Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Miroslav Pindura

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Miroslava Serdelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
sekretárka, sekretár
043/4133 985
41704
043/4203697

MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Martin Vojtko

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
1 [2]