Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozvoj kultúrnej a vzdelávacej spolupráce v slovensko-islandskom kontexte

Anotácia k iniciatíve: Spoločná iniciatíva Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Menntaskólinn á Akureyri pod názvom Rozvoj kultúrnej a vzdelávacej spolupráce v slovensko-islandskom kontexte vznikla na základe myšlienky rozvoja nielen v oblasti vzdelávania, ale aj kultúry. Prostredníctvom organizovania workshopov a letnej jazykovej školy sa posilnia kultúrne a vzdelávacie väzby medzi Islandom a Slovenskom, čo vytvorí hlbšie puto medzi zúčastnenými inštitúciami a všetkými zainteresovanými stranami. V Martine sa plánuje organizácia workshopu zameraného na islandský folklór a ich tradície a v priebehu workshopu v Akureyri sa pozornosť zameria na slovenskú kultúru a vzdelávanie.

Program aktivít bol pripravovaný s ideou oboznámenia sa s bohatstvom kultúrnej rozmanitosti, podporenia vzájomného porozumenia, osobného rozvoja a solidarity. Nové formy myslenia, spolutvorenia a kreativity sú obzvlášť cenné pri vytváraní nových prístupov a inovácií.

Kód iniciatívy: FBR01-003

Program: Fond pre bilaterálne vzťahy

Zdroj financovania: Granty EHP a Nórska 2014-2021

Miesto realizácie: Martin (SR), Akureyri (Island) Obdobie realizácie: 01/2020 – 08/2021

Prijímateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Partner: Menntaskólinn á Akureyri

Schválený projektový grant: 29 492 €

Videá


Workshop v Martine – 30.8.2021

   

Workshop v Akureyri – 19.8.2021