Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Portál Informačná a mediálna gramotnosť midas.uniba.sk

Navštívte portál Informačná a mediálna gramotnosť http://midas.uniba.sk

dozviete sa napríklad:

- ako sa vyhnúť plagiátorstvu

- ako správne citovať

- ako a kde nájsť relevantné informácie...

Portál informačnej a mediálnej gramotnosti UK získal cenu Slovenskej asociácie knižníc za aktívny čin knižnice - SAKAČIK 2015. Cieľom súťaže SAKAČIK je podnietiť aktivitu a rozvoj knižníc, iniciovať pozitívne zmeny v knižnično-informačnej činnosti knižníc, priniesť novú kvalitu do činnosti i povzbudiť osobnú iniciatívu zamestnancov knižníc.

Bližšie info aj v NAŠA UNIVERZITA Marec 2016

S