Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ACB Aktuálny stav diagnostiky hypoxie plodu / Ján Danko a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 2. ACD Gynekologická endokrinológia v adolescentnom veku / K. Biringer... [et al.]
  In: Dorastové lekárstvo. - ISBN 978-80-8063-419-3. - Martin : Osveta, 2014. - S. 285-312 [1AH]
 3. ACD Gynekologická sonografia v adolescentnom veku / K. Biringer
  In: Dorastové lekárstvo. - ISBN 978-80-8063-419-3. - Martin : Osveta, 2014. - S. 313-328 [1AH]
 4. ADC The role of dietary phytochemicals in the carcinogenesis via the modulation of miRNA expression / Marek Samec ... [et al.]
  In: Journal of cancer research and clinical oncology. - Roč. 145, č. 7 (2019), s. 1665-1679
 5. ADC GP6 Haplotype of Missense Variants is Associated with Sticky Platelet Syndrome Manifested by Fetal Loss / Mária Škereňová ... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. - Roč. 24, č. 1 (2018), s. 63-69
 6. ADC Arteriovenous malformation of vein of Galen as a rare non-hypoxic cause of changes in fetal heart rate pattern during labor / K. Biringer ... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. - Roč. 42, č. 3 (2016), s. 346-349
 7. ADC A case of severe dysmelia of all extremities / J. Višňovský, K. Biringer, K. Dókuš
  In: Fetal and Pediatric Pathology. - Roč. 30, č. 6 (2011), s. 375-379
 8. ADC Different Models of Inheritance in Selected Genes in Patients with Sticky Platelet Syndrome and fetal Loss / J. Sokol... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Roč. 41, č. 3 (2015), s. 330-335
 9. ADC Glycoprotein VI Gene Variants Affect Pregnancy Loss in Patients With Platelet Hyperaggregability / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis [elektronický dokument]. - Roč. 24, č. Supplement 9 (2018), s. 202S-208S [print]
 10. ADC Application of uterotonics on the basis of regular ultrasonic evaluation of the uterus prevents unnecessary surgical intervention in the postpartum period / P. Žúbor... [et al.]
  In: Archives of Gynecology and Obstetrics. - Roč. 282, č. 3 (2010), s. 261-267
 11. ADC Perivascular epithelioid cell tumors of the uterine cervix / E. Kúdela ... [et al.]
  In: Pathology Research and Practice. - Roč. 212, č. 8 (2016), s. 667-671
 12. ADC Delayed delivery following unusual flare-up pelvic abscess after in vitro fertilization and embryo transfer / K. Biringer... [et al.]
  In: Fertility and Sterility. - Roč. 91, č. 5 (2009), s. 1956e5-1956e7
 13. ADC Platelet aggregation abnormalities in patients with fetal losses: the GP6 gene polymorphism / J. Sokol... [et al.]
  In: Fertility and Sterility. - Roč. 98, č. 5 (2012), s. 1170-1174
 14. ADC Sensitivity of airway cough-related afferents is influenced by female sex hormones / Natália Kavalčíková ... [et al.]
  In: Respiratory Physiology & Neurobiology. - Roč. 257 (2018), s. 12-17
 15. ADC Activity of coagulation factor XI in patients with spontaneous miscarriage: The presence of risk alleles / J. Sokol... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology. - Roč. 35, č. 6 (2015), s. 621-624
 16. ADD Association between 3'UTR polymorphisms in genes ACVR2A, AGTRI and RGS2 and preeclampsia / Andrea Hornáková ... [et al.]
  In: General physiology and biophysics. - Roč. 37, č. 2 (2018), s. 185-192
 17. ADD HER-2 [Ile655Val] polymorphism in association with breast cancer risk: a population-based case-control study in Slovakia / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 53, č. 1 (2006), s. 49-55
 18. ADE Efekt hormonálnej liečby hyperandrogénneho syndrómu / J. Višňovský... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 75, č. 5 (2010), s. 481-485
 19. ADE Streptokoky skupiny B v perinatológii / K. Biringer... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 75, č. 5 (2010), s. 435-438
 20. ADE Ovariálny hyperstimulačný syndróm v diferenciálnej diagnostike náhlej brušnej príhody / A. Mikolajčík... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 89, č. 7 (2010), s. 402-405
 21. ADE Vybrané markery v skorej predikcii preeklampsie / M. Haško... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 76, č. 2 (2011), s. 135-139
 22. ADE Kvalita a efektivita elektronického monitorovania plodu / K. Biringer, J. Danko
  In: Česká gynekologie. - Roč. 76, č. 6 (2011), s. 481-484
 23. ADE Negative effects of maternal smoking on pregnancy and the fetus in relation to elevated levels of erythropoetin in umbilical cord plasma / P. Šumichrastová... [et al.]
  In: Open Journal of Preventive Medicine. - Roč. 4, č. 5 (2014), s. 307-316
 24. ADE Biofyzikálne metódy diagnostiky intrapartálnej fetálnej hypoxie / K. Biringer... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 76, č. 3 (2011), s. 222-229
 25. ADE Fibronectin, plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1) and uterine artery Doppler velocimetry as markers of preeclampsia / K. Biskupská... [et al.]
  In: Disease Markers. - Roč. 30, č. 1 (2011), s. 191-196
 26. ADE Biochemické aspekty fetálnej hypoxie / K. Biringer... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 76, č. 4 (2011), s. 285-291
 27. ADE Sérové hladiny TNF u žien s endometriózou: prospektívna klinická štúdia / S. Galo ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 4 (2005), s. 286-290
 28. ADE Presnosť diagnostiky intrapartálnej hypoxie plodu pri použití fetálnej pulznej oxymetrie / K. Dókuš... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 19, č. 3 (2010),s. 93-101
 29. ADE Zvýšené hladiny sérového TNF-alfa, VCAM-1, ACE, EPO a fibronektínu v predpovedi závažnosti preeklampsie / I. Žigo... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 19, č. 4 (2010), s.127-134
 30. ADE Syndróm jednej umbilikálnej artérie (review a kazuistika) / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 73, č. 4 (2008), s. 250-253
 31. ADE Laparoskopia pri chronickej panvovej bolesti - prospektívna klinická štúdia / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 3 (2005), s. 225-231
 32. ADF Monitorovanie srdcovej frekvencie plodu pomocou abdominálnej fetálnej elektrokardiografie / M. Hrtánková ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 3 (2017), s. 118-121
 33. ADF Cisársky rez pri predčasnom pôrode-benefit alebo riziko? / K. Biringer... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 7, č. 3 (2009), s. 125-128
 34. ADF Mutácia c.2068delA v géne BRCA1 a bilaterálny adenokarcinóm ovária / K. Biskupská ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 7, č. 3 (2009), s. 147-150
 35. ADF Vzťah infekcie matky k predčasnému pôrodu a neonatálnemu výstupu / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 65-72
 36. ADF Akvaporíny, antidiuretický hormón vo vzťahu k fetálnej homeostáze a regulácii objemu intraamniálnej tekutiny / K. Ladiverová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 22, č. 4 (2015), s. 177-180
 37. ADF Experimentálne metódy monitorovania plodu / M. Hrtánková ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 22, č. 4 (2015), s. 173-176
 38. ADF Ductus venosus Arantii - monitorovanie stavu plodu počas tehotnosti a pri pôrode / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 62-68
 39. ADF Indukované ukončenie gravidity v druhom a na začiatku tretieho trimestra gravidity pomocou prostaglandínov / K. Biringer ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 12, č. 3 (2005), s. 118-120
 40. ADF Chronická hypoxia plodu a intrauterinná rastová retardácia / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 12, č. 4 (2005), s. 164-171
 41. ADF Ektopická intersticiálna gravidita - kazuistika / J. Siváková... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 11, č. 3 (2013), s. 164-166
 42. ADF DNA - metylácia a jej využitie v diagnostike ovariálneho karcinómu / M. Cuľbová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 15, č. 2 (2008), s. 77-81
 43. ADF Možnosti intrapartálnej diagnostiky ohrozenia plodu / K. Dókuš ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 4, č. 2 (2006), s. 103-107
 44. ADF Ultrazvukové prejavy niektorých gynekologických ochorení v detskom a adolescentnom veku / K. Biringer ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 15, č. 4 (2017), s. 209-212
 45. ADM Vaginal dryness: individualised patient profiles, risks and mitigating measures / Vadym Goncharenko ... [et al.]
  In: EPMA Journal. - Roč. 10, č. 1 (2019), s. 73-79
 46. ADM Bilateral ovarian angiosarcoma arising from the mature cystic teratomas - A case report and review of the literature / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: International Journal of Surgery Case Reports. - č. 42 (2018), s. 90-93
 47. ADM Genetic variations of the GP6 regulatory region in patients with sticky platelet syndrome and miscarriage / J. Sokol... [et al.]
  In: Expert Review of Hematology. - Roč. 8, č. 6 (2015), s. 863-868
 48. ADM Celakia ako možná príčina niektorých gynekologicko-pôrodníckych ochorení / K. Fiolková ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 81, č. 6 (2016), s. 470-476
 49. ADM Rýchla detekcia najbežnejších chromozómových aneuploídií z plodovej vody v druhom trimestri tehotnosti využitím QF-PCR / I. Švecová... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 78, č. 4 (2013), s. 373-378
 50. ADM Fetálna magnetokardiografia: Sľubný spôsob diagnostiky fetálnych arytmií a štúdia fetálnej srdcovej variability? / M. Hrtánková... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 80, č. 1 (2015), s. 58-63
 51. ADM Poloha plodu koncom panvovým - analýza výsledkov jedného perinatologického centra / J. Siváková... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 79, č. 2 (2014), s. 107-114
 52. ADM Genetické aspekty defektov panvového dna a stresovej močovej inkontinencie u žien / P. Lukáč... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 79, č. 5 (2014), s. 382-387
 53. AEC Specific symptoms of Flammer Syndrome in Women Suffering from Vaginal Dryness: Individualised Patient Profiles, Risks and Mitigating Measures / Vadym Goncharenko ... [et al.]
  In: Flammer Syndrome : from Phenotype to Associated Pathologies, Prediction, Prevention and Personalisation. - ISBN 978-3-030-13549-2. - Cham : Springer Nature, 2019. - S. 125-134
 54. AED Doštičková hyperagregabilita / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 72-78 [online]
 55. AED Komplikácie obezity v tehotnosti / K. Biskupská... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 47-50
 56. AED Anemizujúca metrorágia u 24-ročnej pacientky ako prejav hematoonkologického ochorenia / M. Haško... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 110-115
 57. AED Anencefalus - prenatálna diagnostika / K. Biringer... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 19-24
 58. AED Rozsiahle Condylomata accuminata u mladých žien / P. Žúbor... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 58-62
 59. AED Využitie markerov endotelovej dysfunkcie a dopplersonografických zmien uteroplacentárnej cirkulácie v predikcii preeklampsie / K. Biskupská... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 137-139
 60. AED Využitie markerov endotelovej dysfunkcie v predikcii preeklampsie / K. Biskupská... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 140-143
 61. AED Využitie uteroplacentárnej cirkulácie v predikcii preeklampsie / K. Biskupská... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 143-146
 62. AED Preterminálna kardiotokografia / K. Biringer... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 148-151
 63. AED Vplyv kontrakcií na dopplersonografické parametre a. uterina (pilotná štúdia) / K. Biringer... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 152-156
 64. AED Tromboprofylaxia u žien s habituálnymi potratmi / J. Chudej ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 53-58 [online]
 65. AEG Complex fetal assessment during labor / K. Biringer... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 37, suppl. 1 (2009), s. 255
 66. AEG Plasminogen activator inhibitor type 1 and fibronectin in early prediction of preeclampsia / K. Biskupská... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 37, suppl. 1 (2009), s. 549
 67. AFC Prediction of preeclampsia with fibronectin, plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1) and uterine artery Doppler velocimetry / K. Biskupská... [et al.]
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 6th International Medical Postgraduate Conference. - ISBN 978-80-254-5853-2. - Hradec Králové : Lekárska fakulta KU, 2009. - S. 18-21
 68. AFC Early prediction of preclampsia by biomarkers and dopplersonographic changes in utero-placental unit. Preliminary report / K. Biskupská ... [et al.]
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students. Conference of Medical and Pharmaceutical Schools. - ISBN 978-80-254-3384-3. - Hradec Králové : Astraprint, 2008. - S. 36-40
 69. AFC Current monitoring of intrauterine fetal distress / K. Biringer ... [et al.]
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 3rd International Medical Postgraduate Conference. - ISBN 80-229-8103-X. - Hradec Králové : Astraprint, 2006. - S. 105-108
 70. AFG Uterine rupture due to the placenta percreta in second trimester of pregnancy / E. Kúdela ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 76
 71. AFG Esophageal stimulation with capsaicin did not affect citric acid-induced cough and specific airway resistance in awake guinea pigs / M. Lášticová ... [et al.]
  In: 9th International Scientific Student's Conference for students and young doctors. - Gdansk : [s.n.], 2001. - S. 120
 72. AFG Current intrapartum fetal monitoring / K. Biringer... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 107, suppl. 2 (2009), s. 430
 73. AFG Endothelial dysfunction markers and uterine artery doppler velocimetry in prediction of preeclampsia / K. Biskupská... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology. - Roč. 31, S1 (2011), s. 21-22
 74. AFG Effect of acidification of distal esophagus on cough sensitivity in patients with gastroesophageal reflux disease / M. Tatár ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 22, suppl. 45 (2003), s. 172
 75. AFG Genetic background of platelet hyperaggregability in patients with fetal loss / J. Sokol... [et al.]
  In: Bilten za Transfuziologiju. - Roč. 60, č. 1-2 (2014), s. 155
 76. AFG Effect of Female Hormonal Profile on Selected Cough Parameters - Study in Normal Menstrual Cycle and Oral Contraceptives Group / N. Kovalčíková ... [et al.]
  In: Lung [elektronický zdroj]. - Roč. 194 (2016), s. 3 [online]
 77. AFG Analysis of perinatal outcomes after in vitro fertilization / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 216
 78. AFG Uterine artery velocimetry during spontaneous contractions / K. Biringer... [et al.]
  In: 9th Congress of the European Society of Gynecology. - Copenhagen : European Society of Gynecology, 2011. - S. 227
 79. AFG Side differences of uterine artery blood flow in mid-trimester / K. Biringer... [et al.]
  In: 9th Congress of the European Society of Gynecology. - Copenhagen : European Society of Gynecology, 2011. - S. 227
 80. AFG A case o fetal facial multilocular cystic tumor / K. Biringer ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 29, suppl. 1 (2016), s. 212
 81. AFG Examination of Her-2 SNP 655V gene polymorphism in risk assessment of breast cancer / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. - Olomouc : Solen, 2005. - S. 9-10
 82. AFG Pôrodnícke operácie a fetomaternálná morbidita II / J. Danko... [et al.]
  In: Celostátní konference ČGPS ČSL JEP. - Karlove Vary : G-agency, 2010. - S. 53
 83. AFG GP6 polymorphism in sticky platelet syndrome / J. Sokol... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 162
 84. AFG Congenital malformations: a three-year retrospective analysis of one perinatal center in Slovakia / J. Siváková... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 369
 85. AFG Peripartum cardiomyopathy: a case report / J. Siváková... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 370
 86. AFG Consequences of factor II G20210A mutation / J. Sokol... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 161
 87. AFG Our experience with the use of enoxaparin in women with habitual abortion / J. Sokol... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 160
 88. AFG Detection of fetal Y-chromosome specific sequences in maternal plasma - comparison of two approaches / I. Švecová... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 363
 89. AFG Model chronického gastroezofageálneho refluxu u potkana / Z. Diľová ... [et al.] ; školiteľ M. Kollárik, M. Tatár
  In: Česká a slovenská studentská vědecká konference lékařských fakult. - Hradec Králové : [s.n.], 2001. - Nestr. [1 s.]
 90. AFG Vplyv acidifikácie pažeráka na citlivosť kašľového reflexu pacientov s gastroezofageálnou refluxnou chorobou / Z. Diľová ... [et al.] ; školiteľ N. Javorková... [et al.]
  In: 35.Konference studentských vědeckých prací. - Olomouc : [s.n.], 2002. - S. 49
 91. AFG Sticky platelet syndrome and the genetic variability in the platelet glycoprotein 6 gene in women with fetal losses / P. Kubisz... [et al.]
  In: Haematologica. - Roč. 97, suppl. 1 (2012), s. 425
 92. AFG Mode of breech delivery and neonatal birth injury / K. Biringer... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S817
 93. AFG Early diagnosis of fetal CNS malformations - two case reports and review / K. Biringer... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S716
 94. AFG Genomics in etiopathogenesis of urinary incontinence and pelvic floor defects / K. Biringer, J. Siváková, J. Danko
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S664
 95. AFG Fetal breech presentation and caesarean section - an analysis of one perinatal center in Slovakia / J. Siváková... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S488
 96. AFG Spiral arteries Doppler velocimetry in prediction of preeclampsia / K. Biskupská... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S784
 97. AFH Stimulácia sliznice pažeráka kapsaicínom neovplyvnila kašľový reflex a špecifickú rezistenciu dýchacích ciest u bdelých morčiat / M. Lášticová ... [et al.] ; školiteľ M. Kollárik ... [et al.]
  In: 22. Študentská vedecká konferencia JLF UK. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 8
 98. AFH Vybrané ochorenia detského a adolescentného veku v ultrazvukovom obraze / Kamil Biringer ... [et al.]
  In: Gynekológia detí a dospievajúcich : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-89797-32-5. - Bratislava : A-medi management, 2018. - S. 4-4
 99. AFH Trombóza intrakraniálnych venóznych splavov ako komplikácia OHSS po IVF v 12. týždni gravidity / I. Švecová... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 15-16 [CD-ROM]
 100. AFH Renesancia použitia progesterónu v liečbe hroziaceho predčasného pôrodu / K. Biringer... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 26
 101. AFH Analýza parametrov KTG pri maternálnych a fetálnych patológiach / K. Biringer... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 45-46 [CD-ROM]
 102. AFH Optimalizácia použitia oxytocínu pri pôrode / K. Biringer... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 26
 103. AFH Vyšetrenie uropoetického systému v predikcii hypotrofie plodu / J. Višňovský... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 9
 104. AFH Využitie biochemických markerov a dopplerovskej sonografie vo včasnej predikcii preeklampsie a stupňa jej závažnosti / M. Haško... [et al.]
  In: 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 8
 105. AFH Hysteroskopický nález Placental Site Nodule (PSN) / R. Fiolka... [et al.]
  In: 18. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - Nitra : UKF, 2011. - S. 49-50
 106. AFH Závažné krvácanie v gravidite (kazuistika) / K. Biringer... [et aL.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 6, suppl. 2 (2014), s. 29-30
 107. AFH Predikcia preeklampsie pomocou hematologických markerov / I. Žigo... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 6, suppl. 2 (2014), s. 30
 108. AFH Predikcia preeklampsie pomocou markerov endotelovej dysfunkcie / K. Biskupská... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 6, suppl. 2 (2014), s. 39
 109. AFH Solitárny fibrózny tumor lokalizovaný v ligamentum latum uteri / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 65
 110. AFH Využitie plazmatického fibronektínu v predikcii vzniku preeklampsie / K. Biskupská... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 2, S3 (2010), s. 25
 111. AFH Vplyv acidifikácie pažeráka na citlivosť kašľového reflexu pacientov s gastroezofageálnou refluxnou chorobou / Z. Diľová ... [et al.]
  In: 23. Študentská vedecká konferencia JLF UK. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 13
 112. AFH Puerperálne infekcie / K. Biringer ; školiteľ P. Žúbor, J. Danko
  In: 24. Študentská vedecká konferencia. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 42
 113. AFH Vplyv acidifikácie pažeráka na citlivosť kašľového reflexu pacientov s gastroezofageálnou refluxnou chorobou / N. Javorková ... [et al.]
  In: 18. Martinské dni dýchania. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2002. - S. 16
 114. AFH Vzťah infekcie k predčasnému pôrodu / K. Biringer ; školitelia P. Žúbor, J. Danko
  In: 23. Študentská vedecká konferencia JLF UK. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 28
 115. AFH Analýza hysteroskopických operácii na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM v Martine počas 24 mesiacov / J. Siváková... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 11
 116. AFH Screening test for preeclampsia through assessment of uteroplacental blood flow and biochemical markers of endothelial disorder / K. Biskupská... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 64, č. 1, suppl. 1 (2009), s. 47-48
 117. AFH Klinický význam intrapartálnej fetálnej pulznej oxymetrie / K. Dókuš ... [et al.]
  In: 11. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2004. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 118. AFH Oxymetria, FEKG a laktát v diagnostike ohrozenia plodu počas pôrodu / J. Danko ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 29
 119. AFH Genetické faktory močovej inkontinencie a defektov panvového dna u žien / K. Biringer... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 29
 120. AFH Ovarian cycle and its influence on selected cough parameters in young female / N. Kovalčíková ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 121. AFH Zmeny prietoku v DV počas pôrodu pacientok s EDA / N. Szunyogh ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 31
 122. AFH Syndróm lepivých doštičiek ako príčina fetálnych strát / K. Biringer... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 61
 123. AFH Poloha plodu koncom panvovým - vaginálny pôrod vs. cisársky rez / J. Siváková... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 13
 124. AFH Polymorfizmy génu GP6 u žien so syndrómom lepivých doštičiek a stratou plodu / J. Sokol... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 17
 125. AFH Riziká tehotnosti a pôrodu po 35. roku. Analýza maternálneho a neonatálneho výstupu / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 86
 126. AFH Kontinuálne simultánne monitorovanie plodu intra partum (predbežné výsledky) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 83
 127. AFH Hysteroskopia v klinickej praxi / S. Galo ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 61
 128. BDF DNA - metylácia a jej využitie v diagnostike endometriálneho karcinómu / R. Fiolka... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 18, č. 1 (2011), s. 27-30
 129. BDF Manažment pacientok s cisárskym rezom / I. Žigo... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 7, č. 3 (2009), s. 121-124
 130. BDF Nechirurgická liečba myómov maternice / K. Biringer... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 8, č. 1 (2010), s. 19-24
 131. BDF Streptococcus agalactiae-stále aktuálny problém v perinatológii / K. Biringer ... [et al.]
  In: Praktická medicína. - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 8-11
 132. BDF Patologická gravidita a dopplerovská sonografia v druhej polovici tehotnosti / K. Biringer ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 6, č. 3 (2008), s. 163-170
 133. BDF Nízkomolekulové heparíny v tehotnosti, počas pôrodu a v šestonedelí / M. Hrtánková ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 22, č. 4 (2015), s. 181-184
 134. BDF Pôrod v treťom miléniu / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 11, č. 1 (2004), s. 25-28
 135. BDF Liečba chronických zápalov pošvy Polygynaxom / J. Danko ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 11, č. 1 (2004), s. 23-24
 136. BDF Syndróm lepivých doštičiek / J. Sokol... [et al.]
  In: Monitor medicíny SLS. - Č. 3-4 (2013), s. 14
 137. BDF Základné poznatky pre využitie ultrazvuku v pediatrickej gynekológii / K. Biringer ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 15, č. 4 (2017), s. 204-208
 138. BDF Štruktúrne a konfiguračné anomálie ciev pupočníka - manažment a diagnostika / I. Švecová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 1 (2012), s. 23-26
 139. BDF Predčasné pôrody na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a MFN v Martine / K. Biringer ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 11, č. 4 (2004), s. 173-177
 140. BED Výskyt včasných infekcií u predčasne narodených novorodencov na neonatologickej klinike v Martine v r. 1998-2003 / J. Hudecová ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 14-17
 141. BED Rádiodiagnostické metodiky v pôrodníctve / K. Biringer... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 132-137
 142. BFA Maternal smoking, erythropoietin levels in fetus and neonatal outcome / K. Biringer... [et al.]
  In: ECIC 2015 : 2nd European Congress on Intrapartum Care : Making Birth Safer [elektronický zdroj]. - Porto : [s.n.], 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 143. BFA Fetal heart rate analysis in preterm birth / K. Biringer... [et al.]
  In: ECIC 2015 : 2nd European Congress on Intrapartum Care : Making Birth Safer [elektronický zdroj]. - Porto : [s.n.], 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 144. BFA Maternal carboxyhemoglobin and fetal oxygenation in cigarette smokers during pregnancy / K. Biringer... [et al.]
  In: Birth Brazil : Clinical Challanges in Labor and Delivery. - Fortaleza : [s.n.], 2015. - [S. 1]
 145. BFA Genetics of sticky platelet syndrome and fetal loss / J. Sokol... [et al.]
  In: DLTH 2015 : 18th International Meeting Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Sarajevo : [s.n.], 2015. - S. 17 [CD-ROM]
 146. BFA Placenta increta a komplikovaná ruptúra uteru / J. Siváková... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 62-63
 147. BFA Génové polymorfizmy pri defektoch panvového dna a močovej inkontinencie u žien (predbežné výsledky) / P. Lukáč... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 58
 148. BFA Factor XI in the relation to fetal loss: the frequency of the risk alleles / J. Sokol... [et al.]
  In: International Meeting of the Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : [s.n.], 2013. - S. 117 [USB kľúč]
 149. BFA Rising trends in caesarean section rates between years 1960-2018 in Slovakia: a single perinatology center study / Erik Kúdela ... [et al.]
  In: ECPM Congress 2018 : 26 European Congress Perinatal Medicine. - Milano : European Association of Perinatal Medicine, 2018. - S. [1-1]
 150. BFA Factor XI in the relation to fetal loss. The frequency of the risk alleles / J. Sokol... [et al.]
  In: ISTH 2013 : Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Amstersdam : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online], č. abstr. 2.54-4
 151. BFA Is rotation thrombelastometry a useful method for monitoring of hemostasis in normal pregnancy and puerperium? / J. Staško... [et al.]
  In: ISTH 2013 : Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Amstersdam : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online] č. abstr. 4.65-5
 152. BFA A rare non-hypoxic cause of changes in the fetal heart rate pattern / K. Biringer... [et al.]
  In: FMF 2015 : 14th World Congress in Fetal Medicine [elektronický zdroj]. - Kréta : The Fetal Medicine Foundation, 2015. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 153. BFA Porovnanie perinatálnych výsledkov a nepriaznivých pôrodníckych ukazovateľov po ART a po spontánnom otehotnení / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 34. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. - Praha : Česká gynekologická a porodnícka společnost ČLS JEP, 2017. - [1 s.]
 154. BFA Analýza perinatálnych výsledkov po transfére rozmrazených a čerstvých embryí / M. Ňachajová ... [e al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 41
 155. BFA Možnosť diagnostiky zmien acidobázy plodu pomocou nelineárnej analýzy kardiotokografických záznamov / M. Hrtánková ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 59-60
 156. BFA Stress ratio - valuable parameter of the automatized analysis of cardiotocography? / K. Biringer... [et al.]
  In: 2nd Abu Dhabi Obstetrics Gynecology and Midwifery Congress 2014. - Abu Dhabi : [s.n.], 2014. - S. O5
 157. BFA Analýza hysteroskopických výkonov na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM v Martine za obdobie 2010-2015 / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 60
 158. BFA Riziko malígneho charakteru polypov endometria / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 60-61
 159. BFA Transvaginal mesh surgery for pelvic organ prolapse in females: a 5-year follow-up / K. Biringer... [et al.]
  In: 1st European Workshop of the Italian Association of Gynecological Endocrinology (AIGE). - Capri : [s.n.], 2014. - S. 18
 160. BFA Vplyv genomických zmien na metabolizmus kolagénu u žien s defektom panvového dna / K. Biirnger ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 67
 161. BFA COL1A1, MMP1 and LAMC1 gene polymorphisms in females with POP and SUI / K. Biringer... [et al.]
  In: 1st European Workshop of the Italian Association of Gynecological Endocrinology (AIGE). - Capri : [s.n.], 2014. - S. 18
 162. BFB Manažment krvácania v tehotnosti / M. Haško... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 6, suppl. 2 (2014), s. 29
 163. BFB Manažment popôrodného krvácania / K. Biringer... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 6, suppl. 2 (2014), s. 30
 164. BFB Progresívny antenatálny hydrocefalus - kazuistika / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: 60. Kongres slovenských a českých chirurgov : Detská chirurgia včera a dnes. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 22-23
 165. BFB Pôrod plodu po aborte prvého dvojčaťa (kazuistika) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 40
 166. BFB Neskoré postpartálne krvácanie (kazuistika) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 41
 167. BFB Intrakraniálne krvácanie po medikamentóznom pôrode (kazuistika) / K. Biringer ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 41-42
 168. BFB Možná genetická príčina doštičkovej hyperagregability u žien s potratmi / J. Sokol... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 169. BFB Skúsenosti s tromboprofylaxiou enoxaparínom u žien s habituálnymi potratmi / J. Sokol... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 170. BFB Peripartálna kardiomyopatia (kazuistika) / J. Siváková... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 171. BFB Včasná predikcia hypertenzných ochorení v tehotnosti / M. Haško... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 172. BFB Limity a nové aspekty diagnostických metód fetálnej srdcovej činnosti / M. Hrtánková... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 173. BFB Zmeny v génoch pri defektoch panvového dna a močovej inkontinencii u žien / P. Lukáč... [et al.]
  In: 25. Izakovičov memoriál. - Trenčin : Odd. lekárskej genetiky FN, 2014. - S. 56-57
 174. BFB Ruptúra maternice po spontánnom pôrode / K. Bikupská ... [et al.]
  In: Festival kazuistík z gynekológie a pôrodníctva [elektronický zdroj]. - Košice : LF UPJŠ, 2009. - S. 12 [online]
 175. BFB Mutácia c.2068delA v géne BRCA1 a bilaterálny adenokarcinóm ovária / K. Biskupská ... [et al.]
  In: Festival kazuistík z gynekológie a pôrodníctva [elektronický zdroj]. - Košice : LF UPJŠ, 2009. - S. 19 [online]
 176. BFB Syndróm lepivých doštičiek v gynekológii a pôrodníctve / K. Biringer... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 61
 177. BFB Trizómia 13 - kazuistika / K. Biringer... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 50-51
 178. BFB Závažný omyl v diagnostike eklampsie - kazuistika / M. Haško... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 48
 179. BFB Sekundárna pľúcna hypertenzia a gravidita / J. Siváková... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 49
 180. BFB Syndróm androgénovej insenzivity - kazuistika / J. Siváková... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 49-50
 181. BFB Porovnanie metód na detekciu zmien v génoch pri defektoch panvového dna a močovej inkontinencie u žien / P. Lukáč... [et al.]
  In: 26. Izakovičov memoriál. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 37-38
 182. DAI Súčasné možnosti diagnostiky ohrozenia plodu počas tehotnosti a pôrodu / K. Biringer ; školiteľ J.Danko
  Martin : [s.n.], 2009
 183. DAI Fetálna hypoxia / K. Biringer
  Martin : [s.n.], 2011
 184. GHG Tension-free vaginal tape obturator (TVT-0) [elektronický zdroj] : . / L. Krofta... [et al.]
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2008
 185. GHG Tension-free vaginal tape (TVT) - prolif posterior [elektronický zdroj] : . / J. Feyereisl... [et al.]
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2008
 186. GHG Fetálna a maternálna analgézia/anestézia vo fetálnej chirurgii komentovaný preklad zahraničného článku / K. Biringer, Z. Biringerová
  In: I-med [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. P1214 (2013), s. 1-22 [online]
 187. GHG Genomika porúch panvového dna komentovaný preklad zahraničného článku / K. Biringer
  In: I-med [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. P1789 (2013), s. 1-17 [online]
 188. GHG Operačná liečba defektov panvového dna implantačným systémom komentovaný preklad zahraničného článku / K. Biringer
  In: I-med [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. P1903 (2013), s. 1-18 [online]
 189. GHG Kontinuálny elektronický monitoring nezrelého plodu komentovaný preklad zahraničného článku / K. Biringer
  In: I-med [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. P1788 (2013), s. 1-21 [online]
 190. GHG Intrapartálna dopplersonografia komentovaný preklad zahraničného článku / K. Biringer
  In: I-med [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. P1905 (2013), s. 1-18 [online]
 191. GHG Nechirurgická a miniinvazívna liečba myómov maternice komentovaný preklad zahraničného článku / K. Biringer
  In: I-med [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. P1900 (2013), s. 1-30 [online]
 192. GHG Spôsob pôrodu nezrelého plodu komentovaný preklad zahraničného článku / K. Biringer
  In: I-med [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. P1899 (2013), s. 1-17 [online]
 193. GII Moderné biofyzikálne princípy diagnostiky fetálneho distresu / K. Biringer
  Martin : [s.n.], 2009