Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADF Ťažká hyponatrémia po liečbe terlipresínom u pacientky s chirurgicky neošetriteľným krvácaním do gastrointestinálneho systému / M. Vojtko ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 4 (2014), s. 151-153
 2. ADF Treatment results of non-varicose bleeding from upper gastrointestinal tract / A. Mikolajčík...[et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 112, č. 6 (2011), s. 327-331
 3. ADF Akútna renálna insuficiencia u chirurgických pacientov / I. Daňová... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 88-91
 4. AFD Dôležité aspekty hojenia rán / M. Smolár... [et al.]
  In: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva. - ISBN 978-80-8084-629-9. - Ružomberok : Verbum, 2010. - S. 93-99
 5. AFD Súčasné trendy parentálnej výživy / I. Daňová... [et al.]
  In: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva. - ISBN 978-80-8084-629-9. - Ružomberok : Verbum, 2010. - S. 14-21
 6. AFG Možnosti liečby nevarikózneho krvácania z horného GIT / I. Daňová... [etal.]
  In: Hojení ran. - Roč.4, suppl. 1 (2010), s. 7-8
 7. BFA Zriedkavá neskorá komplikácia duodenobiliárnej drenáže (kazuistika) / M. Vojtko... [et al.]
  In: 12. Dny mladých chirurgů. Sborník abstrakt. - Praha : ČSL JEP, 2012. - S. 43-44
 8. DAI Markery akútnej renálnej insuficiencie u pacientov s hemoragickým šokom / Ivana Daňová ; školiteľ Dušan Mištuna
  Martin : [s.n.], 2014