Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Virtuálni pacienti

Kontakt: Ing. Eva Kvaltínyová, Simulačné výučbové centrum, e-mail: eva.kvaltinyovauniba.sk tel. 0904 205 377

Link: Vytvorení virtuálni pacienti budú zverejnení na tejto stránke

Virtuálny pacient  je špecifickým druhom počítačového programu, ktorý simuluje klinické scenáre/prípady z reálneho života. Študent (riešiteľ prípadu) v nich hrá úlohu zdravotníckeho pracovníka, ktorý získava anamnézu, vykonáva fyzikálne vyšetrenia a robí diagnostické a terapeutické rozhodnutia.

Viac informácií o virtuálnych pacientoch a možnostiach ich zapojenia do výučby nájdete napríklad na stránke virtualpatients.eu, kde je k dispozícii aj obsiahly súbor voľne dostupných virtuálnych pacientov

Rovnako je možné vytvoriť vlastný virtuálny pacientsky prípad - pre potreby ich tvorby na JLF UK bol vypracovaný textový dokument "Virtuálni pacienti - Úvod k problematike a návody na tvorbu."

 

Nižšie sú k dispozícii jednoduché príklady vytvorené podľa popísaných postupov:

 

Interaktívne kazuistiky v prostredí MS Powerpoint:

Embólia do a. pulmonalis (patologická fyziológia) - formát .pdf, formát .pptx

Respiračné zlyhanie u 5-mesačného chlapca (pediatria) - formát .pdf, formát .pptx

Diferenciálna diagnostika ikteru (interná medicína) - formát .pdf, formát .pptx

 

Simulované klinické scenáre v prostredí MUSE:

Spontánny tenzný pneumotorax (urgentná medicína)

 

Virtuálni pacienti v prostredí OpenLabyrinth:

Prostredie webovej platformy OpenLabyrinth poskytuje široké využitie pre tvorbu vlastných virtuálnych pacientov, ako aj tvorbu jednoduchých vzdelávacích algoritmov, ktoré sú vhodné pre dištančnú formu vzdelávania. 

Pre viac informácií ako vytvoriť VP v tomto prostredí a technickú pomoc kontaktujte  Ing. Evu Kvaltínyovú (eva.kvaltinyovauniba.sk alebo aj čísle 0904 205 377).

 

Pôrodná asistencia

Názov: Hygiena rúk v pôrodnej asistencii

Link: Hygiena rúk v pôrodnej asistencii

 

Názov: HELLP syndróm

Link: HELLP syndróm

 

Názov: Eklamptický záchvat, pôrodná asistencia

Link: Eklamptický záchvat (pôrodná asistencia)

 

Názov: Zvládanie agresivity a kritiky v komunikácii medzi pôrodnou asistentkou a pacientkou

Link: Zvládanie agresivity (pôrodná asistencia)

 

Názov: Podpora bondingu 

Link: Podpora bondingu

 

Názov: Predčasný pôrod v pôrodnej asistencii

Link: Tehotná žena (pôrodná asistencia)

 

Názov: Perinatálna strata

Link: Perinatálna strata (pôrodná asistencia)

 

Názov: Starostlivosť o pacientku s krvácaním po pôrode

Link: Starostlivosť o pacientku s krvácaním po pôrode (pôrodná asistencia)

 

Názov: Náhly pôrod v domácnosti

Link: Náhly pôrod v domácnosti (pôrodná asistencia)

 

 Názov: Starostlivosť o ženu s gestačným diabetes mellitus

Link: Starostlivosť o ženu s gestačným diabetes mellitus (pôrodná asistencia)

 

Názov: Starostlivosť o ženu pri neefektívnom dojčení

Link: Starostlivosť o ženu pri neefektívnom dojčení (pôrodná asistencia)

 

(Príklad VP Urgentný pôrod pre štúdijný odbor pôrodná asistencia voľne dostupný, vytvorený v inej platforme, bez možnosti úprav)

Urgentná medicína

SK

Názov: Dyspnoe

Link: VP dyspnoe

 

Názov: Bezvedomie

Link: VP Bezvedomie

 

Názov: Laryngeálna maska i-gel

Názov: Laryngeálny tubus

Názov: Orofaryngeálny vzduchovod

Názov: Ventilácia tvárovou maskou C-hmat

 

EN

Názov: Airway tube

Názov: Laryngeal tube insertion