Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Klinický význam dopplerovského sonografického vyšetrenia cirkulácie počas tehotnosti : uteroplacentárna a fetoplacentárna cirkulácia v predikcii stavu a ohrozenia plodu. / J. Višňovský
  Martin : Osveta, 2013
 2. ACB Ovariálny a menštruačný cyklus / J. Višňovský
  Martin : J. Višňovský, 2012
 3. ADC Tumor-like manifestation of endosalpingiosis in uterus: a case report / K. Kajo ... [et al.]
  In: Pathology Research and Practice. - Roč. 201, č. 7 (2005), s. 527-530
 4. ADC The examination of superior mesenteric artery circulation in fetus during pregnancy / J. Višňovský... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, č. 7 (2016), s. 1165-1169
 5. ADC Impact of fetal pulse oximetry and ST analysis surveillance withdrawal on rates of obstetric surgery and frequency of low birth umbilical artery pH: a cause of rising caesarean rates? / K. Dókuš... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology. - Roč. 33, č. 7 (2013), s. 685-688
 6. ADC Ductus venosus Doppler measurement during labor / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 35, č. 5 (2007), s. 403-407
 7. ADC Amplification of 3q26 and 5p15 regions in cervical intraepithelial neoplasia / E. Kúdela... [et al.]
  In: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - Roč. 93, č. 10 (2014), s. 997-1002
 8. ADC Spontaneous regression of a breast carcinoma: a case report / C. A. Dussan ... [et al.]
  In: Gynecologic and Obstetric Investigation. - Roč. 65, č. 3 (2008), s. 206-211
 9. ADC Atypical ductus venosus blood flow pattern during a prolonged fetal heart rate deceleration in labor / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. - Roč. 27, č. 6 (2006), s. 712
 10. ADC Human epithelial growth factor receptor 2 [Ile655Val] polymorphism and risk of breast fibroadenoma / P. Žúbor ... [et al.]
  In: European Journal of Cancer Prevention. - Roč. 17, č. 1 (2008), s. 33-38
 11. ADC Human and software error in ductus venosus Doppler waveform analysis / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Ultrasound. - Roč. 36, č. 7 (2008), s. 427-429
 12. ADC Uterine activity and ductus venosus flow velocity patterns during the first stage of labor / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 95, č. 1 (2006), s. 18-23
 13. ADC Participation of BK Ca2+ and K (ATP) potassium ion channels in the contractility of human term pregnant myometrium in in vitro conditions / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. - Roč. 37, č. 3 (2011), s. 215-221
 14. ADC The p53 codon 72 exon 4 BstUI polymorphism and endometrial cancer in Caucasian women / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Oncology. - Roč. 76, č. 3 (2009), s. 173-183
 15. ADC In vitro contractile response of rabbit myometrium to BK Ca and K (ATP) potassium channel openers / S. Fraňová ... [et al.]
  In: Acta veterinaria Brno. - Roč. 78, č. 1 (2009), s. 13-18
 16. ADC Delayed delivery following unusual flare-up pelvic abscess after in vitro fertilization and embryo transfer / K. Biringer... [et al.]
  In: Fertility and Sterility. - Roč. 91, č. 5 (2009), s. 1956e5-1956e7
 17. ADC A case of severe dysmelia of all extremities / J. Višňovský, K. Biringer, K. Dókuš
  In: Fetal and Pediatric Pathology. - Roč. 30, č. 6 (2011), s. 375-379
 18. ADC Promoter hypermethylation of the tumor-suppressor genes RASSF1A, GSTP1 and CDH1 in endometrial cancer / R. Fiolka... [et al.]
  In: Oncology Reports. - Roč. 30, č. 6 (2013), s. 2878-2886
 19. ADC Utero-relaxant effect of PDE4-selective inhibitor alone and in simultaneous administration with Beta2-mimetic on oxytocin-induced contractions in pregnant myemetrium / S. Fraňová ... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. - Roč. 35, č. 1 (2009), s. 20-25
 20. ADD HER-2 [Ile655Val] polymorphism in association with breast cancer risk: a population-based case-control study in Slovakia / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 53, č. 1 (2006), s. 49-55
 21. ADD DNA methylation as mechanism of apoptotic resistance development in endometrial cancer patients / V. Fialková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 36, č. 5 (2017), s. 521-529
 22. ADE Presnosť diagnostiky intrapartálnej hypoxie plodu pri použití fetálnej pulznej oxymetrie / K. Dókuš... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 19, č. 3 (2010),s. 93-101
 23. ADE Cushingov syndróm v gravidite / A. Kreze ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 41, č. 1 (1995), s. 56-60
 24. ADE Sérové hladiny TNF u žien s endometriózou: prospektívna klinická štúdia / S. Galo ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 4 (2005), s. 286-290
 25. ADE Je diagnostická kyretáž pred abláciou endometria dostačujúca? Prípad včasného endometriálneho karcinómu / S. Galo ... [ et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 6 (2005), s. 449-452
 26. ADE Early fetal loss and chlamydia trachomatis infection / J. Višňovský... [et al.]
  In: Gynecology & Obstetrics. - Roč. 3, č. 5 (2013), s. 1-3
 27. ADE Cirkulácia v ductus venosus počas prvej doby pôrodnej / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 71, č. 3 (2006), s. 179-183
 28. ADE Semikvantitatívna analýza expresie mRNA aromatázy v eutopickom endometriu ako diagnostický marker endometriózy a estrogéndependentných ochorení / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 73, č. 4 (2008), s. 213-217
 29. ADE Syndróm jednej umbilikálnej artérie (review a kazuistika) / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 73, č. 4 (2008), s. 250-253
 30. ADE Laparoskopia pri chronickej panvovej bolesti - prospektívna klinická štúdia / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 3 (2005), s. 225-231
 31. ADE Efekt hormonálnej liečby hyperandrogénneho syndrómu / J. Višňovský... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 75, č. 5 (2010), s. 481-485
 32. ADE Morbidita pacientok po cisárskom reze / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 68, č. 4 (2003), s. 293-297
 33. ADE Metylácia vybraných tumor-supresorických génov v benígnych a malígnych ovariálnych nádoroch / M. Cuľbová... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 76, č. 4 (2011), s. 274-279
 34. ADE Potenciál survivínu pre liečbu gynekologických tumorových ochorení / Dušan Braný ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 83, č. 3 (2018), s. 226-231
 35. ADE Opodstatnenosť hysteroskopie v klinickej praxi. Analýza 605 výkonov jedného centra / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 73, č. 6 (2008), s. 365-369
 36. ADE Prenatálna genetická diagnostika v I. trimestri / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 3, č. 1 (1994), s. 10-13
 37. ADE Biopsia placenty v II. a III. trimestri / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 3, č. 1 (1994), s. 13-16
 38. ADF Vyšetrenie renálnej cirkulácie plodov a novorodencov - dopplersonografická štúdia / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 4 (1994), s. 3-5
 39. ADF Prerušenie gravidity v II. trimestri tehotnosti / J. Višňovský... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 8, č. 2 (2010), s. 88-92
 40. ADF Anémie v tehotnosti / J. Danko ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 2, č. 2 (1995), s. 61-69
 41. ADF Naše skúsenosti s epidurálnou analgéziou v pôrodníctve / O. Fabušová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 2, č. 4 (1995), s. 119-121
 42. ADF Algoritmus diagnostiky endometriálneho karcinómu / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 3 (2017), s. 147-152
 43. ADF Uteroplacentárna cirkulácia včasnej tehotnosti-dopplerovská sonografická štúdia / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 2, č. 2 (1995), s. 46-50
 44. ADF Akcesórne štruktúry v pupočníku novorodenca / L. Kočvarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 4 (2013), s. 214-217
 45. ADF Value of non-invasive fetal monitoring techniques in detection of fetal metabolic acidemia at birth / K. Dókuš... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 14-19
 46. ADF Possibilities of a combined biophysical non-invasive fetal monitoring during labour in reducing the frequency of operative deliveries - a randomized study / K. Dókuš... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 20-25
 47. ADF Endometrióza - liečba inhibítormi aromatázy / S. Galo ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 14, č. 3 (2007), s. 118-121
 48. ADF In vitro contractile response of human myometrium to oxytocin, PGF2alfa, bradykinin and ET-1 / F. Janíček ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 108, č. 4-5 (2007), s. 174-178
 49. ADF Ultrasonografická diagnostika adnexálnych tumorov / S. Galo ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 3, č. 4 (2005), s. 223-226
 50. ADF Malígny potenciál cervikálnej intraepitelovej neoplázie / E. Kúdela... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 3-4 (2012), s. 104-106
 51. ADF Riziká tehotnosti a pôrodu po 35. roku. Analýza maternálneho a perinatálneho výstupu / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 14, č. 4 (2007), s. 150-155
 52. ADF Využitie Dopplerovskej sonografie v gravidite / J. Višňovský
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 2, č. 4 (2004), s. 247-254
 53. ADF DNA - metylácia a jej využitie v diagnostike ovariálneho karcinómu / M. Cuľbová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 15, č. 2 (2008), s. 77-81
 54. ADF Sérové hladiny Ca 125 pri diagnostike endometriózy / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 15, č. 1 (2008), s. 10-13
 55. ADF Mechanisms of contraction and relaxation in human term pregnant myometrium / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 12, suppl. 1 (2012), s. 38-44
 56. ADF Puerperálna infekcia v nemocničnom zariadení / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 15, č. 1 (2008), s. 14-19
 57. ADF Ductus venosus Arantii - monitorovanie stavu plodu počas tehotnosti a pri pôrode / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 62-68
 58. ADF Prietok v a. uterina u tehotných s krvácaním v I. trimestri gravidity / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 56, č. 5-6 (1991), s. 320-322
 59. ADF Diagnostika maligných ovariálnych nádorov pomocou color Dopllersonografie / J. Danko ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 57, č. 6 (1992), s. 272-276
 60. ADF Liečba postpartálnej anémie pomocou rekombinatného humánneho erytropoietínu / J. Danko ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 1, č. 2 (1992), s. 4-6
 61. ADF Ovplyvňuje transabdominálna amniocentéza v II. trimestri fetoplacentárnu cirkuláciu? / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 57, č. 7 (1992), s. 326-331
 62. ADF Zmeny prietoku v arteria uterina u tehotných s krvácaním v I. trimestri gravidity / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 1, č. 1 (1992), s. 17-18
 63. ADF Možnosti hodnotenia priechodnosti vajíčkovodov pomocou kontrastnej farebnej Dopplerovskej sonografie / J. Danko ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 1 (1994), s. 20-22
 64. ADF Diagnostika intaktnej extrauterinnej gravidity pomocou Dopplerovskej sonografie / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 2 (1994), s. 3-5
 65. ADF Včasná ultrazvuková diagnostika vrodenej vývojovej malformácie pri viacplodovej gravidite - kazuistika / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 4 (1994), s. 25-27
 66. ADF Naše skúsenosti v liečbe chronickej vulvovaginitídy prípravkom Macmiror Complex /
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 3 (1994), s. 7-9
 67. ADM Princípy a limity klinických metód diagnostiky fetálnej hypoxie / M. Hrtánková... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 79, č. 4 (2014), s. 326-331
 68. ADM Methylation of CADM1 and MAL together with HPV status in cytological cervical specimens serves an important role in the progression of cervical intraepithelial neoplasia / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 16, č. 6 (2018), s. 7166-7174
 69. ADM Survival and risk factors associated with uterine sarcomas and carcinosarcomas in stage I and II / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 36, č. 8 (2015), s. 750-757
 70. ADM Molecular and clinical attributes of uterine leiomyomas / D. Dvorská ... [et al.]
  In: Tumor Biology [elektronický zdroj]. - Roč. 39, č. 6 (2017), nestr. [16 s.] [online]
 71. ADM Amplification of TERT and TERC genes in cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer / J. Višňovský... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 35, č. 6 (2014), s. 518-522
 72. ADM Fungal neuroinfections and fungaemia: unexpected increase of mortality from invasive fungal infections in 2005-2011 in comparison to 1989-1998: analysis of 210 cases / A. Demitrovičová ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 34, suppl. 1 (2013), s. 32-35
 73. ADM Detection of methylation of the promoter region of the MAL and CAD1 genes by pyrosequencing in cervical carcinoma / S. Meršaková... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 35, č. 7 (2014), s. 619-623
 74. ADM Malignant mixed mullerian tumor of the cervix - case report / E. Kúdela ... [et al.]
  In: Cancer Treatment Communications. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 12-15
 75. ADM Hypermethylation of selected genes in endometrial carcinogenesis / J. Višňovský... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 34, č. 7 (2013), s. 675-680
 76. AED Farmakologická modulácia iónových kanálov v myometriu maternice / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-79-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2010. - S. 59-63 [CD-ROM]
 77. AED Farmakologické ovplyvnenie kontraktility humánneho gravidného myometria v experimentálnych podmienkach / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 220-223
 78. AED Iónové káliové kanály a kontraktilita humánneho gravidného myometria / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 5. - ISBN 978-80-223-2883-8. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2010. - S. 65-70
 79. AED Prínos liečby inzulínovou pumpou na priebeh a výsledky tehotnosti žien s inzulín-dependentným diabetes mellitus / S. Dókušová... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 159-162
 80. AED DNA metylácia a jej úloha vo včasnej diagnostike ovariálneho karcinómu / M. Cuľbová... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 187-189
 81. AED Prenatálna diagnostika vrodených vývojových chýb uropoetického systému / J. Danko ... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z pediatrie 3. Detská nefrológia a urológia. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 51-55
 82. AED Prínos vyšetrenia mRNA expresie aromatázy v eutopickom endometriu v low-cost trende diagnostiky štádia endometriózy / J. Hatok... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 195-200
 83. AED TNF-alfa génová zmena ako predispozičný faktor preeklampsie: vplyv na riziko ochorenia, renálnu funkciu a mikrovaskulárnu permeabilitu pri orgánovom poškodení / P. Žúbor... [etal.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 228-237
 84. AED Stratégia vedenia predčasného pôrodu / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Predčasný pôrod. - ISBN 80-85665-71-9. - Bratislava : SAP, 1995. - S. 148-152
 85. AED Starostlivosť o tehotné s hroziacim predčasným pôrodom / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Predčasný pôrod. - ISBN 80-85665-71-9. - Bratislava : SAP, 1995. - S. 92-100
 86. AED Tachykiníny v myometriu maternice / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-50-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2013. - S. 58-61[online]
 87. AED Telomérova aktivita a karcinóm krčka maternice / S. Meršaková, J. Višňovský
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 39-43
 88. AED Komplikácie obezity v tehotnosti / K. Biskupská... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 47-50
 89. AED Tamponáda panvy - metóda zástavy závažného retroperitoneálneho krvácania v oblasti panvy po gynekologickej operácii / K. Dókuš... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 116-121
 90. AED Význam ultrasonografie v prenatálnej diagnostike počas prvého trimestra / J. Žuffová... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 14-18
 91. AED Vplyv biofyzikálnych metód monitorovania plodu na frekvenciu operačných pôrodov / K. Dókuš... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 25-30
 92. AED Metódy detekcie fetálnej DNA prítomnej v krvi tehotnej ženy pri stanovení pohlavia plodu / I. Hudecová... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 1 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-7167-166-4. - Bratislava : Asklepios, 2011. - S. 11-15
 93. AED Inhibícia oxytocínom indukovaných kontrakcií gravidného myometria monoterapiou inhibítora PDE4 a inhibítora PDE4 v simultánnej kombinácii s ß2-adrenergným agonistom / F. Janíček ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 88-92
 94. AED Ultrasound in prenatal diagnosis - AMC and US-screening / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Early Fetal Diagnosis: Recent Progress and Public Health Implication. - ISBN 80-7066-612-9. - Praha : Karolinum, 1992. - S. 546-547
 95. AED Fetálna cirkulácia - jej význam pre prognózu stavu plodu / J. Danko ... [et al.]
  In: Placenta ´94. - ISBN 80-85665-45-X. - Bratislava : SAP, 1994. - S. 54-58
 96. AED Klinický význam uteroplacentárnej cirkulácie v I. polovici tehotnosti / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Placenta ´94. - ISBN 80-85665-45-X. - Bratislava : SAP, 1994. - S. 36-40
 97. AEF Renálna cirkulácia u plodov a novorodencov / J. Višňovský
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 4. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 24-28
 98. AEF Skríning neoplázií krčka maternice v okrese Martin / M. Krkoška ... [et al.]
  In: Prevencia v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 80-88824-02-X. - Martin : Osveta, 1999. - S. 77-79
 99. AEG The effects of epidural analgesia on the fetus: a Doppler ultrasonographic study / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. - Roč. 30, č. 4 (2007), s. 426
 100. AFC Pharmacological influence of uterine smooth muscle reactivity / S. Fraňová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 151, suppl. 1 (2007), s. 23-24
 101. AFC Current monitoring of intrauterine fetal distress / K. Biringer ... [et al.]
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 3rd International Medical Postgraduate Conference. - ISBN 80-229-8103-X. - Hradec Králové : Astraprint, 2006. - S. 105-108
 102. AFD Zhodnotenie zmien charakteristík prietoku krvi obličkami dopplersonografickou metódou vo včasnom postnatálnom období / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - Bratislava : Evian, 1994. - S. 26-27
 103. AFD Metylačný stav vybraných biomarkerov pri cervikálnej intraepiteliálnej neoplázii / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 143-147
 104. AFD Dopplerovská charakteristika zmien prietoku krvi obličkami u novorodencov / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v neonatológii. - Bratislava : Lekárska fakulta, 1999. - S. 93-95
 105. AFD Prínos tokolýzy pri liečbe predčasných pôrodov / J. Danko ... [et al.]
  In: Porodní činnost, perinatální úmrtnost, plodová voda. - Olomouc : Universita Palackého, 1988. - S. 123-125
 106. AFD Pôrody po cisárskych rezoch / M. Toldy ... [et al.]
  In: Porodní činnost, perinatální úmrtnost, plodová voda. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1988. - S. 362-363
 107. AFG Contribution of Doppler-Ultrasound in the diagnosis of renal and uropoetic system disease / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 49, suppl. 2 (1994), s. 86
 108. AFG Dopplersonographische Beurteilung der Blutflussänderungen in den renalen Gafässen von Feten und Neugeborenen / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Paediatrie und Paedologie. - Roč. 29, č. 1 (1994), s. 60-61
 109. AFG Ion channels in the reactivity of a myometrial smooth muscle cell / V. Sadloňová...[et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Roč. 5, č. 3 (2010), s. 192
 110. AFG Invazívna prenatálna diagnostika - hospitalizácia alebo ambulantný výkon? / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Současné trendy v gynekologické a porodnické praxi. - Praha : Čs. lek. spol. J.E.Purkyně, 1995. - S. 125
 111. AFG Uterine rupture due to the placenta percreta in second trimester of pregnancy / E. Kúdela ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 76
 112. AFG Score system evaluation of HER2 state possibility in breast cancer / K. Kajo ... [et al.]
  In: 7th Milan Breast Cancer Conference. - Milano : [s.n.], 2005. - S. 73
 113. AFG Reaktivita hladkého svalu maternice / S. Fraňová ... [et al.]
  In: Folia Phoenix. - Roč. 10, Suppl. 1 (2005), s. 16-17
 114. AFG Doppler examination of blood flow through the kidney vessels in foetuses and healthy children / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 51, Suppl. 1 (1996), s. 103
 115. AFG Reaktivita hladkého svalu maternice / S. Fraňová ... [et al.]
  In: 55. česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 80-86703-09-6. - Hradec Králové : Grafické studio Olga Čermáková, 2005. - S. 10-11
 116. AFG Experimental study of potassium and calcium ion channels in human pregnant labouring myometrium / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 157, suppl. 1 (2013), S40
 117. AFG Tachykinins in the contractility of pregnant human myometrium / M. Jošková... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 420
 118. AFG Function of potassium ion channels in pregnant human myometrium / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 419
 119. AFG The contribution of centralization to improving the perinatal morbidity and mortality, the results of a perinatal center / J. Višňovský... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 571
 120. AFG Nuchal umbilical cord and perinatal outcome in term spontaneous labours / J. Višňovský... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 568
 121. AFG Analysis of perinatal outcomes after in vitro fertilization / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 216
 122. AFG Supralevator paravaginal haematoma as a serious complication of a spontaneous delivery - a case report and review of the literature / K. Dókuš... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 566
 123. AFG Effect of lymphadenectomy performed in early stage I and II of uterine sarcoma / J. Višňovský... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S515
 124. AFG Chlamydia infections in relation to sterility and infertility / J. Višňovský... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S540
 125. AFG Factors influencing ductus venosus Doppler waveforms during labor / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. - Roč. 28, č. 4 (2006), s. 485
 126. AFG Amplification of genes TERT and TERT in liquid-based cytologic samples and its correlation to cytological findings in patients with cervical intraepithelial neoplasia / E. Kúdela... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S394
 127. AFG Aberrant hypermethylation of promoter site in tumor suppressor genes may be the marker for early detection of ovarian cancer / M. Cuľbová... [et al.]
  In: 13th Biennal Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2010) [elektronický zdroj]. - Prague : IGCS, 2010. - č. 1328 [CD-ROM]
 128. AFG Different application of Y-specific sequence detection using cell free fetal DNA maternal plasma / I. Hudecová... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 19, Suppl. 2 (2011), s. 177
 129. AFG HER-2 codon 655 single nucleotide polymorphism and HER-2 protein expression in ductal breast cancer / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Breast. - Roč. 18, suppl. 1 (2009), s. 27-28
 130. AFG Pooperačná hormonálna substitučná liečba v špecifických prípadoch / J. Komárek ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 4, suppl. 3 (2001), s. 22
 131. AFG Amplification of TERT and TERC genes in cytology samples from cervical cancer and cervical intraepithelial neoplasias / E. Kúdela... [et al.]
  In: EUROGIN 2012 : Human Papilomavirus, Cervical & Other Human Diseases. - Praha : [s.n.], 2012. - S. 221
 132. AFG Two- and Three-Dimensional Transvaginal Ultrasound with Power Doppler in Prediction of Endometrial Malignancy in Patients with Postmenopausal Bleeding / K. Dókuš ... [et al.]
  In: Journal of Ultrasound in Medicine. - Roč. 35, suppl. 1 (2016), s. 599
 133. AFG Pôrodnícke operácie a fetomaternálná morbidita II / J. Danko... [et al.]
  In: Celostátní konference ČGPS ČSL JEP. - Karlove Vary : G-agency, 2010. - S. 53
 134. AFH Ultrazvuková diagnostika adnexálnych tumorov / J. Danko ... [et al.]
  In: Slovenská sonografia ´95. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 1995. - S. 48
 135. AFH Ultrazvuková diagnostika extrauterinnej gravidity / J. Danko ... [et al.]
  In: Slovenská sonografia ´95. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 1995. - S. 45
 136. AFH Dicephalus tribrachius / K. Kajo ... [et al.]
  In: 38. Vedecký zjazd slovenských patológov. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 32
 137. AFH Vplyv radikality operačnej a typu adjuvantnej liečby sarkómu tela maternice na prežívanie pacientok / J. Višňovský... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 4
 138. AFH Uteroplacentárna cirkulácia v I. trimestri gravidity, porovnanie transabdominálnej a transvaginálnej sonografie / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská sonografia ´95. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 1995. - S. 47
 139. AFH Mortalita a morbidita predčasne narodených detí - epidemiologická štúdia / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 2. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 69
 140. AFH Skríning karcinómu endometria / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 51-52
 141. AFH Uterus myomatosus, terapeutický problém? / D. Dvorská... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 3-4 [CD-ROM]
 142. AFH Molekulárna diagnostika, prekancerózy a endometriálny karcinóm / M. Ňachajová... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 10-11 [CD-ROM]
 143. AFH Septický stav nejasnej etiológie v gravidite / M. Ňachajová... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 12 [CD-ROM]
 144. AFH Survivín a gynekologické malignity / D. Braný... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 13-14 [CD-ROM]
 145. AFH Angiosarkóm vychádzajúci zo zrelého teratómu ovária / E. Kúdela... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 29 [CD-ROM]
 146. AFH Úloha telomerázy v rozvoji karcinómu krčka maternice / E. Kúdela... [et al.]
  In: 11. Dni molekulovej patológie : sympózium molekulovej patológie a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii. - ISBN 978-80-971340-7-5. - Bratislava : Solen, 2015. - S. 39-40
 147. AFH BstUI polymorfizmus génu p53 a endometriálny karcinóm u slovenských žien / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 65-66
 148. AFH Pelvická lymfadenektómia a peroperačná rádionuklidová detekcia lymfatického systému pri karcinóme maternice po podaní 9mTcNanocollu: prvé skúsenosti / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 62-64
 149. AFH Relaxačný účinok agonistu ß2-adrenergných receptorov a inhibítoru PDE4 na tehotné myometrium v podmienkach in vitro / F. Janíček ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 16-17
 150. AFH Manažment a optimálne načasovanie pôrodu pri viacplodovej tehotnosti komplikovanej IUGR plodu / K. Dókuš ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 4
 151. AFH Sledovanie vybraných parametrov splanchenickej cirkulácie plodu a novorodenca v peripartálnom období u nízkorizikových tehotností / K. Dókuš ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 5
 152. AFH Profylaxia včasných streptokokových infekcií novorodencov - pilotná štúdia / M. Zibolen ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 91
 153. AFH In vitro kontraktilná odpoveď myometriálneho tkaniva na oxytocín, bradykinín, PGF 2á, a bradykinín-2 / F. Janíček ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 89
 154. AFH Možnosti diagnostiky ovariálnych nádorov pomocou Doplersonografie / J. Danko ... [et al.]
  In: Praktická ultrasonografie III. - Olomouc : Epaprint, 1992. - S. 12-13
 155. AFH Kontinuálne simultánne monitorovanie plodu intra partum (predbežné výsledky) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 83
 156. AFH Expresia m-RNA aromatázy v eutopickom endometriu / S. Galo ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 50
 157. AFH Prípad opakovanej žiadosti radikálnych riziko eliminujúcich operačných výkonov mladej nosičky BRCA1 mutácie s anamnézou vysokej rodinnej prevalencie BCRA1 asociovaných malignít ženského genitálu / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 32
 158. AFH Klinický význam vyšetrenia cirkulácie v ductus venosus počas tehotnosti / J. Višňovský ... [et al.]
  In: 11. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2004. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 159. AFH Ovplyvnenie reaktivity hladkého svalu maternice látkami modulujúcimi aktivitu káliových kanálov / S. Fraňová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 94
 160. AFH Klinický význam intrapartálnej fetálnej pulznej oxymetrie / K. Dókuš ... [et al.]
  In: 11. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2004. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 161. AFH Rozsiahla pseudoangiomatózna stromálna hyperplázia u 18 ročného dievčaťa / K. Kajo ... [et al.]
  In: 10. celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA [elektronický zdroj]. - Bratislava : NOÚ, 2005. - abstrakt č. 176 Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 162. AFH Polymorfizmus [Ile(655)Val] HER-2 génu a riziko karcinómu prsníka / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 11
 163. AFH Zriedkavé typy karcinómov prsnej žľazy / K. Kajo ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 15
 164. AFH Endometrióza - význam sérového TNF v diagnostike ochorenia / S. Galo ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 19
 165. AFH Oxymetria, FEKG a laktát v diagnostike ohrozenia plodu počas pôrodu / J. Danko ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 29
 166. AFH Zmeny prietoku v DV počas pôrodu pacientok s EDA / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 31
 167. AFH Cirkulácia v DV u fyziologických a patologických stavov v gravidite / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 30
 168. AFH Renálna cirkulácia - komplexná sonografická diagnostika / J. Višňovský ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 63
 169. AFH Hyperbilirubinémia novorodencov v závislosti od intrapartálnej aplikácie oxytocinu / J. Višňovský... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 27
 170. AFH Chlamýdiové infekcie vo vzťahu k sterilite a infertilite / J. Višňovský... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 23
 171. AFH Vyšetrenie uropoetického systému v predikcii hypotrofie plodu / J. Višňovský... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 9
 172. AFH Využitie biochemických markerov a dopplerovskej sonografie vo včasnej predikcii preeklampsie a stupňa jej závažnosti / M. Haško... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 8
 173. AFH Hysteroskopický nález Placental Site Nodule (PSN) / R. Fiolka... [et al.]
  In: 18. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - Nitra : UKF, 2011. - S. 49-50
 174. AFH Morfologické a funkčné vyšetrenie obličiek počas tehotnosti a vo včasnom popôrodnom období / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 10, suppl. 1 (2003), s. 54
 175. AFH Stranové porovnanie parametrov renálnej cirkulácie fyziologických novorodencov / M. Stavěl ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 4 (2003), s. 22
 176. AFH Detection of fetal Y-specific DNA markers in maternal plasma / I. Hudecová... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 66, č. 1, suppl. 1 (2011), s. 76
 177. AFH Proteomický profil u pacientok s diagnostikovaným endometriálnym karcinómom / V. Čapláková ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 20
 178. AFH Epiziotómia a jej význam v súčasnom pôrodníctve / K. Biskupská ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, suppl. (2009), s. 7
 179. AFH Doppler-sonografia v prvej polovici tehotnosti - praktický význam / J. Višňovský
  In: Slovenská sonografia 1999. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 1999. - S. 55
 180. AFH Úloha káliových iónových kanálov v kontraktilite myometria / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. 59. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 113
 181. AFH Zmeny endometria pri HRT. Korelácia UZ vyšetrenia a histológie / J. Višňovský ... [et al.]
  In: 9. dni primára MUDr. Jána Straku na tému Starostlivosť o ženu, matku a dieťa. - Žiar nad Hronom : Novartis, 2000. - S. 10
 182. AFH Prenatálne a postnatálne morfologické a funkčné vyšetrenie obličiek / J. Višňovský ... [et al.]
  In: 9. dni primára MUDr. Jána Straku na tému Starostlivosť o ženu, matku a dieťa. - Žiar nad Hronom : Novartis, 2000. - S. 10-11
 183. AFH Ultrazvuková diagnostika vrodených vývojových chýb u plodu vo včasnej tehotnosti / Jozef Višňovský, Ján Danko
  In: 7. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2000. - S. A65
 184. AFH Efekt dávkovania oxytocínu na priebeh pôrodu a popôrodný stav u pôrodov v termíne s predčasným odtokom plodovej vody / J. Višňovský... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 14-15
 185. AFH Analýza telomerázovej aktivity v cytologických vzorkách premalígnych a malígnych lézií krčka maternice / E. Kúdela... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 58-59
 186. AFH Prevention of preterm labour in vitro conditions / V. Sadloňová... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 131
 187. AFH Cerclage a viacplodová tehotnosť / M. Toldy ... [et al.]
  In: Porodní činnost, perinatální úmrtnost, plodová voda. - Olomouc : Universita Palackého, 1988. - S. 69-70
 188. AFH Skríningové vyšetrenie tehotných v okrese Martin / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Konference s mezinárodní účastí Praktická sonografie. - Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1990. - S. 18
 189. AFH Význam biopsie choriových klkov v druhej polovici tehotnosti / J. Danko ... [et al.]
  In: Rizikové tehotenství : Celostátní vědecká konference. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 296-297
 190. AFH Vplyv epidurálnej anestézy na stav plodu / J. Danko ... [et al.]
  In: V. Steinerové dni. - Martin : Lekárska fakulta UK, 1991. - S. 34-35
 191. AFH Prínos dopplersonografie pri diagnóze fetálnej hypotrofie / J. Danko ... [et al.]
  In: Rizikové tehotenství : Celostátní vědecká konference. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 218-219
 192. AFH Epidemiologická štúdia výskytu VVCH v okrese Martin a Prievidza / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Rizikové tehotenství : Celostátní vědecká konference. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 258
 193. AFH Význam sledovania prietoku v a. uterina u tehotných s krvácaním v I. trimestri pre prognózu tehotnosti / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Rizikové tehotenství : Celostátní vědecká konference. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 18
 194. AFH Cushingová choroba a gravidita / J. Višňovský
  In: Vedecká konferencia SGPS a ČGPS. - Bratislava : SGPS, 1994. - S. 99
 195. AFK Skórovací systém hodnotenia pravdepodobnosti HER2 stavu v karcinóme prsníka / K. Kajo ... [et al.]
  In: 13. sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí a 13. sjezd České společnosti histologických laborantů. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. - S. 69
 196. AFK Increased mRNA aromatase expression in autopic endometrium among women with endometriosis compared to healthy controls / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 7th Congress of the European Society of Gynecology. - Paris : Fédération Hospitaliére de France, 2007. - S. 92-93
 197. AGI Liečba postpartálnej anémie pomocou rHuEPO : Záverečná správa výskumnej úlohy. / J. Danko ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1994
 198. AGI Fetálna a uteroplacentárna cirkulácia počas tehotnosti a pôrodu : Záverečná správa výskumnej úlohy. / J. Danko ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1994
 199. BAB Vyšetrenie cirkulácie v pôrodníctve : uteroplacentárna a fetoplacentárna cirkulácia v hodnotení klinického stavu plodu. / J. Višňovský
  Martin : Osveta, 2002
 200. BCI Základy gynekológie a pôrodníctva 1 [elektronický zdroj] / J. Višňovský
  Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013
 201. BCI Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva 3 / J. Danko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
 202. BDF Hormonálna substitučná liečba v menopause / R. Straka ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 2, č. 4 (1995), s. 135-146
 203. BDF Dilatácia (varix) umbilikálnej vény, teórie vzniku, diagnostika a manažment / N. Szunyogh... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 7, č. 3 (2009), s. 152-156
 204. BDF Mechanizmus a efektivita účinku ulipristalacetátu / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 155-158
 205. BDF Možnosti farmakologickej liečby myómov / Marcela Ňachajová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 148-153
 206. BDF DNA - metylácia a jej využitie v diagnostike endometriálneho karcinómu / R. Fiolka... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 18, č. 1 (2011), s. 27-30
 207. BDF Uterus duplex s rudimentárnym ľavým uterom u pacientký s dysmenoreou a primárnou sterilitou / M. Cuľbová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 18, č. 2 (2011), s. 76-78
 208. BDF Súčasné trendy v prenatálnej diagnostike najčastejšie používanou invazívnou metódou je odber plodovej vody - amniocentéza / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 13 (1999), s. 2-3, 5-7
 209. BDF Odporučené postupy v manažmente cervikálnych prekanceróz / E. Kúdela... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 22, č. 3 (2015), s. 103-109
 210. BDF Ultrasonografická klasifikácia fetálnej a novorodeneckej ureterohydronefrózy / J. Svitač ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 3 (1994),s. 11-13
 211. BDM Leiomyómy tela maternice: molekulárno-genetické aspekty vzniku a rozvoja / D. Dvorská ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 81, č. 1 (2016), s. 48-52
 212. BED Rádiodiagnostické metodiky v pôrodníctve / K. Biringer... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 132-137
 213. BEF Liečba arteficiálnej menopauzy prípravkom Estrofem postmenopausa a možnosti liečby estrogénového deficitu / J. Danko ... [et al.]
  In: Novo Nordisk. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 22-24
 214. BEF Súčasné trendy v prenatálnej diagnostike / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Prevencia v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 80-88824-02-X. - Martin : Osveta, 1999. - S. 13-18
 215. BEF Porovnanie komplikácií operačnej liečby benígnych a malígnych nádorov / J. Danko ... [et al.]
  In: Celostátní gynekologická konference. - Pardubice : [s.n.], 1988. - S. 42-45
 216. BFA Metylačný status promótorových oblastí tumor supresorových génov v tkanivách leiomómov tela maternice / Dušan Braný ... [et al.]
  In: 5. společná konference ČGPS )CLS JEP a SGPS SLS : kontroverze v gynekologii a porodníctví. - Hradec Králové : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018. - S. 50-50
 217. BFA Sledovanie génovej expresie u vybraných génov v tkanivách leiomyómov / Dana Dvorská ... [et al.]
  In: 5. společná konference ČGPS )CLS JEP a SGPS SLS : kontroverze v gynekologii a porodníctví. - Hradec Králové : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018. - S. 52-52
 218. BFA Dopplerovské posúdenie vekových zmien renálnej cirkulácie / M. Zibolen ... [et al.]
  In: 2. Pediatrické nefrologické setkání. - Solaň-Beskydy : [s.n.], 1997. - Nestr. [1 s.]
 219. BFA Porovnanie perinatálnych výsledkov a nepriaznivých pôrodníckych ukazovateľov po ART a po spontánnom otehotnení / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 34. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. - Praha : Česká gynekologická a porodnícka společnost ČLS JEP, 2017. - [1 s.]
 220. BFA Manažment hormonálnej liečby v perimenopauze / J. Komárek ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 4, suppl. 3 (2001), s. 60
 221. BFA Analýza perinatálnych výsledkov po transfére rozmrazených a čerstvých embryí / M. Ňachajová ... [e al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 41
 222. BFA Prognostický význam genetických zmien u rakoviny krčka maternice / E. Kúdela ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 61
 223. BFA Analýza frekvencie výskytu otočenia pupočníkovej šnúry u plodu; dopad na perinatálne výsledky u tehotných počas pôrodu v termíne / J. Višňovský... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 70
 224. BFA Biomarkery v skríningu dysplastických zmien krčka maternice / E. Kúdela... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 67
 225. BFA Detekcia metylácie promótorovej oblasti génov MAL a CADM1 / S. Meršaková... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 61-62
 226. BFA Placenta increta a komplikovaná ruptúra uteru / J. Siváková... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 62-63
 227. BFA Our experiences with prenatal diagnosis in the first trimester / V. Švihrová ... [et al.]
  In: 30th Anniversary of the Czech society of medical genetics. Genetics in medicine. - Praha : Association of Medical Societes J. E. Purkyně, 1993. - S. 82
 228. BFB Súčasné možnosti diagnostiky nádorov ovária / J. Danko ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 9
 229. BFB Malígny zmiešaný Müllerianský tumor krčka maternice - kazuistika / E. Kúdela... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 230. BFB Činnosť perinatologického centra pred a po 17 rokoch demokracie. Skúsenosti jedného centra s analýzou 25 000 prípadov / J. Danko ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 47-48
 231. BFB Pôrod plodu po aborte prvého dvojčaťa (kazuistika) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 40
 232. BFB Neskoré postpartálne krvácanie (kazuistika) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 41
 233. BFB Intrakraniálne krvácanie po medikamentóznom pôrode (kazuistika) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 41-42
 234. BFB Ovplyvňujú moderné diagnostické metodiky frekvenciu operačných pôrodov / J. Danko ... [et al.]
  In: 11. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2004. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 235. BFB Pôrod v III. miléniu / J. Danko ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 10, suppl. 1 (2003), s. 43
 236. BFB Ruptúra maternice po spontánnom pôrode / K. Bikupská ... [et al.]
  In: Festival kazuistík z gynekológie a pôrodníctva [elektronický zdroj]. - Košice : LF UPJŠ, 2009. - S. 12 [online]
 237. BFB Mutácia c.2068delA v géne BRCA1 a bilaterálny adenokarcinóm ovária / K. Biskupská ... [et al.]
  In: Festival kazuistík z gynekológie a pôrodníctva [elektronický zdroj]. - Košice : LF UPJŠ, 2009. - S. 19 [online]
 238. BFB Pätnásť rokov ultrazvukovej diagnostiky vrodených vývojových chýb v Martine, analýza výsledkov a perspektívy smerovania / Ján Danko, Jozef Višňovský
  In: 7. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2000. - S. A9
 239. BFB Aberácie v aktivite esenciálnych génov v tkanivách leiomyónov maternice / D. Dvorská ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 42-43
 240. BFB Vplyv zmeny metylačného statusu kandidátnych génom na tumorigenézu mezenchymálnych tumorov tela maternice / D. Braný ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 38-38
 241. DAI Klinický význam dopplersonografického monitorovania uteroplacentárnej cirkulácie včasnej a neskorej rizikovej gravidity / J. Višňovský
  Martin : [s.n.], 1995
 242. DAI Význam uteroplacentárnej a fetoplacentárnej cirkulácie v hodnotení klinického stavu plodu / J. Višňovský
  Martin : [s.n.], 1997
 243. GII Profesor MUDr. Ján Danko, CSc., šesťdesiatročný / J. Višňovský
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 186-188