Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Novinky autorov

2018

ID: 90549 | Vybrané kapitoly z lekárskej biofyziky s praktickými úlohami : vysokoškolské skriptá / Jakuš, Ján (Autor 5%) ; Martvoň, Lukáš (Autor 1%) ; Míšek, Jakub (Autor 2%) ; Poliaček, Ivan (Autor 5%) ; Šimera, Michal (Autor 55%) ; Veterník, Marcel (Autor 2%) ; Višňovcová, Nadežda (Autor 30%). - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - 231 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-8187-056-9. - SIGN-UKO LJ656/18

Počet všetkých osôb: 7

 Jakuš, Ján - Autor

 Martvoň, Lukáš - Autor

 Míšek, Jakub - Autor

ID: 52140 | Verejnozdravotné aspekty osýpok [textový dokument (print)] / Hudečková, Henrieta (Autor 40%) ; Nováková, Elena (Autor 20%) ; Szilágyiová, Mária (Autor 10%) ; Švihrová, Viera (Autor 30%) ; Baška, Tibor (Recenzent) ; Oleár, Vladimír (Recenzent). - 1. vyd. - Bratislava (Slovensko) : A-medi management, 2018. - 84 s. [3 AH]. - slovenčina. - ISBN 978-80-89797-29-5. - SIGN-UKO LJ53/18

Počet všetkých osôb: 6

 Hudečková, Henrieta - Autor

 Nováková, Elena - Autor

 Baška, Tibor - Recenzent

ID: 52733 | Psychológia v pôrodnej asistencii [elektronický dokument] : vysokoškolské skriptá / Z. Škodová. - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - 67 s. [3 AH]. - slovenčina. - ISBN 978-80-8187-044-6. - SIGN-UKO LJ61/18. - https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=381

 Škodová, Zuzana - Autor

 Lajčiaková, Petra - Recenzent

 Ratislavová, Kateřina - Recenzent

<input type="checkbox" name="SrchF00077266__fSR00077267__fDisEB3__checkGroup" id="SrchF00077266__fSR00077267__fDisEB3__checkGroup0" class="hidden-print" tabindex="0" />

ID: 53304 | Priame perorálne antikoagulanciá [textový dokument (print)] / Chudej, Juraj (Autor 25%) ; Mokáň, Michal (Autor 25%) ; Nehaj, František (Autor 25%) ; Sokol, Juraj (Autor 25%) ; Mikušková, Eva (Recenzent) ; Sasváry, Ferdinand (Recenzent) ; Tomka, Ján (Recenzent). - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : Vydavateľstvo Osveta, 2018. - 264 s. [12 AH]. - slovenčina. - ISBN 978-80-8063-463-6. - SIGN-UKO LJ86/18

Počet všetkých osôb: 7

 Chudej, Juraj - Autor

 Mokáň, Michal - Autor

 Mikušková, Eva - Recenzent

ID: 52254 | Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód [elektronický dokument] : vysokoškolské skriptá / Tatiana Burjanivová. - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - 68 s. [4,92 AH]. - slovenčina. - ISBN 978-80-8187-036-1. - SIGN-UKO LJ58/18. - https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=382

 Burjanivová, Tatiana - Autor

 Minárik, Gabriel - Recenzent

 Péč, Martin - Recenzent

ID: 51330 | Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov [textový dokument (print)] : vysokoškolská učebnica pre mladých učiteľov a doktorandov na lekárskych fakultách / Antošová, Martina (Autor 2%) ; Čáp, Juraj (Autor 6%) ; Džuganová, Božena (Autor 2%) ; Hanáček, Ján (Autor 26%) ; Hnilicová, Silvia (Autor 1%) ; Kvaltínyová, Eva (Autor 9%) ; Meško, Dušan (Autor 12%) ; Mokrá, Daniela (Autor 2%) ; Mokrý, Juraj (Autor 22%) ; Osinová, Denisa (Autor 6%) ; Plevková, Jana (Autor 5%) ; Zanovitová, Mária (Autor 3%) ; Žiaková, Katarína (Autor 4%) ; Mihál, Vladimír (Recenzent) ; Ostatníková, Daniela (Recenzent). - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : Vydavateľstvo Osveta, 2018. - 254 s. Literatúra. - slovenčina. - ISBN 978-80-8063-460-5. - SIGN-UKO LJ14/18. - SIGN-UKO LF FYU/18

Počet všetkých osôb: 15

 Antošová, Martina - Autor

 Džuganová, Božena - Autor

 Hanáček, Ján - Autor

ID: 76317 | Fachdeutsch Medizin : ein Lehrbuch für zukünftige ärtze / Barnau, Anna (Autor 50%) ; Bujalková, Mária (Autor 50%) ; Lauková, Lucia (Recenzent) ; Smerigová, Eva (Recenzent). - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : Vydavateľstvo Osveta, 2018. - 227 s. [10 AH]. - slovenčina, nemčina. - ISBN 978-80-8063-465-0. - SIGN-UKO LJ446/18

Počet všetkých osôb: 4

 Barnau, Anna - Autor

 Bujalková, Mária - Autor

 Lauková, Lucia - Recenzent

<input type="checkbox" name="SrchF00077266__fSR00077267__fDisEB7__checkGroup" id="SrchF00077266__fSR00077267__fDisEB7__checkGroup0" class="hidden-print" tabindex="0" />

ID: 54594 | Akútne koronárne syndrómy [textový dokument (print)] : vysokoškolská učebnica / Bolek, Tomáš (Autor 5%) ; Kovář, František (Autor 5%) ; Mokáň, Marián (Autor 5%) ; Samoš, Matej (Autor 85%) ; Funiak, Stanislav (Recenzent) ; Galajda, Peter (Recenzent). - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : Jozef Chajmík Quick Print, 2018. - 135 s. [8 AH]. - slovenčina. - ISBN 978-80-972594-3-3. - SIGN-UKO LJ93/18

Počet všetkých osôb: 6

 Bolek, Tomáš - Autor

 Funiak, Stanislav - Recenzent

 Galajda, Peter - Recenzent

ID: 85935 | Quality of life in the paradigm of social and health care / Bočáková, Oľga (Autor 40%) ; Jakušová, Viera (Autor 25%) ; Kubíčková, Darina (Autor 25%) ; Lincényi, Marcel (Autor 10%) ; Čelovský, Samuel (Recenzent) ; Kovářová, Mária (Recenzent) ; Vojtech, František (Recenzent). - 1. vyd. - Brno (Česko) : Tribun EU, 2018. - 170 s. [9 AH]. - angličtina. - ISBN 978-80-263-1512-4. - SIGN-UKO LJ629/18

Počet všetkých osôb: 7

 Bočáková, Oľga - Autor

 Jakušová, Viera - Autor

 Kovářová, Mária - Recenzent

ID: 69772 | Parkinsonova choroba 1 [elektronický dokument] / Kolísek, Martin (Autor 100%) ; Kurča, Egon (Recenzent) ; Stuchlík, Stanislav (Recenzent). - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - 87 s. [3,8 AH]. - slovenčina. - ISBN 978-80-8187-048-4. - SIGN-UKO LJ406/18. - https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=386

 Kolísek, Martin - Autor

 Kurča, Egon - Recenzent

 Stuchlík, Stanislav - Recenzent

ID: 86963 | Bones, joints and muscles of the upper and lower limbs [elektronický dokument] : study guide / Hešková, Gabriela (Autor 50%) ; Mellová, Yvetta (Autor 10%) ; Výbohová, Desanka (Autor 40%) ; Adamkov, Marian (Recenzent) ; Semáneková, Mária (Recenzent). - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - 194 s. [9,2 AH]. - angličtina. - ISBN 978-80-8187-049-1. - SIGN-UKO LJ645/18. - https://portal.jfmed.uniba.sk/articles.php?aid=389

Počet všetkých osôb: 5

 Hešková, Gabriela - Autor

 Mellová, Yvetta - Autor

 Adamkov, Marian - Recenzent

ID: 60871 | Aktuálny pohľad na etiopatogenézu Crohnovej choroby v detskom veku [textový dokument (print)] : habilitačná práca / Havlíčeková, Zuzana (Autor 100%). - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : [s.n.], 2018. - 100 s. prílohy [3,5 AH]. - slovenčina. - SIGN-UKO LJ246/18

 Havlíčeková, Zuzana - Autor

ID: 50950 | Filozofia v ošetrovateľstve [textový dokument (print)] : Vysokoškolská učebnica / Juraj Čáp. - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : Vydavateľstvo Osveta, 2018. - 69 s. [3 AH]. - slovenčina. - ISBN 978-80-8063-458-2. - SIGN-UKO LJ1/18

 Čáp, Juraj - Autor

 Gurková, Elena - Recenzent

 Palenčár, Marián - Recenzent

ID: 56596 | Nefrológia pre študentov lekárskych fakúlt [elektronický dokument] : vysokoškoslké skriptá / Dedinská, Ivana (Autor 50%) ; Žilinská, Zuzana (Autor 50%) ; Dukát, Andrej (Recenzent) ; Galajda, Peter (Recenzent). - 1. vyd. - Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - 163 s. [8 AH]. - slovenčina. - ISBN 978-80-89694-33-4. - SIGN-UKO LJ160/18. - SIGN-UKO LF KN/18. - https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=312

Počet všetkých osôb: 4

 Dedinská, Ivana - Autor

 Dukát, Andrej - Recenzent

 Galajda, Peter - Recenzent

ID: 64119 | Ochorenia prostaty : karcinóm prostaty : benígna hyperplázia prostaty : zápaly prostaty / Kliment, Ján (Autor 100%). - 3. preprac. vyd. - Bratislava (Slovensko) : Európa UOMO Slovensko, 2018. - 96 s. [3,8 AH]. - slovenčina. - ISBN 978-80-973086-4-3. - SIGN-UKO LJ318/18

 Kliment, Ján - Autor

ID: 68507 | Epidermis kože a apoptóza / Adamkov, Marian (Autor 100%) ; Danišovič, Ľuboš (Recenzent) ; Halašová, Erika (Recenzent) ; Rybárová, Silvia (Recenzent). - 1. vyd. - Turany (Slovensko) : P + M, 2018. - 102 s. [5 AH]. - slovenčina. - ISBN 978-80-89694-39-6. - SIGN-UKO LJ381/18

Počet všetkých osôb: 4

 Adamkov, Marian - Autor

 Danišovič, Ľuboš - Recenzent

 Halašová, Erika - Recenzent

ID: 85165 | Ako dlhšie žiť a pomalšie starnúť / Buková, Linda (Autor 33.334%) ; Galajda, Peter (Autor 33.333%) ; Mokáň, Marián (Autor 33.333%) ; Bukovská, Andrea (Recenzent) ; Schroner, Zbynek (Recenzent). - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : Jozef Chajmík Quick Print, 2018. - 143 s. zoznam skratik [6,5 AH]. - slovenčina. - ISBN 978-80-972594-2-6. - SIGN-UKO LJ612/18

Počet všetkých osôb: 5

 Buková, Linda - Autor

 Galajda, Peter - Autor

 Bukovská, Andrea - Recenzent

ID: 75809 | Effective English Language Teaching Through Videos : theory and praxis / Barnau, Anna (Autor 40%) ; Džuganová, Božena (Autor 30%) ; Malinovská, Nora (Autor 30%) ; Bérešová, Jana (Recenzent) ; Ferková, Nina (Recenzent). - 1. vyd. - Hamburg (Nemecko) : Verlag Dr. Kovač, 2018. - 140 s. [6,5 AH]. - (Lingua, ISSN 1614-5550 ; 43). - angličtina. - ISBN 978-3-8300-9863-8. - SIGN-UKO LJ430/18

Počet všetkých osôb: 5

 Barnau, Anna - Autor

 Džuganová, Božena - Autor

 Bérešová, Jana - Recenzent

ID: 55729 | Chronická obštrukčná choroba pľúc [textový dokument (print)] : národné smernice pre prevenciu a terapiu 2018 / Hájková, Marta (Autor 28%) ; Kavková, Denisa (Autor 2%) ; Košturiaková, Gabriela (Autor 2%) ; Krištúfková, Zuzana (Autor 8%) ; Laššán, Štefan (Autor 19%) ; Leščišinová, Helena (Autor 2%) ; Majer, Ivan (Autor 2%) ; Matula, Bohumil (Autor 14%) ; Rozborilová, Eva (Autor 9%) ; Tkáčová, Ružena (Autor 14%) ; Marel, Miloslav (Recenzent). - 1. vyd. - Bardejov (Slovensko) : TB-tlačiareň, 2018. - 84 s. [3 AH]. - slovenčina. - ISBN 978-80-972941-0-6. - SIGN-UKO LJ128/18. - SIGN-UKO LF KP/18

Počet všetkých osôb: 11

 Hájková, Marta - Autor

 Kavková, Denisa - Autor

 Košturiaková, Gabriela - Autor

ID: 90549 | Vybrané kapitoly z lekárskej biofyziky s praktickými úlohami : vysokoškolské skriptá / Jakuš, Ján (Autor 5%) ; Martvoň, Lukáš (Autor 1%) ; Míšek, Jakub (Autor 2%) ; Poliaček, Ivan (Autor 5%) ; Šimera, Michal (Autor 55%) ; Veterník, Marcel (Autor 2%) ; Višňovcová, Nadežda (Autor 30%). - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - 231 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-8187-056-9. - SIGN-UKO LJ656/18

Počet všetkých osôb: 7

 Jakuš, Ján - Autor

 Martvoň, Lukáš - Autor

 Míšek, Jakub - Autor

http://www.snk.sk/swift_data/source/ODSD/pdf/zak_o_PV.pdf