Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Elektronická pošta

Systém elektronickej pošty zabezpečuje zamestnancom a študentom JLF príjem a odosielanie elektronickej pošty – v rámci celej siete internet. Pripojiť sa k poštovému systému vo vnútornej sieti JLF je možné prostredníctvom klientov podporujúcich niektorý z protokolov POP3, MAPI, IMAP4 alebo cez webové rozhranie HTTP, HTTPS.

Mimo siete JLF len cez webové rozhranie HTTPS. Systém kontroluje poštu na prítomnosť vírusov a na prichádzajúcu poštu sa aplikujú filtre na obmedzenie nevyžiadanej pošty.

Za funkčnosť systému elektronickej pošty JLF zodpovedajú technický správca IIKS a správca bezpečnosti IT. Servery prevádzkované JLF sú založené na technológii MS Exchange 2010 (úložisko dát, podpora klientov) a Postfix/Linux (mailová brána, antivir, antispam).

 
Návody