Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Kurzy a simulačné nácviky lekárskych zručností mimo kurikula je možné organizovať v Simulačnom výučbovom centre v akademickom roku 2019/2020 už od 16.9.2019. Viac informácií.