Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Ing. Eva Kvaltínyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
[1]