Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka: Mgr. Ivana Švrková
Tel.: (043) 2633505
VoIP: 41505   
E-mail: svrkovajfmed.uniba.sk

Výpožičné oddelenie: Ľubica Vyskočová
Tel.: (043) 2633509, 510
VoIP: 41509, 41510
E-mail: vyskocovajfmed.uniba.sk
 
Výpožičné oddelenie: Jana Mazáková
Tel.: (043) 2633509, 510
VoIP: 41509, 41510
E-mail: Jana.Mazakovajfmed.uniba.sk
 
Evidencia a spracovanie fondov: Katarína Chovanová
Tel.: (043) 2633518
VoIP: 41518
E-mail: chovanovajfmed.uniba.sk
 
Evidencia a spracovanie publikačnej činnosti: Elena Pišteková
Tel.: (043) 2633506
VoIP: 41506
E-mail: pistekovajfmed.uniba.sk
Evidencia a spracovanie ohlasov publik.činnosti, akvizícia kniž.fondov: Marta Michalcová
Tel.: (043) 2633508
VoIP: 41508
E-mail: michalcova@jfmed.uniba.sk
 
Časopisecké oddelenie: Alena Masláková
Tel.: (043) 2633514
VoIP: 41514
E-mail: maslakovajfmed.uniba.sk
Ostatní zamestnanci: Janka Hlavatová

 

Audiovizuálne stredisko: Milan Šulov - aula A, B - Novomeského 7, Martin 036 01
Tel.: (043) 2633411
VoIP: 41411, 41432     
E-mail: sulovjfmed.uniba.sk
 
Audiovizuálne stredisko: Peter Uhrín - Aula Magna, Malá Hora 4A, Martin 036 01
Tel.: (043) 2633103
VoIP: 41103, 41432 
E-mail: puhrinjfmed.uniba.sk