Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Donor Body Mass Index as a Risk Factor for Delayed Onset of Graft Function / Juraj Miklušica ... [et al.]
  In: Progress in Transplantation. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 87-90
 2. ADC Leptin - A new marker for development of post-transplant diabetes mellitus? / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications. - Roč. 32, č. 9 (2018), s. 863-869
 3. ADC Role of sex in post-transplant diabetes mellitus development: Are men and women equal? / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications. - Roč. 33, č. 4 (2019), s. 315-322
 4. ADC Degenerative Lumbar Spondylolisthesis: Biochemical Aspects and Evaluation of Stabilization Surgery Extent in Terms of Adjacent Segment Disease Theory / Juraj Šutovský ... [et al.]
  In: World Neurosurgery [elektronický dokument]. - Roč. 121 (2019), s. E554-E565 [print]
 5. ADC Twelve-Month and Five-Year Analyses of Risk Factors for New-Onset Diabetes after Transplantation in a Group of Patients Homogeneous for Immunosuppression / I. Dedinská... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 47, č. 6 (2015), s. 1831-1839
 6. ADC Complications of liver resection in geriatric patients / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Annals of Hepatology. - Roč. 16, č. 1 (2017), s. 149-156
 7. ADC Incidence of Diabetes Mellitus After Kidney Transplantation in Slovakia: Multicentric, Prospective Analysis / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 48, č. 10 (2016), s. 3292-3298
 8. ADC Flow Cytometry Panel-Reactive Antibody Screening of Anti-HLA Antibodies in the Waiting List Significantly Reduces the Occurrence of Acute Rejection After Kidney Transplantation / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 49, č. 8 (2017), s. 1719-1723
 9. ADE Cystický feochromocytóm, imitujúci cystu pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 87, č. 6 (2008), s. 306-310
 10. ADE Obezita - kľúčový rizikový faktor pre diabetes mellitus po transplantácii obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 4, č. 3 (2015), s. 191-194
 11. ADE Perforation of terminal ileum as a rare complication of an early post-transplant course / I. Dedinská... [et al.]
  In: Journal of Clinical Case Reports. - Roč. 5, č. 11 (2015), č. čl. 631
 12. ADE Correlation between CMV Infection and NODAT / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Journal of Metabolic Syndrome [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2016), nestr. [7 s.] [online]
 13. ADE Transplantácia obličky a metabolický syndróm / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 5, č. 2 (2016), s. 94-98
 14. ADF Príčiny neidentifikovania darcu orgánov / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 1, č. 2 (2005), s. 8-9
 15. ADF Použitie obličiek od marginálnych darcov / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 2, č. 1-2 (2006), s. 7-10
 16. ADF Transplantácie obličiek z pohľadu chirurga / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 2, č. 1-2 (2006), s. 4-6
 17. ADF Chirurgická liečba gastrointestinálnych karcinoidov s metastázami do pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 3 (2007), s. 132-137
 18. ADF N-acetylcysteín (NAC) podávaný u darcov orgánov pred mozgovou panangiografiou ako prevencia kontrastnej nefropatie / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 4, č. 2-3 (2009), s. 119-124
 19. ADF Možnosti chirurgickej liečby cholangiocelulárneho karcinómu / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 8, č. 1 (2009), s. 47-51
 20. ADF Urologické komplikácie po transplantácii obličky - retrospektívna analýza za 5-ročné obdobie (2013-2017) / Juraj Miklušica ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 1 (2018), s. 28-31
 21. ADF Vyšetrovanie potenciálneho žijúceho darcu obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, č. 12 (2013), s. 529-534
 22. ADF Metabolické účinky imunosupresívnej liečby / I. Dedinská... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 14, č. 27 (2014), s. 81-85
 23. ADF Peroperačná bioptizácia pankreasu pri nedoriešených chronických pankreatitídach / B. Palkoci ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 12, č. 4 (2015), s. 153-156
 24. ADF Krvácanie v chirurgii pečene / M. Pindura ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 97-99
 25. ADF Biliárne leaky po resekčných výkonoch na pečeni / M. Fani ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 2 (2014), s. 65-68
 26. ADF Effect of smoking on development of new onset diabetes mellitus after transplantation (NODAT) of kidney / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 14-21
 27. ADF Ureteral stenosis of transplanted kidney / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 2 (2017), s. 32-40
 28. ADF Primárne nádory pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 16, č. 3 (2017), s. 107-111
 29. ADM Biopsie transplantovaných obličiek - retrospektívna analýza / I. Dedinská... [et al.]
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 19, č. 4 (2013), s. 122-126
 30. ADM Is smoking a risk factor for metabolic syndrome? / I. Dedinská... [et al.]
  In: Diabetologia Kliniczna. - Roč. 3, č. 4 (2014), s. 136-143
 31. ADM Waist circumference as an independent risk factor for NODAT / I. Dedinská... [et al.]
  In: Annals of Transplantation. - Roč. 20, 20. marec (2015), s. 154-159
 32. ADM Možnosti liečby ANCA asociovanej vaskulitídy v transplantovanej obličke / I. Dedinská... [et al.]
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 21, č. 1 (2015), s. 16-21
 33. ADM Arteriovenózna fistula po biopsii transplantovanej obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 21, č. 3 (2015), s. 74-78
 34. ADM Body mass index before kidney transplantation - principal risk factor for NODAT / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Diabetologia Kliniczna. - Roč. 5, č. 1 (2016), s. 1-6
 35. ADM Treatment of ormond disease and idiopathic membranous glomerulonephritis using rituximab / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Iranian Journal of Kidney Diseases. - Roč. 10, č. 5 (2016), s. 332-335
 36. ADM Surgical treatment of intrahepatic cholangiocarcinoma: A retrospective cohort study / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: International Journal of Surgery Open [elektronický zdroj]. - Roč. 4 (2016), s. 10-14 [online]
 37. ADM Transplantácia obličky u nespolupracujúceho pacienta / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 22, č. 4 (2016), s. 125-129
 38. ADM Cytokine and chemokine profile changes in patients with lower segment lumbar degenerative spondylolisthesis / J. Šutovský ... [et al.]
  In: International Journal of Surgery. - Roč. 43 (2017), s. 163-170
 39. ADM Metabolic syndrome and new onset diabetes after kidney transplantation / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. - Roč. 11, č. 3 (2017), s. 211-214
 40. ADM Correlation between CMV infection and posttransplantation new-onset diabetes mellitus / I. Dedinská ... [et al.]
  In: International Journal of Organ Transplantation Medicine. - Roč. 7, č. 3 (2016), s. 173-182
 41. ADN The role of proteinuria, paricalcitol and vitamin D in the development of post-transplant diabetes mellitus / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 119, č. 7 (2018), s. 401-407
 42. ADN Možnosti chirurgického riešenia pečeňových metastáz neuroendokrinných nádorov / Ľ. Laca... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 64, č. 7-8 (2015), s. 258-262
 43. ADN Polycystická choroba obličiek a transplantácia / I. Dedinská... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 64, č. 10 (2015), s. 368-371
 44. ADN Surgical treatment of hepatocellular carcinoma / Ľ. Laca... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 116, č. 9 (2015), s. 539-541
 45. ADN Chirurgická liečba intrahepatálneho cholangiokarcinómu / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 1 (2016), s. 512-513
 46. AEC Legislatíva odberov a transplantáciíí orgánov a tkanív v Slovenskej republike / J. Miklušica, Ľ. Laca
  In: Odběry orgánů k transplantaci. Odbery orgánov na transplantáciu. - ISBN 978-80-246-1964-4. - Praha : Karolinum, 2011. - S. 21-27 [online]
 47. AED Detekcia orgánového darcu / J. Miklušica
  In: Manuál transplantačného koordinátora. - ISBN 978-80-8063-336-3. - Martin : Osveta, 2010. - S. 11-13
 48. AED Zmeny hladín cytokínov a chemokínov u pacientov s degeneratívnou spondylolistézou dolného driekového segmentu / J. Šutovský ... [e al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 8 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-023-1. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 60-69 [online]
 49. AED Multiorgánový odber / J. Miklušica
  In: Inštrumentovanie - princípy, zásady, techniky a postupy. - ISBN 978-80-8063-423-0. - Martin : Osveta, 2014. - S. 275-279 [0,823AH]
 50. AED Korelácia hladín cytokínov s intenzitou a lokalizáciou nociceptívnej percepcie pri spondylolistéze / J. Šutovský ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-043-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2017. - S. 51- 58 [online]
 51. AFG FlowPRA Screening of antiHLA Antibodies in the Waiting List Significantly Reduces the Occurrence of Acute Rejection after Kidney Transplantation / Ivana Dedinská ...[et al.]
  In: Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 7S (2018), s. S573-S573 [print]
 52. AFG Leptin - a new marker of acute rejection? / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Nephrology Dialysis Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 33, č. Supplement 1 (2018), s. i583-i583 [print]
 53. AFG N- Acetylcysteine before cerebral angiography influences graft function after kidney transplantation from deceased donors / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Transplantation. - Roč. 86, 2S (2008), s. 53
 54. AFG Leptin - new marker for rejection of kidney trasplant? / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 7S (2018), s. S551-S551 [print]
 55. AFG Donor Body Mass Index as a Risk Factor for Delayed Onset of Graft Function / Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Ľudovít Laca
  In: Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 7S (2018), s. S768-S738 [print]
 56. AFG Brain det brain death confirmation cerebral angiography as an impact factor for graft function after kidney transplantation / B. Grandtnerová... [et al.]
  In: Transplantation. - Roč. 90,suppl. (2010), s. 582
 57. AFG The Role of Proteinuria, Paricalcitol and Vitamin D in the Development of Post-Transplant Diabetes Mellitus after Kidney Transplantation / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 7S (2018), s. S257-S258 [print]
 58. AFG Manažment pooperačných pankreatických fistúl po proximálnych pankreatoduodenektómiách / B. Palkóci... [et al.]
  In: 12. Dny mladých chirurgů. Sborník abstrakt. - Praha : ČSL JEP, 2012. - S. 30
 59. AFH Príčiny neidentifikovania darcu orgánov / J. Miklušica ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 6
 60. AFH Závažný prípad kalcifylaxie u pacientky po transplantácii obličky / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 32. Kongres Slovenkej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Lubovnianské kúpele : [s.n.], 2007. - S. 7
 61. AFH Resekčná liečba benígnych a malígnych lézií pečene / L. Laca... [et al.]
  In: 11. Slovensko-Česko-Poľské sympózium endoskopickej chirurgie, 31. Stredoslovenské chirurgické dni, 7. Žilinský chirurgický deň. - Žilina : [s.n.], 2010. - S. 28
 62. AFH Non compliance pacienta po transplantácii obličky / S. Lauková-Valachová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Z1 (2016), s. 13
 63. AFH Súčasné výsledky darcovského programu v Transplantačnom centre (TC) Univerzitnej nemocnice Martin / D. Osinová ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 25
 64. AFH Body mass index darcu - rizikový faktor pre oneskorený nástup funkcie štepu / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 21
 65. AFH Primárne riešenia stenóz ureteru po transplantácii obličky / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 74
 66. AFH Výber správnej indukcie - aké máme možnosti? / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 35
 67. AFH Obesity and posttransplant diabetes mellitus in Slovakia / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 53, č. 9, suppl. 2 (2017), s. S562
 68. AFK Cerebral angiography and organ harvesting / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 12th ESOT Congress and 14th ETCO Congres [elektronický zdroj]. - Geneva : ESOT-ETCO, 2005. - Nestr. [2 s.] [online]
 69. BCI Základy pre odbery orgánov a transplantácie obličiek / I. Dedinská, J. Miklušica
  Turany : P + M, 2015
 70. BDF Ultrasonografia transplantovanej obličky: fyziologický obraz, akútna rejekcia a hydronefróza / I. Dedinská... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 60, č. 11 (2011), s. 485-486
 71. BDF Diabetes mellitus po transplantácii / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 17, č. 6 (2017), s. 239-241
 72. BFA Kalcifylaxia - kazuistika / T. Vodičková... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 57, č. 5, příloha 1 (2011), s. 1P33
 73. BFA Novovzniknutý diabetes mellitus po transplantácii (NODAT) - analýza rizikových faktorov / I. Dedinská... [et al.]
  In: 5. Česko-slovenský transplantačný kongres. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 31
 74. BFA Starostlivosť o darcu orgánov na OAIM - možnosti využitia hormonálnej resuscitácie / D. Osinová... [et al.]
  In: 5. Česko-slovenský transplantačný kongres. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 54
 75. BFA 10 ročné skúsenosti s využitím ECD darcov v transplantačnom centre Univerzitnej nemocnice Martin (2004-5/2014) / J. Miklušica... [et al.]
  In: 5. Česko-slovenský transplantačný kongres. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 27
 76. BFA Biopsie transplantovaných obličiek v TC Martin / I. Dedinská... [et al.]
  In: 5. Česko-slovenský transplantačný kongres. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 56
 77. BFA Is CMV infection a real risk factor for nex onset diabetes mellitus after transplantation? / I. Dedinská... [et al.]
  In: ESOT 2015 : 17th Congress of the European Society of Organ Transplantation. - Brusel : [s.n.], 2015. - [S. 19] [online]
 78. BFA Waits circumference as an independent risk factor for new onset diabetes after transplantation / I. Dedinská... [et al.]
  In: ESOT 2015 : 17th Congress of the European Society of Organ Transplantation [elektronický zdroj]. - Brusel : [s.n.], 2015. - Nestr. [S. 19] [online]
 79. BFA Reasons organ donors are not identified and harvested / J. Miklušica ... [et al.]
  In: 4t SICO Meeting. Congress Book. - Wroclaw : [s.n.], 2006. - S. 72
 80. BFB Buschke-Lowenstein tumor - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 8, suppl. (2011), s. 6
 81. BFB Kalcifylaxia u pacientky po transplantácii obličky - kazuistika / J. Miklušica... [et al.]
  In: 4. československý transplantačný kongres. - Bratislava : SLS, 2012. - S.
 82. BFB Aneuryzmorafia natívneho aneuryzmatického hemodyalizačného prístupu / I. Dedinská... [et al.]
  In: 35. Kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 31
 83. BFB AV fistula po biopsii transplantovanej obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: Nefrologické sympózium s medzinárodnou účasťou. - Martin : [s.n.], 2012. - S. 35
 84. BFB Diabetes mellitus po transplantácii obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: 37. Kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti. - Bratislava : SLS, 2015. - S. 45
 85. BFB Príprava príjemcu k transplantácii obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: 37. Kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti. - Bratislava : SLS, 2015. - S. 17
 86. DAI Rozšírené kritéria darcovstva obličiek u darcov s mozgovou smrťou / J. Miklušica
  Martin : [s.n.], 2018
 87. DAI Ischemicko-reperfúzne poškodenie obličiek pri transplantácii : kontrastná nefropatia. / J. Miklušica
  Martin : [s.n.], 2008
 88. GHG Diabetes Mellitus after Transplantation / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Annals of Transplantation Research [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2017), nestr. [4 s.] [online]