Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Amplification of 3q26 and 5p15 regions in cervical intraepithelial neoplasia / E. Kúdela... [et al.]
  In: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - Roč. 93, č. 10 (2014), s. 997-1002
 2. ADC Mullerian adenosarcomas of the uterine cervix with sarcomatous overgrowth / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: Current Problems in Cancer. - Roč. 43, č. 4 (2019), s. 371-376
 3. ADC Arteriovenous malformation of vein of Galen as a rare non-hypoxic cause of changes in fetal heart rate pattern during labor / K. Biringer ... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. - Roč. 42, č. 3 (2016), s. 346-349
 4. ADC The examination of superior mesenteric artery circulation in fetus during pregnancy / J. Višňovský... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, č. 7 (2016), s. 1165-1169
 5. ADC The role of dietary phytochemicals in the carcinogenesis via the modulation of miRNA expression / Marek Samec ... [et al.]
  In: Journal of cancer research and clinical oncology. - Roč. 145, č. 7 (2019), s. 1665-1679
 6. ADC Why the Gold Standard Approach by Mammography Demands Extension by Multiomics? Application of Liquid Biopsy miRNA Profiles to Breast Cancer Disease Management / Pavol Žúbor ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 12 (2019), s. [1-31] [print]
 7. ADC Perivascular epithelioid cell tumors of the uterine cervix / E. Kúdela ... [et al.]
  In: Pathology Research and Practice. - Roč. 212, č. 8 (2016), s. 667-671
 8. ADC Determination of malignant potential of cervical intraepithelial neoplasia / E. Kúdela ... [et al.]
  In: Tumor Biology. - Roč. 37, č. 2 (2016), s. 1521-1525
 9. ADC Novel Biomarkers of Early Atherosclerotic Changes for Personalised Prevention of Cardiovascular Disease in Cervical Cancer and Human Papillomavirus Infection / Ingrid Tonhajzerová ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 15 (2019), s. [1-17], číslo čl. 3720 [print]
 10. ADC Active cigarette smoking and the risk of breast cancer at the level of N-acetyltransferase 2 (NAT2) gene polymorphisms / P. Kasajová ... [et al.]
  In: Tumor Biology. - Roč. 37, č. 6 (2016), s. 7929-7937
 11. ADC Different amplification patterns of 3q26 and 5p15 regions in cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: Annals of Diagnostic Pathology. - Roč. 35, č. august 2018 (2018), s. 16-20
 12. ADC mRNA Expression in Cervical Specimens for Determination of Severe Dysplasia or Worse in HPV-16/18-Positive Squamous Lesions / V. Holubeková... [et al.]
  In: Journal of Lower Genital Tract Disease. - Roč. 18, č. 3 (2014), s. 273-280
 13. ADD DNA methylation as mechanism of apoptotic resistance development in endometrial cancer patients / V. Fialková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 36, č. 5 (2017), s. 521-529
 14. ADE Negative effects of maternal smoking on pregnancy and the fetus in relation to elevated levels of erythropoetin in umbilical cord plasma / P. Šumichrastová... [et al.]
  In: Open Journal of Preventive Medicine. - Roč. 4, č. 5 (2014), s. 307-316
 15. ADE Early fetal loss and chlamydia trachomatis infection / J. Višňovský... [et al.]
  In: Gynecology & Obstetrics. - Roč. 3, č. 5 (2013), s. 1-3
 16. ADF Algoritmus diagnostiky endometriálneho karcinómu / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 3 (2017), s. 147-152
 17. ADF Fajčenie ako jeden z rizikových faktorov cervikálnej karcinogenézy / P. Šumichrastová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 3-4 (2012), s. 100-103
 18. ADF Heterotopická gravidita ako komplikácia umelého oplodnenia / E. Kúdela... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 3-4 (2012), s. 132-134
 19. ADF Malígny potenciál cervikálnej intraepitelovej neoplázie / E. Kúdela... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 3-4 (2012), s. 104-106
 20. ADF HPV test v primárnom skríningu rakoviny krčka maternice / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 26, č. 1 (2019), s. 45-51
 21. ADF Vplyv hyperglykémie matky v tehotenstve na myokard novorodenca / T. Jurko ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 3 (2017), s. 122-125
 22. ADF Maternálne fajčenie počas tehotenstva a jeho vplyv na pôrodnú hmotnosť / P. Kasajová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 22, č. 4 (2015), s. 185-187
 23. ADF Vplyv fajčenia na ženský organizmus z pohľadu karcinogenézy prsníka na úrovni génového polymorfizmu / P. Šumichrastová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 1 (2012), s. 27-29
 24. ADF Akcesórne štruktúry v pupočníku novorodenca / L. Kočvarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 4 (2013), s. 214-217
 25. ADF Ektopická intersticiálna gravidita - kazuistika / J. Siváková... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 11, č. 3 (2013), s. 164-166
 26. ADM Bilateral ovarian angiosarcoma arising from the mature cystic teratomas - A case report and review of the literature / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: International Journal of Surgery Case Reports. - č. 42 (2018), s. 90-93
 27. ADM Amplification of TERT and TERC genes in cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer / J. Višňovský... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 35, č. 6 (2014), s. 518-522
 28. ADM Detection of methylation of the promoter region of the MAL and CAD1 genes by pyrosequencing in cervical carcinoma / S. Meršaková... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 35, č. 7 (2014), s. 619-623
 29. ADM Malignant mixed mullerian tumor of the cervix - case report / E. Kúdela ... [et al.]
  In: Cancer Treatment Communications. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 12-15
 30. ADM Methylation of CADM1 and MAL together with HPV status in cytological cervical specimens serves an important role in the progression of cervical intraepithelial neoplasia / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 16, č. 6 (2018), s. 7166-7174
 31. ADM Survival and risk factors associated with uterine sarcomas and carcinosarcomas in stage I and II / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 36, č. 8 (2015), s. 750-757
 32. ADM Hypermethylation of selected genes in endometrial carcinogenesis / J. Višňovský... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 34, č. 7 (2013), s. 675-680
 33. ADM Potenciál survivínu pre liečbu gynekologických tumorových ochorení / Dušan Braný ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 83, č. 3 (2018), s. 226-231
 34. ADM Current approaches in the clinical management of pregnancy-associated breast cancer—pros and cons / Pavol Žúbor ... [et al.]
  In: EPMA Journal. - Roč. 9, č. 3 (2018), s. 257-270
 35. ADM Poloha plodu koncom panvovým - analýza výsledkov jedného perinatologického centra / J. Siváková... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 79, č. 2 (2014), s. 107-114
 36. AED Proteomické profilovanie a jeho využitie v diagnostike endometriálneho karcinómu / Veronika Fialková ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe II : molekulové mechanizmy pri rozvoji malígnych chorôb a metódy ich detekcie. - ISBN 978-80-8187-054-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 18-24
 37. AED Retroperitoneálny pararektálny a presakrálny hematóm ako závažná komplikácia spontánneho pôrodu záhlavím / I. Žigo... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 44-46
 38. AED Význam ultrasonografie v prenatálnej diagnostike počas prvého trimestra / J. Žuffová... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 14-18
 39. AED Porovnanie dvoch metód na určenie HPV infekcie v bunkách krčka maternice s rôznym typom skvamóznej intraepiteliálnej lézie / V. Holubeková... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 44-51
 40. AFD Metylačný stav vybraných biomarkerov pri cervikálnej intraepiteliálnej neoplázii / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 143-147
 41. AFD DNA metylácia - významný činiteľ v regulácii apoptotických génov v endometriálnom karcinóme / V. Čapláková ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2016 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-1-5. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2016. - S. 74-78
 42. AFD Onkogénna mRNA expresia na predikciu vážnej dysplázie, resp. karcinómu krčka maternice u HPV 16/18 pozitívnych skvamóznych lézií / V. Holubeková... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2014. - ISBN 978-80-971621-0-8. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2014. - S. 40-44
 43. AFG Two- and Three-Dimensional Transvaginal Ultrasound with Power Doppler in Prediction of Endometrial Malignancy in Patients with Postmenopausal Bleeding / K. Dókuš ... [et al.]
  In: Journal of Ultrasound in Medicine. - Roč. 35, suppl. 1 (2016), s. 599
 44. AFG The micro fluidic expression of apoptosis genes in relation to resistance in endometrial carcinoma cells / J. Hatok... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine. - Roč. 34, suppl. 1 (2014), s. S55
 45. AFG Active cigarette smoking and the risk of development of breast cancer based on of N-acetyltransferase 2 (NAT2) gene polymorphism / P. Kasajová ... [et al. ]
  In: European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. - Roč. 206 (2016), s. e57
 46. AFG Effect of lymphadenectomy performed in early stage I and II of uterine sarcoma / J. Višňovský... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S515
 47. AFG Chlamydia infections in relation to sterility and infertility / J. Višňovský... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S540
 48. AFG Amplification of genes TERT and TERT in liquid-based cytologic samples and its correlation to cytological findings in patients with cervical intraepithelial neoplasia / E. Kúdela... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S394
 49. AFG Detection of amplification of TERC and TERT genes in cytology samples from cervical neoplasias by fluorescent in situ hybridization / A. Farkašová... [et al.]
  In: Virchows Archiv. - Roč. 461, Suppl. 1 (2012), s. S307-S308
 50. AFG Uterine rupture due to the placenta percreta in second trimester of pregnancy / E. Kúdela ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 76
 51. AFG Analysis of perinatal outcomes after in vitro fertilization / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 216
 52. AFG Methylation status of KLF4 CpG islands in endometrial cancer / Marcela Ňachajová ... [et al.]
  In: European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology [elektronický dokument]. - Roč. 234, č. March (2019), s. e118-e118 [print]
 53. AFG Congenital malformations: a three-year retrospective analysis of one perinatal center in Slovakia / J. Siváková... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 369
 54. AFG Peripartum cardiomyopathy: a case report / J. Siváková... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 370
 55. AFG The contribution of centralization to improving the perinatal morbidity and mortality, the results of a perinatal center / J. Višňovský... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 571
 56. AFG Nuchal umbilical cord and perinatal outcome in term spontaneous labours / J. Višňovský... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 568
 57. AFG A case o fetal facial multilocular cystic tumor / K. Biringer ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 212
 58. AFG Accuracy of PAP and Bethesda oncocytology for prediction of CIN3 + in women with squamous intraepithelial lesions indicated for conisation: correlation with histologic findings / P. Žúbor... [et al.]
  In: EUROGIN 2012 : Human Papilomavirus, Cervical & Other Human Diseases. - Praha : [s.n.], 2012. - S. 215
 59. AFG Amplification of TERT and TERC genes in cytology samples from cervical cancer and cervical intraepithelial neoplasias / E. Kúdela... [et al.]
  In: EUROGIN 2012 : Human Papilomavirus, Cervical & Other Human Diseases. - Praha : [s.n.], 2012. - S. 221
 60. AFG Mode of breech delivery and neonatal birth injury / K. Biringer... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S817
 61. AFG The estimation of E6 mRNA transcripts in high-risk HPV cervical smears from patients with squamous intraepithelial lesions / V. Janušicová... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S660-661
 62. AFG Uterine artery velocimetry during spontaneous contractions / K. Biringer... [et al.]
  In: 9th Congress of the European Society of Gynecology. - Copenhagen : European Society of Gynecology, 2011. - S. 227
 63. AFH Vybrané ochorenia detského a adolescentného veku v ultrazvukovom obraze / Kamil Biringer ... [et al.]
  In: Gynekológia detí a dospievajúcich : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-89797-32-5. - Bratislava : A-medi management, 2018. - S. 4-4
 64. AFH Kvantitatívne stanovenie p16Ink4a a E6mRNA v skvamóznych léziách krčka maternice pacientok s HPV 16/18 infekciou / V. Janušicová... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 62-63
 65. AFH Analýza hysteroskopických operácii na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM v Martine počas 24 mesiacov / J. Siváková... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 11
 66. AFH Poloha plodu koncom panvovým - vaginálny pôrod vs. cisársky rez / J. Siváková... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 13
 67. AFH Korelácia onkocytológie s histologickým nálezom v predikcii CIN3+ u pacientok so skvamóznou intraepitelovou léziou porcia uteru / P. Žúbor... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 33
 68. AFH Efekt dávkovania oxytocínu na priebeh pôrodu a popôrodný stav u pôrodov v termíne s predčasným odtokom plodovej vody / J. Višňovský... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 14-15
 69. AFH Analýza telomerázovej aktivity v cytologických vzorkách premalígnych a malígnych lézií krčka maternice / E. Kúdela... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 58-59
 70. AFH Hysteroskopický nález Placental Site Nodule (PSN) / R. Fiolka... [et al.]
  In: 18. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - Nitra : UKF, 2011. - S. 49-50
 71. AFH Proteomický profil u pacientok s diagnostikovaným endometriálnym karcinómom / V. Čapláková ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 20
 72. AFH Závažné krvácanie v gravidite (kazuistika) / K. Biringer... [et aL.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 6, suppl. 2 (2014), s. 29-30
 73. AFH Mikrofluidné profilovanie expresie apoptotických génov endometriálneho karcinómu / J. Hatok... [et al.]
  In: 11. Dni molekulovej patológie : sympózium molekulovej patológie a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii. - ISBN 978-80-971340-7-5. - Bratislava : Solen, 2015. - S. 34-35
 74. AFH Uterus myomatosus, terapeutický problém? / D. Dvorská... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 3-4 [CD-ROM]
 75. AFH Molekulárna diagnostika, prekancerózy a endometriálny karcinóm / M. Ňachajová... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 10-11 [CD-ROM]
 76. AFH Septický stav nejasnej etiológie v gravidite / M. Ňachajová... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 12 [CD-ROM]
 77. AFH Survivín a gynekologické malignity / D. Braný... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 13-14 [CD-ROM]
 78. AFH Angiosarkóm vychádzajúci zo zrelého teratómu ovária / E. Kúdela... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 29 [CD-ROM]
 79. AFH Úloha telomerázy v rozvoji karcinómu krčka maternice / E. Kúdela... [et al.]
  In: 11. Dni molekulovej patológie : sympózium molekulovej patológie a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii. - ISBN 978-80-971340-7-5. - Bratislava : Solen, 2015. - S. 39-40
 80. BCI Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice [elektronický dokument] : vysokoškolské skriptá. / Erik Kúdela
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018
 81. BDC Preterm delivery caused by altered microbial environment and HPV infection / Erik Kúdela
  In: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica [elektronický dokument]. - Roč. 98, č. 8 (2019), s. 1080-1080 [print]
 82. BDC Is the HPV virus responsible for the development of breast cancer? / Erik Kúdela, Marcela Ňachajová, Ján Danko
  In: The Breast journal [elektronický dokument]. - Roč. 25, č. 5 (2019), s. 1053-1054 [print]
 83. BDF Mechanizmus a efektivita účinku ulipristalacetátu / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 155-158
 84. BDF Možnosti farmakologickej liečby myómov / Marcela Ňachajová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 148-153
 85. BDF Placenta increta komplikovaná ruptúrou uteru / J. Siváková... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 2 (2012), s. 74-76
 86. BDF Odporučené postupy v manažmente cervikálnych prekanceróz / E. Kúdela... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 22, č. 3 (2015), s. 103-109
 87. BDM Screening a diagnostika gestačného diabetes mellitus / Richard Školka ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 83, č. 5 (2018), s. 391-396
 88. BED Aktuálne poznatky o diagnostike a liečbe endometriózy / E. Kúdela... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 141-145
 89. BFA Transvaginal mesh surgery for pelvic organ prolapse in females: a 5-year follow-up / K. Biringer... [et al.]
  In: 1st European Workshop of the Italian Association of Gynecological Endocrinology (AIGE). - Capri : [s.n.], 2014. - S. 18
 90. BFA COL1A1, MMP1 and LAMC1 gene polymorphisms in females with POP and SUI / K. Biringer... [et al.]
  In: 1st European Workshop of the Italian Association of Gynecological Endocrinology (AIGE). - Capri : [s.n.], 2014. - S. 18
 91. BFA Porovnanie perinatálnych výsledkov a nepriaznivých pôrodníckych ukazovateľov po ART a po spontánnom otehotnení / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 34. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. - Praha : Česká gynekologická a porodnícka společnost ČLS JEP, 2017. - [1 s.]
 92. BFA Analýza frekvencie výskytu otočenia pupočníkovej šnúry u plodu; dopad na perinatálne výsledky u tehotných počas pôrodu v termíne / J. Višňovský... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 70
 93. BFA A rare non-hypoxic cause of changes in the fetal heart rate pattern / K. Biringer... [et al.]
  In: FMF 2015 : 14th World Congress in Fetal Medicine [elektronický zdroj]. - Kréta : The Fetal Medicine Foundation, 2015. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 94. BFA Biomarkery v skríningu dysplastických zmien krčka maternice / E. Kúdela... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 67
 95. BFA Detekcia metylácie promótorovej oblasti génov MAL a CADM1 / S. Meršaková... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 61-62
 96. BFA Placenta increta a komplikovaná ruptúra uteru / J. Siváková... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 62-63
 97. BFA Transcription and epigenetic analysis of apoptotic genes of normal and carcinoma endometrial tissues / V. Čapláková ... [et al.]
  In: Advances Lecture Course on Oncometabolism. - [S.l.] : Ana Urbano, 2017. - S. 75-76
 98. BFA Maternal smoking, erythropoietin levels in fetus and neonatal outcome / K. Biringer... [et al.]
  In: ECIC 2015 : 2nd European Congress on Intrapartum Care : Making Birth Safer [elektronický zdroj]. - Porto : [s.n.], 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 99. BFA Fetal heart rate analysis in preterm birth / K. Biringer... [et al.]
  In: ECIC 2015 : 2nd European Congress on Intrapartum Care : Making Birth Safer [elektronický zdroj]. - Porto : [s.n.], 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 100. BFA Analýza hysteroskopických výkonov na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM v Martine za obdobie 2010-2015 / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 60
 101. BFA Riziko malígneho charakteru polypov endometria / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 60-61
 102. BFA Prognostický význam genetických zmien u rakoviny krčka maternice / E. Kúdela ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 61
 103. BFA Vplyv genomických zmien na metabolizmus kolagénu u žien s defektom panvového dna / K. Biirnger ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 67
 104. BFA Polymorfizmus NAT2 génu v etiopatogenéze mamárneho karcinómu / P. Kasajová ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 62
 105. BFA Analýza hysteroskopických nálezov polypov endometria / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 26. Konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2017. - Olomouc : [s.n.], 2017. - S. 17-18
 106. BFA Rising trends in caesarean section rates between years 1960-2018 in Slovakia: a single perinatology center study / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: ECPM Congress 2018 : 26 European Congress Perinatal Medicine. - Milano : European Association of Perinatal Medicine, 2018. - S. [1-1]
 107. BFB Porovnanie dvoch metód na určenie HPV infekcie v bunkách krčka maternice s rôznym typom skvamóznej lézie / V. Janušicová... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 108. BFB Vplyv fajčenia na ženský organizmus z pohľadu karcinogenézy prsníka / P. Šumichrastová... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 109. BFB Peripartálna kardiomyopatia (kazuistika) / J. Siváková... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 110. BFB Malígny zmiešaný Müllerianský tumor krčka maternice - kazuistika / E. Kúdela... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 111. BFB Úloha vaginálneho mikrobiónu a imunitného systému v patogenéze cervikálnych prekanceróz / Erik Kúdela
  In: 6. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2019. - S. 3-3
 112. BFB Manažment krvácania v tehotnosti / M. Haško... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 6, suppl. 2 (2014), s. 29
 113. DAI Amplifikácia telomerázových génových oblastí v procese cervikálnej karcinogenézy / Erik Kúdela ; školiteľ Jozef Višňovský
  Martin : [s.n.], 2014