Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Transplantácie obličiek od žijúcich darcov / Ľ. Laca ... [et al.]
  Banská Bystrica : Enterprise, 2003
 2. AAB Chirurgia pečene / Ľ. Laca a kolektív
  Martin : Neografia, 2009
 3. AAB Rizikové faktory pre diabetes mellitus po transplantácii / I. Dedinská ... [et al.]
  Martin : Jozef Chajmík - Quick Print, 2017
 4. AAB Imunosupresia a novovzniknutý diabetes mellitus po transplantácii obličky / I. Dedinská... [et al.]
  Turany : P + M, 2014
 5. ABA Darcovstvo a transplantácie orgánov u detí / Ivana Dedinská, Ľudovít Laca
  In: Moderné trendy v detských chirurgických odboroch : 1. - ISBN 978-80-7228-745-1. - Ostrava : Librex Publishing, 2019. - S. 264-337 [3,2 AH]
 6. ABB Darcovstvo a transplantácie orgánov u detí / Ľ. Laca
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 288-339 [5,1AH]
 7. ABD Perioperačný manažment vnútrobrušných transplantácií / Ľ. Laca
  In: Perioperačný manuál chirurga. - ISBN 80-968653-2-3. - Bratislava : Ebner, 2002. - S. 180-197
 8. ACB Darovanie a transplantácie orgánov : učebnica transplantačnej chirurgie pre študijný odbor všeobecné lekárstvo. / Ľ. Laca
  Martin : Ľ. Laca, 2009
 9. ADC Role of sex in post-transplant diabetes mellitus development: Are men and women equal? / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications. - Roč. 33, č. 4 (2019), s. 315-322
 10. ADC Contribution of the Diagnosis and treatment of Life-Threatening Parasitosis Caused by the Parasite Echinococcus multilocularis / K. Šimeková ... [et al.]
  In: Vector-Borne and Zoonotic Diseases. - Roč. 17, č. 4 (2017), s. 225-228
 11. ADC Importance of arterial, venous and arteriovenous values of ABB parameters and glucose metabolies for assessment of resting lower extremity metabolism in healthy individuals and in patients with peripheral arterial occlussive disease / P. Ondruš ... [et al.]
  In: VASA-Journal of Vascular Diseases. - Roč. 18, č. 4 (1989), s. 269-272
 12. ADC Follow-up of the long-term effect of intraarterial vasodilator administration in patients with PAOD by means of changes in resting arterial and venous lactate and pyruvate levels, and in ABB parameters / P. Ondruš ... [et al.]
  In: VASA-Journal of Vascular Diseases. - Roč. 19, č. 3 (1990), s. 229-233
 13. ADC Treatment of acute humoral rejection in kidney transplantation with plasmapheresis / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 27, č. 1 (1995), s. 934-935
 14. ADC Folic acid supplementation and homocyst(e)ine level in renal transplant recipients / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 33, č. 1-2 (2001), s. 2049-2050
 15. ADC Induction Therapy With ATG Compared With Anti-IL2 Basiliximab in Low-Immunologic Risk Kidney Transplant Recipients / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 51, č. 10 (2019), s. 3259-3264
 16. ADC Importance of Markers of Sepsis in Surgical Patients / Marek Smolár ... [et al.]
  In: The American surgeon. - Roč. 84, č. 6 (2018), s. 1058-1063
 17. ADC Impact of Trough Levels of Tacrolimus on Kidney Function and Graft Survival in Short and Longer Periods After Renal Transplantation / Z. Žilinská ... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 48, č. 8 (2016), s. 2634-2643
 18. ADC Leptin - A new marker for development of post-transplant diabetes mellitus? / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications [elektronický dokument]. - Roč. 32, č. 9 (2018), s. 863-869 [print]
 19. ADC Complications of liver resection in geriatric patients / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Annals of Hepatology. - Roč. 16, č. 1 (2017), s. 149-156
 20. ADC The effects of occlusive techniques on the short-term prognosis after liver resections / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Hepato-Gastroenterology. - Roč. 53, č. 69 (2006), s. 576-579
 21. ADC Therapeutic angiogenesis for the critical limb ischemia decreases platelet activation / P. Chudý... [et al.]
  In: Platelets. - Roč. 25, č. 2 (2014), s. 132-134
 22. ADC Bleeding in acute pancreatitis treated by transcatheter arterial embolization with ethylene-vinyl alcohol copolymer (Onyx) / K. Zeleňák... [et al.]
  In: VASA-Journal of Vascular Diseases. - Roč. 41 č. 5 (2012), s. 380-382
 23. ADC Donor Body Mass Index as a Risk Factor for Delayed Onset of Graft Function / Juraj Miklušica ... [et al.]
  In: Progress in Transplantation. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 87-90
 24. ADC Twelve-Month and Five-Year Analyses of Risk Factors for New-Onset Diabetes after Transplantation in a Group of Patients Homogeneous for Immunosuppression / I. Dedinská... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 47, č. 6 (2015), s. 1831-1839
 25. ADC Incidence of Diabetes Mellitus After Kidney Transplantation in Slovakia: Multicentric, Prospective Analysis / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 48, č. 10 (2016), s. 3292-3298
 26. ADD Importance of complex diagnostic approach in differential diagnosis of alveolar echinococcosis / M. Szilágyiová... [et al.]
  In: Helminthologia. - Roč. 52, č. 4 (2015), s. 298-302
 27. ADD Occurrence of malignancies after kidney transplantation in adults: Slovak multicenter experience / Z. Žilinská ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Vol. 64, No. 2 (2017), s. 311-317
 28. ADE Použitie podtlakovej terapie pri fixácii meshovaných voľných kožných transplantátov / J. Ulianko ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 96, č. 1 (2017), s. 18-24
 29. ADE Skúsenosti s liečbou hepatoblastómu u najmenších detí. Využitie predoperačnej 3D virtuálnej analýzy MeVis pri resekciách pečene / J. Janek ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 96, č. 1 (2017), s. 25-33
 30. ADE Transplantácia obličky a metabolický syndróm / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 5, č. 2 (2016), s. 94-98
 31. ADE Neuroendokrinné nádory horného tráviaceho traktu, charakteristika a porovnanie efektivity lokalizačnej diagnostiky / R. Hyrdel... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 57, č. 12 (2011), s. 1017-1024
 32. ADE The methods of reconstruction of renal vessels anomalies and injuries rising during organ procurement / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 143, č. 2 (2000), s. 93-94
 33. ADE Úspešná liečba agranulocytózy vyvolanej karbimazolom pomocou rekombinantného granulocyty-makrofágy kolónie stimulujúceho faktora / A. Kreze ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 41, č. 7 (1995), s. 470-472
 34. ADE Nezvyčajná klinická prezentácia pečeňového yolk sac tumoru v periapendikálnej oblasti. Kazuistika a prehľad literatúry / K. Kajo... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 45, č. 4 (2009), s. 1013-116
 35. ADE Obezita - kľúčový rizikový faktor pre diabetes mellitus po transplantácii obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 4, č. 3 (2015), s. 191-194
 36. ADE Perforation of terminal ileum as a rare complication of an early post-transplant course / I. Dedinská... [et al.]
  In: Journal of Clinical Case Reports. - Roč. 5, č. 11 (2015), č. čl. 631
 37. ADE Záchrana ischemickej končatiny terapeutickou angiogenézou / R. Talapková ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 55, č. 3 (2009), s. 179-183
 38. ADE Limitácie resekcií pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 88, č. 3 (2009), s. 127-132
 39. ADE Hyperacute rejection of living related kidney graft caused by IgG endothelial specific antibodies with a negative monocyte cross-match / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Annals of Transplantation. - Roč. 7, č. 4 (2002), s. 52-54
 40. ADE Cystický feochromocytóm, imitujúci cystu pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 87, č. 6 (2008), s. 306-310
 41. ADE Correlation between CMV Infection and NODAT / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Journal of Metabolic Syndrome [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2016), nestr. [7 s.] [online]
 42. ADE Spolupráca slovenských centier pri transplantácii pečene v IKEM / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Folia Gastroenterologie a Hepatologie. - Roč. 3, Suppl. 1 (2005), s. S62-S68
 43. ADF Chirurgická liečba pankreaticko-pleurálnej fistuly (PPF) u pacienta s chronickou pankreatitídou - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 4 (2014), s. 156-158
 44. ADF Biliárne leaky po resekčných výkonoch na pečeni / M. Fani ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 2 (2014), s. 65-68
 45. ADF Effect of smoking on development of new onset diabetes mellitus after transplantation (NODAT) of kidney / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 14-21
 46. ADF Gender differencies in kidney transplantation - 10 year retrospective study / Lea Kováčiková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 18, č. 3 (2018), s. 24-29
 47. ADF Transplantácia hepatocytov / M. Hošala... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 51-53
 48. ADF Chirurgická liečba pacientov s Caroliho chorobou / M. Hošala... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 60-62
 49. ADF Diferenciálna diagnostika rezistencií na krku. Časť 1. zápalové zdurenia krčných lymfatických uzlín / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Praktické zubní lékařství. - Roč. 37, č. 4 (1989), s. 122-126
 50. ADF Diferenciálna diagnostika rezistencií na krku. Časť 2. benígne a malígne krčné neoplázie / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Praktické zubní lékařství. - Roč. 37, č. 5 (1989), s. 147-152
 51. ADF Vyšetrenie pacienta pred zaradením na čakaciu listinu na obličkovú transplantáciu / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 1, č. 2 (2005), s. 6-7
 52. ADF Neuroendokrinné nádory horného GIT-u a endoskopia / R. Hyrdel... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 9, č. 1 (2010), s. 20-25
 53. ADF Chirurgické komplikácie trvalej kardiostimulačnej terapie / P. Ondruš ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 67, č. 3 (1988), s. 151-157
 54. ADF Príčiny neidentifikovania darcu orgánov / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 1, č. 2 (2005), s. 8-9
 55. ADF Naše skúsenosti s chirurgickou liečbou difúznej peritonitídy po perforovanej apendicitíde / P. Ondruš ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 68, č. 12 (1989), s. 785-790
 56. ADF Ošetrovanie poranení končatinových ciev / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 69, č. 12 (1990), s. 810-813
 57. ADF Karcinóm mliečnej žľazy počas gravidity a laktácie / F. Veselý ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 95, č. 6 (1994), s. 264-266
 58. ADF Vplyv predoperačných diagnostických metód na správnosť voľby operačného výkonu na štítnej žľaze / P. Kothaj ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 95, č. 12 (1994), s. 558-561
 59. ADF Antibiotická profylaxia v maxilofaciálnej chirurgii / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Československá stomatologie. - Roč. 88, č. 1 (1988), s. 25-30
 60. ADF Použitie muskulokutánnych lalokov v rekonštrukčnej chirurgii hlavy a krku / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Československá stomatologie. - Roč. 89, č. 5 (1989), s. 341-345
 61. ADF Branchiogénny karcinóm / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Československá stomatologie. - Roč. 89, č. 2 (1989), s. 120-126
 62. ADF CT diagnostika benígnych neoplázií a zápalových ochorení krku / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Československá stomatologie. - Roč. 89, č. 6 (1989), s. 430-436
 63. ADF CT diagnostika metastatických krčných lymfadenopatií. Časť 1: Predliečebné CT vyšetrenie / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Československá stomatologie. - Roč. 90, č. 1 (1990), s. 11-16
 64. ADF CT diagnostika metastických krčných lymfadenopatií / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Československá stomatologie. - Roč. 90, č. 4 (1990), s. 292-297
 65. ADF Problematika renálnej čakacej listiny z hľadiska imunizovaných pacientov / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 4 (18), č. 11-12 (1994), s. 36-43
 66. ADF Diagnostika a liečba Hürtleho nádorov štítnej žľazy / P. Kothaj ... [et al.]
  In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 1, č. 3-4 (1992), s. 19-21
 67. ADF Chirurgická liečba karcinómov štítnej žľazy / P. Kothaj ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 16, č. 12 (1992), s. 24-27
 68. ADF Náhrada časti krčného pažeráka muskulokutánnym lalokom / P. Kothaj ... [et al.]
  In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 2, č. 3-4 (1993), s. 69-71
 69. ADF Úskalia chirurgickej liečby hyperparatyreoidizmu / P. Kothaj ... [et al.]
  In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 2, č. 2 (1993), s. 4-7
 70. ADF Disekcie krčných lymfatických uzlín / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 3, č. 1 (1994), s. 10-13
 71. ADF Klinické skúsenosti s monitorovaním hladín cyklosporínu A po obličkovej transplantácii / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 6 (20), č. 3 (1996), s. 14-16
 72. ADF Novodiagnostikovaný diabetes mellitus po transplantácii / I. Dedinská... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 13, č. 25 (2013), s. 100-105
 73. ADF Poškodenia renálnych ciev pri odbere a možnosti ich rekonštrukcie / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Chirurgický spravodaj. - Č. 2 (1999), s. 4-6
 74. ADF Výhody laparoskopického prístupu v liečbe nádorov nadobličiek / P. Kothaj ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 47, č. 6 (1998), s. 183-185
 75. ADF Prvé tri transplantácie pečene v Dérerovej nemocnici v Bratislave / Š. Hrušovský ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 50, č. 6 (2001), s. 165-168
 76. ADF Diabetik na čakacej listine na transplantáciu obličky / K. Graňák ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 1 (2018), s. 26-31
 77. ADF Vyšetrenie a príprava pacienta na čakacej listine na transplantáciu obličky - update podľa odporúčaní ERBP / Lea Kováčiková ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 1 (2018), s. 21-25
 78. ADF Echinokokóza pečene v bioptickom obraze / V. Bartoš ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 17 (31), č. 5-6 (2007), s. 111-114
 79. ADF Hyperparatyreóza a transplantácia obličky / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 3, č. 1-2 (2007), s. 17-19
 80. ADF Chirurgia prištítnych teliesok / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 3, č. 1-2 (2007), s. 15-17
 81. ADF Humorálna rejekcia pri obličkových transplantáciách - vytvorenie štandardov v prevencii, diagnostike a liečbe. Transplantácie vysokoimunizovaných príjemcov prvé výsledky grantu 2005/9-MFN-01 MZ SR / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 3, č. 1-2 (2007), s. 12-13
 82. ADF N-acetylcysteín (NAC) podávaný u darcov orgánov pred mozgovou panangiografiou ako prevencia kontrastnej nefropatie / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 4, č. 2-3 (2009), s. 119-124
 83. ADF Chirurgická liečba gastrointestinálnych karcinoidov s metastázami do pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 3 (2007), s. 132-137
 84. ADF Možnosti chirurgickej liečby cholangiocelulárneho karcinómu / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 8, č. 1 (2009), s. 47-51
 85. ADF Humorálna rejekcia pri obličkových transplantáciách - vytvorenie štandardov v prevencii, diagnostike a liečbe. Transplantácie vysokoimunizovaných príjemcov závery grantovej úlohy 2005/9-MFN-01 MZ SR / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 5, č. 1-2 (2009), s. 5-10
 86. ADF Autológna transplantácia kmeňových buniek pre záchranu ischemickej končatiny / R. Talapková... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 6, č. 1-2 (2010), s. 14-17
 87. ADF Arterial cutaneous and myocutaneous flaps in the reconstruction of devastating tissue-loss surgery / L. Laca ... [et al.]
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 30, č. 4 (1988), s. 240-249
 88. ADF Primárne nádory pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 16, č. 3 (2017), s. 107-111
 89. ADF Urologické komplikácie po transplantácii obličky - retrospektívna analýza za 5-ročné obdobie (2013-2017) / Juraj Miklušica ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 1 (2018), s. 28-31
 90. ADF Primary yolk sac tumour of liver with unusual clinical presentation mimicking acute appendicitis / M. Hošala... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 3 (2013), s. 33-37
 91. ADF Vyšetrovanie potenciálneho žijúceho darcu obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, č. 12 (2013), s. 529-534
 92. ADF Alveokokóza - závažná helmintozoonóza ohrozujúca život človeka / M. Szilágyiová... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, č. 3 (2014), s. 115-118
 93. ADF Metabolické účinky imunosupresívnej liečby / I. Dedinská... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 14, č. 27 (2014), s. 81-85
 94. ADF Transplantácie obličiek z pohľadu chirurga / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 2, č. 1-2 (2006), s. 4-6
 95. ADF Použitie obličiek od marginálnych darcov / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 2, č. 1-2 (2006), s. 7-10
 96. ADF Sonografické vyšetrenie dialyzačného cievneho prístupu / R. Kminiak ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 2, č. 1-2 (2006), s. 14-16
 97. ADF Ureteral stenosis of transplanted kidney / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 2 (2017), s. 32-40
 98. ADF Využitie 2D a 3D endoanálnej sonografie v diagnostike fekálnej inkontinencie / M. Adámik ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 100-102
 99. ADF Ťažká hyponatrémia po liečbe terlipresínom u pacientky s chirurgicky neošetriteľným krvácaním do gastrointestinálneho systému / M. Vojtko ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 4 (2014), s. 151-153
 100. ADF Krvácanie v chirurgii pečene / M. Pindura ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 97-99
 101. ADF Leak kolorektálnej anastomózy / E. Huľo ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 2 (2014), s. 69-71
 102. ADM Treatment of ormond disease and idiopathic membranous glomerulonephritis using rituximab / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Iranian Journal of Kidney Diseases. - Roč. 10, č. 5 (2016), s. 332-335
 103. ADM Waist circumference as an independent risk factor for NODAT / I. Dedinská... [et al.]
  In: Annals of Transplantation. - Roč. 20, 20. marec (2015), s. 154-159
 104. ADM Cytokine expression in human intervertebral disc: local distribution and comparison of cytokine levels in normal and herniated lumbar intervertebral discs / Martin Benčo ... [et al.]
  In: Trace elements and electrolytes. - Roč. 35, č. 3 (2018), s. 117-123
 105. ADM Problematická diagnostika a závažné biliárne komplikácie echinokokózy pečene / R. Rosoľanka ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, č. 3 (2017), s. 241-244
 106. ADM Surgical treatment of intrahepatic cholangiocarcinoma: A retrospective cohort study / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: International Journal of Surgery Open [elektronický zdroj]. - Roč. 4 (2016), s. 10-14 [online]
 107. ADM Absces pečene ako zriedkavá komplikácia PEG / Marek Smolár ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 98, č. 5 (2019), s. 219-222
 108. ADM Iatrogenic perforation of hypopharynx as a cause of severe descending necrotizing mediastinitis: A case report / M. Smolár ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 38, č. 5 (2017), s. 325-328
 109. ADM Effect of paricalcitol on bone density after kidney transplantation analysis of 2 transplant centers / Z. Žilinská ... [et al.]
  In: Iranian Journal of Kidney Diseases. - Roč. 11, č. 6 (2017), s. 461-466
 110. ADM Acute kidney injury after liver resection in elderly patients / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: BMC NEPHROLOGY [elektronický dokument]. - Roč. 20 (2019), s. 1-10 [online]
 111. ADM Inoperabilná forma alveolárnej echinokokózy pečene / R. Rosoľanka ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 97, č. 6 (2017), s. 280-282
 112. ADM Splenóza ako zriedkavá príčina bolesti brucha / M. Smolár ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 95, č. 4 (2016), s. 168-171
 113. ADM Correlation between CMV infection and posttransplantation new-onset diabetes mellitus / I. Dedinská ... [et al.]
  In: International Journal of Organ Transplantation Medicine. - Roč. 7, č. 3 (2016), s. 173-182
 114. ADM Is smoking a risk factor for metabolic syndrome? / I. Dedinská... [et al.]
  In: Diabetologia Kliniczna. - Roč. 3, č. 4 (2014), s. 136-143
 115. ADM Vplyv dĺžky dialyzačnej liečby na prežívanie pacientov a štepov po transplantácii obličky - 11-ročná multicentrická analýza / Karol Graňak ... [et al.]
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 24, č. 3 (2018), s. 96-102
 116. ADM Biopsie transplantovaných obličiek - retrospektívna analýza / I. Dedinská... [et al.]
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 19, č. 4 (2013), s. 122-126
 117. ADM Genetic and epigenetic analysis of the beta-2-microglobulin gene in microsatellite instable colorectal cancer / Zuzana Snahničanová ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Medicine. - Roč. 20, č. 1 (2020), s. 87-95
 118. ADN Chirurgická liečba intrahepatálneho cholangiokarcinómu / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 1 (2016), s. 512-513
 119. ADN Možnosti chirurgického riešenia pečeňových metastáz neuroendokrinných nádorov / Ľ. Laca... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 64, č. 7-8 (2015), s. 258-262
 120. ADN The role of proteinuria, paricalcitol and vitamin D in the development of post-transplant diabetes mellitus / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 119, č. 7 (2018), s. 401-407
 121. ADN Surgical treatment of hepatocellular carcinoma / Ľ. Laca... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 116, č. 9 (2015), s. 539-541
 122. AEC Legislatíva odberov a transplantáciíí orgánov a tkanív v Slovenskej republike / J. Miklušica, Ľ. Laca
  In: Odběry orgánů k transplantaci. Odbery orgánov na transplantáciu. - ISBN 978-80-246-1964-4. - Praha : Karolinum, 2011. - S. 21-27 [online]
 123. AED Organizačné princípy odberov a transplantácií / Ľ. Laca
  In: Princípy chirurgie 1. - ISBN 80-89104-94-0. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2007. - S. 846-850
 124. AED Indikácia a príprava pacientov na transplantáciu pečene / Š. Hrušovský ... [et al.]
  In: Princípy chirurgie 1. - ISBN 80-89104-94-0. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2007. - S. 856-858
 125. AED Kryoprezervácia ľudských hepatocytov a hodnotenie ich viability po rozmrazení / M. Hošala... [et al.]
  In: Biomedicínsky výskum 3. - ISBN 978-80-971370-2-1. - Bratislava : Mamma Feminina, 2015. - S. 12-17
 126. AED MikroRNA ako potenciálne biomarkery u nádorových ochorení / M. Šarlinová... [et al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 216-224 [online]
 127. AED Analýza miRNA v periférnej krvi / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 225-233 [online]
 128. AEG Echinococcosis of the liver - description of 6 cases / V. Bartoš ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 423
 129. AEG Laparoscopic adrenalectomy - standard treatment of the adrenal tumours / P. Kothaj ... [et al.]
  In: British Journal of Surgery. - Roč. 85, suppl. 2 (1998). s. 10
 130. AEG Association between MDR-1 (C3435T) polymorphism and early acute rejection after kidney transplantation / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Transplant International. - Roč. 20, suppl. 2 (2007), s. 27
 131. AFG The Role of Proteinuria, Paricalcitol and Vitamin D in the Development of Post-Transplant Diabetes Mellitus after Kidney Transplantation / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 7S (2018), s. S257-S258 [print]
 132. AFG One year follow up of kidney transplant recipients with increased expression of mRNA for granzyme B in urinary cells / B. Grandtnerová... [et.al.]
  In: Transplantation. - Roč. 90, suppl. 2 (2010), s. 916
 133. AFG Comparison of Diagnostic Methods in the Evaluation of Pancreatic and Duodenal Gastrinomas / P. Hyrdel ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology. - Roč. 99, č. 3-4 (2014), s. 260-261
 134. AFG Leptin - new marker for rejection of kidney trasplant? / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 7S (2018), s. S551-S551 [print]
 135. AFG FlowPRA Screening of antiHLA Antibodies in the Waiting List Significantly Reduces the Occurrence of Acute Rejection after Kidney Transplantation / Ivana Dedinská ...[et al.]
  In: Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 7S (2018), s. S573-S573 [print]
 136. AFG Pitfalls of creatinine clearance after kidney transplantation / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: TransplantAsia 2004. - Singapur : Elsevier, 2004. - [S. 5]
 137. AFG Surgical management of chronic pancreatitis and its complications / R. Kyčina... [et al.]
  In: European Surgery-Acta Chirurgica Austriaca. - Roč. 42, suppl. 235 (2010), s. 16
 138. AFG Infekcie po transplantácii obličky / S. Valachová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 59, č. 5 (2013), s. 1P26-1P27 [online]
 139. AFG Mykotická infekcia po transplantácii / P. Skálová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 59, č. 5 (2013), s. 1P28 [online]
 140. AFG Sekundárny diabetes mellitus - analýza TC Martin / L. Dedinská... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 59, č. 5 (2013), s. 1P19-1P20 [online]
 141. AFG N- Acetylcysteine before cerebral angiography influences graft function after kidney transplantation from deceased donors / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Transplantation. - Roč. 86, 2S (2008), s. 53
 142. AFG Terapeutická angiogenéza v léčbě kritické ischemie dolních končetín / J. Hudeček ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 14, suppl. 2 (2008), s. 36
 143. AFG Successful treatment of an accelerated rejection in kidney transplantation with plasmapheresis. A medium term follow up / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Nephrology Dialysis Transplantation. - Roč. 12, č. 9 (1997), s. 202
 144. AFG CD2+, CD3+ and CD19+ depletion following a course of antithymocyte globulin (AIG) for steroid resistant rejection / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 5th International Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation. - Limassol : [s.n.], 1996. - S. 143
 145. AFG Folic acid supplementation and homocyst(e)ine level in renal transplant recipients / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 18th International Congress of the Transplantation Society. - Rím : [s.n.], 2000. - S. 9
 146. AFG Renal vessels harvesting damage and kidney transplants with multiple vessels - possibilities of chirurgic reconstruction / Ľ. Laca
  In: Magyar transzplantációs társaság. - Lilafüred : [s.n.], 2001. - S. 42
 147. AFG Celulární terapie a léčba kritické ischemie dolních končetin-naše zkušenosti / J. Hudeček ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza 2009. 16. Česko-slovenská konference o hemostáze a trombóze. - ISBN 978-80-86703-32-9. - Hradec Králové : Olga Čermáková, 2009. - S. 29
 148. AFG Autológna transplantácia kostnej drene v liečbe kritickej končatinovej ischémie-doterajšie skúsenosti / R. Talapková ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza 2009. 16. Česko-slovenská konference o hemostáze a trombóze. - ISBN 978-80-86703-32-9. - Hradec Králové : Olga Čermáková, 2009. - S. 66
 149. AFG Comparison on freshly prepared and frozen cells from colorectal cancer surgical samples for phenotyping experiment: a pilot study / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Annals of Oncology. - Roč. 30 (2019), s. 778-778
 150. AFG Cyclosporine toxicity and vascular endothelial growth factor (VEGF) / P. Kubisz ... [et al.]
  In: Blood. - Roč. 108, č. 11 (2006), s. 58b
 151. AFG Vascular endothelial growth factor (VEGF), cyclosporine toxicity and kidney transplantation / P. Kubisz ... [et al.]
  In: Archivos de Medicina Interna. - Roč. 29, suppl. 1 (2007), s. S197
 152. AFG Proton single voxel magnetic resonance spectroscopy in liver fat evaluation of patients with planned liver resection - methods and first experiences / J. Urdzik ... [et al.]
  In: Joint Annual Meeting ISMRM-ESMRMB 2007 [elektronický zdroj]. - Berlin : [s.n], 2007. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 153. AFG Enzyme histochemistry of warn ischaemia in porcine liver / M. Vician. .. [et al.]
  In: Histochemical Journal. - Vol. 33, No. 8 (2001), s. 495
 154. AFG Metastázy anaplastického meningeomu / P. Hasák ... [et al.]
  In: Sjezd České a Slovenské neurochirurgické společnosti. - Hradec Králové : [s.n.], 2002. - [S. 1]
 155. AFG Clinical - imaging correlations after liver transplantation (Slovak experiences) / M. Szántová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 59, suppl. (2005), s. 95
 156. AFG Donor Body Mass Index as a Risk Factor for Delayed Onset of Graft Function / Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Ľudovít Laca
  In: Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 7S (2018), s. S768-S738 [print]
 157. AFG The survival rate among the Slovak patients after liver transplantation / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium 150. Disease Progression and Disease Prevention in Hepatology and Gastroenterology.. - Berlin : [s.n.], 2005. - S. 65
 158. AFG Manažment pooperačných pankreatických fistúl po proximálnych pankreatoduodenektómiách / B. Palkóci... [et al.]
  In: 12. Dny mladých chirurgů. Sborník abstrakt. - Praha : ČSL JEP, 2012. - S. 30
 159. AFG Kombinovaná echinokoková infekcia pečene s komplikovaným priebehom / M. Szilágyiová... [et al.]
  In: 16. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. Program a sborník abstrakt. - ISBN 978-80-260-2286-2. - Ostrava : Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2012. - S. 92
 160. AFG Vascular endothelial growth factor (VEGF) serum concentration as a predictor of cyclosporin toxicity after kidney transplantation / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: World Transplant Congress 2006 [elektronický zdroj]. - Boston : www.wtc2006.org, 2006. - Nestr. [2 s.] [online]
 161. AFG Vascular endothelial growth factor (VEGF) serum concentration after kidney transplantation / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Nephrology Dialysis Transplantation. - Roč. 21, Suppl. (2006), s. iv526
 162. AFG How difficult is to achieve target blood pressure levels in patients after kidney transplantation? / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: XLI Congress European Renal Association. - Lisabon : [s.n.], 2004. - S. 206
 163. AFH Resekčná liečba benígnych a malígnych lézií pečene / L. Laca... [et al.]
  In: 11. Slovensko-Česko-Poľské sympózium endoskopickej chirurgie, 31. Stredoslovenské chirurgické dni, 7. Žilinský chirurgický deň. - Žilina : [s.n.], 2010. - S. 28
 164. AFH Chirurgický manažment pacientov s M.Crohn v ére biologickej liečby / M. Adamík... [et al.]
  In: 11. Slovensko-Česko-Poľské sympózium endoskopickej chirurgie, 31. Stredoslovenské chirurgické dni, 7. Žilinský chirurgický deň. - Žilina : [s.n.], 2010. - S. 46
 165. AFH Cholestatické ochorenia a transplantácia pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 4. slovenský transplantačný kongres. - Banská Bystrica : [s.n.], 2003. - S. 24
 166. AFH Farmakogenetika, terapeutické monitorovanie a optimalizácia imunosupresie / B. Grandtnerová... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 2-3
 167. AFH Hyperkoagulačný stav u dialyzovaných a transplantovaných pacientov / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 31. Kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Slovenská nefrologická spoločnosť, 2005. - S. 17
 168. AFH Urgentné stavy po transplantácii pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: III. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. XXXIII. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov. XXX. Reimanove dni. - Prešov : [s.n.], 2002. - [S. 1]
 169. AFH Riziká operačnej liečby krvácajúceho vredu gastroduodena v ére invazívnej endoskopie / J. Olejník ... [et al.]
  In: III. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. XXXIII. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov. XXX. Reimanove dni. - Prešov : [s.n.], 2002. - [S. 1]
 170. AFH Možnosti celulárnej terapie u kritickej ischémie dolných končatín / J. Hudeček ... [et al.]
  In: 15. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - ISBN 978-80-223-2478-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 56
 171. AFH Terapeutická angiogenéza v liečbe kritickej končatinovej ischémie / R. Talapková ... [et al.]
  In: 15. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - ISBN 978-80-223-2478-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 56-57
 172. AFH Body mass index darcu - rizikový faktor pre oneskorený nástup funkcie štepu / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 21
 173. AFH Súčasné výsledky darcovského programu v Transplantačnom centre (TC) Univerzitnej nemocnice Martin / D. Osinová ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 25
 174. AFH Výber správnej indukcie - aké máme možnosti? / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 35
 175. AFH Nádorové ochorenia po transplantácii obličky na Slovensku / Z. Žilinská ... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-970740-7-4. - Bratislava : Tajpan, 2016. - S. 47
 176. AFH Poškodenie renálnych ciev pri odbere obličiek a možnosti ich riešenia / Ľ. Laca
  In: 1. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Banská Bystrica : [s.n.], 1997. - S. 23
 177. AFH Príprava príjemcu na transplantáciu obličky / E. Jurčáková ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 63
 178. AFH Anomálie a poškodenia renálnych ciev pri odbere a možnosti ich rekonštrukcie / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Košické transplantačné dni. - Košice : [s.n.], 1999. - S. 25
 179. AFH Primárne riešenia stenóz ureteru po transplantácii obličky / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 74
 180. AFH Arteriálne zásobenie a anomálie venózneho odtoku pečene zistené pri odberoch od mŕtvych darcov / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: 2. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 13
 181. AFH Non compliance pacienta po transplantácii obličky / S. Lauková-Valachová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Z1 (2016), s. 13
 182. AFH Indikácie rádiofrekvenčnej ablácie v chirurgickej liečbe nádorov pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: 4. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-969120-5-4. - Nitra : Enviroment, 2006. - S. 139
 183. AFH Stenóza artérie renális transplantovanej obličky / E. Lacková ... [et al.]
  In: 2. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 15
 184. AFH Závažný prípad kalcifylaxie u pacientky po transplantácii obličky / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 32. Kongres Slovenkej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Lubovnianské kúpele : [s.n.], 2007. - S. 7
 185. AFH Laparoskopická marsupializácia lymfokély po transplantácii obličky / L. Šinkovič ... [et al.]
  In: 2. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 15
 186. AFH Polyomavírus nefropatia po transplantácii obličky / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 32. Kongres Slovenkej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Lubovnianské kúpele : [s.n.], 2007. - S. 24
 187. AFH Cievne prístupy pre hemodialýzu - 8-ročné skúsenosti / E. Flaška ... [et al.]
  In: 2. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 16
 188. AFH Hepatitída B a C po transplantácii obličky / Ľ. Skladaný ... [et al.]
  In: 2. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 24
 189. AFH Angiogenéza a celulární terapie / J. Hudeček... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 2, S3 (2010), s. 36
 190. AFH Mykofenolát mofetilu - rozšírené indikácie u obličkových transplantácií / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 2. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 26
 191. AFH Kmeňové bunky v liečbe kritickej končatinovej ischémie / R. Talapková... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 20
 192. AFH Sú pacienti liečení pomocou CAPD znevýhodnení pri výbere na transplantáciu obličky? / J. Šváč ... [et al.]
  In: 2. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 27
 193. AFH Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnych komplikácií u pacientov po transplantácii obličky / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 2. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 28
 194. AFH Problematika transplantácií tenkého čreva / Ľ. Laca
  In: Chirurgický deň Trnava IV.. - Trnava : [s.n.], 2000. - [S. 5]
 195. AFH Prvé skúsenosti s transplantáciami pečene na Slovensku / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: 3. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Košice : [s.n.], 2001. - S. 10
 196. AFH Príčiny neidentifikovania darcu orgánov / J. Miklušica ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 6
 197. AFH Hodnoty cievneho endotelového rastového faktora u pacientov po transplantácii obličky / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 54
 198. AFH Akútna humorálna rejekcia - možnosti diagnostiky a liečby / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 10
 199. AFH Cytomegalovírusová infekcia vo vzťahu k novodiagnostikovanému diabetes mellitus po transplantácii obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6, suppl. 1 (2014), s. 8
 200. AFH Primárny yolksac tumor pečene s metastázou do ileocekálnej oblasti, s prvotnými klinickými príznakmi imitujúcimi akútny zápal slepého čreva - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 7, Suppl. 3 (2012), s. 24
 201. AFH Polycystická choroba obličiek a transplantácia obličky / S. Valachová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6, suppl. 1 (2014), s. 30
 202. AFH Anatomické resekcie pri primárnych a metastatických nádoroch pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: 4. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-969120-5-4. - Nitra : Enviroment, 2006. - S. 32
 203. AFH Virtual 3D resections, volumometry and proton magnetic resonance spectroscopy in hepatic reserve assessment before planned hepatic resection for malignancy-first report / J. Urdzik ... [et al.]
  In: 4. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-969120-5-4. - Nitra : Enviroment, 2006. - S. 125
 204. AFH Význam cross-matchu pri obličkovej transplantácii / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 4, č. SA (2004), s. 28
 205. AFH Obesity and posttransplant diabetes mellitus in Slovakia / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 53, č. 9, suppl. 2 (2017), s. S562
 206. AFK Rituximab - rescue of a kidney graft with C4d positive rejection in a patient with a historic cross-match positivity / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 12th ESOT Congress and 14th ETCO Congres [elektronický zdroj]. - Geneva : ESOT-ETCO, 2005. - Nestr. [1 s.] [online]
 207. AFK Treatment of an acute steroid resistant rejection (SRR) in kidney transplant patients - a single centre experience / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Przeglad Lekarski. - Roč. 53, suppl. 2 (1996), s. 119
 208. AFK Cerebral angiography and organ harvesting / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 12th ESOT Congress and 14th ETCO Congres [elektronický zdroj]. - Geneva : ESOT-ETCO, 2005. - Nestr. [2 s.] [online]
 209. BCI Kritické stavy a intenzívna starostlivosť v chirurgii : aktuálne odborné texty. / J. Olejník ... [et al.]
  Bratislava : Katedra chirurgie SPAM, 2001
 210. BCI Ochorenia pečene, žlčových ciest a pankreasu : učebné texty z chirurgie pre študijný odbor všeobecné lekárstvo. / Ľ. Laca
  Martin : Neografia, 2009
 211. BCI Orgánové transplantácie. Transplantácia obličiek / Ľudovít Laca a kolektív
  Banská Bystrica : Dali, 1998
 212. BCI Odbery orgánov a transplantácie : aktuálne odborné texty. / Ľ. Laca ... [et al.]
  Bratislava : Katedra chirurgie SPAM, 2001
 213. BCI Diagnostika a invazívna liečba chorôb pečene : aktuálne odborné texty. / Ľ. Laca ... [et al.]
  Bratislava : Ebner, 2003
 214. BCI Akútna pankreatitída : aktuálne odborné texty. / J. Olejník ... [et al.]
  Bratislava : Ebner, 2002
 215. BDC Totally Laparoscopic ALPPS bilobar Procedure with Preservation of the S3 Portobiliary Triad / Alexander Ferko ... [et al.]
  In: Annals of Surgical Oncology [elektronický dokument]. - Roč. 26, č. 1 (2019), s. 291-291 [print]
 216. BDE Rozsiahly defekt inguinálnej oblasti s poškodením stehenných ciev. Rekonštrukcia arteriálneho zásobenia a kožného krytu v jednej dobe. Kazuistika / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 79, č. 10 (2000), s. 471-473
 217. BDE Biliárny hamartóm - popis prípadu / M. Belovičová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 62, č. 4 (2008), s. 215-219
 218. BDF Diabetes mellitus po transplantácii / Ivana Dedinská, Ľudovít Laca, Marián Mokáň
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. 7 (2019), s. 210-213
 219. BDF Diabetes mellitus po transplantácii / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 17, č. 6 (2017), s. 239-241
 220. BDF Akútne ochorenia análnej oblasti / J. Janík ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 14, č. 3 (2015), s. 114-115
 221. BDF Princípy použitia podtlakovej terapie v plastickej chirurgii / J. Ulianko ... [et al.]
  In: Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. - Roč. 19, č. 3 (2015), s. 23-30
 222. BDF Chirurgická príprava pred transplantáciou obličky / Ľ. Laca
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 3-4
 223. BDF Súčasná legislatíva transplantácií orgánov, tkanív a buniek / Ľ. Laca
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 1, č. 2 (2005), s. 3-5
 224. BDF Neuroendokrinné nádory tráviaceho traktu / P. Hyrdel... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 20 (2013), s. 15-18
 225. BDF Chirurgická liečba operabilného primárneho karcinómu mliečnej žľazy / F.Veselý ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 4(18), č. 8 (1994), s. 20-22
 226. BDF Nové možnosti imunopresie pri obličkových transplantáciách 2. časť: FK - 506 (Tacrolimus) / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 7(21), č. 4 (1997), s. 16-18
 227. BDF Právo, etika a transplantácie orgánov / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Chirurgický spravodaj. - Č. 1 (1998), s. 22-23
 228. BDF Úloha transplantačného koordinátora v odberovom a transplantačnom programe / M. Lietavová ... [et al.]
  In: Chirurgický spravodaj. - Č. 1 (1999), s. 14-17
 229. BDF Transplantácie obličiek od žijúcich darcov - nakoľko presne poznáme imunologické riziko? / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 3, č. 1-2 (2007), s. 10-11
 230. BDF Súčasná legislatíva odberov a transplantácií orgánov, tkanív a buniek / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 3, č. 1-2 (2007), s. 3-5
 231. BDF Anulárny pankreas u dospelého - ako príčina recidivujúceho peptického hemoragického vredu duodéna / J. Janík ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 3 (2007), s. 129-131
 232. BDF Umiestňovanie obličiek od zomretých darcov / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 2, č. 3-4 (2006), s. 3-7
 233. BDF Ultrasonografia transplantovanej obličky: fyziologický obraz, akútna rejekcia a hydronefróza / I. Dedinská... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 60, č. 11 (2011), s. 485-486
 234. BEF História chirurgie pečene / L. Laca
  In: Princípy chirurgie 3. - ISBN 978-80-89017-09-6. - Tovarníky : Prima-Print, 2013. - S. 547-567
 235. BEF Portálna hypertenzia / L. Laca, J. Siman
  In: Princípy chirurgie 3. - ISBN 978-80-89017-09-6. - Tovarníky : Prima-Print, 2013. - S. 567-574
 236. BEF Malígne nádory pečene / Ľ. Laca
  In: Princípy chirurgie 3. - ISBN 978-80-89017-09-6. - Tovarníky : Prima-Print, 2013. - S. 574-590
 237. BFA The cellular therapy for the critical limb ischemia / P. Kubisz... [et al.]
  In: 5th International Conference on Drug Discovery & Therapy. - Dubai : [s.n.], 2013. - S. 117-118
 238. BFA Development of novel 3D cancer cell line with stem-cell properties from pancreatic neuroendocrine tumor / Ján Strnádel ... [et al.]
  In: 1st Stem Cell Biology Meeting : book of abstracts. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - S. 29-30
 239. BFA Waits circumference as an independent risk factor for new onset diabetes after transplantation / I. Dedinská... [et al.]
  In: ESOT 2015 : 17th Congress of the European Society of Organ Transplantation [elektronický zdroj]. - Brusel : [s.n.], 2015. - Nestr. [S. 19] [online]
 240. BFA Is CMV infection a real risk factor for nex onset diabetes mellitus after transplantation? / I. Dedinská... [et al.]
  In: ESOT 2015 : 17th Congress of the European Society of Organ Transplantation. - Brusel : [s.n.], 2015. - [S. 19] [online]
 241. BFA Novovzniknutý diabetes mellitus po transplantácii (NODAT) - analýza rizikových faktorov / I. Dedinská... [et al.]
  In: 5. Česko-slovenský transplantačný kongres. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 31
 242. BFA 10 ročné skúsenosti s využitím ECD darcov v transplantačnom centre Univerzitnej nemocnice Martin (2004-5/2014) / J. Miklušica... [et al.]
  In: 5. Česko-slovenský transplantačný kongres. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 27
 243. BFA Starostlivosť o darcu orgánov na OAIM - možnosti využitia hormonálnej resuscitácie / D. Osinová... [et al.]
  In: 5. Česko-slovenský transplantačný kongres. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 54
 244. BFA Biopsie transplantovaných obličiek v TC Martin / I. Dedinská... [et al.]
  In: 5. Česko-slovenský transplantačný kongres. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 56
 245. BFA Reasons organ donors are not identified and harvested / J. Miklušica ... [et al.]
  In: 4t SICO Meeting. Congress Book. - Wroclaw : [s.n.], 2006. - S. 72
 246. BFA Primárny tumor žĺtkového vaku pečene s prvotnou symptomatikou imitujúcou akútnu apendicitídu - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: 12. Dny mladých chirurgů. Sborník abstrakt. - Praha : ČSL JEP, 2012. - S. 17
 247. BFB Two years experience with renal transplant program in Banská Bystrica / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: XXVII. Czecho-Slovak Surgical Congress. - Banská Bystrica : [s.n.], 1993. - S. 16
 248. BFB Organ procurement and transplantation in Slovakia / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: 1. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Banská Bystrica : [s.n.], 1997. - S. 14
 249. BFB Legislatívne a etické problémy transplantácií / M. Lietavová ... [et al.]
  In: 1. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Banská Bystrica : [s.n.], 1997. - S. 21
 250. BFB Transplantačná aktivita v TC Banská Bystrica. 6 - ročné skúsenosti / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: 1. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Banská Bystrica : [s.n.], 1997. - S. 22
 251. BFB Prehľad odberov a štruktúra darcov orgánov v TC Banská Bystrica v rokoch 1994-1996 / J. Valky ... [et al.]
  In: 1. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Banská Bystrica : [s.n.], 1997. - S. 23
 252. BFB Transplantačný program v TC Banská Bystrica v roku 1998 z pohľadu darcu / J. Valky ... [et al.]
  In: Košické transplantačné dni. - Košice : [s.n.], 1999. - S. 37
 253. BFB Transplantačný program v TC Banská Bystrica v roku 1998 z pohľadu príjemcu / E. Lacková ... [et al.]
  In: Košické transplantačné dni. - Košice : [s.n.], 1999. - S. 38
 254. BFB Transplantácie obličiek od živých darcov v transplantačnom centre v Banskej Bystrici / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: 2. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 15
 255. BFB Tacrolimus: tri rôzne pohľady na diabetes mellitus po transplantácii obličky / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: 2. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 26
 256. BFB Diabetes mellitus po transplantácii obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: 37. Kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti. - Bratislava : SLS, 2015. - S. 45
 257. BFB Príprava príjemcu k transplantácii obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: 37. Kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti. - Bratislava : SLS, 2015. - S. 17
 258. BFB Rituximab v liečbe rekurencie ANCA-vaskulitídy v transplantovanej obličke / I. Dedinská... [et al.]
  In: 36. Kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti. - Košice : [s.n.], 2014. - S. 62
 259. BFB Aneuryzmorafia natívneho aneuryzmatického hemodyalizačného prístupu / I. Dedinská... [et al.]
  In: 35. Kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 31
 260. BFB AV fistula po biopsii transplantovanej obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: Nefrologické sympózium s medzinárodnou účasťou. - Martin : [s.n.], 2012. - S. 35
 261. BFB Kalcifylaxia u pacientky po transplantácii obličky - kazuistika / J. Miklušica... [et al.]
  In: 4. československý transplantačný kongres. - Bratislava : SLS, 2012. - S.
 262. BFB Buschke-Lowenstein tumor - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 8, suppl. (2011), s. 6
 263. BFB Súčasná legislatíva transplantácií v SR a v krajinách EU / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 50
 264. BFB Virologický status pacientov na obličkovej čakacej listine v regióne Martin / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 4, č. SA (2004), s. 22-23
 265. BFB Transplantácie obličiek - dlhodobé výsledky v SR / D. Kuba ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 3, č. 3 (1993), s. 42
 266. BFB Analýza stavu čakacej listiny, odberovej a transplantačnej aktivity v SR 2002 / D. Kuba ... [et al.]
  In: 4. slovenský transplantačný kongres. - Banská Bystrica : [s.n.], 2003. - S. 3
 267. DAI Transplantácie obličiek od žijúcich darcov / Ľ. Laca
  Martin : [s.n.], 2002
 268. EDJ Súčasný stav transplantačného programu na Slovensku / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Chirurgický spravodaj. - Č. 2 (1998), s. 21-24
 269. EDJ Multiorgánové odbery a transplantácie pečene na Slovensku / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Chirurgický spravodaj. - Č. 3 (1998), s. 4-8
 270. EDJ Transplantácia orgánov na prahu tretieho milénia perspektívy z pohľadu účastníkov 17. svetového kongresu Transplantačnej spoločnosti v Montreále (Kanada) a 3. medzinárodného kongresu detskej transplantácie v Bostone (Mass., USA) / Š. Nyulassy ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 5 (1998), s. 1, 4-13
 271. EDJ Transplantačný program v TC Banská Bystrica a na Slovensku v roku 1998 / T. Sýkora ... [et al.]
  In: 2. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 26
 272. EDJ EUROCET už v štádiu finalizácie / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 2, č. 3-4 (2006), s. 10-11
 273. EDJ Súčasné chirurgické techniky transplantácií pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 55, č. 12 (2006), s. 499-500
 274. EDJ EUROCET - Európsky register orgánov, buniek a tkanív / J. Urdzik ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 2, č. 1-2 (2006), s. 10-12
 275. EDJ Odberová a transplantačná aktivita na Slovensku v roku 2003 / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Zv. 14, č. 1 (2004), s. 33-34