie perinatálnych výsledkov a nepriaznivých pôrodníckych ukazovateľov po ART a po spontánnom otehotnení / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 34. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. - Praha : Česká gynekologická a porodnícka společnost ČLS JEP, 2017. - [1 s.]
 228. BFA Manažment hormonálnej liečby v perimenopauze / J. Komárek ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 4, suppl. 3 (2001), s. 60
 229. BFA Analýza perinatálnych výsledkov po transfére rozmrazených a čerstvých embryí / M. Ňachajová ... [e al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 41
 230. BFA Prognostický význam genetických zmien u rakoviny krčka maternice / E. Kúdela ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 61
 231. BFA Analýza frekvencie výskytu otočenia pupočníkovej šnúry u plodu; dopad na perinatálne výsledky u tehotných počas pôrodu v termíne / J. Višňovský... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 70
 232. BFA Biomarkery v skríningu dysplastických zmien krčka maternice / E. Kúdela... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 67
 233. BFA Detekcia metylácie promótorovej oblasti génov MAL a CADM1 / S. Meršaková... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 61-62
 234. BFA Placenta increta a komplikovaná ruptúra uteru / J. Siváková... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 62-63
 235. BFA Our experiences with prenatal diagnosis in the first trimester / V. Švihrová ... [et al.]
  In: 30th Anniversary of the Czech society of medical genetics. Genetics in medicine. - Praha : Association of Medical Societes J. E. Purkyně, 1993. - S. 82
 236. BFB Súčasné možnosti diagnostiky nádorov ovária / J. Danko ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 9
 237. BFB Malígny zmiešaný Müllerianský tumor krčka maternice - kazuistika / E. Kúdela... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 238. BFB Činnosť perinatologického centra pred a po 17 rokoch demokracie. Skúsenosti jedného centra s analýzou 25 000 prípadov / J. Danko ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 47-48
 239. BFB Pôrod plodu po aborte prvého dvojčaťa (kazuistika) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 40
 240. BFB Neskoré postpartálne krvácanie (kazuistika) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 41
 241. BFB Intrakraniálne krvácanie po medikamentóznom pôrode (kazuistika) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 41-42
 242. BFB Ovplyvňujú moderné diagnostické metodiky frekvenciu operačných pôrodov / J. Danko ... [et al.]
  In: 11. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2004. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 243. BFB Pôrod v III. miléniu / J. Danko ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 10, suppl. 1 (2003), s. 43
 244. BFB Ruptúra maternice po spontánnom pôrode / K. Bikupská ... [et al.]
  In: Festival kazuistík z gynekológie a pôrodníctva [elektronický zdroj]. - Košice : LF UPJŠ, 2009. - S. 12 [online]
 245. BFB Mutácia c.2068delA v géne BRCA1 a bilaterálny adenokarcinóm ovária / K. Biskupská ... [et al.]
  In: Festival kazuistík z gynekológie a pôrodníctva [elektronický zdroj]. - Košice : LF UPJŠ, 2009. - S. 19 [online]
 246. BFB Pätnásť rokov ultrazvukovej diagnostiky vrodených vývojových chýb v Martine, analýza výsledkov a perspektívy smerovania / Ján Danko, Jozef Višňovský
  In: 7. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2000. - S. A9
 247. BFB Aberácie v aktivite esenciálnych génov v tkanivách leiomyónov maternice / D. Dvorská ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 42-43
 248. BFB Vplyv zmeny metylačného statusu kandidátnych génom na tumorigenézu mezenchymálnych tumorov tela maternice / D. Braný ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 38-38
 249. DAI Klinický význam dopplersonografického monitorovania uteroplacentárnej cirkulácie včasnej a neskorej rizikovej gravidity / J. Višňovský
  Martin : [s.n.], 1995
 250. DAI Význam uteroplacentárnej a fetoplacentárnej cirkulácie v hodnotení klinického stavu plodu / J. Višňovský
  Martin : [s.n.], 1997
 251. GII Profesor MUDr. Ján Danko, CSc., šesťdesiatročný / J. Višňovský
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 186-188