Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Virtuálni pacienti

Virtuálny pacient  je špecifickým druhom počítačového programu, ktorý simuluje klinické scenáre/prípady z reálneho života. Študent (riešiteľ prípadu) v nich hrá úlohu zdravotníckeho pracovníka, ktorý získava anamnézu, vykonáva fyzikálne vyšetrenia a robí diagnostické a terapeutické rozhodnutia.


Na JLF UK sú k dispozícii virtuálni pacienti spoločností Anesoft (stručný návod v slovenčine) a Med-U.

Rovnako je možné vytvoriť vlastný virtuálny pacientsky prípad - pre potreby ich tvorby na JLF UK bol vypracovaný textový dokument "Virtuálni pacienti - Úvod k problematike a návody na tvorbu."

 

 Nižšie sú k dispozícii jednoduché príklady vytvorené podľa popísaných postupov:

 

Interaktívne kazuistiky v prostredí MS Powerpoint:

Embólia do a. pulmonalis (patologická fyziológia) - formát .pdf, formát .pptx

Respiračné zlyhanie u 5-mesačného chlapca (pediatria) - formát .pdf, formát .pptx

Diferenciálna diagnostika ikteru (interná medicína) - formát .pdf, formát .pptx

 

Simulované klinické scenáre v prostredí MUSE:

Spontánny tenzný pneumotorax (urgentná medicína)

 

Virtuálni pacienti v prostredí OpenLabyrinth:

Názov: Predčasný pôrod v pôrodnej asistencii

Link: Tehotná žena (pôrodná asistencia)

 

Názov: Perinatálna strata

Link: Perinatálna strata (pôrodná asistencia)

 

Názov: Starostlivosť o pacientku s krvácaním po pôrode

Link: Starostlivosť o pacientku s krvácaním po pôrode (pôrodná asistencia)

 

Názov: Náhly pôrod v domácnosti

Link: Náhly pôrod v domácnosti (pôrodná asistencia)

 

 Názov: Starostlivosť o ženu s gestačným diabetes mellitus

Link: Starostlivosť o ženu s gestačným diabetes mellitus (pôrodná asistencia)

 

Názov: Starostlivosť o ženu pri neefektívnom dojčení

Link: Starostlivosť o ženu pri neefektívnom dojčení (pôrodná asistencia)

 

Diferenciálna diagnostika ikteru (interná medicína)

 

Prostredie OpenLabyrinth je pre vývoj a prehrávanie virtuálnych pacientov prístupné aj v sieti JLF UK.

Viac informácií o virtuálnych pacientoch a možnostiach ich zapojenia do výučby nájdete napríklad na stránke virtualpatients.eu, kde je k dispozícii aj obsiahly súbor voľne dostupných virtuálnych pacientov (Urgentný pôrod pre štúdijný odbor pôrodná asistencia)