Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Povinná a odporúčaná študijná literatúra 2023/24

Všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom (denná forma štúdia)

Všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom (denná forma štúdia)

Zubné lekárstvo (denná forma štúdia)

Ošetrovateľstvo - Bc. (denná forma štúdia)

Ošetrovateľstvo - Mgr. (denná, externá forma štúdia)

Pôrodná asistencia - Bc. (denná forma štúdia)

Pôrodná asistencia - Mgr. (denná, externá forma štúdia)

Verejné zdravotníctvo - Bc. (denná forma štúdia)

Verejné zdravotníctvo- Mgr. (denná forma štúdia)