Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľná kapacita - dodatočné ubytovanie

V zmysle platnej smernice o ubytovacom procese bolo ku dňu 14.9.2021 v rámci kapacitných možností vyhovené väčšine žiadateľov o ubytovanie z poradovníka. Evidencia doposiaľ nevybavených žiadateľov o ubytovanie je z toho dôvodu ukončená .

O prípadných voľných lôžkach budeme informovať na web stránke internátu v tejto časti.

Prvému žiadateľovi (mimo trv. pobytu v dostupnosti MHD Martin), ktorý :

- prejaví záujem o uvedené lôžko (elektronicky z univerzitného konta)

a

- splní po obdržaní spätnej väzby z referátu pre ubytovanie  podmienku týkajúcu sa úhrady kaucie a bytného za konkrétnu izbu,

 bude ubytovanie pridelené.

 EVIDUJEME:

- 1 dostupné lôžko na mužskej kapacite na P. O. Hviezdoslava 35.

Mesačný poplatok je 67,50 € (3-lôžková rekonštruovaná izba).

 

V prípade záujmu obratom kontaktujte referát pre ubytovanie podľa vyššie uvedených pokynov.