Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAA Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí / hlavní autori M. Jeseňak, Z. Rennerová, P. Bánovčin
  Praha : Mladá fronta, 2012
 2. AAB Bazalióm : sprievodca diagnostikou a liečbou bazaliómu. / Eva Minariková, Katarína Adamicová, Markéta Smolárová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 3. AAB Malígny melanóm kože / V. Strmeňová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2005
 4. AAB Chronická ložisková psoriáza : komplexný pohľad na problematiku a biologická liečba. / J. Péč ... [et al.]
  Banská Bystrica : Dali, 2006
 5. ADC Generalized melanosis with malignant melanoma metastasizing to skin-a pathological study with S-100 protein and HMB-45 / J. Péč ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Dermatology. - Roč. 18, č. 5 (1993), s. 454-457
 6. ADC Neurofibromatosis associated with hypertrophic cardiomyopathy / A. Jurko ml. ... [et al.]
  In: Saudi Medical Journal. - Roč. 31, č. 8 (2010), s. 935-936
 7. ADC Treatment of dermal and subcutaneous pheohyphomycosis of 55 years' duration / J. Péč ... [et al.]
  In: International Journal of Dermatology. - Roč. 47, č. 5 (2008), s. 526-529
 8. ADC Detection of BRAFV600E Mutation in Melanoma Patients by Digital PCR of Circulating DNA / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 23, č. 4 (2019), s. 241-245
 9. ADC Detection of driver mutations in FFPE samples from patients with verified malignant melanoma / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 66, č. 1 (2019), s. 33-38
 10. ADE Obrovské condylomata acuminata - tumor Buschke - Löwenstein - v anogenitálnej oblasti pacientky / J. Péč ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 73, č. 3 (1998), s. 92-96
 11. ADE Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum Kaposi - kazuistika recidívy / E. Minariková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 74, č. 5 (1999), s. 219-222
 12. ADE Farmakologické a biochemické aspekty mastocytózy / M. Péč ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 68, č. 4 (1993), s. 193-197
 13. ADE Massive gastrointestinal strongyloidiasis following corticostereoid therapy presenting with erythroderma and generalised lymphadenopathy / J. Péč ... [et al.]
  In: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. - Roč. 4, č. 3 (1994), s. 541-546
 14. ADE Fibrózne a fibrohistiocytové kožné nádory: klinické prípady atypického (pseudosarkomatózneho) benígneho fibrózneho histiocytómu a atypického fibroxantómu / E. Minariková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 79, č. 2 (2004), s. 67-70
 15. ADE Chronická HPV infekcia verukóznych dermálnych cýst / J. Péč ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 72, č. 4 (1997), s. 143-147
 16. ADE Melanodermia a viscerálna melanóza u pacientov s metastazujúcim melanoma malignum (vlastné pozorovanie a prehľad literatúry) / J. Péč ml. ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 72, č. 5 (1997), s. 179-184
 17. ADE Klinické využitie S-100 proteínu ako nádorového markera malígneho melanómu / E. Minariková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 78, č. 4 (2003), s. 156-158
 18. ADE Cysty z potných žliaz - klinický prípad apokrinného hidrocystómu / E. Minariková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 78, č. 5 (2003), s. 206-208
 19. ADE Klasifikácia mastocytózy vo vzťahu ku kožným prejavom ochorenia - kutánna mastocytóza / J. Péč ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 75, č. 6 (2000), s. 259-264
 20. ADE Extrakutánna mastocytóza u pacientov s difúznou kožnou mastocytózou a s urticaria pigmentosa / J. Péč ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 76, č. 1 (2001), s. 3-8
 21. ADE Výskyt klinicko-histopatologických typov malígnych melanómov a ich lokalizácií u pacientov v Žilinskom kraji, okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava v rokoch 1997 - 1999 / E. Minariková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 76, č. 3 (2001), s. 122-125
 22. ADE Kongenitálne pigmentové névy / E. Minariková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 76, č. 2 (2001), s. 59-62
 23. ADE Primárne kožné CD30-pozitívne (CD30+) T-lymfoproliferatívne ochorenie: papulosis lymphomatoides / E. Minariková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 75, č. 3 (2001), s. 138-142
 24. ADE Predoperačné stanovenie hrúbky melanómov s použitím 20MHz sonografie / E. Minariková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 82, č. 3 (2007), s. 136-139
 25. ADF Activity of Skin Cancer Clinic at Martin University Hospital in 2017 / Eva Minariková, Markéta Smolárová, Milan Minarik
  In: Acta Medica Martiniana [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 1 (2018), s. 21-29 [print]
 26. ADF Acyklovir v liečbe ťažkých foriem herpetickej infekcie u imunodeficitných stavov / E. Minariková ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 72, č. 2 (1992), s. 65-66
 27. ADF Interferón alfa 2b (Intron A-Schering), liečba niektorých klinicky závažných a komplikovaných dermatologických ochorení. / E. Mináriková ... [et al.]
  In: Československá dermatologie. - Roč. 67, č. 6 (1992), s. 339-346
 28. ADF Diferenciálna diagnóza malígneho melanómu / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: Diagnóza. - Roč. 2, č. 2 (1995), s. 66-71
 29. ADF Melanínové pigmentácie slizníc ústnej dutiny / D. Statelová... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 20, č. 1 (2010), s. 35-40
 30. ADF Malignant melanoma of the neck / V. Čalkovský ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 8, č. 3 (2008), s. 37-44
 31. ADF Anatomická distribúcia a výskyt nových prípadov malígnych melanómov za dve sledované obdobia desiatich rokov (1992-2001) a piatich rokov (2005-2009) / E. Minariková, M. W. Targjerd
  In: Derma. - Roč. 11, č. 2 (2011), s. 3-7
 32. ADF Algoritmus histopatologickej diagnostiky kožných vaskulitíd / K. Adamicová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 30-35
 33. ADF Kaposi's sarcoma versus Kaposi-like hemangiomatous lessions / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 7, č. 1 (2007), s. 17-22
 34. ADF Využitie vysokofrekvenčnej 20 MHz sonografie na predoperačné meranie hrúbky malígnych melanómov / A. Kozárová, E. Minariková
  In: Derma. - Roč. 15, č. 4 (2015), s. 8-13
 35. ADF Practical use of high-resolution 20Mhz ultrasonography in dermatovenerology / A. Kozárová, E. Minariková, T. Pappová
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 22-31
 36. ADF Prípad acne fulminans a Crohnovej choroby liečenej infliximabom a azathioprinom a prehľad problematiky / K. Vorčáková... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 1, č. 1 (2013), s. 10-13
 37. ADF Histiocytóza s Langerhansových buniek u pacientky s pilocytárnym astrocytómom / V. Manduchová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 54-58
 38. ADF Úskalia dermatoskopickej diagnostiky lentigo maligna, in situ melanómu / E. Minariková, M. Bobrovská
  In: Derma. - Roč. 14, č. 2 (2014), s. 3-7
 39. ADF Kazuistický prípad sklerotizujúceho dentrického modrého névu / E. Minariková, M. Bobrovská
  In: Derma. - Roč. 14, č. 2 (2014), s. 25-27
 40. ADF Dermoscopy as a valuable tool in diagnosis of nodular amelanotic melanoma and nodular basal cell carcinoma / M. Smolárová, E. Minariková
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 21-27
 41. ADF Identification on the age related skin changes using high-frequency ultrasound / A. Kozárová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, š. 1 (2017), s. 15-20
 42. ADF Činnosť Ambulancie nádorových ochorení kože Univerzitnej nemocnice Martin v roku 2014 / E. Minariková
  In: Derma. - Roč. 15, č. 3 (2015), s. 3-6
 43. ADF Genitálne a labiálne melanocytové makuly / E. Mináriková, M. Bobrovská
  In: Derma. - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 3-9
 44. ADF Problémy diagnostiky a liečby vaskulitíd s kožným postihnutím / E. Minariková... [et al.]
  In: Derma. - Roč. 9, č. 4 (2009), s. 6-11
 45. ADF Fotodynamická liečba používaná pre liečbu aktinických keratóz a bazocelulárnych karcinómov v Ambulancii nádorových ochorení kože v UNM / E. Minariková
  In: Derma. - Roč. 16, č. 4 (2016), s. 16-21
 46. ADF Metotrexát, liečba vybratých dermatóz, benefit injekčnej aplikačnej formy metotrexatu (metoject / K. Péčová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 42-49
 47. ADF Dermatoskopické znaky bazocelulárnych karcinómov / E. Minariková, M. Smolárová
  In: Derma. - Roč. 15, č. 2 (2015), s. 11-14
 48. ADF Orálne melanínové pigmentácie / D. Statelová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 1-2 (2015), s. 45-50
 49. ADM The value of high-frequency 20 MHz ultrasonography for preoperative measurement of cutaneous melanoma thickness / Andrea Kozárová ... [et al.]
  In: Acta dermatovenerologica Croatica. - Roč. 26, č. 1 (2018), s. 15-20
 50. ADM Droplet digital PCR for detection of BRAF V600E mutation in formalin-fixed, paraffin-embedded melanoma tissues: a comparison with Cobas (R) 4800, Sanger sequencing, and allele-specific PCR / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: American Journal of Translational Research [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 11 (2018), s. 3773-3781 [online]
 51. AED Malignant melanoma in necroptic material - an Immunohistochemical study / Ľ. Lauko ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom 21-22, 1994-1995. - ISBN 80-223-1051-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 25-30
 52. AEG Generalized melanosis with malignant melanoma metastazing into skin. A pathologic study with S-100 protein and HMB-45 / Ľ. Lauko ... [et al.]
  In: Pathology Research and Practice. - Roč. 189, č. 6-7 (1993), s. 737
 53. AEG Pathological study with S-100 protein and HMB-45 in rare cases of generalized melanosis with malignant melanoma metastasizing to skin and primary amelanotic melanoma cutis metastazising in the ocular muscles / J. Péč ... [et al.]
  In: Melanoma Research. - Roč. 3, suppl. 2 (1993), s. 33-34
 54. AEG Malignant melanoma - a study of selected immunohistochemical and plasma parameters / J. Péč ... [et al.]
  In: Journal of Investigative Dermatology. - Roč. 102, č. 4 (1994), s. 644
 55. AFC Klinicko-patologická problematika pigmentových lézií / E. Mináriková ... [et al.]
  In: Referátový výběr a aktuality z dermatologie. - Roč. 38, č. 4 (1996), s. 209-213
 56. AFD Pigmentové lézie sliznice ústnej dutiny a červene pier / D. Statelová... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 242-254
 57. AFD Technológia digitálnej PCR pre vyšetrenie mutácie BRAF V600E u pacientov s malígnym melanómom / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 94-99
 58. AFF Naevus spilus - Zrnitý lentiginózny névus / E. Minariková ... [et al.]
  In: II. Dermatohistopatologický seminár. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 7
 59. AFG Kongenitálny pigmentový névus / Ľ. Lauko ... [et al.]
  In: I. sjezd českých a slovenských patologů. - Hradec Králové : [s.n.], 1993. - S. 34
 60. AFG Klinicko-patologický pohľad na pigmentové lézie / E. Mináriková ... [et al.]
  In: Pražská dermatologická konferencia. - Praha : [s.n.], 1995. - [S. 2]
 61. AFG Kaposiho sarkóm v kožnej biopsii / K. Adamicová ... [et al.]
  In: 15. sjezd českých a slovenských patologů a 15. sjezd České společnosti histologických laborantů. - ISBN 978-80-7368-331-3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - S. 12
 62. AFG Prvé výsledky s použitím vysokofrekvenčnej 20MHz sonografie v predoperačnom vyšetrení malígnych melanómov / E. Minariková ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č.11 (2007), s. 28-29
 63. AFG Kaposiho sarkóm a podobné vaskulárne lézie v kožnej biopsii / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 11 (2007), s. 9-10
 64. AFG Perzistujúca lymfocytárna reakcia po poštípaní hmyzom ako iniciálny prejav diskoidného lupus erythematosus / S. Urbanček ... [et al.]
  In: 1. kongres českých a slovenských dermatovenerologů. - Brno : [s.n.], 2005. - S. 64
 65. AFG A comparison between preoperative sonographic thickness of malignant melanoma and postoperative histological Breslow thickness using high frequency 20 MHz ultrasound / A. Kozárová ... [et al.]
  In: 13th EADV Spring Symposium [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-7-1. - Atény : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.] [USB kľúč]
 66. AFG The practical value of 20MHz ultrasonography in dermatovenerology / A. Kozárová ... [et al.]
  In: 14th EADV 2017 : Spring Symposium [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-942552-0-1. - Brusel : EADV, 2017. - Nestr. [1 s.] [USB kľúč]
 67. AFH Zriedkavé nádorové lézie kože / E. Mináriková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 20-21
 68. AFH Pemphigus paraneoplasticus / J. Péč ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 28
 69. AFH "Jogger's toe" u diabetikov s onychomykózou, úspešne liečených lamisilom, imitujúce subunguálne melanoma malignum / J. Péč ... [et al.]
  In: 1. slovenský dermatovenerologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 31
 70. AFH Kardiovaskulárne odpovede počas ponáracieho reflexu u juvenilných hypertonikov / M. Zibolen ... [et al.]
  In: 18. celostátní nefrologická konference a 10. celostátní konference dialyzačních a transplantačních pracovníků. - Plzeň : [s.n.] 1985. - S. 10
 71. AFH Simulátory melanocytových lézií / Z. Maarouf ... [et al.]
  In: 12. Kongres Slovenskej a Českej spoločnosti patológov s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 2004. - S. 37
 72. AFH Kožné malígne melanómy v bioptickom materiáli / Ľ. Lauko ... [et al.]
  In: IV. zjazd slovenských a českých patológov s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1996. - [S. 5]
 73. AFH Vyhodnotenie najčastejších alergénov diagnostikovaných epikutánnymi testami Trolab za 3-ročné obdobie / E. Minariková
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 42
 74. AFH Komparácia tekutej biopsie s tkanivom v diagnostike malígneho melanómu s využitím technológie droplet digital PCR / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 29-30
 75. AFH Metastazujúci malígny melanóm / Ľ. Lauko ... [et al.]
  In: Súčasný stav rozvoja patológie z pohľadu dennej diagnostickej praxe [elektronický zdroj]. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 41 [CD-ROM]
 76. AFH Detekcia nových "drive" mutácií u pacientov s verifikovaným malígnym melanómom / B. Malicherová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 34-35
 77. AFH Kontaktná precitlivelosť na textilné farbivá a prídavné látky / I. Chromej ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 81, č. 4 (2006), s. 227
 78. AFH Starostlivosť o suchú kožu pri atopickej dermatitíde v detskom veku / T. Péčová, E. Minariková
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 17
 79. AFL Malígne melanocytárne lézie - analýza / Ľ. Lauko ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 14
 80. AFL Maligný melanóm v našom registri / Ľ. Lauko ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 53-54
 81. BCI Clinical dermatovenerology / E. Minariková
  Bratislava : Comenius University, 2011
 82. BCI Ultrazvukový atlas kože / E. Minariková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 83. BCI Vybrané benígne a malígne kožné nádory / E. Minariková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 84. BDE Kazuistický prípad pacienta s blastickým NK-bunkovým lymfómom, syn. CD4+/CD56+ hematodermická neoplázia, syn. včasná plazmacytoidná leukémia/lymfóm z dendritických buniek / E. Minariková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 83, č. 4 (2008), s. 204-208
 85. BDE Hlboko penetrujúci névus / E. Minariková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 77, č. 1 (2002), s. 45
 86. BDE Atypický fibroxantóm / E. Minariková ... [et al.]
  In: Československá dermatologie. - Roč. 77, č. 2 (2002), s. 88
 87. BDF Percento výskytu malígneho melanómu kože stúpa / V. Strmeňová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 5, č. 5-6 (1995), s. 11-13
 88. BDF Tri kazuistické prípady pigmentových lézií dutiny ústnej a pier / E. Minariková ... [et al.]
  In: Derma. - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 21-23
 89. BDF Kazuistický prípad atypického mykobaktérioveho ochorenia: akváriový granulóm, syn. swimming pool granuloma / E. Minariková ... [et al.]
  In: Derma. - Roč. 7, č. 2 (2007), s. 8-11
 90. BDF Diagnostika malígneho melanómu / S. Urbanček, E. Minariková
  In: Onkológia. - Roč. 8, č. 3 (2013), s. 142-146
 91. BDF Kazuistický prípad bazoskvamózneho karcinómu a lentigo maligna v jednej lézii na nose / E. Minariková, M. Bobrovská
  In: Derma. - Roč. 11, č. 2 (2011), s. 22-24
 92. BDF Diagnostika malígneho melanómu / M. Bobrovská ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 4, č. 3 (2009), s. 144-148
 93. BDF Incidencia malígneho melanómu kože / V. Strmeňová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 12.(26), č. 7-8 (2002), s. 261-262
 94. BDF Pigmentový vretenobunkový névus, syn. Reedov névus - dva kazuistické prípady / . E. Minariková, M. Bobrovská
  In: Derma. - Roč. 11, č. 4 (2011), s. 22-25
 95. BDF Klinické obrazy lentigo maligna, in situ melanómu / E. Minariková
  In: Derma. - Roč. 17, č. 2 (2017), s. 7-11
 96. BDF Zhodnotenie trojročnej činnosti mykologickej ambulancie Dermatovenerologickej kliniky Martinskej fakultnej nemocnice / E. Minariková... [et al.]
  In: Derma. - Roč. 9, č. 4 (2009), s. 17-22
 97. BFA Kongenitálne pigmentové névy v materiáli Martinskej fakultnej nemocnice, ich riziká a možnosti liečby / E. Minariková ... [et al.]
  In: V. Vědecká konference dětské dermatologie s mezinárodní účastí. - Brno : [s.n.], 2000. - [S. 6]
 98. BFA Význam molekulovo-genetickej diagnostiky malígneho melanómu / B. Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 11, S1 (2017), s. 21-21
 99. BFA Detection of BRAF V600E mutation by droplet digital PCR in plasma of patients with malignant melanoma / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: European Human Genetic Conference [elektronický dokument]. - Viedeň : Wiener Medizinische Akademie, 2018. - S. [1-1] [online]
 100. BFB Využitie vysokofrekvenčnej ultrasonografie v dermatovenerológii / A. Kozárová ... [et al.]
  In: 10. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 22
 101. BFB Akváriový granulóm - tri prípady histologicky stanovenej diagnózy / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Patológia infekčných a geografických chorôb. - ISBN 978-80-8056-625-8. - Bratislava : Vydavateľstvo KT, 2008. - S. 17
 102. BFB Detekcia mutácie BRAF V600E u pacientov s malígnym melanómom s využitím tekutej biopsie / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 12, č. S1 (2018), s. 19-20
 103. BFB Technológia digitálnej PCR pre vyšetrenie BRAF V600E mutácie v parafínových bločkoch z tkanív fixovaných formalínom u pacientov s malígnym melanómom / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 12, č. S1 (2018), s. 20-21
 104. EDJ Činnosť Ambulancie nádorových ochorení kože Univerzitnej nemocnice Martin v roku 2016 / E. Mináriková, A. Kozárová
  In: Derma. - Roč. 17, č. 4 (2017), s. 7-13
 105. EDJ Klasifikácia kožných malígnych lymfómov podľa novej klasifikácie SZO (2008) / L. Plank ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 4, č. 3 (2009), s. 160-163
 106. EDJ Melanómová komisia MFN v Martine / Ľ. Lauko ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. - ISBN 80-88866-17-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 212-219