Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Inštitút medicínskeho vzdelávania v Aj

 

Inštitút medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku bol zriadený dňa 14. 10. 2004 ako účelové zariadenie JLF UK v Martine s cieľom efektívneho náboru zahraničných uchádzačov o štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku. Našou úlohou je predovšetkým aktívne vyhľadávanie obchodných zástupcov JLF UK v zahraničí, udržiavanie dobrých vzťahov s našimi obchodnými partnermi, ako aj priama propagácia štúdia všeobecného lekárstva na interaktívnych seminároch so študentmi v zahraničí.

Významnou úlohou Inštitútu je aj zviditeľňovanie Slovenskej republiky v zahraničí a šírenie dobrého mena Univerzity Komenského a Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, či už pri nábore zahraničných uchádzačov alebo prostredníctvom absolventov JLF UK.

Dôležitou súčasťou práce Inštitútu je účasť na medzinárodných veľtrhoch o vzdelávaní, kde univerzity z celého sveta ponúkajú uchádzačom svoje študijné programy. Tradícia týchto trhov je zvlášť známa v škandinávskych ale aj iných západoeurópskych krajinách. JLF UK je jedna z mála fakúlt zo Slovenska, ktoré sa ich pravidelne zúčastňujú, čo má nepochybne významný pozitívny dopad na kontinuálny nárast záujemcov o štúdium na našej fakulte.

 

ZAMESTNANCI IMVAJ

 

RIADITEĽ:

 

prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc.

tel:     +421 43 2633318

VoIP:  41318

email: stransky@jfmed.uniba.sk

 

ĎALŠÍ ZAMESTNANCI:

 

PaedDr. Andrej Krajčovič, PhD.

tel:     +421 43 2633318

VoIP:  41318

email: akrajcovic@jfmed.uniba.sk

 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

 

Inštitút medicínskeho vzdelávania v Aj

Malá Hora 4

036 01 Martin

 

<output>

Inštitút medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku bol zriadený dňa 14. 10. 2004 ako účelové zariadenie JLF UK v Martine s cieľom efektívneho náboru zahraničných uchádzačov o štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku. Významnou úlohou Inštitútu je aj zviditeľňovanie Slovenskej republiky v zahraničí a šírenie dobrého mena Univerzity Komenského a Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, či už pri nábore zahraničných uchádzačov alebo prostredníctvom absolventov JLF UK.

Významnou súčasťou práce Inštitútu je účasť na medzinárodných veľtrhoch o vzdelávaní, kde univerzity z celého sveta ponúkajú uchádzačom svoje študijné programy. Tradícia týchto trhov je zvlášť známa v škandinávskych ale aj iných západoeurópskych krajinách. JLF UK je jediná lekárska fakulta zo Slovenska, ktorá sa ich pravidelne zúčastňuje, čo má nepochybne významný pozitívny dopad na kontinuálny nárast záujemcov o štúdium na našej fakulte.

</output>