Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Jana Plevková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
Zamestnanec
41635
41635, 41205

Ing. Eva Kvaltínyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 224
41224
[1]