Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Importance of Markers of Sepsis in Surgical Patients / Marek Smolár ... [et al.]
  In: The American surgeon. - Roč. 84, č. 6 (2018), s. 1058-1063
 2. ADE Cystický feochromocytóm, imitujúci cystu pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 87, č. 6 (2008), s. 306-310
 3. ADF N-acetylcysteín (NAC) podávaný u darcov orgánov pred mozgovou panangiografiou ako prevencia kontrastnej nefropatie / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 4, č. 2-3 (2009), s. 119-124
 4. ADF Možnosti chirurgickej liečby cholangiocelulárneho karcinómu / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 8, č. 1 (2009), s. 47-51
 5. ADF Primary yolk sac tumour of liver with unusual clinical presentation mimicking acute appendicitis / M. Hošala... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 3 (2013), s. 33-37
 6. ADF Chirurgická liečba pankreaticko-pleurálnej fistuly (PPF) u pacienta s chronickou pankreatitídou - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 4 (2014), s. 156-158
 7. ADF Primárne nádory pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 16, č. 3 (2017), s. 107-111
 8. ADF Transplantácia hepatocytov / M. Hošala... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 51-53
 9. ADF Chirurgická liečba pacientov s Caroliho chorobou / M. Hošala... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 60-62
 10. ADF Využitie 2D a 3D endoanálnej sonografie v diagnostike fekálnej inkontinencie / M. Adámik ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 100-102
 11. ADF Biliárne leaky po resekčných výkonoch na pečeni / M. Fani ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 2 (2014), s. 65-68
 12. ADM Inoperabilná forma alveolárnej echinokokózy pečene / R. Rosoľanka ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 97, č. 6 (2017), s. 280-282
 13. ADM Splenóza ako zriedkavá príčina bolesti brucha / M. Smolár ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 95, č. 4 (2016), s. 168-171
 14. ADM Absces pečene ako zriedkavá komplikácia PEG / Marek Smolár ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 98, č. 5 (2019), s. 219-222
 15. AED Kryoprezervácia ľudských hepatocytov a hodnotenie ich viability po rozmrazení / M. Hošala... [et al.]
  In: Biomedicínsky výskum 3. - ISBN 978-80-971370-2-1. - Bratislava : Mamma Feminina, 2015. - S. 12-17
 16. AFC The use of human hepatocytes from post mortem donors / M. Hošala... [et al.]
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 7th International Medical Postgraduate Conference. - ISBN 978-80-254-8617-7. - Hradec Králové : Lekárska fakulta KU, 2010. - S. 67-69
 17. AFG Manažment pooperačných pankreatických fistúl po proximálnych pankreatoduodenektómiách / B. Palkóci... [et al.]
  In: 12. Dny mladých chirurgů. Sborník abstrakt. - Praha : ČSL JEP, 2012. - S. 30
 18. AFH Primárny yolksac tumor pečene s metastázou do ileocekálnej oblasti, s prvotnými klinickými príznakmi imitujúcimi akútny zápal slepého čreva - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 7, Suppl. 3 (2012), s. 24
 19. AFH Resekčná liečba benígnych a malígnych lézií pečene / L. Laca... [et al.]
  In: 11. Slovensko-Česko-Poľské sympózium endoskopickej chirurgie, 31. Stredoslovenské chirurgické dni, 7. Žilinský chirurgický deň. - Žilina : [s.n.], 2010. - S. 28
 20. AFH Chirurgický manažment pacientov s M.Crohn v ére biologickej liečby / M. Adamík... [et al.]
  In: 11. Slovensko-Česko-Poľské sympózium endoskopickej chirurgie, 31. Stredoslovenské chirurgické dni, 7. Žilinský chirurgický deň. - Žilina : [s.n.], 2010. - S. 46
 21. BFA Primárny tumor žĺtkového vaku pečene s prvotnou symptomatikou imitujúcou akútnu apendicitídu - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: 12. Dny mladých chirurgů. Sborník abstrakt. - Praha : ČSL JEP, 2012. - S. 17
 22. BFB Buschke-Lowenstein tumor - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 8, suppl. (2011), s. 6