Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Methylation status of KLF4 and HS3ST2 genes as predictors of endometrial cancer and hyperplastic endometrial lesions / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine. - Roč. 42, č. 6 (2018), s. 3318-3328
 2. ADF Pooperačná konsolidačná medikamentózna liečba endometriózy / T. Bielik ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 3 (2017), s. 136-141
 3. ADF Algoritmus diagnostiky endometriálneho karcinómu / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 3 (2017), s. 147-152
 4. ADM Methylation of CADM1 and MAL together with HPV status in cytological cervical specimens serves an important role in the progression of cervical intraepithelial neoplasia / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 16, č. 6 (2018), s. 7166-7174
 5. ADM Current approaches in the clinical management of pregnancy-associated breast cancer—pros and cons / Pavol Žúbor ... [et al.]
  In: EPMA Journal. - Roč. 9, č. 3 (2018), s. 257-270
 6. AFG Feto-fetálny transfúzny syndróm monochoriálnych triamniálnych trojičiek s nálezom "notchingu" v a. umbilicalis / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 16. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie; 27. Sympozium asistované reprodukce. - ISBN 978-80-905578-4-0. - Brno : Medical Healthworld, 2017. - S. 37
 7. BDF Adhézie a antiadhezívna prevencia stanovisko SGPS SLS k problematike pooperačných adhézií a ich prevencii / J. Danko [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 17, č. 2 (2010), s. 80-86
 8. BDF Možnosti farmakologickej liečby myómov / Marcela Ňachajová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 148-153
 9. BFA Analýza hysteroskopických nálezov polypov endometria / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: 26. Konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2017. - Olomouc : [s.n.], 2017. - S. 17-18