Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzdialený prístup k EIZ

Vzdialený prístup k informačným zdrojom UK je určený výhradne pre akademickú obec UK.

Prístup k elektronickým informačným zdrojom je zabezpečovaný v rámci projektu NISPEZ (licenčné podmienky).

EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

UK sa zaviazala dodržiavať všetky podmienky prístupu stanovené tvorcami a poskytovateľmi EIZ. Keďže podmienky sa rôznia v závislosti od konkrétneho EIZ, resp. času - je potrebné si ich pozrieť priamo na stránkach daného informačného zdroja v časti "Terms and Conditions". Vo všeobecnosti však platí, že je zakázané sťahovať úplné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci udelených licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát a ďalšia distribúcia. Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ pre celú univerzitu. 


Na vzdialený prístup k externým informačným zdrojom je potrebné:

1.  Prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje, tzv. heslo L1 prístupový kód do Integrovaného informačného a komunikačného systému Univerzity Komenského (IIKS UK), získate po zadaní  údajov z preukazu zamestnanca, resp. študenta UK do formulára na stránke https://cdo.uniba.sk/public/findPK.

2.  Nastaviť si v rámci webového prehliadača tzv. proxy server.

 

V prípade problémov pri zriaďovaní 
vzdialeného prístupu obráťte sa na
:

kniznica@vili.uniba.sk