Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Kurzy a simulačné nácviky lekárskych zručností mimo kurikula je možné organizovať v Simulačnom výučbovom centre v akademickom roku 2019/2020 už od 16.9.2019. Viac informácií. 

 

Od  dňa 14.11.2019 nebudú možné nácviky lekárskych zručností v priestoroch Simulačného výučbového centra. Ďakujeme za pochopenie.