Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Kurzy a simulačné nácviky lekárskych zručností mimo kurikula je možné organizovať v Simulačnom výučbovom centre v akademickom roku 2018/2019 už od 10.9.2018. Viac informácií. 

 

Od  dňa 23.11.2018 nebudú možné nácviky lekárskych zručností v priestoroch Simulačného výučbového centra. Ďakujeme za pochopenie.