Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Multiple cutaneous metastases as the first sign of mantle cell lymphoma associated with multiple HPV 52-positive squamous cell carcinomas of the skin / T. Péčová ... [et al.]
  In: European Journal of Dermatology. - Roč. 26, č. 5 (2016), s. 511-513
 2. ADF Apremilast, liečba stredne ťažkej a ťažkej formy psoriázy / T. Péčová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 2 (2016), s. 3-6
 3. ADF Apremilast v liečbe ťažkej formy psoriázy u pacienta s onkologickým ochorením / K. Vorčáková ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 9-12
 4. ADF Biosimilar medicines and patient registries - expectations, limitations, and oportunities / R. Šutka ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 3 (2017), s. 39-51
 5. ADF Urticaria pigmentosa a rakovina testes u jednovajcových dvojčiat, dvoch bratov / S. Nemilová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 26-28
 6. ADF Orálne lichenoidné lézie - retrospektívna štúdia 58 slovenských pacientov / P. Gengelová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 36-40
 7. ADF Metotrexát, liečba vybratých dermatóz, benefit injekčnej aplikačnej formy metotrexatu (metoject / K. Péčová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 42-49
 8. ADF Sinekatechíny (Veregen), liečba condylomata acuminata / T. Péčová, J. Péč
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 55-58
 9. ADF Zriedkavý simultánny výskyt lymfómu z plášťových buniek a mnohopočetného HPV 52 asociovaného spinocelulárneho karcinómu kože / T. Péčová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 66-70
 10. ADF Ixekizumab, nová molekula v liečbe chronickej ložiskovej psoriázy / J. Péč ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 16-20
 11. ADF Sekukinumab - anti interleukín 17A; úspešná liečba troch pre-biologicky liečených pacientov so závažnou formou chronickej ložiskovej psoriázy / K. Vorčáková, T. Péčová
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 22-25
 12. ADF Liečba psoriázy acitretínom / S. Urbanček ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 27-33
 13. ADF Rituximab - monoklonálna protilátka anti-CD20, liečba pemphigus vulgaris, prehľad problematiky a prvé výsledky liečby vysokodávkovým imunoglobulínom v kombinácii s rituximabom / J. Péč... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 11-18
 14. ADF Liečebný rébus extrémne ťažkej formy psoriázy (kazuistika) / T. Péčová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 7-11
 15. ADF Infekcie C a B hepatitídy v dermatológii a liečbe pacientov molekulami anti-TNF alfa / K. Vorčáková ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 17-19
 16. ADF Sekukinumab - terapeutická možnosť pre pacientov s chronickou ložiskovou prosiázou (kazuistika) / T. Péčová, K. Vorčáková
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 3 (2016), s.10-13
 17. ADF Efektívna liečba ťažkej formy psoriázy ustekinumabom s výrazným benefitom pre pacienta / J. Péč ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 3 (2016), s. 15-18
 18. ADF Screening of patients with psoriasis for psoriatic arthritis in the Slovak republic / S. Urbanček ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 32-42
 19. ADF Prvé vlastné skúsenosti s liečbou ťažkej formy chronickej ložiskovej psoriázy ixekizumabom / J. Péč ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 3 (2017), s. 9-12
 20. ADN Centralised biological therapy registry for moderate to severe plaque psoriasis - overview and methodology / R. Šutka ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 1 (2016), s. 36-48
 21. AFG Paradoxical psoriasis induced by anti-TNF alpha agents: ten cases report with treatment options / K. Vorčáková ... [et al.]
  In: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. - Roč. 30, suppl. 6 (2016), s. 105
 22. AFG Latent specific spondylitis and anti-TNF-alpha treatment: a diagnostic challenge / T. Péčová ... [et al.]
  In: 26th EADV : Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-942552-1-1. - Ženeva : [s.n.], 2017. - Nestr. [1 s.] [USB kľúč]
 23. AFH Starostlivosť o suchú kožu pri atopickej dermatitíde v detskom veku / T. Péčová, E. Minariková
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 17
 24. BDE Metabolický syndróm a kardiometabolické komorbidity psoriázy / K. Vorčáková ... [et al.]
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 5, č. 1 (2016), s. 50-54
 25. BDF Adalimumab a etanercept - liečba psoriázy a hemodialyzovaných pacientov / K. Péčová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 14-15
 26. BDF Vplyv včasnej liečby herpes zoster na priebeh ochorenia / T. Péčová, K. Vorčáková
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 14, č. 1 (2016), s. 13-14
 27. BDF Interferón alfa ako možný spúšťač psoriázy / T. Péčová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 3 (2016), s. 25-27
 28. BDF Psoriáza a lymfómy / K. Péčová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 3 (2016), s. 22-24
 29. BDN Anti-dsDNA antibodies and their association with paradoxical psoriasis induced by TNF alfa inhibitors letter / K. Vorčáková ... [et al.]
  In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 118, č. 4 (2017), s. 250
 30. BFA Význam molekulovo-genetickej diagnostiky malígneho melanómu / B. Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 11, S1 (2017), s. 21-21
 31. BFB Testikulárny nádor u jednovaječných dvojčiat so systémovou mastocytózou / T. Péčová ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 29-30