Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Od 22. 05. 2023 – 30. 06. 2023 počas skúškového obdobia, otváracie hodiny študovní v budove AIC sú predĺžené do 23,00 hod. s podmienkou dodržiavania čistoty priestorov. Jedlo je v knižnici zakázané konzumovať.

Prosíme študentov, aby do študovni budovy AIC ( do priestoroch akademickej knižnice) nenosili a nekonzumovali donáškové jedlo. Vstup do budovy s donáškovým jedlom je zakázaný.

Na občerstvenie sú k dispozícii automaty v budove.

Ďakujeme za pochopenie.