Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ABA Brušná chirurgia v detskom veku / Daniel Bočinec ... [et al.]
  In: Moderné trendy v detských chirurgických odboroch : 2. - ISBN 978-80-7228-746-8. - Ostrava : Librex Publishing, 2019. - S. 160-460 [15 AH]
 2. ACB Klinická propedeutika ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie / Ž. Fetisovová a kol.
  Martin : Osveta, 2012
 3. ACD Náhle príhody brušné - zápalové, ileózne a krvácanie z tráviaceho traktu / T. Mikolajčík
  In: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-72-1. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015. - Nestr. [112 s.] [4,60AH] [online]
 4. ADC Successful recanalization acute superior mesenteric artery thromboembolic occlusion by a combination of intraarterial thrombolysis and mechanical thrombectomy with a carotid filter / K. Zeleňák... [et al.]
  In: Cardiovascular and Interventional Radiology. - Roč. 36, č. 3 (2013), s. 844-847
 5. ADE Akútne cholecystitídy u diabetikov / L. Šutiak ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 82, č. 5 (2003), s. 250-253
 6. ADE Dehiscencia laparotómie po hysterektómii - manažment hojenia rany / D. Karasová... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 77, č. 6 (2012), s. 486-491
 7. ADE Laparoskopická distálna pankreatektómia pre neuroendokrinné nádory pankreasu - prvé skúsenosti / P. Kyčina... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 90, č. 3 (2011), s. 200-206
 8. ADE Ovariálny hyperstimulačný syndróm v diferenciálnej diagnostike náhlej brušnej príhody / A. Mikolajčík... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 89, č. 7 (2010), s. 402-405
 9. ADE Diabetická noha z pohľadu chirurga / D. Mištuna ... [et al.]
  In: Praktická flebologie. - Roč. 13, č. 1 (2004), s. 39-41
 10. ADE Lymfóm žalúdka ako príčina masívneho krvácania u pacienta s Castlemanovou chorobou / M. Smolár... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 89, č. 5 (2010), s. 320-324
 11. ADE Edukácia pacienta pred laparoskopickou cholecystektómiou / Ľ. Mikolajčíková ... [et al.]
  In: Profese. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 6-8
 12. ADF Chirurgická liečba gastroezofagealného refluxu - naše skúsenosti / L. Šutiak ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 2, č. 3 (2003), s. 185-188
 13. ADF Cholelitiáza a akútna pankreatitída / F. Zavarský ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 69, č. 2 (1990), s. 114-118
 14. ADF Meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus (MRSA) v chirurgii / M. Smolár... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 6, č. 3-4 (2009), s. 13-15
 15. ADF Následky poranenia artérií končatín / F. Zavarský ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 61, č. 9 (1982), s. 579-584
 16. ADF Edukačný plán pred lobektómiou u pacienta so zhubným nádorom pľúc / J. Kohútová... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 7, suppl. (2010), s. 13-14
 17. ADF Problematika subfrenických abscesov / J. Macko ... [et al.]
  In: Informační zpravodaj. - Roč. 31, č. 2 (1990), s. 127-134
 18. ADF Poranenie pankreasu u detí / F. Zavarský ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 65, č. 3 (1986), s. 191-197
 19. ADF Použitie laparoskopie pri liečbe ťažkej akútnej pankreatitídy / L. Šutiak ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 5, č. 4 (2008), s. 21-27
 20. ADF Treatment results of non-varicose bleeding from upper gastrointestinal tract / A. Mikolajčík...[et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 112, č. 6 (2011), s. 327-331
 21. ADF Laparoskopická distálna resekcia pankreasu / R. Kyčina... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 7, č. 4 (2010), s. 4-10
 22. ADF Interdisciplinárna spolupráca pri liečbe rozsiahleho tumoru malej panvy - kazuistika / L. Šutiak ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 3, č. 6 (2006), s. 30-31
 23. ADF Neuroendokrinné nádory distálneho pankreasu - možnosti laparoskopickej resekcie / R. Kyčina... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 10, č. 4 (2011), s. 209-213
 24. ADF Včasná diagnostika pacientov s diabetickou nohou / D. Mištuna ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 14.(28.), č. 5-6 (2004), s. 144-146
 25. ADF Komplikácie cholecystolitiázy u diabetika / L. Šutiak ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 177-179
 26. ADF Ťažká hyponatrémia po liečbe terlipresínom u pacientky s chirurgicky neošetriteľným krvácaním do gastrointestinálneho systému / M. Vojtko ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 4 (2014), s. 151-153
 27. ADF The significance of clinical markers in the prediction of hemodynamic and cardiac complications of capnoperitoneum in patients at risk / J. Janík ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 106, č. 4-5 (2005), s. 155-162
 28. ADF Využitie denzitometrickej metódy pri analýze lipidického zloženia mozgu a mozočku morčiat / D. Dobrota ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 76, č. 3 (1981), s. 308-314
 29. ADM Absces pečene ako zriedkavá komplikácia PEG / Marek Smolár ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 98, č. 5 (2019), s. 219-222
 30. AED Diagnostika a chirurgická liečba gastroezofageálnej refluxnej choroby / L. Šutiak ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 3. - ISBN 80-88866-29-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin a Martinská fakultná nemocnica, 2004. - S. 314-321
 31. AFC Možnosti prevencie flebitídy u pacientov s periférnou venóznou kanylou / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: 10. Královéhradecké ošetřovatelské dny. - ISBN 80-86225-60-7. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2004. - S. 98-99
 32. AFD Infekcie vyvolané kmeňmi staphylococcus aures u chirurgických pacientov / M. Smolár... [et al.]
  In: Ružomberské zdravotnícke dni - 4. ročník. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva. - ISBN 978-80-8084-539-1. - Ružomberok : Verbum, 2010. - S. 382-386
 33. AFD Markery sepsy a ich význam u pacientov v chirurgii / M. Smolár... [et al.]
  In: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva. - ISBN 978-80-8084-407-3. - Ružomberok : Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, 2009. - S. 313-317
 34. AFD Význam monitorovania vnútrobrušného tlaku u pacientov na JIS / M. Smolár... [et al.]
  In: Ružomberské zdravotnícke dni - 7. ročník. - ISBN 978-80-8084-951-1. - Ružomberok : Verbum, 2012. - S. 46-51
 35. AFD Dôležité aspekty hojenia rán / M. Smolár... [et al.]
  In: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva. - ISBN 978-80-8084-629-9. - Ružomberok : Verbum, 2010. - S. 93-99
 36. AFD Liečba krvácania z lézií žalúdka a dvanástnika intravenózne podaným omeprazolom (LOSECr 40mg inf. sicc) / R. Hyrdel ... [et al.]
  In: Súčasné trendy v liečbe akútneho krvácania z hornej časti zažívacieho traktu nevarikóznej etiológie. - Bratislava : AstraZeneca, 2000. - S. 8-9
 37. AFD Zriedkavé nádory pankreasu / V. Straka ... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Tom. 53, suppl. 1 (1996), s. 103-107
 38. AFG Treatment of severe acute pancreatitis by laparoscopy / L. Šutiak... [et al.]
  In: European Surgery-Acta Chirurgica Austriaca. - Roč. 41, suppl. 229 (2009), s. 20
 39. AFG Haemostatic disorders in patients with gastrointestinal cancer / R. Kyčina... [et al.]
  In: European Surgery-Acta Chirurgica Austriaca. - Roč. 42, suppl. 235 (2010), s. 24
 40. AFG Syndróm ovariálnej hyperstimulácie imitujúci náhlu brušnú príhodu / A. Mikolajčík ... [et al.]
  In: V. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. - Nové Město na Moravě : [s.n.], 2001. - S. 53
 41. AFG Comparison on freshly prepared and frozen cells from colorectal cancer surgical samples for phenotyping experiment: a pilot study / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Annals of Oncology. - Roč. 30 (2019), s. 778-778
 42. AFG Náhle brušné príhody trochu inak / M. Smolár... [et al.]
  In: Endoskopie. - Roč. 20, suppl. A (2011), s. A5
 43. AFG Možnosti liečby nevarikózneho krvácania z horného GIT / I. Daňová... [etal.]
  In: Hojení ran. - Roč.4, suppl. 1 (2010), s. 7-8
 44. AFG Recurrent pancreatic malignant vipoma amenable to duodenopancreatectomy overview and a case report / M. Straka ... [et al.]
  In: 6th Annual Meeting of the European Society of Surgery. - Budapest : [s. n.], 2002. - S. 142-143
 45. AFG Kryoterapia niektorých benígnych ochorení anorekta / J. Lúčan ... [et al.]
  In: 10. Setkáni českých a slovenských chirurgů na Moravě. - Nové Mésto na Moravě : [s.n.], 2008. - S. A.8
 46. AFH Chirurgická liečba GER v detskom veku / A. Mikolajčík... [et al.]
  In: 16. Prešovský pediatrický deň. - ISBN 978-80-971836-1-5. - Prešov : Amedi, 2014. - S. 14S
 47. AFH Algoritmus diagnostiky a liečby nevarikózneho krvácania z horného tráviaceho traktu / A. Mikolajčík ... [et al.]
  In: XVI. Nitriansky chirurgický deň. - Nitra : [s.n.], 2003. - [S. 1]
 48. AFH Endoskopická diagnostika a liečba nevariceálneho krvácania z horného GIT-u / M. Horáková ... [et al.]
  In: XVI. Nitriansky chirurgický deň. - Nitra : [s.n.], 2003. - [S. 1]
 49. AFH Výsledky liečby cholelitiázy a cholecystitídy u pacientov pokročilého veku / F. Zavarský ... [et al.]
  In: XXIV. československý chirurgický kongres. - Košice : [s.n.], 1987. - [S. 1]
 50. AFH Závažné komplikácie akútnej pankreatitídy / F. Zavarský ... [et al.]
  In: XXIV. československý chirurgický kongres. - Košice : [s.n.], 1987. - [S. 1]
 51. AFH Príčiny ileóznych stavov u detí v našom materiáli / M. Dragula ... [et al.]
  In: XXXII. celostátní sjezd dětských chirurgů. - Praha : [s.n.], 1987. - [S. 13
 52. AFH Abdominal compartment syndrome a multiorgánové zlyhanie u chirurgického pacienta / M. Smolár... [et al.]
  In: 6. Slovenský chirurgický kongres; 39. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov. - ISBN 978-80-7097-969-3. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika, 2012. - S. 19
 53. AFH Limituje pohlavie infekčné komplikácie typu SSI v chirurgii? / D. Mištuna... [et al.]
  In: 6. Slovenský chirurgický kongres; 39. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov. - ISBN 978-80-7097-969-3. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika, 2012. - S. 25
 54. AFH Laparoskopická drenáž pri akútnej pankreatitíde / Ľ. Šutiak ... [et al.]
  In: Dies Jessenii XVII. - Košice : Lekárska fakulta UPJŠ, 2007. - S. 17
 55. AFH Výskyt stómií a ich ošetrovanie / J. Lúčan ... [et al.]
  In: 2. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou a 31. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov. - Prievidza : [s.n.], 1999. - S. 18
 56. AFH Využitie audiovizuálnej techniky v pregraduálnej výučbe chirurgie / D. Golian ... [et al.]
  In: 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní "Štúdium medicíny v treťom tisícročí". - ISBN 80-88866-14-6. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 24
 57. AFH Markery a monitorovanie pacientov s kolorektálnym karcinómom / M. Ďurčo ... [et al.]
  In: II. celoštátna konferencia Martinské dni mladých zdravotníkov. - Martin : [s. n.], 1990. - S. 15-16
 58. AFH Lipidické zloženie mozgu a mozočku morčiat / D. Dobrota ... [et al.]
  In: Celoštátne biochemické dni. - Bratislava : [s.n.], 1980. - S. 14
 59. AFH Zahájenie dlhodobej domácej liečby kyslíkom u pacientov s fibrotizujúcim alveolitídami a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc-porovnávacia štúdia / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Intesticiálne pľúcne procesy & chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba. - Martin : JLF UK, 1996. - [S. 1]
 60. BDF Nové možnosti laboratórnej diagnostiky sepsy u chirurgických pacientov / M. Smolár... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 6, č.3-4 (2009), s. 16-20
 61. BDF Interdisciplinárny prístup k terapii hemodynamicky závažného krvácania z horného tráviaceho traktu-kazuistika / A. Mikolajčík ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 5, č. 4 (2008), s. 9-13
 62. BFA Zriedkavá neskorá komplikácia duodenobiliárnej drenáže (kazuistika) / M. Vojtko... [et al.]
  In: 12. Dny mladých chirurgů. Sborník abstrakt. - Praha : ČSL JEP, 2012. - S. 43-44
 63. BFA Nové možnosti diagnostiky sepsy u chirurgických pacientov / M. Smolár... [et al.]
  In: Hojení ran. - Roč.4, suppl. 1 (2010), s. 45
 64. BFA Kvalita života stomikov na Slovensku / J. Lúčan ... [et al.]
  In: 7. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. - Nové Město na Moravě : [s. n.], 2004. - S. 36
 65. BFA CA prsníka u muža / J. Lučan ... [et al.]
  In: 8. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. - Nové Město na Moravě : [s.n.], 2005. - S. 12
 66. BFB Zriedkavý syndróm ovariálnej hyperstimulácie v diferenciálnej diagnostike náhlej brušnej príhody / M. Smolár... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 8, suppl. (2011), s. 18
 67. BFB Zmeny hemostázy pri malígnom ochorení GIT / R. Kyčina ... [et al.]
  In: 15. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - ISBN 978-80-223-2478-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 64
 68. DAI Krvácanie z horného tráviaceho traktu nevarikozného pôvodu. Algoritmus diagnostiky a liečby / A. Mikolajčík ; školiteľ F. Zavarský
  Martin : [s.n.], 2004