Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Riaditeľ

    prof MUDr. Albert Stránsky, CSc.

    stransky@jfmed.uniba.sk

 

Ostatní zamestnanci

    PaedDr. Andrej Krajčovič, PhD.

    akrajcovic@jfmed.uniba.sk

 

Inštitút medicínskeho vzdelávania v Aj

Malá Hora 4

036 01 Martin  

 

Tel.: +421 43 2633 318

VoIP: 41318