Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Imunosupresia a novovzniknutý diabetes mellitus po transplantácii obličky / I. Dedinská... [et al.]
  Turany : P + M, 2014
 2. AAB Rizikové faktory pre diabetes mellitus po transplantácii / I. Dedinská ... [et al.]
  Martin : Jozef Chajmík - Quick Print, 2017
 3. ABA Darcovstvo a transplantácie orgánov u detí / Ivana Dedinská, Ľudovít Laca
  In: Moderné trendy v detských chirurgických odboroch : 1. - ISBN 978-80-7228-745-1. - Ostrava : Librex Publishing, 2019. - S. 264-337 [3,2 AH]
 4. ADC Role of sex in post-transplant diabetes mellitus development: Are men and women equal? / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications. - Roč. 33, č. 4 (2019), s. 315-322
 5. ADC Induction Therapy With ATG Compared With Anti-IL2 Basiliximab in Low-Immunologic Risk Kidney Transplant Recipients / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 51, č. 10 (2019), s. 3259-3264
 6. ADC Alcohol-Related Liver Disease as a New Risk Factor for Post-transplant Diabetes After Liver Transplantation / Ľubomír Skladaný ... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 51, č. 10 (2019), s. 3369-3374
 7. ADC Importance of Markers of Sepsis in Surgical Patients / Marek Smolár ... [et al.]
  In: The American surgeon. - Roč. 84, č. 6 (2018), s. 1058-1063
 8. ADC Leptin - A new marker for development of post-transplant diabetes mellitus? / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications [elektronický dokument]. - Roč. 32, č. 9 (2018), s. 863-869 [print]
 9. ADC Twelve-Month and Five-Year Analyses of Risk Factors for New-Onset Diabetes after Transplantation in a Group of Patients Homogeneous for Immunosuppression / I. Dedinská... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 47, č. 6 (2015), s. 1831-1839
 10. ADC Expression of HLA-G transcripts in graft biopsy samples of renal transplant recipients / Z. Žilinská... [et al.]
  In: Transplant Immunology. - Roč. 33, č. 3 (2015), s. 159-165
 11. ADC Impact of Trough Levels of Tacrolimus on Kidney Function and Graft Survival in Short and Longer Periods After Renal Transplantation / Z. Žilinská ... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 48, č. 8 (2016), s. 2634-2643
 12. ADC Flow Cytometry Panel-Reactive Antibody Screening of Anti-HLA Antibodies in the Waiting List Significantly Reduces the Occurrence of Acute Rejection After Kidney Transplantation / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 49, č. 8 (2017), s. 1719-1723
 13. ADC Complications of liver resection in geriatric patients / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Annals of Hepatology. - Roč. 16, č. 1 (2017), s. 149-156
 14. ADC Donor Body Mass Index as a Risk Factor for Delayed Onset of Graft Function / Juraj Miklušica ... [et al.]
  In: Progress in Transplantation. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 87-90
 15. ADC Incidence of Diabetes Mellitus After Kidney Transplantation in Slovakia: Multicentric, Prospective Analysis / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 48, č. 10 (2016), s. 3292-3298
 16. ADD Occurrence of malignancies after kidney transplantation in adults: Slovak multicenter experience / Z. Žilinská ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Vol. 64, No. 2 (2017), s. 311-317
 17. ADE Transplantácia obličky a metabolický syndróm / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 5, č. 2 (2016), s. 94-98
 18. ADE Correlation between CMV Infection and NODAT / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Journal of Metabolic Syndrome [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2016), nestr. [7 s.] [online]
 19. ADE Skúsenosti s liečbou hepatoblastómu u najmenších detí. Využitie predoperačnej 3D virtuálnej analýzy MeVis pri resekciách pečene / J. Janek ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 96, č. 1 (2017), s. 25-33
 20. ADE Obezita - kľúčový rizikový faktor pre diabetes mellitus po transplantácii obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 4, č. 3 (2015), s. 191-194
 21. ADE Perforation of terminal ileum as a rare complication of an early post-transplant course / I. Dedinská... [et al.]
  In: Journal of Clinical Case Reports. - Roč. 5, č. 11 (2015), č. čl. 631
 22. ADF Peroperačná bioptizácia pankreasu pri nedoriešených chronických pankreatitídach / B. Palkoci ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 12, č. 4 (2015), s. 153-156
 23. ADF Gender differencies in kidney transplantation - 10 year retrospective study / Lea Kováčiková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 18, č. 3 (2018), s. 24-29
 24. ADF Diabetes mellitus po transplantácii pečene v Transplantačnom centre Banská Bystrica / Z. Mesárošová, Ivana Dedinská, Ľubomír Skladaný
  In: Transplant. - Roč. 3, č. 5-6 (2019), s. 20-26
 25. ADF Vyšetrovanie potenciálneho žijúceho darcu obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, č. 12 (2013), s. 529-534
 26. ADF Metabolické účinky imunosupresívnej liečby / I. Dedinská... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 14, č. 27 (2014), s. 81-85
 27. ADF Súčasný pohľad na transplantáciu pankreasu a pankreatických ostrovčekov u pacientov s diabetes mellitus 1. typu / D. Kantárová... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 14, č. 27 (2014), s. 86-93
 28. ADF Effect of smoking on development of new onset diabetes mellitus after transplantation (NODAT) of kidney / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 14-21
 29. ADF Novodiagnostikovaný diabetes mellitus po transplantácii / I. Dedinská... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 13, č. 25 (2013), s. 100-105
 30. ADF Výživa kritický chorého pacienta / Juraj Krivuš ... [et al.]
  In: Anestéziológia a intenzívna medicína. - Roč. 7, č. 2 (2018), s. 43-46
 31. ADF Metabolický syndróm pri zápalových ochoreniach spojiva / V. Maňka ... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 12, č. 23 (2012), s. 85-91
 32. ADF Urologické komplikácie po transplantácii obličky - retrospektívna analýza za 5-ročné obdobie (2013-2017) / Juraj Miklušica ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 1 (2018), s. 28-31
 33. ADF Primárne nádory pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 16, č. 3 (2017), s. 107-111
 34. ADF Ureteral stenosis of transplanted kidney / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 2 (2017), s. 32-40
 35. ADF Asociácia diabetes mellitus s ischemickou cievnou mozgovou príhodou / M. Migra... [et al.]
  In: Neurológia. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 97-100
 36. ADF Diabetik na čakacej listine na transplantáciu obličky / K. Graňák ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 1 (2018), s. 26-31
 37. ADF Vyšetrenie a príprava pacienta na čakacej listine na transplantáciu obličky - update podľa odporúčaní ERBP / Lea Kováčiková ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 1 (2018), s. 21-25
 38. ADM Metabolic syndrome and new onset diabetes after kidney transplantation / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. - Roč. 11, č. 3 (2017), s. 211-214
 39. ADM Transplantácia obličky u nespolupracujúceho pacienta / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 22, č. 4 (2016), s. 125-129
 40. ADM Raritná diagnostika infekčnej endokarditídy po transplantácii obličky / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 62, č. 1 (2016), s. 48-51
 41. ADM Experiences With Expanded Criteria Donors 10-Year Analysis of the Martin, Slovakia Transplant Center / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Experimental and Clinical Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 1 (2019), s. 6-10 [print]
 42. ADM Body mass index before kidney transplantation - principal risk factor for NODAT / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Diabetologia Kliniczna. - Roč. 5, č. 1 (2016), s. 1-6
 43. ADM Surgical treatment of intrahepatic cholangiocarcinoma: A retrospective cohort study / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: International Journal of Surgery Open [elektronický zdroj]. - Roč. 4 (2016), s. 10-14 [online]
 44. ADM Therapeutic plasma exchange in secondary prevention of acute pancreatitis in pregnant patient with familial hyperchylomicronemia / Renáta Michalová ... [et al.]
  In: Biomedical papers. - Roč. 163, č. 1 (2019), s. 90-94
 45. ADM Absces pečene ako zriedkavá komplikácia PEG / Marek Smolár ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 98, č. 5 (2019), s. 219-222
 46. ADM Nephronophthisis type I, left ventricular non-compaction cardiomyopathy and reduced cilia motility-atypical manifestations of one disease / Miroslava Brndiarová ... [et al.]
  In: Journal of Nephrology [elektronický dokument]. - Roč. 32, č. 3. október (2019), s. [1-4] [print]
 47. ADM Biopsie transplantovaných obličiek - retrospektívna analýza / I. Dedinská... [et al.]
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 19, č. 4 (2013), s. 122-126
 48. ADM Waist circumference as an independent risk factor for NODAT / I. Dedinská... [et al.]
  In: Annals of Transplantation. - Roč. 20, 20. marec (2015), s. 154-159
 49. ADM Možnosti liečby ANCA asociovanej vaskulitídy v transplantovanej obličke / I. Dedinská... [et al.]
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 21, č. 1 (2015), s. 16-21
 50. ADM Treatment of ormond disease and idiopathic membranous glomerulonephritis using rituximab / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Iranian Journal of Kidney Diseases. - Roč. 10, č. 5 (2016), s. 332-335
 51. ADM Effect of paricalcitol on bone density after kidney transplantation analysis of 2 transplant centers / Z. Žilinská ... [et al.]
  In: Iranian Journal of Kidney Diseases. - Roč. 11, č. 6 (2017), s. 461-466
 52. ADM Acute kidney injury after liver resection in elderly patients / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: BMC NEPHROLOGY [elektronický dokument]. - Roč. 20 (2019), s. 1-10 [online]
 53. ADM Arteriovenózna fistula po biopsii transplantovanej obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 21, č. 3 (2015), s. 74-78
 54. ADM Splenóza ako zriedkavá príčina bolesti brucha / M. Smolár ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 95, č. 4 (2016), s. 168-171
 55. ADM Correlation between CMV infection and posttransplantation new-onset diabetes mellitus / I. Dedinská ... [et al.]
  In: International Journal of Organ Transplantation Medicine. - Roč. 7, č. 3 (2016), s. 173-182
 56. ADM Clinical experience of conversion from cyclosporine to tacrolimus prolonged-release in stabilized kidney transplant patients / K. Krejčí ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 160, č. 3 (2016), s. 407-411
 57. ADM Vplyv dĺžky dialyzačnej liečby na prežívanie pacientov a štepov po transplantácii obličky - 11-ročná multicentrická analýza / Karol Graňak ... [et al.]
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 24, č. 3 (2018), s. 96-102
 58. ADM Is smoking a risk factor for metabolic syndrome? / I. Dedinská... [et al.]
  In: Diabetologia Kliniczna. - Roč. 3, č. 4 (2014), s. 136-143
 59. ADN Chirurgická liečba intrahepatálneho cholangiokarcinómu / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 1 (2016), s. 512-513
 60. ADN Surgical treatment of hepatocellular carcinoma / Ľ. Laca... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 116, č. 9 (2015), s. 539-541
 61. ADN Možnosti chirurgického riešenia pečeňových metastáz neuroendokrinných nádorov / Ľ. Laca... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 64, č. 7-8 (2015), s. 258-262
 62. ADN Polycystická choroba obličiek a transplantácia / I. Dedinská... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 64, č. 10 (2015), s. 368-371
 63. ADN The role of proteinuria, paricalcitol and vitamin D in the development of post-transplant diabetes mellitus / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 119, č. 7 (2018), s. 401-407
 64. AFG CKD 3 MBD - diabetická a nediabetická nefropatia / A. Klimentová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 57, č. 5, příloha 1 (2011), s. 1P31
 65. AFG The Role of Proteinuria, Paricalcitol and Vitamin D in the Development of Post-Transplant Diabetes Mellitus after Kidney Transplantation / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 7S (2018), s. S257-S258 [print]
 66. AFG Leptin - new marker for rejection of kidney trasplant? / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 7S (2018), s. S551-S551 [print]
 67. AFG FlowPRA Screening of antiHLA Antibodies in the Waiting List Significantly Reduces the Occurrence of Acute Rejection after Kidney Transplantation / Ivana Dedinská ...[et al.]
  In: Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 7S (2018), s. S573-S573 [print]
 68. AFG Infekcie po transplantácii obličky / S. Valachová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 59, č. 5 (2013), s. 1P26-1P27 [online]
 69. AFG Mykotická infekcia po transplantácii / P. Skálová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 59, č. 5 (2013), s. 1P28 [online]
 70. AFG Sekundárny diabetes mellitus - analýza TC Martin / L. Dedinská... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 59, č. 5 (2013), s. 1P19-1P20 [online]
 71. AFG Donor Body Mass Index as a Risk Factor for Delayed Onset of Graft Function / Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Ľudovít Laca
  In: Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 7S (2018), s. S768-S738 [print]
 72. AFG Leptin - a new marker of acute rejection? / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Nephrology Dialysis Transplantation [elektronický dokument]. - Roč. 33, č. Supplement 1 (2018), s. i583-i583 [print]
 73. AFH Non compliance pacienta po transplantácii obličky / S. Lauková-Valachová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Z1 (2016), s. 13
 74. AFH Aspirínová rezistencia a metabolický syndróm / Renáta Michalová ... [et al.]
  In: Škola hematológie : 4. ročník. - ISBN 978-80-971468-5-6. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 19-19
 75. AFH Cytomegalovírusová infekcia vo vzťahu k novodiagnostikovanému diabetes mellitus po transplantácii obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6, suppl. 1 (2014), s. 8
 76. AFH Polycystická choroba obličiek a transplantácia obličky / S. Valachová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6, suppl. 1 (2014), s. 30
 77. AFH Diabetes mellitus a jeho vplyv na hypoxemickú cievnu mozgovú príhodu / M. Migra ... [et al.]
  In: 18. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SLS, 2008. - S. 36
 78. AFH Metabolický syndróm a aspirínová rezistencia / Renáta Michalová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Supplement 1 (2018), s. 20-20
 79. AFH Metabolický syndróm pri reumatoidnej artritíde / V. Maňka... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 58, (2012), nestr. [1 s.] [online]
 80. AFH Body mass index darcu - rizikový faktor pre oneskorený nástup funkcie štepu / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 21
 81. AFH Súčasné výsledky darcovského programu v Transplantačnom centre (TC) Univerzitnej nemocnice Martin / D. Osinová ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 25
 82. AFH Výber správnej indukcie - aké máme možnosti? / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 35
 83. AFH Nádorové ochorenia po transplantácii obličky na Slovensku / Z. Žilinská ... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-970740-7-4. - Bratislava : Tajpan, 2016. - S. 47
 84. AFH Príprava príjemcu na transplantáciu obličky / E. Jurčáková ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 63
 85. AFH Primárne riešenia stenóz ureteru po transplantácii obličky / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 74
 86. AFH Úloha parikalcitolu v rozvoji diabetes mellitus po transplantácii obličky / I. Dedinská
  In: Transplant. - Roč. 1, č. 1-2 (2017), s. 90
 87. AFH Čakacia listina na transplantáciu obličky - aktuálny stav / Ivana Dedinská ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 1-2 (2018), s. 6-6
 88. AFH Vplyv dĺžky dialýzy na prežívanie pacientov a štepov po transplantácii obličky / Eva Lacková ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 1-2 (2018), s. 5-5
 89. AFH Prevalence and risk factors of New-onset diabetes mellitus after liver transplantation (NODAT)): single-centre experience / Z. Mesárošová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 53, č. 9, suppl. 2 (2017), s. S561
 90. AFH Obesity and posttransplant diabetes mellitus in Slovakia / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 53, č. 9, suppl. 2 (2017), s. S562
 91. AFH Metabolický syndróm a aspirínová rezistencia / Renáta Michalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. S5 (2018), s. 16-16
 92. BCI Základy pre odbery orgánov a transplantácie obličiek / I. Dedinská, J. Miklušica
  Turany : P + M, 2015
 93. BCI Nefrológia pre študentov lekárskych fakúlt [elektronický dokument] : vysokoškolské skriptá. / Ivana Dedinská, Zuzana Žilinská
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 94. BDE Hyponatrémia - komplikácia liečby karbamazepínom / I. Dedinská... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 58, č. 1 (2012), s. 72-75
 95. BDF Hemolyticko uremický syndróm / I. Dedinská... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, č. 3 (2011), s. 114-117
 96. BDF Fajčenie a komponenty metabolického syndrómu / I. Dedinská... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 11, č. 21 (2011), s. 56-64
 97. BDF Diabetes mellitus po transplantácii / Ivana Dedinská, Ľudovít Laca, Marián Mokáň
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. 7 (2019), s. 210-213
 98. BDF Diabetes mellitus po transplantácii / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 17, č. 6 (2017), s. 239-241
 99. BDF Atypický a hemolyticko-uremický syndróm a transplantácia obličky / Peter Petruš ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 3, č. 5-6 (2019), s. 8-13
 100. BDF Ultrasonografia transplantovanej obličky: fyziologický obraz, akútna rejekcia a hydronefróza / I. Dedinská... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 60, č. 11 (2011), s. 485-486
 101. BDF Výživa pacienta v ileóznom a subileóznom stave pred operáciou a po nej / Juraj Krivuš, Ivana Dedinská, Marián Mokáň
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 18, č. 4 (2019), s. 175-178
 102. BDF Súčasné možnosti liečby chronického črevného zlyhania / Juraj Krivuš ... [et al.]
  In: Nutrition news. - Roč. 2, č. 2 (2018), s. 14-18
 103. BDF Párové výmeny obličiek - alternatívny spôsob transplantácie obličiek pri ABO a HLA inkompatibilite / T. Baltesová ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 1-2 (2018), s. 32-34
 104. BFA Poruchy kostného metabolizmu u dialyzovaných pacientov / A. Michaligová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 57, č. 5, příloha 1 (2011), s. 1P31-1P32
 105. BFA Anabolické steroidy v nutričnej starostlivosti o kriticky chorého pacienta / Juraj Krivuš ... [et al.]
  In: 35. Mezinárodní kongres SKVIMP : kontroverze ve výživě; klinická výživa - most mezi vědou a praxi. - Hradec Králové : Společnost klinické výživy a intenzívni metabolické péče ČLS JEP, 2019. - S. 21-21
 106. BFA Waits circumference as an independent risk factor for new onset diabetes after transplantation / I. Dedinská... [et al.]
  In: ESOT 2015 : 17th Congress of the European Society of Organ Transplantation [elektronický zdroj]. - Brusel : [s.n.], 2015. - Nestr. [S. 19] [online]
 107. BFA Is CMV infection a real risk factor for nex onset diabetes mellitus after transplantation? / I. Dedinská... [et al.]
  In: ESOT 2015 : 17th Congress of the European Society of Organ Transplantation. - Brusel : [s.n.], 2015. - [S. 19] [online]
 108. BFA Novovzniknutý diabetes mellitus po transplantácii (NODAT) - analýza rizikových faktorov / I. Dedinská... [et al.]
  In: 5. Česko-slovenský transplantačný kongres. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 31
 109. BFA 10 ročné skúsenosti s využitím ECD darcov v transplantačnom centre Univerzitnej nemocnice Martin (2004-5/2014) / J. Miklušica... [et al.]
  In: 5. Česko-slovenský transplantačný kongres. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 27
 110. BFA Starostlivosť o darcu orgánov na OAIM - možnosti využitia hormonálnej resuscitácie / D. Osinová... [et al.]
  In: 5. Česko-slovenský transplantačný kongres. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 54
 111. BFA Biopsie transplantovaných obličiek v TC Martin / I. Dedinská... [et al.]
  In: 5. Česko-slovenský transplantačný kongres. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 56
 112. BFA Hmotnosť ako rizikový faktor diabetes mellitus po transplantácii obličky / E. Jurčáková... [et al.]
  In: 5. Česko-slovenský transplantačný kongres. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 77
 113. BFB Hyponatrémia-ako môžeme liečbou pacientovi uškodiť / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 54, č. 5 (2008), s. 546-547
 114. BFB Geneticko-imunologická analýza pacientov s diabetes mellitus 1. typu / D. Kantárová... [et al.]
  In: 24. Diabetologické dni. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 51
 115. BFB Hemolyticko-uremický syndróm - kazuistika / I. Dedinská... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 56, č. 5 (2010), s. 452
 116. BFB Metabolický syndróm a zápalové ochorenie spojiva / V. Maňka... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 56, č. 5 (2010), s. 464
 117. BFB Diabetes mellitus po transplantácii obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: 37. Kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti. - Bratislava : SLS, 2015. - S. 45
 118. BFB Príprava príjemcu k transplantácii obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: 37. Kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti. - Bratislava : SLS, 2015. - S. 17
 119. BFB Rituximab v liečbe rekurencie ANCA-vaskulitídy v transplantovanej obličke / I. Dedinská... [et al.]
  In: 36. Kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti. - Košice : [s.n.], 2014. - S. 62
 120. BFB Aneuryzmorafia natívneho aneuryzmatického hemodyalizačného prístupu / I. Dedinská... [et al.]
  In: 35. Kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 31
 121. BFB Paraneoplastická hypoglykémia / I. Sagová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 58, (2012), nestr. [1 s.] [online]
 122. BFB AV fistula po biopsii transplantovanej obličky / I. Dedinská... [et al.]
  In: Nefrologické sympózium s medzinárodnou účasťou. - Martin : [s.n.], 2012. - S. 35
 123. BFB Kalcifylaxia u pacientky po transplantácii obličky - kazuistika / J. Miklušica... [et al.]
  In: 4. československý transplantačný kongres. - Bratislava : SLS, 2012. - S.
 124. DAI Metabolický syndróm a fajčenie. / Ivana Dedinská ; školiteľ Jurina Sadloňová
  Martin : [s.n.], 2011
 125. DAI Diabetes mellitus po transplantácii obličky / I. Dedinská
  Martin : [s.n.], 2017
 126. GHG Diabetes Mellitus after Transplantation / I. Dedinská ... [et al.]
  In: Annals of Transplantation Research [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2017), nestr. [4 s.] [online]
 127. GII Úvodník / I. Dedinská
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 16, č. 32 (2015), s. 7-8
 128. GII Úvodník / I. Dedinská
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 1 (2018), s. 3-4