Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADF Metotrexát, liečba vybratých dermatóz, benefit injekčnej aplikačnej formy metotrexatu (metoject / K. Péčová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 42-49
 2. ADF Extramamárna vulvárna Pagetová choroba s klinickými prejavmi lichen sclerosus - kazuistika / T. Pappová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 66-68
 3. ADF Využitie vysokofrekvenčnej 20 MHz sonografie na predoperačné meranie hrúbky malígnych melanómov / A. Kozárová, E. Minariková
  In: Derma. - Roč. 15, č. 4 (2015), s. 8-13
 4. ADF Cutaneous paraneoplastic manifestation (Morphea, Lichen sclerosus) - two case report / T. Pappová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 28-32
 5. ADF Syfilis - aktuálny problém / L. Miklošová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 25-29
 6. ADF Vysokofrekvenčná 20 MHz ultrasonografia ako diagnostická metóda v dermatovenerológii / A. Kozárová
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 35-40
 7. ADF Identification on the age related skin changes using high-frequency ultrasound / A. Kozárová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, š. 1 (2017), s. 15-20
 8. ADF Extramammary Paget's disease versus lichen sclerosus / T. Pappová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 43-46
 9. ADF Practical use of high-resolution 20Mhz ultrasonography in dermatovenerology / A. Kozárová, E. Minariková, T. Pappová
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 22-31
 10. ADF Bulózna forma lichen sclerosus / T. Pappová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 28-30
 11. ADM The value of high-frequency 20 MHz ultrasonography for preoperative measurement of cutaneous melanoma thickness / Andrea Kozárová ... [et al.]
  In: Acta dermatovenerologica Croatica. - Roč. 26, č. 1 (2018), s. 15-20
 12. AFG Malpozície umbilikálneho arteriálneho katétra / M. Kozár... [et al.]
  In: 31. Neonatologické dny. - ISBN 978-80-87562-40-6. - Ústi nad Labem : BOS, 2015. - S. 31
 13. AFG A comparison between preoperative sonographic thickness of malignant melanoma and postoperative histological Breslow thickness using high frequency 20 MHz ultrasound / A. Kozárová ... [et al.]
  In: 13th EADV Spring Symposium [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-7-1. - Atény : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.] [USB kľúč]
 14. AFG Hepatocellular cancer associated with morphea / T. Pappová ... [et al.]
  In: 13th EADV Spring Symposium [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-7-1. - Atény : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.] [USB kľúč]
 15. AFG The practical value of 20MHz ultrasonography in dermatovenerology / A. Kozárová ... [et al.]
  In: 14th EADV 2017 : Spring Symposium [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-942552-0-1. - Brusel : EADV, 2017. - Nestr. [1 s.] [USB kľúč]
 16. AFG Extragenital lichen sclerosus with bullous formation / T. Pappová ... [et al.]
  In: 14th EADV 2017 : Spring Symposium [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-942552-0-1. - Brusel : EADV, 2017. - Nestr. [1 s.] [USB kľúč]
 17. AFH Nethertonov syndróm alebo čo sa môže skrývať za erytrodermiou novorodenca / Mária Zeliesková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 33-33
 18. BDF Pemphigoid gestationis (synonymum herpes gaestationis, dermatitis multiformis gestationis), prehľad a kazuistika / T. Ryant ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 3 (2017), s. 31-36
 19. BDF Extragenitálny lichen sclerosus a lokalizovaná sklerodermia ako paraneoplastický syndróm, 2 kazuistiky / T. Pappová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 31-34
 20. BFB Využitie vysokofrekvenčnej ultrasonografie v dermatovenerológii / A. Kozárová ... [et al.]
  In: 10. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 22
 21. EDJ Činnosť Ambulancie nádorových ochorení kože Univerzitnej nemocnice Martin v roku 2016 / E. Mináriková, A. Kozárová
  In: Derma. - Roč. 17, č. 4 (2017), s. 7-13