Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozvrh SVC

Výučba v Simulačnom výučbovom centre

Zimný semester 2019/2020

rozvrh výučby v Simulačnom výučbovom centre JLF UK na zimný semester 2019/2020