Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pozor na predátorske časopisy

Označenie predátorské časopisy (predátorskí vydavatelia) je relatívne nový pojem označujúci vedecké časopisy (vydavateľov), ktoré zavádzajú autorov a publikujú ich vedecké články výlučne s cieľom finančného zisku.

Predátorské vydavateľstvo:

- Robí kampaň, reklamu medzi potenciálnymi autormi, ktorých vyzýva  osobne na maily autorov, aby publikovali a vyzýva na účasti vo vydavateľských radách.

- Publikuje rýchlo, bez recenzného konania a bez akejkoľvek kvalitatívnej kontroly.

- Výšku poplatku za publikovanie oznámi autorovi až po prijatí článku.

- Uvádza mená vedcov ako členov redakčných rád bez ich vedomia a súhlasu, alebo uvádza mená neexistujúcich vedcov.

- Napodobňuje názvy renomovaných časopisov zámenou, alebo pridaním či vynechaním jednotlivých slov.

- Uvádza neplatné ISSN, fiktívne scientometrické údaje.

- Uvádza indexovanie v rôznych databázach, ktoré nekontrolujú kvalitatívnu úroveň indexovaných časopisov.

Ako sa chrániť pred predátorským vydavateľom?

Pri podozrení na predátora si informácie uvedené na webovej stránke vydavateľa overte v nezávislých zdrojoch.

Register platných ISSN

Beallov čierny zoznam časopisov

Directory of Open Access Journals

Ako predátori časopisy ulovili slovenskú vedu

Predátorske časopisy