Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
docent vysokej školy, univerzity
+421 43 4203 381
41701

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Ivana Daňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Martin Grajciar

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

MUDr. Michal Hošala, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 938

MUDr. Ján Janík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 705
41705
043/4203445, 043/4203697

MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4133 985
41733
043/4203665,043/4203697

MUDr. Blažej Palkoci, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1] 2