Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Ing. Eva Kvaltínyová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
Telefón
043/2633 224
VoIP
41224
Publikačná činnosť