Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Blažej Palkoci, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Miroslav Pindura

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Miroslava Serdelová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
sekretárka, sekretár
Telefón
043/4133 985
VoIP
41704
Poznámka
043/4203697

MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Ladislav Šutiak, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4133 985
VoIP
41733
Poznámka
043/4203665,043/4203697
Publikačná činnosť

MUDr. Martin Vojtko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť