Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Chirurgická klinika a transplantačné centrum

Adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Chirurgická klinika a transplantačné centrum
Kollárova 2, 036 59 Martin


Prednosta: Prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
E-mail: ludovit.lacauniba.sk
tel.: +421 43 4203 922 
VoIP: 41 705


Sekretariát: Miroslava Serdelová
E-mail: miroslava.serdelovauniba.sk
tel.: +421 43 4203 697
VoIP: 41 704