Simulačné výučbové centrum

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Simulačné výučbové centrum

<output>Simulačné výučbové centrum</output>

Adresa: L. Novomeského 7A, 036 01 Martin

tel: 043/ 2633 635, 2633 224

e-mail:

prof. MUDr. Janka Plevková, PhD.
plevkovajfmed.uniba.sk

Ing. Eva Kvaltínyová
kvaltinyovajfmed.uniba.sk

facebook: www.facebook.com/simcentrumJLFUK

<output> L. Novomeského 7A, 036 01 Martin</output>

<output>

<article class="span6">

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekásrka fakulta v Martine

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM

Adresa: Kollárova 2, 036 59 Martin

Sekretariát: Alena Košťaliková

E-mail: kostalikova@jfmed.uniba.sk

tel.: +421 - (0)43 - 413 28 36

VoIP: 41715

</article> <aside class="span3"></aside>

</output>

<output>

niverzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekásrka fakulta v Martine

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM

Adresa: Kollárova 2, 036 59 Martin

Sekretariát: Alena Košťaliková

E-mail: kostalikova@jfmed.uniba.sk

tel.: +421 - (0)43 - 413 28 36

VoIP: 41715

</output>

<output>

niverzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekásrka fakulta v Martine

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM

Adresa: Kollárova 2, 036 59 Martin

Sekretariát: Alena Košťaliková

E-mail: kostalikova@jfmed.uniba.sk

tel.: +421 - (0)43 - 413 28 36

VoIP: 41715

</output>