Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Application of uterotonics on the basis of regular ultrasonic evaluation of the uterus prevents unnecessary surgical intervention in the postpartum period / P. Žúbor... [et al.]
  In: Archives of Gynecology and Obstetrics. - Roč. 282, č. 3 (2010), s. 261-267
 2. ADC Recurrent secondary postpartum hemorrhages due to placental site vessel subinvolution and local uterine tissue coagulopathy / P. Žúbor... [et al.]
  In: BMC Pregnancy and Childbirth. - Roč. 14, č. 1 (2014), nestr. [5 s.]
 3. ADC miRNA in a multiomic context for diagnosis, treatment monitoring and personalized management of metastatic breast cancer / Pavol Žúbor ... [et al.]
  In: Future Oncology. - Roč. 14, č. 18 (2018), s. 1846-1866
 4. ADE Angiolipoleiomyóm maternice. Kazuistika a prehľad literatúry / K. Kajo... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 74, č. 1 (2010), s. 54-56
 5. ADE Zvýšené hladiny sérového TNF-alfa, VCAM-1, ACE, EPO a fibronektínu v predpovedi závažnosti preeklampsie / I. Žigo... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 19, č. 4 (2010), s.127-134
 6. ADE Repetitive breech presentations at term / P. Žúbor... [et al.]
  In: Case Reports in Obstetrics and Gynecology [elektronický zdroj]. - Roč. 2013, č. 628572 (2013), nestr. [ 4 s.] [online]
 7. ADF Pooperačná konsolidačná medikamentózna liečba endometriózy / T. Bielik ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 3 (2017), s. 136-141
 8. ADF K otázke možnosti predpovede osudu tehotnosti u žien s porušenou funkciou obličiek / J. Danko ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 47 (1982), s. 218-219
 9. ADF Osud tehotnosti z hľadiska závažnosti predkoncepčného a poskoncepčného poškodenia obličiek / M. Toldy ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 47 (1982), s. 217-218
 10. ADF Pohybová aktivita plodov pri rizikovej gravidite / M. Toldy ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 77, č. 6 (1982), s. 687-694
 11. ADF Puerperálna infekcia v nemocničnom zariadení / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 15, č. 1 (2008), s. 14-19
 12. ADF Torakálna ektopia srdca / K. Kajo ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 16, č. 1 (2009), s. 29-33
 13. ADF Heterotopická gravidita ako komplikácia umelého oplodnenia / E. Kúdela... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 3-4 (2012), s. 132-134
 14. ADM New molecular aspects of endometrial carcinoma / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 36, č. 7 (2015), s. 638-643
 15. ADM Current approaches in the clinical management of pregnancy-associated breast cancer—pros and cons / Pavol Žúbor ... [et al.]
  In: EPMA Journal. - Roč. 9, č. 3 (2018), s. 257-270
 16. AED Využitie CT zobrazenia ako nadradenej metódy voči mamografii pri detekcii migrujúceho lokalizačného vodiča pri léziách prsníka / P. Žúbor... [etal.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 107-111
 17. AED TNF-alfa génová zmena ako predispozičný faktor preeklampsie: vplyv na riziko ochorenia, renálnu funkciu a mikrovaskulárnu permeabilitu pri orgánovom poškodení / P. Žúbor... [etal.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 228-237
 18. AED Subinvolúcia ciev v mieste uloženia placenty a sekundárne postpartálne krvácanie / P. Žúbor... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 37-43
 19. AFG Pre-treatment staging and prognostic value of 18-FDG PET/CT and MRI in cervical cancer IB1-IIA / P. Žúbor... [et al.]
  In: 13th Biennal Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2010) [elektronický zdroj]. - Prague : IGCS, 2010. - č. 685 [CD-ROM]
 20. AFG National oncogynecology and perinatology register as neccessary tool for improvement in Slovak obstetrics and gynecology / P. Žúbor... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S848
 21. AFG Trends in operative deliveries and perinatal outcomes in regional center: an 12-year population-based cohort study from Slovakia / P. Žúbor... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S804-S805
 22. AFG Disseminated intravascular coagulation in obstetrics: a 5-year evaluation in tertiary obstetric center from Slovakia / P. Žúbor... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 368
 23. AFG The impact of EBM in clinical practice on improvement of perinatal indicators: the northerm-slovakia experience over the period 2006-.2015 / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 303
 24. AFG Effect of hyoscine butyl-N-bormide (BUSCOPAN) on cerical dilation during first stage of labour in term multiparus and primiparous women / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 169-170
 25. AFG Feto-fetálny transfúzny syndróm monochoriálnych triamniálnych trojičiek s nálezom "notchingu" v a. umbilicalis / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 16. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie; 27. Sympozium asistované reprodukce. - ISBN 978-80-905578-4-0. - Brno : Medical Healthworld, 2017. - S. 37
 26. AFG Methylation status of KLF4 CpG islands in endometrial cancer / Marcela Ňachajová ... [et al.]
  In: European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology [elektronický dokument]. - Roč. 234, č. March (2019), s. e118-e118 [print]
 27. AFH Riziká tehotnosti a pôrodu po 35. roku. Analýza maternálneho a neonatálneho výstupu / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 86
 28. AFH Kontinuálne simultánne monitorovanie plodu intra partum (predbežné výsledky) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 83
 29. AFH Pre-treatment staging a prognostický význam PET/CT a MR pri karcinóme krčka maternice / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, suppl. (2009), s. 19-20
 30. AFH CPG-promotor hypermetylácia génu GSTP1 u karcinómu prsníka ako možný doplnok prediktívno-prognostických faktorov ochorenia / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, suppl. (2009), s. 20
 31. AFH Vplyv HER-2 V655 genotypu na biologické vlastnosti a membránovú expresiu HER-2 receptora v invazívnom karcinóme prsníka / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, suppl. (2009), s. 19
 32. AFH Aplikácia uterotoník na základe rutinného ultrazvukového vyšetrenia maternice po pôrode v prevencii postpartálnej inštrumentálnej revízie dutiny maternice / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, suppl. (2009), s. 36-37
 33. BDF Problematika diagnostiky apendicitídy v tehotnosti / P. Móricová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 1 (2012), s. 9-12
 34. BDF Intraplacentárny choriokarcinóm / I. Kapustová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 2 (2012), s. 56-58
 35. BFA Perinatal outcomes in women with preeclampsia and preterm delivery / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 2nd European Spontaneous Preterm Birth Congress. - Gothenburg : [s.n.], 2016. - S. 55-56
 36. BFA Perinatal outcome in women after IVF-ET and preterm delivery / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 2nd European Spontaneous Preterm Birth Congress. - Gothenburg : [s.n.], 2016. - S. 52
 37. BFA Riziko malígneho charakteru polypov endometria / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 60-61
 38. BFB Intrakraniálne krvácanie po medikamentóznom pôrode (kazuistika) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 41-42
 39. BFB Možnosti liečby symptomatickej progredujúcej ureterohydronefrózy v gravidite / P. Žúbor... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 47-48