Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Multiple cutaneous metastases as the first sign of mantle cell lymphoma associated with multiple HPV 52-positive squamous cell carcinomas of the skin / T. Péčová ... [et al.]
  In: European Journal of Dermatology. - Roč. 26, č. 5 (2016), s. 511-513
 2. ADC Testicular Cancer in Monozygotic Twin Brothers with Urticaria Pigmentosa / Tatiana Péčová ... [et al.]
  In: Acta Dermato-Venereologica. - Roč. 98, č. 5 (2018), s. 528-529
 3. ADC Detection of driver mutations in FFPE samples from patients with verified malignant melanoma / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 66, č. 1 (2019), s. 33-38
 4. ADC Detection of BRAFV600E Mutation in Melanoma Patients by Digital PCR of Circulating DNA / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 23, č. 4 (2019), s. 241-245
 5. ADF Apremilast, liečba stredne ťažkej a ťažkej formy psoriázy / T. Péčová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 2 (2016), s. 3-6
 6. ADF Apremilast v liečbe ťažkej formy psoriázy u pacienta s onkologickým ochorením / K. Vorčáková ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 9-12
 7. ADF Biosimilar medicines and patient registries - expectations, limitations, and oportunities / R. Šutka ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 3 (2017), s. 39-51
 8. ADF Urticaria pigmentosa a rakovina testes u jednovajcových dvojčiat, dvoch bratov / S. Nemilová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 26-28
 9. ADF Orálne lichenoidné lézie - retrospektívna štúdia 58 slovenských pacientov / P. Gengelová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 36-40
 10. ADF Metotrexát, liečba vybratých dermatóz, benefit injekčnej aplikačnej formy metotrexatu (metoject / K. Péčová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 42-49
 11. ADF Sinekatechíny (Veregen), liečba condylomata acuminata / T. Péčová, J. Péč
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 55-58
 12. ADF Zriedkavý simultánny výskyt lymfómu z plášťových buniek a mnohopočetného HPV 52 asociovaného spinocelulárneho karcinómu kože / T. Péčová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 66-70
 13. ADF Ixekizumab, nová molekula v liečbe chronickej ložiskovej psoriázy / J. Péč ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 16-20
 14. ADF Tuberkulóza ako infekčná komplikácia anti-TNF-alfa liečby psoriázy / T. Péčová
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 1-2 (2015), s. 12-21
 15. ADF Sekukinumab - anti interleukín 17A; úspešná liečba troch pre-biologicky liečených pacientov so závažnou formou chronickej ložiskovej psoriázy / K. Vorčáková, T. Péčová
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 22-25
 16. ADF Liečba psoriázy acitretínom / S. Urbanček ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 27-33
 17. ADF Rituximab - monoklonálna protilátka anti-CD20, liečba pemphigus vulgaris, prehľad problematiky a prvé výsledky liečby vysokodávkovým imunoglobulínom v kombinácii s rituximabom / J. Péč... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 11-18
 18. ADF Liečebný rébus extrémne ťažkej formy psoriázy (kazuistika) / T. Péčová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 7-11
 19. ADF Infekcie C a B hepatitídy v dermatológii a liečbe pacientov molekulami anti-TNF alfa / K. Vorčáková ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 17-19
 20. ADF Syfilis - aktuálny problém / L. Miklošová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 25-29
 21. ADF Etanercept dlhodobý liečebný efekt u vybratých pacientov s chronickou ložiskovou psoriázou - vlastné skúsenosti / Juraj Péč ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 6, č. 4 (2018), s. 15-19
 22. ADF Problematika výskytu mnohopočetných keratoakantómov, kazuistika a prehľad problematiky / Tatiana Péčová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 28-32
 23. ADF Sekukinumab - terapeutická možnosť pre pacientov s chronickou ložiskovou prosiázou (kazuistika) / T. Péčová, K. Vorčáková
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 3 (2016), s.10-13
 24. ADF Efektívna liečba ťažkej formy psoriázy ustekinumabom s výrazným benefitom pre pacienta / J. Péč ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 3 (2016), s. 15-18
 25. ADF Screening of patients with psoriasis for psoriatic arthritis in the Slovak republic / S. Urbanček ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 32-42
 26. ADF Prvé vlastné skúsenosti s liečbou ťažkej formy chronickej ložiskovej psoriázy ixekizumabom / J. Péč ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 3 (2017), s. 9-12
 27. ADM Droplet digital PCR for detection of BRAF V600E mutation in formalin-fixed, paraffin-embedded melanoma tissues: a comparison with Cobas (R) 4800, Sanger sequencing, and allele-specific PCR / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: American Journal of Translational Research [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 11 (2018), s. 3773-3781 [online]
 28. ADM Endothelial Dysfunction in Children with Juvenile Psoriatic Arthritis / Lenka Turoňová ... [et al.]
  In: Acta Medica. - Roč. 61, č. 3 (2018), s. 79-85
 29. ADN Centralised biological therapy registry for moderate to severe plaque psoriasis - overview and methodology / R. Šutka ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 1 (2016), s. 36-48
 30. AEC Immune-Mediated Skin Reactions Induced by Recombinant Antibodies and Other TNF-Alpha Inhibitors / Karolína Vorčáková ... [et al.]
  In: Antibody Engineering. - ISBN 978-9-53-513825-9. - [s.l.] : IntechOpen, 2018. - S. 259-275
 31. AEC Open access peer-reviewed chapter Skin Adverse Reactions Related to TNF Alpha Inhibitors: Classification and Therapeutic Approach in Psoriatic Patients / Karolína Vorčáková ... [et al.]
  In: Tailored Treatments in Psoriatic Patients. - ISBN 978-1-83880-931-7. - [s.l.] : IntechOpen, 2019. - S. 1-17
 32. AFD Technológia digitálnej PCR pre vyšetrenie mutácie BRAF V600E u pacientov s malígnym melanómom / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 94-99
 33. AFG Paradoxical psoriasis induced by anti-TNF alpha agents: ten cases report with treatment options / K. Vorčáková ... [et al.]
  In: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. - Roč. 30, suppl. 6 (2016), s. 105
 34. AFG Latent specific spondylitis and anti-TNF-alpha treatment: a diagnostic challenge / T. Péčová ... [et al.]
  In: 26th EADV : Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-942552-1-1. - Ženeva : [s.n.], 2017. - Nestr. [1 s.] [USB kľúč]
 35. AFG Inhibition of anti-TNF-alpha cytokine in the treatment of psoriasis and the analysis of infectious complications / Tatiana Péčová ... [et al.]
  In: Acta Dermato-Venereologica. - Roč. 98 (2018), s. 12-12
 36. AFH Rozvoj psoriázy u pacientky s teleangiectasia macularis eruptiva pertans a systémovou mastocytózou po liečbe interferónom 2 alfa / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 14, č. S1 (2019), s. 36-37
 37. AFH Komparácia tekutej biopsie s tkanivom v diagnostike malígneho melanómu s využitím technológie droplet digital PCR / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 29-30
 38. AFH Pruritus v klinickej praxi / Tatiana Péčová
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 42-42
 39. AFH Alopécia a jej príčiny v detskom veku / Mária Zeliesková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S3 (2019), s. 26-26
 40. AFH Starostlivosť o suchú kožu pri atopickej dermatitíde v detskom veku / T. Péčová, E. Minariková
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 17
 41. BDE Metabolický syndróm a kardiometabolické komorbidity psoriázy / K. Vorčáková ... [et al.]
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 5, č. 1 (2016), s. 50-54
 42. BDF Inhibícia interleukínu 23 - posun v liebe chronickej ložiskovej psoriázy / T. Péčová
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 13, č. 4 (2019), s. 158-160
 43. BDF Adalimumab a etanercept - liečba psoriázy a hemodialyzovaných pacientov / K. Péčová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 14-15
 44. BDF Vplyv včasnej liečby herpes zoster na priebeh ochorenia / T. Péčová, K. Vorčáková
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 14, č. 1 (2016), s. 13-14
 45. BDF Akné / T. Péčová
  In: in Vitro. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 79-83
 46. BDF Apremilast - nová terapeutická možnosť pre chronickú ložiskovú psoriázu / T. Péčová
  In: Derma. - Roč. 16, č. 4 (2016), s. 30
 47. BDF Interferón alfa ako možný spúšťač psoriázy / T. Péčová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 3 (2016), s. 25-27
 48. BDF Účinnosť inhibítora IL-23 guselkumabu v rozličných subpopuláciách pacientov s chronickou ložiskovou psoriázou / T. Péčová
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 3-6
 49. BDF Psoriáza a lymfómy / K. Péčová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 3 (2016), s. 22-24
 50. BDN Anti-dsDNA antibodies and their association with paradoxical psoriasis induced by TNF alfa inhibitors letter / K. Vorčáková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 118, č. 4 (2017), s. 250
 51. BFA Detection of BRAF V600E mutation by droplet digital PCR in plasma of patients with malignant melanoma / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: European Human Genetic Conference [elektronický dokument]. - Viedeň : Wiener Medizinische Akademie, 2018. - S. [1-1] [online]
 52. BFA Význam molekulovo-genetickej diagnostiky malígneho melanómu / B. Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 11, S1 (2017), s. 21-21
 53. BFB Morbus Darier alebo Morbus Grover? / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 14, č. S1 (2019), s. 35-36
 54. BFB Testikulárny nádor u jednovaječných dvojčiat so systémovou mastocytózou / T. Péčová ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 29-30
 55. BFB Detekcia mutácie BRAF V600E u pacientov s malígnym melanómom s využitím tekutej biopsie / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 12, č. S1 (2018), s. 19-20
 56. BFB Technológia digitálnej PCR pre vyšetrenie BRAF V600E mutácie v parafínových bločkoch z tkanív fixovaných formalínom u pacientov s malígnym melanómom / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 12, č. S1 (2018), s. 20-21