Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. BED Pokroky v chirurgii pažeráka / J. Slameň ... [et al.]
  In: 22. Gemersko-novohradské lekárske a zdravotnícke dni : Nové trendy a pokroky v medicíne. - Lučenec : OÚNZ, 1988. - S. 41-43
 2. ABD Miniinvazívna chirurgia a laparoskopické výkony / J. Janík
  In: Inštrumentovanie - princípy, zásady, techniky a postupy. - ISBN 978-80-8063-423-0. - Martin : Osveta, 2014. - S. 253-273 [2,43AH]
 3. ADC Successful recanalization acute superior mesenteric artery thromboembolic occlusion by a combination of intraarterial thrombolysis and mechanical thrombectomy with a carotid filter / K. Zeleňák... [et al.]
  In: Cardiovascular and Interventional Radiology. - Roč. 36, č. 3 (2013), s. 844-847
 4. ADC Complications of liver resection in geriatric patients / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Annals of Hepatology. - Roč. 16, č. 1 (2017), s. 149-156
 5. ADC Bleeding in acute pancreatitis treated by transcatheter arterial embolization with ethylene-vinyl alcohol copolymer (Onyx) / K. Zeleňák... [et al.]
  In: VASA-Journal of Vascular Diseases. - Roč. 41 č. 5 (2012), s. 380-382
 6. ADC Circular saw-related fatalities: A rare case report, review of the literature, and forensic implications / J. Janík ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 18, č. 1 (2016), s. 52-57
 7. ADE Cystický feochromocytóm, imitujúci cystu pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 87, č. 6 (2008), s. 306-310
 8. ADE Akútne cholecystitídy u diabetikov / L. Šutiak ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 82, č. 5 (2003), s. 250-253
 9. ADE Neuroendokrinné nádory horného tráviaceho traktu, charakteristika a porovnanie efektivity lokalizačnej diagnostiky / R. Hyrdel... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 57, č. 12 (2011), s. 1017-1024
 10. ADF Consideration of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in cases of acute biliary pancreatitits / M. Horáková... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 110, č. 9 (2009), s. 553-558
 11. ADF Chirurgická liečba gastrointestinálnych karcinoidov s metastázami do pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 3 (2007), s. 132-137
 12. ADF Včasná diagnostika pacientov s diabetickou nohou / D. Mištuna ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 14.(28.), č. 5-6 (2004), s. 144-146
 13. ADF Primárne nádory pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 16, č. 3 (2017), s. 107-111
 14. ADF Peroperačná bioptizácia pankreasu pri nedoriešených chronických pankreatitídach / B. Palkoci ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 12, č. 4 (2015), s. 153-156
 15. ADF Treatment results of non-varicose bleeding from upper gastrointestinal tract / A. Mikolajčík...[et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 112, č. 6 (2011), s. 327-331
 16. ADF Morbus Crohn - prediktívne kritéria pre chirurgickú liečbu a pooperačný manažment / J. Janík... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 13, č. 3 (2013), s. 147-151
 17. ADF The significance of clinical markers in the prediction of hemodynamic and cardiac complications of capnoperitoneum in patients at risk / J. Janík ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 106, č. 4-5 (2005), s. 155-162
 18. ADF Interdisciplinárna spolupráca pri liečbe rozsiahleho tumoru malej panvy - kazuistika / L. Šutiak ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 3, č. 6 (2006), s. 30-31
 19. ADF Komplikácie cholecystolitiázy u diabetika / L. Šutiak ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 177-179
 20. ADF Chirurgická liečba gastroezofagealného refluxu - naše skúsenosti / L. Šutiak ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 2, č. 3 (2003), s. 185-188
 21. ADF Transplantácia hepatocytov / M. Hošala... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 51-53
 22. ADF Chirurgická liečba pacientov s Caroliho chorobou / M. Hošala... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 60-62
 23. ADF Biliárne leaky po resekčných výkonoch na pečeni / M. Fani ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 2 (2014), s. 65-68
 24. ADF Primary yolk sac tumour of liver with unusual clinical presentation mimicking acute appendicitis / M. Hošala... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 3 (2013), s. 33-37
 25. ADF Využitie 2D a 3D endoanálnej sonografie v diagnostike fekálnej inkontinencie / M. Adámik ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 100-102
 26. ADF Krvácanie v chirurgii pečene / M. Pindura ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 97-99
 27. ADF Možnosti chirurgickej liečby cholangiocelulárneho karcinómu / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 8, č. 1 (2009), s. 47-51
 28. ADF Použitie laparoskopie pri liečbe ťažkej akútnej pankreatitídy / L. Šutiak ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 5, č. 4 (2008), s. 21-27
 29. ADF Neuroendokrinné nádory horného GIT-u a endoskopia / R. Hyrdel... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 9, č. 1 (2010), s. 20-25
 30. ADM Surgical treatment of intrahepatic cholangiocarcinoma: A retrospective cohort study / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: International Journal of Surgery Open [elektronický zdroj]. - Roč. 4 (2016), s. 10-14 [online]
 31. ADN Možnosti chirurgického riešenia pečeňových metastáz neuroendokrinných nádorov / Ľ. Laca... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 64, č. 7-8 (2015), s. 258-262
 32. ADN Chirurgická liečba intrahepatálneho cholangiokarcinómu / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 1 (2016), s. 512-513
 33. ADN Surgical treatment of hepatocellular carcinoma / Ľ. Laca... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 116, č. 9 (2015), s. 539-541
 34. AED Diagnostika a chirurgická liečba gastroezofageálnej refluxnej choroby / L. Šutiak ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 3. - ISBN 80-88866-29-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin a Martinská fakultná nemocnica, 2004. - S. 314-321
 35. AFD Skúsenosti s chirurgickou liečbou chronickej pankreatitídy / V. Straka ... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Tom. 53, suppl. 1 (1996), s. 23-26
 36. AFG Syndróm ovariálnej hyperstimulácie imitujúci náhlu brušnú príhodu / A. Mikolajčík ... [et al.]
  In: V. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. - Nové Město na Moravě : [s.n.], 2001. - S. 53
 37. AFG Manažment pooperačných pankreatických fistúl po proximálnych pankreatoduodenektómiách / B. Palkóci... [et al.]
  In: 12. Dny mladých chirurgů. Sborník abstrakt. - Praha : ČSL JEP, 2012. - S. 30
 38. AFG Septic necrotizing pancreatitis - clinical experience / V. Straka ... [et al.]
  In: 1st Czech Surgical Congress with International Participation. 28th Joint Congress of Czech and Slovak Surgeons. - Plzeň : [s.n.], 1995. - S. 22
 39. AFG Urgent ERCP in acute pancreatitis / V. Straka ... [et al.]
  In: 1st Czech Surgical Congress with International Participation. 28th Joint Congress of Czech and Slovak Surgeons. - Plzeň, 1995. - S. 23
 40. AFG Aneuryzma a. lienalis ako príčina krvácania z GITu / M. Schnierer... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 59, č. 5 (2013), s. 1P7 [CD-ROM]
 41. AFG Treatment of severe acute pancreatitis by laparoscopy / L. Šutiak... [et al.]
  In: European Surgery-Acta Chirurgica Austriaca. - Roč. 41, suppl. 229 (2009), s. 20
 42. AFG Surgical management of chronic pancreatitis and its complications / R. Kyčina... [et al.]
  In: European Surgery-Acta Chirurgica Austriaca. - Roč. 42, suppl. 235 (2010), s. 16
 43. AFH Kontinenčné poruchy po poranení miechy a ich liečba / M. Benčo... [et al.]
  In: 6. Stretnutie Spinálnych jednotiek a Spinálnych rehabilitačných jednotiek. - Bratislava : SZU, 2009. - S. 26
 44. AFH Použitie harmonického skalpelu v chirurgii / J. Janík ... [et al.]
  In: 2. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou a 31. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov. - Bojnice : [s.n.], 1999. - S. 21
 45. AFH Ezofageálne stenty v liečbe malígnych stenóz ezofagu / M. Grígerová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 35
 46. AFH Využitie audiovizuálnej techniky v pregraduálnej výučbe chirurgie / D. Golian ... [et al.]
  In: 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní "Štúdium medicíny v treťom tisícročí". - ISBN 80-88866-14-6. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 24
 47. AFH Elektrofyziologické vyšetrenie v diagnostike fekálnej inkontinencie / M. Grofik... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 75/108, suppl. (2012), s. S21
 48. AFH Primárny yolksac tumor pečene s metastázou do ileocekálnej oblasti, s prvotnými klinickými príznakmi imitujúcimi akútny zápal slepého čreva - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 7, Suppl. 3 (2012), s. 24
 49. AFH Laparoskopická drenáž pri akútnej pankreatitíde / Ľ. Šutiak ... [et al.]
  In: Dies Jessenii XVII. - Košice : Lekárska fakulta UPJŠ, 2007. - S. 17
 50. AFH Algoritmus diagnostiky a liečby nevarikózneho krvácania z horného tráviaceho traktu / A. Mikolajčík ... [et al.]
  In: XVI. Nitriansky chirurgický deň. - Nitra : [s.n.], 2003. - [S. 1]
 51. AFH Resekčná liečba benígnych a malígnych lézií pečene / L. Laca... [et al.]
  In: 11. Slovensko-Česko-Poľské sympózium endoskopickej chirurgie, 31. Stredoslovenské chirurgické dni, 7. Žilinský chirurgický deň. - Žilina : [s.n.], 2010. - S. 28
 52. AFH Chirurgický manažment pacientov s M.Crohn v ére biologickej liečby / M. Adamík... [et al.]
  In: 11. Slovensko-Česko-Poľské sympózium endoskopickej chirurgie, 31. Stredoslovenské chirurgické dni, 7. Žilinský chirurgický deň. - Žilina : [s.n.], 2010. - S. 46
 53. AFH Anatomické resekcie pri primárnych a metastatických nádoroch pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: 4. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-969120-5-4. - Nitra : Enviroment, 2006. - S. 32
 54. BDE Inzulinóm-príčina recidivujúcich hypoglykémií u 16-ročného pacienta / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 3 (2009), s. 115-119
 55. BDF Akútne ochorenia análnej oblasti / J. Janík ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 14, č. 3 (2015), s. 114-115
 56. BDF Obrovský, NSA indukovaný vred žalúdka, imitujúci karcinóm žalúdka alebo pankreasu / P. Bánovčin ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 3 (2007), s. 117-120
 57. BDF Anulárny pankreas u dospelého - ako príčina recidivujúceho peptického hemoragického vredu duodéna / J. Janík ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 3 (2007), s. 129-131
 58. BDF Neuroendokrinné nádory tráviaceho traktu / P. Hyrdel... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 20 (2013), s. 15-18
 59. BDF Kontinenčné poruchy po poranení miechy / J. De Riggo... [et al.]
  In: Úrazová a intenzívna medicína. - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 38-40
 60. BFA Development of novel 3D cancer cell line with stem-cell properties from pancreatic neuroendocrine tumor / Ján Strnádel ... [et al.]
  In: 1st Stem Cell Biology Meeting : book of abstracts. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - S. 29-30
 61. BFA Primárny tumor žĺtkového vaku pečene s prvotnou symptomatikou imitujúcou akútnu apendicitídu - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: 12. Dny mladých chirurgů. Sborník abstrakt. - Praha : ČSL JEP, 2012. - S. 17
 62. BFA Gastrinóm ako príčina spontánnej perforácie jejúna / M. Schnierer... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 57, č. 5, příloha 1 (2011), s. 1P4
 63. BFA Atypický priebeh perforácie žlčníka-kazuistika / A. Hlinková... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 55, suppl. 1 (2009), s. 160
 64. BFB Buschke-Lowenstein tumor - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 8, suppl. (2011), s. 6
 65. BFB Laparoskopická liečba syndrómu kompresie trunkus coeliakus / I. Šinák ... [et al.]
  In: 21. Slovenský kongres cievnej chirurgie. - Bratislava : Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie, 2017. - S. 56